poniedziałek, 17 marca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 16.III.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu:


19.III.2014 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

22.III.2014 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (za zmarłych)

23.III.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego


2) Przypominamy, że w niedzielę 23 bm. po Liturgii odbędzie się zebranie parafian, które wybierze kandydatów do rady parafialnej i na delegatów zgromadzenia eparchialnego. Będzie również okazją do zgłoszenia tematów godnych omówienia na tymże zgromadzeniu eparchialnym (Przemyśl, 3-4.X.2014).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz