poniedziałek, 30 czerwca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.VI.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


5.VII.2014 (sobota) 18.00 Nieszpory

6.VII.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Suma uzyskana ze zbiórki na tacę i do skrzyneczki świeczkowej wyniosła dziś 138 zł. 06 gr. Po odliczeniu 2 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pieniądze w kwocie 135 zł. 56 gr. zostaną wpłacone na subkonto Rady Parafialnej.

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 29.VI.2014

Podajemy za stroną OO. Bazylianów:


 OHOŁOSZENNIA

1.Siohodni, krim nedili, wypadaje swiato Chrysta Czołowikolubcia, jake perenosyt´sia na nedilu z poperednioji pjatnyci.

2.Wid zawtra protiahom ciłych kanikuł w budni bude tilky odna Bożestwenna Liturhija – o hod. 700 ranku. W nedili poriadok Liturhij załyszajet´sia bez zmin.

3.Dobrowilni pożertwy na finansowu dopomohu poterpiłym u wijni z terorystamy i separatystamy w Łuhanśkij i Donećkij obłastiach można składaty szcze siohodni do skarbonky «Myłostynia».

4.Oteć Petro w łypni wyjiżdżaje u widpustku. Protiahom toho czasu w usich parafijalnych sprawach prosymo zwertatysia do o. Protoihumenaabo do o. Ołeksija.

5.Archijeparchialnyj widpust sw. Ap. Petra i Pawła u Chszanowi b. Ełku (na Mazurach) cioho roku widbudet´sia w sam deń swiata, w subotu, 12 łypnia. Toho dnia o 930 bude Mołebeń do Materi Bożoji, o 1000 Archijerejśka Służba Boża. Miscewyj paroch zaproszuje usich wirnych do uczasti u swiatkuwanniach.

6.Skorisze, w ponediłok, 7 łypnia, swiato Rizdwa Iwana Chrestytela, Deń Anheła naszoho Mytropołyta, Wysokopreoswiaszczennoho Archijepyskopa Iwana Martyniaka ta wodnoraz chramowyj widpust w kafedralnomu sobori w Peremyszli. U ciomu roci nasz Mytropołyt zakinczuje 75 rokiw żyttia, 50 rokiw swiaszczenyczoho służinnia, 25 rokiw wid jepyskopśkoji chirotoniji, toż na 7 łypnia majemo zaproszennia na juwiłejni swiatkuwannia do Peremyszla.

7.Pryhadujemo szczo siohodni Fundacja Różnorodności Społecznej zaproszuje na kurs korystuwannia internetom o 14-tij hodyni w osidku fundaciji: ul. Wspólna 65, lokal 19, a fond Nasz wybir orhanizowuje u naszij switłyci pisla druhoji Liturhiji zustricz na temu: Osnowni probłemy pow\jazani z poruszenniam praw praciwnykiw, z jakymy zustriczajut´sia mihranty.

8.Podibno, jak mynułymy rokamy, cioho roku takoż prochodyw Archijeparchijalnyj chudożnij konkurs p.n. \\Ja misioner u Cerkwi\\. W naszij parafiji do konkursu prystupyło mało ditej, toż z tym bilszoju radistiu i pryznanniam spowiszczajemo, szczo nasza parafijanka, Oksanka Żytka, 0 kłasu ukrajinśkoji subotnioji szkoły, u finali konkursu zajniała II misce. Witajemo naszu peremożnyciu.

9.Namirennia Swiatych Liturhij:

900:za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iwanny, Iryny
1100:za †† Joana i Joannu Dzwinczyk
1800:pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: – za †† Mykołu, Rajisu, Wiktora, Fedora, Ołeksandru
– pro boże błahosłowennia dla o. Ihoria CZSWW
wiw. 700: za zdorowja:
ser. 700: – na podiaku za wsi oderżani łasky wid Anny
– za zdorowja ważko chworoji Nadiji
czet.700:
pjat. 700: za zdorowja Oli ta jiji rodyny
sub. 700: za pomerłych:
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla Myrosława i Hanusi
1100: za †† Serhija Martyniuka i joho druziw
1800:pro Boże błahosłowennia dla parafijan

niedziela, 22 czerwca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.VI.2014

Sława Isusu Chrystu!1) W piątek 27 bm. świętować będziemy pamięć Nowych Męczenników UKGK, beatyfikowanych przez św. Jana Pawła II w 2001 r. we Lwowie. W sposób szczególny wspominać będziemy bł. Emiliana Kowcza (1884-1944), greckokatolickiego proboszcza z Przemyślan, który Swą męczeńską drogę zakończył w Konzentrationslager Lublin na Majdanku. Zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma, która odprawiona zostanie w tym dniu w cerkwi lubelskiej o 18.00.

