czwartek, 28 marca 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.III.2013

Sława Isusu Chrystu!


 Druga, trzecia i czwarta sobota Wielkiego Postu są dniami w sposób szczególny poświęconymi wspominaniu zmarłych i modlitwie za ich dusze. Zapraszamy zatem do cerkwi lubelskiej w najbliższą sobotę (30.III.2013) na godz. 18.00. Odprawiona zostanie zaduszna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma i Panachyda. Zachęcamy do udziału i przyniesienia karteczek z imionami bliskich zmarłych celem włączenia ich w modlitwę liturgiczną Kościoła.

W niedzielę 31.III.2013 zapraszamy na 10.00 na Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego.

wtorek, 26 marca 2013

Polacy i Ukraińcy wspólnie szukać będą szczątków Króla Daniela na Górze w Chełmie

Oto, co donosi portal "Chełm - Nasze Miasto":


Chełm: Jest porozumienie w sprawie poszukiwań grobu księcia Daniela

W poniedziałek po południu zostało podpisane porozumienie między Polską a Ukrainą w sprawie poszukiwań, identyfikacji i rozpoznania terenów na których kiedyś stała cerkiew w której pochowano księcia Daniela. Na jego mocy polscy i ukraińscy archeolodzy rozpoczną poszukiwania już w pierwszy tydzień po świętach.
 
 – Potwierdzam, w poniedziałek zostało zawarte porozumienie na którego mocy będą prowadzone prace poszukiwawcze w kryptach na Górze Chełmskiej – mówi nam Stanisława Rudnik z chełmskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. – Nie znam jeszcze dokładnego zakresu prac.
Do tej pory głównym problemem była kwestia finansowa. Sfinansowania 5-letnich badań podjął się polityk z Ukrainy - Petro Poroszenko. To dzięki pieniędzom przekazanym przez byłego ministra Ukrainy badania będą możliwe. Umowy mają być podpisywane co roku, część pieniędzy archeolodzy dostaną również od polskich instytucji kulturalnych.

Najpierw poszukiwanie krypt rozpocznie się za pomocą georadarów i skanowania 3D, później rozpoczną się wykopaliska. Pierwsze prace maja ruszyć już w pierwszym tygodniu po świętach.

– Badania będą bardzo trudne, zebraliśmy najlepszych specjalistów z całej Polski – mówi Stanisław Golub pełnomocnik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Archeolodzy z Ukrainy pod kierownictwem polskich specjalistów chcą szukać przede wszystkim szczątków księcia Daniela Halickiego – legendarnego założyciela Lwowa i władcy Księstwa Halicko-Włodzimierskiego. Władca Rusi osiedlił się w Chełmie, tu również zbudował swój gród. – Książę Daniel wybrał Chełm z racji jego położenia geograficznego. Znajdował się on na górze otoczonej lasami. Było to również miejsce, które położone było w zachodniej części księstwa i przez to najmniej zagrożone przez Tatarów – wyjaśniał nam historyk, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, dr Grzegorz Kuprianowicz.
 Archeolodzy chcą dokładnie zbadać wszystkie krypty. Nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się krypta księcia Daniela, bo obecna Bazylika została zbudowana na fundamentach starej. Archeolodzy nie mają pewności gdzie mogą znajdować się ruiny XIII – wiecznej budowli. Wiadomo, że tamten kościół był mniejszy niż ten obecny.
 
 
 

poniedziałek, 25 marca 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 24.III.2013

Podajemy za stroną WWW. polskiej wiceprowincji Zakonu Bazyliańskiego św. Jozafata:OHOŁOSZENNIA

1. Pid czas Wełykoho postu u budni wid ponediłka do pjatnyci ne bude ranisznich Sw. Liturhij. Weczorom o hod. 1800 służymo Liturhiju Naperedoswiaczenych Dariw.

2. W suboty pid czas Wełykoho postu rankom zamist´ Utreni pered Liturhijeju, o hod. 620, służymo Parastas z pomynanniam pomerłych. Ne bude Panachydy pisla Liturhiji.

 3. Dla parafijan, jaki swiatkujut´ Wełykodni swiata za nowym styłem, siohodni pisla Liturhij widbudet´sia poswiaczennia łozy, a w subotu, 30 bereznia, poswiaczennia pasok o hodyni 1700.

