niedziela, 25 października 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.X.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W następną niedzielę, tj. 1.XI.2015, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 238 zł. 21 gr. Jednocześnie w poniedziałek 19 bm. na subkonto Rady Parafialnej wpłacono tytułem kolekt październikowych 1110 zł. (koszt opłaty 5 zł. 50 gr.). "Bilans gotówkowy" wynosi zatem minus 260 zł. 33 gr.

3) W dniu dzisiejszym we wszystkich katolickich świątyniach w Polsce odbywa się doroczne liczenie wiernych do celów statystycznych. W naszej Parafii uczestnikami niedzielnej Liturgii (nie licząc duchownych) było 75 osób (w tym 48 kobiet i 27 mężczyzn). Komunię św. przyjęło 10 mężczyzn i (w przybliżeniu) 20 kobiet. Wyniki zeszłorocznego liczenia znaleźć można w ogłoszeniach z 19.X.2014.niedziela, 18 października 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.X.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji na następny tydzień:


22.X.2015 (czwartek) 19.00  Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - wspomnienie św. Apostoła Jakuba s. Alfeusza (wprowadzenie pióra śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

24.X.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

25.X.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 281 zł. 03 gr. Kwota dostępna w gotówce wzrosła zatem do 606 zł. 96 gr.

3) Zapowiedziana w poprzednich ogłoszeniach zbiórka na Fundusz Stypendialny CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej przyniosła 250 zł. 51 gr. Po strąceniu 51 gr. na poczet kosztów przekazu, pozostałe 250 zł. zostanie wysłane na konto CARITAS.
9 + Św. apostoła JAKUBA syna Alfeusza i wielebnego ojca naszego ANDRONIKA i małżonki jego ATANAZJI.
Nowy Testament wspomina o trzech Jakubach. 1Jakub, syn Zebedeusza i Salomei. On jest nazwany Jakubem Starszym. To brat Jana Apostoła i Ewangelisty, z którym razem został powołany do grona Dwunastu. Obaj otrzymali od Jezusa przydomek Boanerges, tzn. synowie gromu; wraz z Piotrem Apostołem należeli do najbardziej zaufanych uczniów Jezusa i byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Jezusa i Jego męki. W roku 42 został on zamordowany na rozkaz króla Heroda Agryppy I (Dz 12,2). To drugi męczennik po św. diakonie Stefanie (Szczepanie). W Europie czczony jest przede wszystkim jako patron podróżujących. Tradycja o jego działalności w Hiszpanii jest pozbawiona jednak podstaw. Jego wspomnienie obchodzimy 30 kwietnia. 2Jakub Apostoł, syn Alfeusza, którego zwykle błędnie utożsamia się z Jakubem, kuzynem, w języku biblijnym „bratem Pańskim” i bratem Judy Tadeusza; obecność jego matki, Marii, pod krzyżem Chrystusa Pana, jest wspomniana w Ewangeliach; wiadomo o nim tylko, że należał do grona Dwunastu, i był bratem św. Mateusza. Jego wspomnienie jest 9 października. 3.Jakub brat Pański, z 70-ciu apostołów, a zarazem pierwszy biskup Jerozolimy. Prawdopodobnie syn Kleofasa i Marii, jeden z czterech „braci”, bliskich krewnych Jezusa; w ewangelii Mk 15,40 z przydomkiem „Mniejszy”; tradycja przypisuje mu autorstwo listu powszechnego wchodzącego do kanonu Pisma św. Odegrał wielką rolę na tzw. soborze jerozolimskim (Dz 15, 13 nn). Jego wspomnienie jest 23 października, w niedzielę po Bożym Narodzeniu i 4 stycznia.
                Św. Andronik (Andronikos, zwycięzca mężczyzn gr) pochodził z Antiochii Syryjskiej. Żyjąc w świecie razem ze swoją żoną św. Atanazją (Athanasia, zmartwychwstała gr), podobali się Bogu, zmarli w podeszłym wieku w V stuleciu.
                TROPARION o apostole (4).
KONTAKION, ton 2.
Uwielbiajmy pochwalnymi śpiewami Jakuba,* głosiciela ewangelii,* co w dusze pobożnych na trwale wsiał dogmaty mądrości.* Bo on stoi przed tronem Pana chwały* i, ciesząc się razem ze wszystkimi aniołami,* modli się nieustannie za nas wszystkich.

poniedziałek, 12 października 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.X.2015

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


14.X.2014 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Opieki Matki Bożej, wspomnienie św. Ananiasza i św. Romana Melodosa (Słodkopiewcy), diakona i hymnografa; krótkie objaśnienia i teksty troparionów z witryny śp. Ojca Archimandryty Romana Piętki MIC (1937-2011) pod ogłoszeniami


17.X.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory (UWAGA! Możliwość odwołania ze względu na wyjazd służbowy Ks. Proboszcza - proszę śledzić ogłoszenia!)
(NIESZPORY 17.X.2015 ODWOŁANE!)
18.X.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 302 zł. 60 gr. Stan zebranych środków dostępnych w gotówce wzrósł zatem do 325 zł. 93 gr.3) W najbliższą niedzielę (18 bm.) przeprowadzona zostanie zbiórka (oddzielna od cotygodniowej zbiórki na tacę) na Fundusz Stypendialny CARITAS naszej Archidiecezji.