Po Liturgii - zebranie Rady Parafialnej (w domu parafialnym).

2) W niedzielę 29 bm. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma o 10.00.

3) Suma zebrana dziś na tacę oraz do skrzyneczki świeczkowej (od 15 bm. do dzisiaj) wyniosła łącznie 435 zł. 15 gr. Kwota powyższa, po odliczeniu 2 zł. 50 gr. na koszty przekazu (432 zł. 65 gr.), zostanie wpłacona jutro na subkonto Rady Parafialnej.

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 22.VI.2014

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1.Witajemo o. Ihoria Harasyma CZSWW, naszoho nastojatela i Protoihumena z Dnem Anheła, jakyj wypadaje 18 czerwnia, ta bażajemo zdorowja, Bożoho błahosłowen­nia na błahi i mnohi lita.

2. Na doruczennia Archyjeparchialnoho Karitasu prowodymo zbirku hroszej na finansowu dopomohu poterpiłym u wijni z terorystamy i separatystamy w Łuhanśkij i Donećkij obłasti. Dobrowilni pożertwy na ciu cil można składaty do skarbonky «Myłosynia».

3.  Szczyro diakujemo p. Oksani Roli za orhanizuwannia intehracijnoji pojizdky do Lublina i Chołma. Siohodni, pisla perszoji Liturhiji, zaproszujemo usich do switłyci na perehlad switłyn z cijeji pojizdky.

4. W najbłyżczu seredu, 25 czerwnia, o hod. 1830 w naszij cerkwi widbudet´sia koncert relihijnoji pisni u wykonanni choru Dzwony Podołu z Kyjewa. Orhanizatorom koncertu je OUP. Pisla Liturhiji wchid bude za kwytkamy.

5. U najbłyżczu pjatnyciu, 27.06, zarady winczannia, Bożestwenna Liturhija z rozpocznet´sia piw hodyny skorisze, tobto o hod. 1700.

6. Fundacja Różnorodności Społecznej zaproszuje na kurs korystuwannia internetom, jakyj widbudet´sia w najbłyżczu nedilu, 29 czerwnia, o 14-tij hodyni w osidku fundaciji: ul. Wspólna 65, lokal 19. Czysło misć obmeżene. Zapysy za teł.: 22 400 09 12, abo eł. poszta: konsultacje@ffrs.org.pl

7. Cijeji ż nedili fond Nasz wybir orhanizowuje zustricz na temu: Osnowni probłemy pow\jazani z poruszenniam praw praciwnykiw, z jakymy zustriczajut´sia mihranty, jaka widbudet´sia u naszij switłyci pisla druhoji Liturhiji.

8. Siohodni wweczeri mołod´ zaproszuje na rozważalno-intehracijnu zustricz. Cia zustricz, szwydsze za wse, peredostannia u ciomu sezoni.

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† z rodyny Pacan
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla: Iryny, Lili, Tetiany, Chrystyny, Ludmyły, Bohdana, Iryny, Rusłana
1800: pro Boże błahosłowennia dla Ołeha