4. Katechytyczna komisija peremyszlśko-warszawśkoji archijeparchiji za błahosłowenniam Mytropołyta zaproszuje do uczasti w Archijeparchialnomu chudożniomu konkursi p. n.: «1025-littia Chreszczennia Rusi-Ukrajiny» Meta: piznaty podiji ta osoby, szczo suprowodżuwały Chreszczennia Rusi-Ukrajiny; oznajomyty z nowym Katechyzmom UHKC – Chrystos nasza Pascha; wkazaty na znaczennia wiry w Boha dla suczasnoho ukrajincia; spryjaty rozwytkowi chudożnich tałantiw. Konkurs adresowanyj do uczniw poczatkowoji szkoły. Technika robit: dowilna (może buty na skli, wyszywanka i td.). Szkilno-parafijalnyj etap konkursu prowodymo do 21 kwitnia. Detali w naszych katechytok.

5. U ryznyci można prydbaty nomer 2/2013 Błahowista, u jakomu posłannia Błażenniszoho Swiatosława z nahody prohołoszenoho Roku wiry, reportażi z żyttia naszoji cerkwy u riznych parafijach ta czymało inszych cikawych materialiw, knyżkowyj Kałendar Błahowista na 2013 rik, Katechyzm UHKC Chrystos – nasza Pascha, Swiate Pyśmo (takoż u małomu formati tilky Nowoho Zawitu), mołytownyky toszczo.

 6. Ne zabud´mo, szczo u najbłyżczu nedilu, 31 bereznia nastupyt´ zmina czasu na litnij. Hodynnyky perestawlajemo hodynu napered, otże treba wstaty na hodynu skorisze, niż do cijeji pory my zwykły.

7. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za wsich †† z rodyny Pacan
1100: za †† Teklu i Antona Chrominśkych
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1800: za zdorowja Nadiji, Anny, Hałyny, Myrona i wsich z rodyny

wiw. 1800: – za zdorowja: ……
– za duszi w czystyłyszczi

ser. 1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Hałyny

czet. 1800: – za †† Mychajła i Ołenu Wachniuk
– za † Annu Kertyczak

pjat. 1800: na podiaku za wsi oderżani łasky

sub. 700: za pomerłych: ……

1730: pro Boże błahosłowennia dla ijerm. Ołeksija CZSWW

ned., 900: za zdorowja Olhy, Wałeriji, Iryny, Oksany, Jewhena

1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

1800: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodiw

piątek, 22 marca 2013

Muzeum na Majdanku: wystawa o bł. Emilianie Kowczu i bł. Romanie Archutowskim


 Podajemy za stroną WWW eparchii wrocławsko-gdańskiej:

Dwóm księżom - rzymskokatolickiemu Romanowi Archutowskiemu i greckokatolickiemu Emilianowi Kowczowi - byłym więźniom hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku poświęcona jest wystawa otwarta w piątek w Muzeum na Majdanku.

Wystawa pt. "Błogosławieni z Majdanka - ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz" składa się z dziewięciu plansz, na których przedstawione są losy obu duchownych. "Obaj zostali wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II. Obaj byli duszpasterzami dla więźniów w obozie" - powiedziała autorka wystawy Anna Wójtowicz z Muzeum na Majdanku.

Na wystawie można m.in. zobaczyć fotografie więziennego numeru identyfikacyjnego ks. Kowcza i jego kartki wysłanej z obozu do rodziny. Są też fotografie znalezionych na terenie obozu modlitewników, puszki do przenoszenie komunikantów, różańca zrobionego z chleba.

Ks. Roman Archutowski urodził się w Warszawie 5 sierpnia 1882 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904 r. Był prefektem Gimnazjum Realnego i dyrektorem Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Wiosną 1940 r. został rektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

We wrześniu 1942 r. ks. Archutowski został aresztowany przez gestapo za pomoc Żydom i osadzony w więzieniu na Pawiaku, gdzie był torturowany. W marcu 1943 r. trafił do obozu na Majdanku. Przydzielono go do prac ogrodowych, ale podczas nasilenia epidemii tyfusu w obozie ksiądz został wyznaczony do noszenia i przewożenia zwłok do krematorium. Wkrótce sam zachorował na tyfus i trafił do obozowego szpitala. Tam spowiadał chorych. Zmarł w Niedzielę Palmową 18 kwietnia 1943 r.; jego ciało spalono w krematorium. 13 czerwca 1999 r., podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, ks. Archutowski został beatyfikowany w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

Ks. Emilian Kowcz przez ponad 20 lat był proboszczem w Przemyślanach koło Lwowa. W czasie II wojny światowej ratował Żydów, odwiedzał ich w getcie, a swoim parafianom zakazywał uczestniczenia w akcjach antyżydowskich. Został za to w 1942 r. uwięziony i przewieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku. W grypsach prosił rodzinę, by nie czyniła starań o jego uwolnienie, czuł się potrzebny w obozie, gdzie pełnił posługę duszpasterską wśród więźniów. Zmarł 25 marca 1944 r. W 2001 r. został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

Postać bł. ks. Emiliana Kowcza upamiętnia ustawiony przed siedzibą Muzeum na Majdanku obelisk z wypisanym w trzech językach - polskim, ukraińskim i angielskim - cytatem z listu ks. Kowcza do rodziny, napisanego z Majdanka: "Tutaj widzę Boga - Boga, który jest jeden dla wszystkich nas, bez względu na nasze religijne odmienności".

