niedziela, 31 grudnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 31.XII.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na okres świąt Bożego Narodzenia:


6.I.2017 (sobota - Wigilia) 16.00 Wielkie Powieczerze z Litią

7.I.2017 (niedziela - Narodzenie Pańskie) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

8.I.2017 (poniedziałek - Synaksa Najśw. Bogurodzicy) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

9.I.2017 (wtorek - św. Pierwszego Męczennika Stefana) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Świec dużych CARITAS (15 zł./szt.) pobrano 7 szt., a małych (6 zł./szt.) - 2 szt. Uiszczono 156 zł. Bilans dotychczasowej sprzedaży: pobrano 9 świec dużych i 2 małe (należność wg. cennika 147 zł.), uiszczono 176 zł.

3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę trafiła dziś kwota 403 zł. 12 gr.

Bilans kolekt parafialnych za rok 2017: zebrano 16.490 zł. 25 gr., wydano z gotówki 465 zł. 12 gr., wpłacono 15.000 zł. (opłaty 90 zł.). Różnica między kwotą zebraną a sumą wpłat, opłat pocztowych i pieniędzy wydatkowanych z gotowizny wynosi 935 zł. 13 gr. Po strąceniu 5 zł. 13 gr. na koszty pocztowe (faktycznie opłata wyniesie 5 zł. 58 gr., różnicę w kwocie 45 gr. pokryje ze środków własnych wpłacający) kwota 930 zł. zasili subkonto Rady Parafialnej (wpłata zostanie dokonana, z oczywistych względów organizacyjnych, już po Nowym Roku).

Bilans ostateczny zatem wyniesie: 16.490 zł. 25 gr. zebrano, z gotówki wydano 465 zł. 12 gr., wpłacone będzie łącznie 15.930 zł. (opłaty 95 zł. 13 gr.).

W imieniu Ks. Proboszcza i Rady Parafialnej dziękujemy Parafianom za ofiarność okazaną naszemu lokalnemu Kościołowi w mijającym roku 2017!


4)  Ponieważ w pierwszą niedzielę stycznia przypada święto Narodzenia Pańskiego, cathedraticum wyjątkowo zbierane będzie (zgodnie z zarządzeniem kurialnym) nie w pierwszą, a w drugą niedzielę tego miesiąca. Taca z niedzieli Bożego Narodzenia przeznaczona będzie na potrzeby Parafii.

5) Taca z Synaksy Najśw. Bogurodzicy (poniedziałek 8.I.2017) przeznaczona będzie na Metropolitalne Greckokatolickie Seminarium Duchowne w Lublinie.  

niedziela, 24 grudnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 24.XII.2017

Sława Isusu Chrystu!1) W Niedzielę Ojców, tj. 31.XII.2017, zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma do cerkwi lubelskiej na godzinę 10.00.

2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej trafiła dziś kwota 309 zł. 50 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 16.087 zł. 13 gr., wydano z gotówki 465 zł. 12 gr., wpłacono 15.000 zł. (opłaty 90 zł.).

3) Rozpoczęła się sprzedaż świec wigilijnych CARITAS w cenie 15 (duża) lub 6 (mała) zł. W dniu dzisiejszym pobrano 2 świece duże, natomiast w słoiku przeznaczonym na te środki znalazł się 1 banknot 20-złotowy.

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 17.XII.2017

Sława Isusu Chrystu!1) W Niedzielę Praojców, tj. 24.XII.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00

2) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 530 zł. 20 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota (526 zł. 70 gr.) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako Andrzejowy Grosz.

3) Do skrzynki świeczkowej trafiło dziś 29 zł. 02 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 15.777 zł. 63 gr., wydano z gotówki 465 zł. 12 gr., wpłacono 15.000 zł. (opłaty 90 zł.). niedziela, 10 grudnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 10.XII.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


13.XII.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (w tym dniu wspominamy liturgicznie św. Apostoła Andrzeja - Pierwszego Powołanego)

16.XII.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory  UWAGA! ODWOŁANE! (dopisek 15.XII.2017)

17.XII.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 - dla ogółu parafian

12.30 - dla rodziców z małymi dziećmi (wyjątkowo 15 minut później!).2) W niedzielę 17 bm. naszą wspólnotę parafialną odwiedzi Święty Mikołaj. Spotkanie z miłym sercu każdego dziecka (i nie tylko) Gościem rozpocznie się o 11.30 na plebanii (nie w cerkwi!) przy al. Warszawskiej 71 (Botaniczna 1).


3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej trafiło dziś łącznie 711 zł. 86 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 15.748 zł. 61 gr., wydano z gotówki 465 zł. 12 gr., wpłacono 15.000 zł. (opłaty 90 zł.).


4) Taca z przyszłej niedzieli, zgodnie z wytycznymi Kurii, zostanie przeznaczona na tzw. Andrzejowy Grosz, czyli fundusz wsparcia dla duszpasterstwa greckokatolickiego w krajach nowej emigracji,  gdzie UKGK nie posiada własnych struktur administracyjnych na poziomie przynajmniej egzarchatu.Ze strony WWW śp. o. archim. Romana Piętki, MIC (1937-2011):

30 + Św. i wspaniałego Apostoła ANDRZEJA Pierwszego-Powołanego

TROPARION, ton 4.
Jako Pierwszy-Powołany apostoł * i rodzony brat Koryfeusza, * proś Pana wszechrzeczy, Andrzeju, * o pokój dla całego świata * i obfite miłosierdzie dla dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.
Głosiciela Bożego mającego imię od męstwa * i Pierwszego z Uczniów powołanego przez Zbawcę, * rodzonego brata Piotra, wychwalajmy, * bo jak dawniej do niego teraz do nas woła: * przyjdźcie, znaleźliśmy Upragnionego.


Ewangelia: J 1, 35-51

niedziela, 3 grudnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 3.XII.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na kolejny tydzień:


4.XII.2017 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Wprowadzenia NMP do Świątyni Jerozolimskiej

6.XII.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

9.XII.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory UWAGA - ODWOŁANE! (8.XII.2017)

10.XII.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

o 10.00 - dla ogółu parafian

o 12.15 - dla rodziców z małymi dziećmi


2)  Dzisiejsza taca przeznaczona była na cathedraticum. Zebrano 393 zł. 02 gr. Biorąc pod uwagę wysokość opłaty za przekaz (3 zł. 50 gr.), na konto Kurii Metropolitalnej trafi kwota 389 zł. 52 gr. Jest to już ostatnia nasza wpłata na cathedraticum w 2017 r. Ostateczny zatem, roczny bilans tej daniny przedstawia się następująco: zebrano 3.611 zł. 68 gr., wpłacono 3.573 zł. 18 gr., na opłaty pocztowe wydano 38 zł. 50 gr.


3) Do skrzynki świeczkowej trafiła kwota 11 zł. 95 gr. Aktualny bilans kolekt parafialnych: zebrano 15.036 zł. 75 gr., wydano z gotówki 465 zł. 12 gr., wpłacono 15.000 zł. (opłaty 90 zł.).