niedziela, 29 marca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.III.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji na następny tydzień:


1.IV.2015 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

4.IV.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

5.IV.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - jest to Niedziela Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy, zwana również Kwietną bądź Palmową; po Liturgii pobłogosławione zostaną gałązki wierzbowe i palmy


2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 210 zł. 10 gr., co po dodaniu do dotychczasowej sumy kolekt lutowo-marcowych daje łącznie 1173 zł. 70 gr. Od tej sumy należy jednak odjąć wydatki:

a) p. J. Kowalczykowi zrefundowano koszt zakupu formatki gładkiej przejrzystej czyli szyby pleksiglasowej do gabloty parafialnej przy furcie do skansenu - w kwocie 54 zł.;

b) p. J. Szwajcowskiemu zrefundowano koszty zakupu lampy sodowej do iluminacji cerkwi na zewnątrz (46 zł. 50 gr.) oraz środków chemicznych i środków trwałych na potrzeby prac porządkowych przy plebanii (łącznie 87 zł.).

Zatem po uwzględnieniu powyższych rozchodów do wpłaty na subkonto Rady Parafialnej tytułem kolekt lutowo-marcowych pozostaje kwota 986 zł. 20 gr.

niedziela, 22 marca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.III.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w następnym tygodniu:27.III.2015 (piątek) 16.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

28.III.2015 (V Sobota W. Postu, zw. Akatystową) 18.00 Akatyst do NMP

29.III.2015 (V Niedziela W. Postu) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego


2) W piątek 27 bm. zapraszamy do udziału we wspólnej  polsko-ukraińskiej Drodze Krzyżowej na terenie b. Konzentrationslager Lublin (obecnie Państwowe Muzeum na Majdanku). Początek o 18.00.

3)  Łączna kwota zabrana na tacę i do skrzynki świeczkowej od zeszłej niedzieli do dzisiaj wyniosła 466 zł. 72 gr., z czego 30 zł. przekazano zastępującemu Ks. Proboszcza w dniu dzisiejszym kapłanowi jako ryczałt na koszty dojazdu. Suma zatem kolekt lutowo-marcowych wg. stanu na dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem wydatków,  wynosi 963 zł. 60 gr.

niedziela, 15 marca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.III.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Za tydzień, tj. 22.III.2015, przypada IV Niedziela Wielkiego Postu, poświęcona w sposób szczególny wspomnieniu św. Jana Klimaka. Zapraszamy na Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego.

2) Wysokość kolekty z przyczyn organizacyjnych podana zostanie w następnych ogłoszeniach, zbiorczo dla III i IV Niedzieli Wielkiego Postu.

niedziela, 8 marca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.III.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W dniu dzisiejszym dobiegają końca trzydniowe rekolekcje wielkopostne. Dziękujemy Ojcu Markowi Blazie  za posługę Słowa (podczas nauk w cerkwi i spotkań na plebanii) i Sakramentów - Pokuty i Eucharystii.

2) Rozkład celebracji na przyszły tydzień:


11.III.2015 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

14.III.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

15.III.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego (Niedziela Pokłonu Krzyżowi Pańskiemu)


3) Na tacę w zeszłą niedzielę (1 bm.) zebrano 214 zł. 05 gr. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. na poczet opłaty, zostanie jutro wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej tytułem cathedraticum.

4) Do skrzynki świeczkowej (w dniach od 25 lutego br. do dzisiaj) oraz na tacę w dniu dzisiejszym zebrano łącznie 462 zł. 11 gr. Z kolekt lutowych, po wypłaceniu 700 zł. na poczet kosztów rekolekcyj 6-8 bm., pozostało 146 zł. 77 gr.  Jednocześnie na zakup oleju parafinowego do celów oświetleniowych wydano 82 zł. Po uwzględnieniu tego wydatku łączna kwota kolekt marcowych (czy raczej lutowo-marcowych) pozostająca do dyspozycji w gotówce wynosi obecnie 526 zł. 88 gr.

poniedziałek, 2 marca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.III.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Jak już zapowiadaliśmy byli uprzednio, w dniach 6-8 bm. odbędą się w naszej Parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi o. Marek Blaza SI:


6.III.2015 (piątek) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów 


 
7.III.2015 (sobota) 16.00 Nieszpory

8.III.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

W ramach każdej z tych celebracyj - nauka rekolekcyjna w cerkwi. Będzie również możliwość przystąpienia do Spowiedzi św. Po zakończeniu modlitwy w cerkwi chętni mogą wziąć udział w dodatkowym spotkaniu z O. Markiem w Domu Parafialnym, gdzie w swobodniejszej atmosferze będzie można zadawać O. Rekolekcjoniście pytania na interesujące nas tematy z dziedzin poruszanych w naukach rekolekcyjnych... i nie tylko.

2) Z ważnych przyczyn organizacyjnych rozliczenie tacy z 1.III.2015 zostanie opublikowane w ogłoszeniach z 8 bm.