W obozie na Majdanku posługę duszpasterską wśród współwięźniów pełnili duchowni różnej wiary i narodowości. W większości byli to księża katoliccy, którzy w tajemnicy przed obozowymi władzami odprawiali msze święte, spowiadali, udzielali komunii świętej i ostatniego namaszczenia. Znane są nazwiska tylko kilku tych kapłanów.

Po otwarciu wystawy polska i ukraińska młodzież obu wyznań modliła się podczas wspólnej Drogi Krzyżowej za pomordowanych w obozie na Majdanku. Nabożeństwo na terenie dawnego obozu na Majdanku organizowane jest od 14 lat przez młodzież archidiecezji lubelskiej w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową. Uczestnicy gromadzą się pod pomnikiem poświęconym ofiarom Majdanka. Trasa Drogi Krzyżowej prowadzi wśród obozowych baraków do krematorium, gdzie palono zwłoki, i do mauzoleum, gdzie są złożone prochy ofiar. Przy kolejnych stacjach Męki Pańskiej czytane są wspomnienia więźniów Majdanka.

Hitlerowski obóz koncentracyjny na Majdanku istniał w latach 1941-1944. Według szacunków, przez Majdanek przeszło ok. 150 tys. osób z ok. 30 krajów; życie straciło - na skutek głodu, chorób, pracy ponad siły, a także w egzekucjach i komorach gazowych - ok. 80 tys. osób, w tym 60 tys. Żydów, zwożonych do obozu z całej Europy. W listopadzie 1944 r. na terenie obozu utworzono muzeum martyrologiczne.

za: PAP        

poniedziałek, 18 marca 2013

Aktualny program pielgrzymki śladami bł. Emiliana Kowcza 22.III.2013

Program
12.00 - modlitwa za zmarłych i pomordowanych w obozie na Majdanku, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed obeliskiem z przesłaniem bł. ks. Emiliana Kowcza;
12.30 - zwiedzanie terenu byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku – ekspozycja muzealna „Śladami ks. Emiliana Kowcza więźnia Majdanka;
14.00 – przerwa na poczęstunek;
15.00 - do wyboru: 
             -prezentacja multimedialna „Ks. Emilian Kowcz – więzień obozu koncentracyjnego na  Majdanku” (Centrum Obsługi Zwiedzających); 
               - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów  (cerkiew greckokatolicka  przy al.Warszawskiej 84),
               - zwiedzanie Lublina
16.00inscenizacja w wykonaniu studentów lubelskich uczelni pt. o. Kowcz  Nr 2699 (Centrum Obsługi Zwiedzających); 
17.00 – otwarcie wystawy „Błogosławieni z Majdanka – Ks. Emilian Kowcz i Ks. Roman Archutowski”, (Centrum Obsługi Zwiedzających); 
18.00 - wspólna droga krzyżowa na Majdanku z udziałem młodzieży z Polski i Ukrainy (początek przy pomniku Walki i Męczeństwa, ostatnia stacja przy Mauzoleum) З А П Р О Ш Е Н Н Я
22 березня з нагоди Року віри відбудеться проща до Майданека з благословення Блаженнішого Святослава під гаслом:
 «Скріплюймо віру свідченням мучеників».
            Запрошуємо до участі в заходах присвячених отцю Омеляну Ковчу -  особистості, яка до кінця своїх днів, служила ближнім і шанувала їх людську гідність, була свідком найбільших євангельських цінностей, перемоги добра над злом, любові над ненавистю, яка своєю поведінкою кинула виклик двом злочинним ідеологіям: нацизмові та комунізмові, що нищили і руйнували культурну та християнську спадщину Європи. Отець Ковч захищав українців та поляків, наполегливо рятував євреїв і поплатився за це арештом та ув’язненням у Майданеку, але попри все, найбільшим своїм обов’язком вважав стати духовним батьком для всіх ув’язнених, у місці, яким був концтабір смерті.
у програмі
22.03.2013 (п’ятниця)
Музей на Майданеку, вул. Мучеників Майданека 57, Люблін:

12.00 – Урочисте відкриття прощі біля обеліска з посланням о. Омеляна;
            - запалення лампадок біля обеліска,
            - заупокійна молитва «Панахида», та молитва за прославу о. Омеляна,
12.30 -  „Слідами о. Омеляна Ковча у Майданеку" (вирушають екскурсії для груп до            50         осіб з інтервалом 10 хв);
            - фільм та презентація про о. Омеляна Ковча для тих що чекатимуть в черзі
              (павільйон, кінозал);
14.00 – перерва на перекуску(біля паркінгу);  
15.00 -  на вибір:
            - Літургія Напередосвячених Дарів (церква, вул.Варшавска 84, Славінек);
            - екскурсія по Любліну;
            - перегляд фільму та презентації про о. Омеляна Ковча (павільйон, кінозал);
16.00  - театралізована вистава, «о. Ковч -  № 2399»,
               на основі книги «За Божі правди і людські права.» А.М. Ковч-Баран, Канада 1994                 (павільйон, кінозал);
17.00 – відкриття виставки  про блаженних з Майданека, о. Омеляна Ковча та кс.             Романа Архутовського (павільйон Центру обслуговування відвідувачів);
18.00 - Хресна Хода по території Майданеку за участю молоді УГКЦ разом із польськими студентами ВУЗ-ів м. Любліна (початок біля пам’ятника Боротьби та Мучеництва, остання зупинка – біля Мавзолею) 
Омелян Ковч (1884–1944) народився 20 серпня 1884 року в Україні у Космачі (Косівський район) в родині Григорія Ковча (1861–1919) та Марії з дому Яскевіч-Волфельд (1891–1939). Понад 20 років душпастирював в Перемишлянах (Львівська область). Ув’язнений нацистами за рятування людської гідності спочатку у тюрмі на Лонцького у Львові, а потім в концентраційному таборі на Майданеку. В листах просив родину, щоб не робила старань для його звільнення, оскільки своїм обов’язком вважав підтримувати та духовно опікуватись співв’язнями. Загинув на Майданеку 25 березня 1944 року. Своє перебування в концтаборі на Майданеку сприймав як Божий дар. Єврейська рада України надала о. Ковчу звання «Праведника України». В 2001 році у Львові був беатифікований Іваном Павлом ІІ. Восени 2008 року Синод УГКЦ проголосив священномученика Омеляна Ковча Покровителем душпастирів УГКЦ.

niedziela, 17 marca 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 17.III.2013

Sława Isusu Chrystu!


W poniedziałek rozpoczyna się Wielki Post. W dniu tym obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i nabiału (jaja, mleko i ich przetwory). W pierwszym tygodniu Postu, od poniedziałku aż do niedzieli, w cerkwi lubelskiej każdego dnia będziemy mogli spotkać się na modlitwie. Oto dokładny rozkład celebracji:


18.III.2013 (poniedziałek) 18.00 Powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety (cz. 1)

19.III.2013 (wtorek) 18.00 Powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety (cz. 2)

20.III.2013 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

21.III.2013 (czwartek) 18.00 Powieczerze z kanonem św. Andrzeja z Krety (cz. 4)

22.III.2013 (piątek) 15.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

23.III.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

24.III.2013 (Niedziela Tryumfu Ortodoksji) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
Warszawa - ogłoszenia parafialne 17.III.2013Oryginalny tekst ogłoszeń warszawskich alfabetem ukraińskim jest dostępny w witrynie OO. Bazylianów.

OHOŁOSZENNIA

1. Mynułoji seredy, 13 bereznia, obrano nowoho Wsełenśkoho Archijereja, jakym staw arhentynśkyj kardynał-jezujit z Buenos-Ajresa 76-ty ricznyj Chorche Mario Berholo. Win pryjniaw imja Francysk. Wże na samomu poczatku swoho służinnia pryhadaw nam usim ważływu sprawu: szczo nam, takoż myrianam, treba mołytysia za ijerarchiw ta wzahali za swiaszczenykiw. Toż nechaj ce joho prochannia nikoły nam ne zabuwajet´sia.

2. Siohodni nedila Syropusna, zawtra poczynajet´sia Wełykyj pist. U perszyj deń obowjazuje strohyj pist – strymanist´ wid mjasnych ta mołocz­nych straw. Protiahom postu potribno strymuwatysia wid mjasnych straw u seredy ta pjat­ny­ci, (a nawit´ i protiahom wsioho postu), a takoż wid zabaw i tanciw protiahom ciłoji Wełykoji Czotyrydesiatnyci. Ne zabuwajmo, szczo pist maje duchownyj wymir – kajattia za swoji hrichy, prymyrennia z Bohom ta z błyżnimy, uporiadkuwannia swoho żyttia ta joho duchownych i moralnych nedoli­kiw.