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za zdorowja Ihria Chołoda
1730: za zdorowja Hałyny, Illi, Tetiany
wiw. 700: za zdorowja: ……;
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
ser. 700: za zdorowja i opiku Bożu dla Chrystyny
1730: na podiaku za Kurta Łewina ta wsi joho kłopotannia pro prosławu Mytropołyta Andreja Szeptyćkoho
czet.:700: za † Mychajła i duszi w czystyłyszczi
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Wałeriji, Iryny, Olhy
pjat. 700:
1700(!): pro Boże błahosłowennia dla Mahdałyny i Jarosława w deń winczannia
sub. 700: za pomerłych: ……;
1730:
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iwanny
1100: za †† Joana i Joannu Dzwinczyk
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
* * * * *
Uweczeri 17.06.2014 w likarni Ńju-Jorka widijszow u wicznyj swit Kurt Łewin, syn lwiwśkoho rabyna. Kurt narodywsia 1925 r. w Lubaczewi. Zameszkaw z bat´kamy u Lwowi. Koły nacysty zastrełyły tata na oczach u Kurta, a joho starszyj brat zahy­nuw u hetto, win załyszywsia z mołodszym bratom Natanom i wony pryjszły u mytropo­łyczi pałaty do Andreja Szep­tyćkoho. Dwa roky perechowuwawsia u studytśkych monasty­riach pid opikoju błaż. Kły­mentija Szeptyćkoho. Jomu zrobyły metryku na imja Roman-Pawło Mytko, jaku win zberih. Koły nacysty widstupyły, wyjichaw u Pałestynu a widtak u SSZA. Dwoch syniw nazwaw na czest´ bratiw Szeptyćkych – Andrijem i Kłymentijem.
U roky nimećkoji okupaciji mytropołyt Andrej Szeptyćkyj wriatuwaw Kurta Łewina i joho mołodszoho brata, toż win use swoje żyttia pryswiatyw sprawi mytropołyta Andreja. Win ne wtomluwawsia powtoriuwaty, szczo mytropołyta Szeptyćkoho bude beatyfikowano, bo ce swiatyj czołowik. I wiryw, szczo sprawu prohołoszen­nia Szeptyćkoho błażennym bude zawerszeno, ałe ne doczekawsia… Dwiczi swidczyw u Watykani i same zawdiaky joho słowam u 1959 roci buło popowneno sprawu beatyfikaciji mytropołyta.
Joho staranniamy u muzeji żertw Hołokostu u Waszynhtoni buło stworeno okremyj widdił, pryswiaczenyj postati mytropołyta Szeptyćkoho.
Razom z inszymy jewrejamy z 1981 roku domahawsia wid memoriału żertwam Hołokostu «Jad Waszem» w Izrajili pryswojennia mytropołytowi zwannia «Prawednyka narodiw switu», jakym udostojenyj brat mytropołyta Kłymentij Szeptyćkyj. Odnak nahoło­szuwaw, szczo u ciomu pytanni dominuje ne sprawedływist´, a polityka. I joho duże oburiuwała powedinka tych, chto halmuwaw ce pytannia. Win ne jszow na kompromisy, koły sprawa stosuwałaś Andreja Szeptyćkoho.
Napysaw kilka knyżok – swidoctw pro bratiw Szeptyćkych. Polśkoju mowoju u 2006 roci wyjszła zworuszływa knyżka „Przeżyłem. Saga Świętego Jura”.
Na osnowi materialiw z: http://news.ugcc.org.ua/

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Kostomłoty-Pratulin: obchody ku czci Męczenników Podlaskich 20-22.VI.2014

Zapraszamy na wyjątkową pielgrzymkę i doroczny odpust

Zapraszamy na wyjątkową pielgrzymkę i doroczny odpust
Jak co roku wyruszymy pieszo do Pratulina naszego Diecezjalnego Sanktuarium Meczenników Podlaskich. Pielgrzymka rozpocznie się w piątek 20 czerwca po św liturgii o godz. 7:00. Tego dnia z modltwą i spiewem wędrować będzimy do parafi Neple. Drugiego dnia dojdziemy do celu naszej pielgrzymki do Pratulina. Liturgia w Pratulinie o godz. 11:00. Po liturgii wracamy do Kostomłot, gdzie czeka nas przygotowany obiad. Tego dnia czeka nas jeszcze wieczorna liturgia wieczerni o godz. 20:00 i mamy nadzieję, że z udziałem nowego biskupa siedleckiego  Kazimierza Gurdy. Główna uroczystość odpustowa rozpocznie się w niedzielę 22 czerwca o godz. 10:00 w naszej kostomłockiej cerkwi aktystem ku czci Męczenników Podlaskich. O godz. 11:30 przy plebanii formuje się procesja ze sztandarami delegacji poszczególnych parafi katolickich obrządku greckiego i łacińskiego i wyrusza do polowego ołtarza. Boskiej Liturgi przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja biskup Jozafat - ordynariusz diecezji greckokatolickiej w Łucku na Ukrainie, odpustową homilię wygłosi zaś wybitny syn Podlaskiej ziemi J.E. Ks. biskup Antoni Pacyfik Dydycz emerytowany biskup drohiczyński. Tegoroczny odpust ma wyjątkowy charakter. W tym roku obchodzimy bowiem 140 rocznicę męczeństwa w Pratulinie. W związku z tym zapraszamy jak najliczniejszą rzeszę pielgrzmów, po to by zyskac odpust specjalny. W tym roku wyjątkowo też nasz odpust poprzedza Uroczystość Bożego Ciała. Daje to sposobność do wcześniejszego przybycia do Kostomłot, rozbicia namiotu, czy zamieszkanie w naszych kwaterach. Szczególnie zapraszmy młodzież i wszystkich przyjaciół naszej parafii. Po liturgii tradycyjnie wszystkich gości ,bez wyjątku zapraszamy na podlaską biesiadę przy muzyce pod gołym niebiem. 
 
