niedziela, 30 marca 2014

Warszawa - ogłoszenia parafialne 30.III.2014OHOŁOSZENNIA

1. Szczyro diakujemo Bohu za swiatyj dar wełykopisnych rekołekcij ta Preoswiaszczennomu Władyci Jewhenu za jich prowedennia, za Boże słowo, jake tak szczedro zasiwaw u nas. Nechaj Hospod´ dozwołyt´ teper ciomu słowu prynosyty dobri płody w naszomu żytti, a Władyci nechaj błahosłowyt´ u joho nowomu służinni w naszij Mytropoliji ta na błaho ciłoji Chrystowoji Cerkwy.

2. Mynułoji nedili widbuwsia błahodijnyj aukcion pryswiaczenyj pam\jati naszoji parafijanky – Luby Pjetnoczko. Szczyro diakujemo usim, jaki joho zorhanizuwały i ne mensze szczyro diakujemo tym, jaki wyjawyły zrozuminnia dla joho ideji, sercem widczuły potrebu i wziały uczast´ u ciomu aukcioni, koszty z jakoho pryznaczeni na dopomohu ditiam z simej poterpiłych na Kyjiwśkomu Majdani.

3. Takoż siohodni można pryjednatysia do cijeji sprawy, kuplajuczy w ryznyci na pamjatku fotohrafiju – fotomontaż iz dorohy, jaku widbuw nasz warszawśkyj prapor z ikonoju Bohorodyci, wid ukrajinśkoji subotnioji szkoły po wuł. Ogrodowij, czerez naszu cerkwu na Mjodowij, aż na hołownu scenu Majdanu w Kyjewi. Wychidna cina – 10 zł, ałe zawżdy można pożertwuwaty bilsze….

4. W ryznyci można prydbaty takoż «Wełykodniu swiczku» hreko-katołyćkoho Karitasu w cini 15 zł. Dochid pryznaczenyj dla osib chworych, – ce jak dopomoha do zapłaty za recepty.

5. W najbłyżczu seredu, 3 kwitnia uweczeri służymo Utreniu z Pokajannym kanonom sw. Andrija Krytśkoho ta pokłonamy. O hod. 1700 (!) widsłużymo Liturhiju Raniszeoswiaczenych Dariw, widtak Utreniu z pokłonamy. W inszi dni Liturhiju Raniszeoswiaczenych Dariw służymo o 18-tij hodyni.

6. Najbłyżcza subota, 5 kwitnia, – Akafistowa subota. O hod.700 Sw. Liturhija, pisla neji bude Akafist do Preswiatoji Bohorodyci. Szczyro usich zaproszujemo do spilnoji mołytwy; zaochoczujemo takoż do spiwannia czy prokazu­wannia Akafistu w rodynach czy jak osobystu mołytwu.

7. Jednajuczyś z ciłoju naszoju Cerkwoju, u najbłyżczu nedilu prowedemo w naszij parafiji Akt poswiaty Ukrajiny pid Pokrow Presw. Bohorodyci. Stanet´sia ce naperedodni swiata Błahowiszczennia Presw. Bohor., jake wypadaje 7 kwitnia.

8. Do skarbonky można składaty pożertwy na kwity do Bożoho Hrobu.

9. U zwjazku z rozporiadżenniam naszych Władyk pro pidhotowku do Jeparchialnoho Soboru, pryswiaczenomu temi «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom», zahalni zustriczi z parafijanamy dla obhoworen­nia ta wybrannia tem, jaki powynni buty predmetom praci Soboru – widbudut´sia w nas u takych terminach:

6 kwitnia – pisla Liturhiji o 9-tij ta o 18-tij hodyni
13 kwitnia – pisla Liturhiji ob 11-tij hodyni.
Misce zustriczej – switłycia pid cerkwoju.
Dilanky, pro jaki treba nam podumaty, zjasowani na dodatkowomu łystku (synioho/zełenoho koloru) do naszoho Wisnyka.

10. W ryznyci można prydbaty knyżku «365 dniw z wełykym Mytropołytom. Rozdumy na szczodeń» iz wybranymy tekstamy z tworiw Mytropołyta Andreja Szeptyćkoho. Ce korotki czytannia na kożnyj deń roku.

11. Namirennia Swiatych Liturhij:

900:za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji
1100: – za † Stepana Stachiwa
– pro boże błahosłowennia dla o. Ołeksija CZSWW
1800: za zahybłych w Kyjewi w 40-wyj deń (wid 18 lutoho)

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1800: za †† Bohdana ta ubytych na Majdani
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1700(!): pro Bożu opiku dla Switłany ta jiji rodyny
czet. 1800:pro Boże błahosłowennia dla parafijan
pjat. 1800: w namirenni Mariji
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:za †† Katerynu, Hryhorija i Alfredu Prociw
ned., 900: za † Wasyla Jaremczuka w 40-wyj deń
– pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za † Anastasiju Maryn
1800: za †† Mariju i Mychajła Siroćkych

ŹRÓDŁO: WWW.BAZYLIANIE.PL

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz