niedziela, 29 października 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.X.2017

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na kolejny tydzień:


1.XI.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - za zmarłych (zachęcamy do przyniesienia karteczek z imionami)

5.XI.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 - dla ogółu parafian

12.15 - dla rodziców z małymi dziećmi


2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę trafiło dziś 297 zł. 55 gr., zaś 23 bm. na subkonto Rady Parafialnej wpłacono 2.000 zł. (opłata 12 zł.). Bilans kolekt parafialnych: zebrano 13.541 zł. 67 gr., wydano z gotówki 421 zł. 13 gr., wpłacono 14.000 zł. (opłaty 84 zł.).

niedziela, 22 października 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.X.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na kolejny tydzień:


25.X.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

28.X.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

29.X.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 - dla ogółu parafian

12.15 - dla rodziców z małymi dziećmi


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 415 zł. 85 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 13.244 zł. 12 gr., wydano z gotówki 421 zł. 13 gr., wpłacono 12.000 zł. (opłaty 72 zł.). 

niedziela, 15 października 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.X.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na kolejny tydzień:


21.X.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

22.X.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 - dla ogółu parafian

12.15 - dla rodziców z małymi dziećmi


2) Na Fundusz Stypendialny CARITAS zebrano 79 zł. Na konto CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej wpłacone zostanie 80 zł. Koszty zaokrąglenia kwoty oraz opłaty za przekaz poniesie wpłacający.


3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 370 zł. 06 gr. oraz 100 rubli rosyjskich (wg. tabeli A kursów średnich NBP z 13 bm. jest to równowartość 6 zł. 25 gr.), czyli łącznie 376 zł. 31 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 12.828 zł. 27 gr., wydano z gotówki 421 zł. 13 gr., wpłacono 12.000 zł. (opłaty 72 zł.). 


niedziela, 8 października 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.X.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


11.X.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

14.X.2017 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Opieki Matki Bożej)

15.X.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Do skrzynki świeczkowej trafiła dziś kwota 30 zł. 10 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 12.451 zł. 96 gr., wydano z gotówki 421 zł. 13 gr., wpłacono 12.000 zł. (opłaty 72 zł.).


3) Na tacę zebrano dziś 174 zł. oraz 10 UAH, czyli (zgodnie z tabelą kursów średnich A NBP z dnia 6 bm.) 1 zł. 38 gr. - w sumie 175 zł. 38 gr. Ponieważ na poczet cathedraticum październikowego wpłacono 300 zł., cathedraticum listopadowe zostanie zmniejszone o 124 zł. 62 gr. KOREKTA wprowadzona 6.XI.2017: Ponieważ w obliczeniu powyższym nie uwzględniono opłaty (3 zł. 50 gr.), która przecież została poniesiona, cathedraticum listopadowe zmniejszone zostanie o kwotę 128 zł. 12 gr.


4) W przyszłą niedzielę prowadzona będzie osobna zbiórka (do specjalnej skrzynki-skarbony) na Findusz Stypendialny CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej.

niedziela, 1 października 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.X.2017

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


4.X.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

7.X.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory  Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - ZMIANA WPROWADZONA 6.X.2017

8.X.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Taca dzisiejsza winna być przeznaczona na cathedraticum. Niestety, wskutek przeoczenia zebrane na tacę pieniądze zostały przed przeliczeniem zmieszane z tymi ze skrzynki świeczkowej (również nie przeliczonymi jeszcze). Stąd też zmuszeni jesteśmy na cathedraticum przeznaczyć tacę z kolejnej niedzieli (8 bm.), natomiast wszystkie środki pieniężne dziś zebrane w łącznej kwocie 452 zł. 54 gr. zaliczyć do bilansu kolekt parafialnych. Jednocześnie, w trosce o płynność finansową Kurii Metropolitalnej, na jej konto wpłacona zostanie zaliczka w wysokości 300 zł.  Jeżeli w niedzielę 8 bm. na tacę zebrana zostanie większa kwota, różnicę dołączy się do cathedraticum listopadowego, jeśli zaś zbiórka na tacę za tydzień da rezultat gorszy, różnicę odliczy się od tegoż listopadowego cathedraticum. Uwzględniając powyższe, bilans tej daniny wynosi 2.911 zł. 58 gr. (minus 31 zł. 50 gr. kosztów).


3) Bilans kolekt parafialnych: zebrano (łącznie z niedzielą 1.X.2017) 12.421 zł. 76 gr., wydano z gotówki 421 zł. 13 gr., wpłacono 12.000 zł. (opłaty 72 zł.).