 

Dostojni Goście tegorocznego odpustu - biskup Jozafat, biskup Antoni Pacyfik

Dostojni Goście tegorocznego odpustu - biskup Jozafat, Bp Antoni Pacyfik
Świetej Liturgii w dzień odpustu przewodniczył będzie J.E. Bp. Jozafat Ołeh Howera
Urodził się 12 września 1967 r. w Iwano-Frankiwsku , został mianowany pierwszy wołyński egzarcha Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Kształcił się w seminarium podziemnym i 30 maja 1990 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był proboszczem. Należał do eparchii tarnopolsko-zborowskiej Jako proboszcz kierował też bractwem miłosierdzia. Od 1996 do 1999 roku kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego im. Josyfa Slipyja. W latach 2004-2007 studiował w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie, gdzie zdobył licencjat z teologii pastoralnej. Wykonywał obowiązki rektora Wyższego Seminarium Duchownego im. Josyfa Slipyja. 15 stycznia 2005 roku mianowany pierwszym egzarchą wołyńskim Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Chirotonia (sakra biskupia) miała miejsce 7 kwietnia 2008 r. w Tarnopolu. Ingres odbył się w Łucku 12 kwietnia 2008 roku. Ks. Biskup znany jest z działalności polu ekumenicznym raz pojednania polsko-ukraińskiego. Wraz z łacińskim biskupem Łucka patronował Międzanorodwej Konferencji poświęconej Kościołowi Greckokatolickiemu. Nowy egzarchat zajmuje obszar 40.300 km kwadratowych, graniczący z Polską i Białorusią. Od średniowiecza w Łucku istniała diecezja prawosławna. Pod koniec XVI wieku tamtejszy biskup Cyryl Terlecki był jednym z inicjatorów unii zeskiej (1596). Jego następcy powrócili do prawosławia, ale od 1702 r. eparchia była ponownie unicka aż do narzuconego przez rosyjskie władze zaborcze w 1839 r. zniesienia unii z Rzymem. Łuck jest też od XV wieku siedzibą katolickiej diecezji łacińskiej. Obecnie Wołyń zamieszkują – obok katolickich mniejszości oządku łacińskiego i ukraińsko-bizantyjskiego – głównie prawosławni należący do kilku Cerkwi różnej jurysdykcji. Na terenie nowego egzarchatu arcybiskupiego jest ok. 4 tys. grekokatolików w 14 parafiach. Pracuje w nich na stałe pięciu kapłanów diecezjalnych, pięciu zakonnych – bazylianie i redemptoryści – oraz diakon. Pomocą duszpasterską służą też księża z sąsiadujących diecezji.
Homilę wygłosi J.E. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz

Urodził się 24 sierpnia 1938 w Serpelicach. Naukę w szkole średniej odbył w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie i w Niższym Seminarium Duchownym w Nowym Mieście nad Pilicą.  W 1954 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. W zakonie otrzymał imię Pacyfik. Święceń prezbiteratu udzielił mu 29 czerwca 1963 w kościele ojców kapucynów pw. Matki Bożej Bolesnej w Łomży biskup diecezjalny łomżyński Czesław Falkowski. Od 1963 studiował na Wydziale Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego].W 1994  uzyskał na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.W latach 1982–1994 pracował w Rzymie jako generalny definitor zakonu. Zajmował się sprawami zakonnymi w krajach socjalistycznych. Był delegatem zakonu ds. sanktuarium w Loreto. W 1991 uczestniczył w Synodzie Biskupów w Rzymie. 20 czerwca 1994 papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji drohiczyńskiej. Przeprowadził I Synod Diecezji Drohiczyńskiej. Utworzył dom św. Antoniego dla księży emerytów i muzeum diecezjalne. Doprowadził do powstania Domu Miłosierdzia i rozbudowy gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Ustanowił diecezjalne ruchy i stowarzyszenia katolickie: Akcję Katolicką, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Apostolat Maryjny, Rodziny Nazaretańskie, Armata Bianca. Przyczynił się także do utworzenia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, Inicjatywy Antynarkotykowej i Młodzieżowego Ośrodka Ekumenicznego. 29 marca 2014 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa diecezjalnego diecezji drohiczyńskiej. Postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 30 kwietnia 2008 „w uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła w Polsce i za działalność społeczną na rzecz polskich rodzin” został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Nadano mu tytuł honorowego obywatela m.in.: Drohiczyna (2002), Białej Podlaskiej (2008), Węgrowa (2011), Sokołowa Podlaskiego (2012) i gminy Wyszki (2013). Został także udekorowany medalem Zasłużony dla Powiatu Bielskiego (2014). W 2002 został uhonorowany Medalem Polonia Mater Nostra Est. Został laureatem Nagrody Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego za rok 2012, a w 2013 nagrody im. św. Brata Alberta Chmielowskiego. W 2010 otrzymał statuetkę „Sursum Corda”, nagrodę przyznawaną za promowanie tygodnika katolickiego „Niedziela”, a w 2013 Platynowy Mikrofon Katolickiego Radia Podlasie w kategorii wkład w rozwój regionu.
 