3. Cioho roku riznycia u swiatkuwanni Wełykodnia – pjat´ tyżniw: za nowym styłem Wełykdeń wypadaje 31 bereznia, a za starym – 5 trawnia. Wełykoposni rekołekciji płanujemo prowesty w dniach 18-21 kwitnia.

4. Dla parafijan, jaki swiatkujut´ Wełykodni swiata za nowym styłem, w nastupnu nedilu pisla Liturhij widbudet´sia poswiaczennia łozy, a w subotu, 30 bereznia, poswiaczennia pasok o hodyni 1700.

5. Pid czas Wełykoho postu u budni wid ponediłka do pjatnyci ne bude ranisznich Sw. Liturhij. Weczorom o hod. 1800 budemo służyty Liturhiju Raniszoswiaczenych Dariw.

6. W suboty pid czas Wełykoho postu rankom zamist´ Utreni pered Liturhijeju, o hod. 620, budemo służyty Parastas z pomynanniam pomerłych. Ne bude Panachydy pisla Liturhiji.

7. Zakinczyłysia duszpastyrśki widwidyn z jordanśkoju wodoju. Cioho roku my widwidały 133 chaty. Toczniszi informaciji podamo u nastupnu nedilu.

8. Pryhadujemo, szczo nasza switłycia u pidwali (na probu) widkryta takoż pisla perszoji Liturhiji. Zaproszujemo otże bażajuczych na kawu/czaj do pidwału.

9. Nadijszow nowyj, 2/2013, nomer Błahowista, u jakomu posłannia Błażenniszoho Swiatosława z nahody prohołoszenoho Roku wiry, reportażi z żyttia naszoji cerkwy u riznych parafijach ta czymało inszych cikawych materialiw.

10. Mynułoji nedili my napysały: «Szczyro diakujemo usim żinkam, jaki widhuknułyś na prochannia pro dopomohu u prybyranni cerkwy …». Tut zakrałasia prykra pomyłka, tomu szczo cerkwu prybyrajut´ ne tilky żinky, ałe j czołowiky, pro jakych Pani słuszno upomynajut´sia. Otoż diakujemo usim żinkam i czołowikam, jaki prybyrajut´ nasz chram, i wsich obijmajemo naszoju mołytwoju. Służbu Bożu u jichniomu namirenni widsłużymo w Tomynu nedilu, 12 trawnia, o hod. 1100. Za nedohlad pereproszujemo.

11. U ryznyci można prydbaty knyżkowyj Kałendar Błahowista na 2013 rik, Katechyzm UHKC Chrystos – nasza Pascha, Swiate Pyśmo (takoż u małomu formati tilky Nowoho Zawitu), mołytownyky toszczo.

12. Duże prosymo pered wchodom do chramu ne zabuwaty wymykaty mobilni tełefony!!!

13. Namirennia Swiatoji Liturhiji:

900: pro Bożu opiku ta potribni łasky dla Nazara
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za † Renatu

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 1800: za †† Petra, Mariju, Iwana, Nataliju, Olhu, Irynu
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800: za † Iwana Mynio w 70-tu riczn. smerti w konctabori
czet. 1800: za zdorowja o. Wasyla Potoczniaka
pjat. 1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Anny i Ołeha
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Warwaru
ned., 900: za wsich †† z rodyny Pacan
1100: za †† Teklu i Antona Chrominśkych
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

niedziela, 10 marca 2013

O dawnym cmentarzu unickim w Roczniku Lubelskiego Tow. Genealogicznego

Najnowszy "Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego" zawiera dwa artykuły poświęcone dawnemu cmentarzowi u zbiegu Walecznych i Unickiej w Lublinie:


Stowarzyszeni przeciwko zapomnieniu: w obronie cmentarza unickiego w Lublinie - autorstwa p. dra Janusza Piegzy, pracownika Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i prezesa Stowarzyszenia Ochrony Miejsc Zapomnianych;


Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie – dokument różnorodności kulturowej Lublina (autorem jest p. Hubert Mącik, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie).

"Rocznik LTG" t. IV (2012) jest dostępny w sieci za darmo (kliknij!).


Lublin - ogłoszenia parafialne 10.III.2013

Sława Isusu Chrystu!

Ponieważ środa ostatniego tygodnia przedpościa jest dniem aliturgicznym, Boska Liturgia w dniu 10 bm. celebrowana nie będzie. Zapraszamy na nieszpory w sobotę 16 bm. (godz. 18.00) oraz na niedzielną Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma 17 bm. o 10.00.

Przypominamy również o pielgrzymce do miejsca męczeństwa bł. Emiliana Kowcza (1884-1944), zaplanowanej na 22 bm. (szczegóły pod linkiem).

środa, 6 marca 2013

Lublin: pielgrzymka śladami bł. Emiliana Kowcza 22.III.2013Za witryną ugcc.org.ua:

22 bereznia widbudet´sia szczoriczna mołodiżna proszcza do Majdaneka (Lublin, Polszcza) – miscia uwjaznennia ta muczenyćkoji smerti błażennoho swiaszczennomuczenyka Omelana Kowcza. Z nahody Roku wiry wona projde pid hasłom: «Skriplujmo wiru swidczenniam muczenykiw».

Pid czas chresnoji dorohy ukrajinśka ta polśka mołod´ nestyme chrest, czytatyme staciji.

Ukrajinśka Hreko-Katołyćka Cerkwa prowodyt´ proszczu do Majdaneka z błahosłowennia Błażenniszoho Swiatosława.

Rejestracija uczasnykiw za teł.: 097 588 85 54, 050 07 07 383, a takoż za teł. jeparchialnych/ekzarchalnych Mołodiżnych komisij UHKC: dyvensvit.org/reference/youth-committee/


Dowidka:

Omelan Kowcz (http://kovch.com.ua/ua/main) (20.08.1884 – 25.03.1944) – hreko-katołyćkyj swiaszczenyk, dowholitnij paroch Peremyszlan, bat´ko szesty ditej, aktywnyj suspilno-relihijnyj dijacz. Buw uwjaznenyj u nimećkomu konctabori, de tajemno zadowolniaw duchowni potreby ukrajinciw, polakiw, jewrejiw, estonciw, rosijan… Za ce joho nazwały parochom Majdaneka. 27 czerwnia 2001 r. Papa Iwan Pawło II prohołosyw o. Omelana Kowcza błażennym. 24 kwitnia 2009 r. buło uroczysto prohołoszeno błażennoho swiaszczennomuczenyka Omelana Kowcza pokrowytełem duszpastyriw UHKC.


Poperednia prohrama wszanuwannia pamjati błażennoho swiaszczennomuczenyka Omelana Kowcza u Majdaneku

- 12:00 - uroczyste widkryttia proszczi (bila pamjatnyka Borot´by i muczenyctwa);
- 12:02 - wystupy keriwnykiw oficijnych dełehacij (orijentowno 4 wystupy po 3 chw). Pokładannia kwitiw do pamjatnyka Borot´by i muczenyctwa, zapałennia swiczok;
- 12:15 - Panachyda bila pamjatnyka Borot´by i muczenyctwa;
- 12:35 - mołytwa za prosławu o. Omelana Kowcza. Pokładannia kwitiw do memorialnoji doszky zi słowamy o. Omelana Kowcza, zapałennia swiczok;
- 12:40 - 14:00 - ekskursiji Majdanekom (hrupy wyruszajut´ z interwałom 10 chw);
- 15:00 - pererwa na obid;
- 16:00 - 18:30 – na wybir:
1) Liturhija Naperedoswiaczenych Dariw (chram u Lublini);
2) ekskursija Lublinom;
3) perehlad filmu ta dokumentalnoji prezentaciji pro o. Omelana Kowcza (pawiljon u Majdaneku);
- 18:30 - powernennia hrup do pamjatnyka Borot´by i muczenyctwa, pidhotowka do chresnoji chody;
- 19:00 - chresna choda za uczastiu ukrajinśkoji ta polśkoji mołodi. Mołodi ludy nestymut´ chrest, czytatymut´ staciji, spiwatymut´ strasni pisni (poczatok bila pamjatnyka Borot´by ta muczenyctwa, ostannia zupynka – Mawzołej);
- 21:00 - zawerszennia zachodiw.


dyvensvit.org/announces/100275.html

 

wtorek, 5 marca 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 3.III.2013

Sława Isusu Chrystu!

Zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma:

1) we środę 6.III.2013 o 18.00* oraz

2) w Niedzielę Mięsopustną 10.III.2013 r. o 10.00.