 1 ♀ OPIEKI MATKI BOŻEJ. - Św. apostoła ANANIASZA, z 70 uczniów Pana i św. ojca naszego ROMANA, śpiewaka.
            Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy zostało ustanowione na wspomnienie wizji Matki Bożej okrywającej swoim płaszczem chrześcijan modlących się w czasie nabożeństwa w Konstantynopolu w czasie napadu wrogów na kraj w X wieku, którą miał św. Andrzej Szaleniec dla Chrystusa (wspomnienie 2 października).
                Św. Ananiasz (Ananias) jeden z 70 uczniów Pana, urodzony w Damaszku, ochrzcił tu św. Pawła apostoła (ok. 37), któremu Pan w objawieniu kazał tam przybyć (Dz 9,10-19). Głosił Chrystusa pośród Żydów i pogan. Gdy odmówił złożenia ofiary bóstwom pogańskim, został ukamienowany.
                Św. Roman (Rōmanos, rōmē gr, siła fizyczna, krzepkość; krzepki, dzielny) urodził się w Emezie w Syrii, był diakonem kościoła Zmartwychwstania w Bejrucie. W czasach cesarza Anastazego I (491-518) przybył do Konstantynopola i przebywał przy kościele Najśw. Bogurodzicy. Otrzymał dar układania kontakionów, jednostrofowych religijnych hymnów poetyckich; było ich ok. tysiąca; zachowało się do dziś zaledwie 85, z których bez wątpienia najpiękniejszym jest Kontakion na Boże Narodzenie. Jemu się przypisuje najpiękniejszy utwór poetycki w greckiej literaturze religijnej napisany ku czci Najśw. Maryi Panny, zwany Akatystem, perła liturgii bizantyjskiej, używany w nabożeństwach do dzisiejszego dnia, a ostatnimi laty rozpowszechniony również w obrządku łacińskim. Św. Roman pożegnał ziemię dla nieba ok. roku 560.
TROPARION, ton 4.
Uroczyście świętujemy dzisiaj, pobożni ludzie,* olśnieni twoim, Bogurodzico, przyjściem,* i spoglądając na twój przeczysty obraz z miłością wołamy:* osłoń nas czcigodnym swoim płaszczem,* i wybaw nas od wszelkiego zła,* prosząc Syna swojego o zbawienie dusz naszych.
KONTAKION, ton 3.
Panna dziś stoi przed nami w świątyni* i z rzeszą świętych niewidzialnie modli się za nas do Boga;* aniołowie z arcypasterzami składają pokłony,* apostołowie zaś z prorokami się radują,* bo za nas Bogurodzica prosi odwiecznego Boga.

TROPARION o apostole (4).

TROPARION o wielebnym (7B).

KONTAKION o św. Romanie, ton 8.
Boskimi cnotami Ducha od lat młodzieńczych,* nadzwyczaj mądry Romanie, zostałeś ozdobiony,* i stałeś się czcigodną ozdobą Kościoła Chrystusowego,* bo wspaniałym śpiewem, błogosławiony, go upiększyłeś.* Dlatego cię prosimy:* pragnącym udziel swojego boskiego daru,* byśmy mogli do ciebie wołać:* Witaj ojcze przebłogosławiony, ozdobo Kościoła.
KONTAKION o Ananiaszu, ton 2.
Orędowniku w modlitwach najgorętszy,* bardzo szybko odpowiadający na prośby,* przyjmij, Ananiaszu, nasze błaganie* i Chrystusa, jedynego przez świętych sławionego, proś dla nas o miłosierdzie.
Służba wspólna o Najśw. Bogurodzicy(1).

Apostoł: Hbr 9,1-7.


niedziela, 4 października 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 4.X.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


7.X.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.X.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

11.X.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W dniu dzisiejszym na tacę zebrano 319 zł. 90 gr. Po strąceniu 2 zł. 90 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota (317 zł.) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej tytułem comiesięcznego cathedraticum.

3) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 23 zł. 60 gr. Po uwzględnieniu bilansu września (-27 groszy) stan gotówki wynosi obecnie 23 zł. 33 gr.