----------------------
* - Dodano 5 marca 2013 r. ok. 17.50.

poniedziałek, 4 marca 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 3.III.2013

OHOŁOSZENNIA
Siohodni widkrywajemo (na probu) naszu switłyciu u pidwali pisla perszoji Liturhiji. Zaproszujemo otże bażajuczych na kawu/czaj do pidwału.

 Pisla druhoji Liturhiji z naszymy żinkamy-zarobitczankamy bażaje zustritysia z p. Anna Safuta, aspirantka Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve u Bełhiji. JIJI doktorśka dysertacija maje na meti doslidyty udił inozemciw w sektori domasznich posłuh u Belhiji ta w Polszczi.

 Najbłyżcza subota, pered mjasopusnoju nediłeju, ce zaupokijna subota. Cioho dnia Cerkwa w osobływyj sposib mołyt´sia za wsich pomerłych. W naszomu chrami zaupokijni liturhiji z Panachydamy budut´ zranku o 700, a takoż wweczeri 1730. U ryznyci można podaty kartku z imenamy pomerłych.

 U najbłyżczu nedilu, 10 bereznia, pisla tretioji Liturhiji (wweczeri) widbudet´sia koncert kobzarśko-lirnyćkoji tradyciji u wykonanni Jarosława Kryśka zi Lwowa ta Andrija Laszuka z Riwnoho.

 Powoli zakinczujut´sia widwidyny naszych domiw z Jordanśkoju wodoju. U najbłyżczomu tyżni widwidyny możływi wid wiwtorka do pjatnyci wkluczno. W czetwer – Marki. Inszi dni zowsim wilni.

 Hrupa mołodi widnowluje mołytowni zustriczi, jaki prochodiat´ weczoramy w seredu pisla Weczirni, tobto o 19-tij hodyni.

 Szczyro diakujemo usim żinkam, jaki widhuknułyś na prochannia pro dopomohu u prybyranni cerkwy i pryłehłych prymiszczeń. Zwernimo uwahu, szczo pry kinci kożnoji Liturhiji pid czas zaamwonnoji mołytwy mołymoś «Hospody…, oswiaty tych, szczo lublat´ krasu domu Twoho». Toż nechaj i Was Hospod´ oswiaczuje czerez Wasze służinnia i błahosłowyt´.

 Wid nastupnoho tyżnia rozpoczynajemo wesnianyj cykł nauk pryhotuwannia do podrużżia. Persza zustricz u wiwtorok, 12 bereznia, o hod. 1930. Zhołoszennia do 11 bereznia.

 U ryznyci można prydbaty knyżkowyj Kałendar Błahowista na 2013 rik, Katechyzm UHKC Chrystos – nasza Pascha, Swiate Pyśmo (takoż u małomu formati tilky Nowoho Zawitu), mołytownyky toszczo.

 Duże prosymo pered wchodom do chramu ne zabuwaty wymykaty mobilni tełefony!!!

 Diłymosia sumnoju wistkoju, szczo wczora rankom, 2 bereznia, upokojiłasia u Hospodi nasza parafijanka, bł. p. Jewhenija Suchoronczak. Prożyła 92 roky. Data pochoronu szcze ne wstanowłena. Pomerłu Jewheniju poruczajemo mołytwam usich naszych wirnych.

Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za † Renatu 1100: za † Dmytra
1800: za †† z rodyny Werbowych: Wasyla, Mariju, Olhu, Stepana

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: za † Renatu
1730: za † Lubomyru
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730: za † Renatu
ser. 700: za † Renatu
1730: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Myrosława, Stefaniju i za wsch †† z jich rodiw, za duszi w czystyłyszczi – z Panachydoju
 czet. 700: za † Renatu
1730: za †† z rodyny Hrycyniw: Wasyla, Mariju, Hryhorija, Kseniu, Wasyla, Olhu, Illu i Romana
pjat. 700: za † Renatu
1730: za † Elżbietu Papadopułos – z Panachydoju
sub. 700: – za pomerłych: ……
– za † Annu Melnyk w 40-wyj deń
1730: za pomerłych: ……
ned., 900: za † Mykołu-Mychajła Jaż
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za † Renatu

 Oryginał na stronie OO. Bazylianów.


piątek, 1 marca 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 24.II.2013

                                                    OHOŁOSZENNIA 

Powoli zakinczujut´sia widwidyny naszych domiw z Jordanśkoju wodoju. Dla zaproszennia na ci widwidyny można wykorystowuwaty dostupni zasoby komunikaciji (koordynaty u wisnyku) abo domowlatysia u ryznyci. Pidkreslujemo, szczo kożnyj, chto maje bażannia, może zaprosyty otcia do swojeji chaty: postijni żyteli i ti, szczo wynajmajut´ kwartyry czy kimnaty, do swojeji chaty i do pomeszkań, w jakych chtoś żywe zi swojimy pidopicznymy – oczewydno za uzhodżenniam z nymy, do hurtożytkiw i inszych misć prożywannia naszych wirnych, z Polszczi i z Ukrajiny. U najbłyżczomu tyżni widwidyny możływi wid seredy do nedili wkluczno. W subotu – Śródmieście i Bemowo. Inszi dni zowsim wilni.

 Hrupa mołodi widnowluje mołytowni zustriczi, jaki prochodiat´ weczoramy w seredu pisla Weczirni, tobto o 19-tij hodyni. Bażajuczych zaproszujemo wże w najbłyżczu seredu na hod. 19:00.

 U najbłyżczu pjatnyciu, 1 bereznia, w kosteli jewanhełyćko-auhsburśkomu pry wuł.. Puławśkij 2A (wchid wid wuł. Warynśkoho) o 18-tij hodyni widbudet´sia czerhowe centralne bohosłużinnia Wseswitnioho dnia mołytwy, pid hasłom «Ja czużyncem buw, i wy pryjniały mene». U prowedennia cioho bohosłużinnia aktywno wkluczajut´sia żinky riznych konfesij, w tomu czysli i hreko-katołyczky z naszoji parafiji. U bohosłużinni, pryhotowanomu u Franciji, budemo mołytyś m. in. za immihrantiw, w tomu czysli i za ukrajinśkych żinok. Usich naszych parafijan zaproszujemo do cijeji mołytwy.

 Katechytyczna komisiji peremyszlśko-warszawśkoji archijeparchiji zaproszuje do uczasti w Archyjeparchijalnomu chudożniomu konkursi p.n.:„1025 littia Chreszczennia Rusi-Ukrajiny”. Meta: Piznaty podiji ta osoby, szczo suprowodżuwały Chreszczennia Rusi-Ukrajiny; oznajomyty z nowym Katechyzmom UHKC – Chrystos nasza Pascha;. wkazaty na znaczinnia wiry w Boha dla suczasnoho ukrajincia; spryjaty rozwytkowi chudożnich tałantiw. Konkurs adresowanyj do uczniw poczatkowoji szkoły. Technika robit: dowilna, (może buty na szkli, wyszywanka). Praci budut´ ociniuwani w czotyrioch wikowych hrupach: I – sadoczok – „0”; hr.II – kł. I-III; hr. III – kł. IV-VI; hr. IV – praci rizni (npr.: wyszywani, na szkli). Szkilno – parafijalnyj etap– prowodymo w berezni; Inszi detali – w katechytok.

 Diłymosia sumnoju wistkoju, szczo w pjatnyciu, 22 lutoho, u Peremyszli upokojiłasia u Hospodi na 70-mu roci żyttia – s. Bohdana Petryszyn CZSWW – wasylianka. JIJI pochoron widbudet´sia w ponediłok, 25 lutoho u Peremyszli.

 W nedilu, 3 bereznia, pisla druhoji Liturhiji z naszymy żinkamy-zarobitczankamy bażaje zustritysia z p. Anna Safuta, aspirantka Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve u Bełhiji. JIJI praca doktorska ma na celu zbadanie udziału cudzoziemek w sektorze nieformalnych usług domowych (w szczególności w opiece nad osobami starszymi) w Belgii i w Polsce.

 Duże prosymo ne zabuwaty wymykaty mobilni tełefony pered wchodom do chramu!!!

 U ryznyci można prydbaty knyżkowyj Kałendar Błahowista na 2013 rik, Katechyzm UHKC Chrystos – nasza Pascha, Swiate Pyśmo (takoż u małomu formati tilky Nowoho Zawitu), mołytownyky toszczo.

 Namirennia Swiatoji Liturhiji:

900: za † Renatu
1100: pro boże błahosłowennia i opiku Materi Bożoji dla Hałyny i Oksany
1800: w namirenni Emiliji

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: pro Boże błahosłowennia dla ijerom. Mełetija CZSWW
1730: za † Renatu
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730: za † Renatu
ser. 700: za † Renatu
1730: za † Mychajła
czet. 700: za † Renatu
1730: za † Mariju Nikeruj
pjat. 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Liliji, Lubomyra, Tetiany, Wjaczesława, Teodozija i wsijeji simji
1730: za † Renatu
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Renatu
ned., 900: za † Renatu
1100: za † Dmytra
1800: za †† z rodyny Werbowych: Wasyla, Mariju, Olhu, Stepana