 

Czar Kostomłockich odpustów...

Czar Kostomłockich odpustów...
Jeżeli ktoś jeszcze waha się, by przybyć na nasz czerwcowy odpust, niech obejrzy poniższy film z ubiegłorocznego odpustu...
 
 http://youtu.be/zEhfTbY13gI

niedziela, 15 czerwca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.VI.2014

Sława Isusu Chrystu!

1) W przyszłym tygodniu zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma we czwartek 19.VI.2014 o 9.00 oraz w niedzielę 22.VI.2014 o 10.00.

2) Dzisiejsza zbiórka na tacę przeznaczona była na Fundusz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Zebrano 207 zł. Kwota powyższa zostanie w dniu jutrzejszym wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej.

3) Parafia neounicka w Kostomłotach nad Bugiem jak co roku zaprasza na obchody ku czci Męczenników Podlaskich:

Zapraszamy na wyjątkową pielgrzymkę i doroczny odpust

Zapraszamy na wyjątkową pielgrzymkę i doroczny odpust
Jak co roku wyruszymy pieszo do Pratulina naszego Diecezjalnego Sanktuarium Meczenników Podlaskich. Pielgrzymka rozpocznie się w piątek 20 czerwca po św liturgii o godz. 7:00. Tego dnia z modltwą i spiewem wędrować będzimy do parafi Neple. Drugiego dnia dojdziemy do celu naszej pielgrzymki do Pratulina. Liturgia w Pratulinie o godz. 11:00. Po liturgii wracamy do Kostomłot, gdzie czeka nas przygotowany obiad. Tego dnia czeka nas jeszcze wieczorna liturgia wieczerni o godz. 20:00 i mamy nadzieję, że z udziałem nowego biskupa siedleckiego  Kazimierza Gurdy. Główna uroczystość odpustowa rozpocznie się w niedzielę 22 czerwca o godz. 10:00 w naszej kostomłockiej cerkwi aktystem ku czci Męczenników Podlaskich. O godz. 11:30 przy plebanii formuje się procesja ze sztandarami delegacji poszczególnych parafi katolickich obrządku greckiego i łacińskiego i wyrusza do polowego ołtarza. Boskiej Liturgi przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja biskup Jozafat - ordynariusz diecezji greckokatolickiej w Łucku na Ukrainie, odpustową homilię wygłosi zaś wybitny syn Podlaskiej ziemi J.E. Ks. biskup Antoni Pacyfik Dydycz emerytowany biskup drohiczyński. Tegoroczny odpust ma wyjątkowy charakter. W tym roku obchodzimy bowiem 140 rocznicę męczeństwa w Pratulinie. W związku z tym zapraszamy jak najliczniejszą rzeszę pielgrzmów, po to by zyskac odpust specjalny. W tym roku wyjątkowo też nasz odpust poprzedza Uroczystość Bożego Ciała. Daje to sposobność do wcześniejszego przybycia do Kostomłot, rozbicia namiotu, czy zamieszkanie w naszych kwaterach. Szczególnie zapraszmy młodzież i wszystkich przyjaciół naszej parafii. Po liturgii tradycyjnie wszystkich gości ,bez wyjątku zapraszamy na podlaską biesiadę przy muzyce pod gołym niebiem.

niedziela, 8 czerwca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.VI.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Jutro, tj. w poniedziałek 9.VI.2014, przypada II dzień Zielonych Świąt - poniedziałek Ducha Św. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma celebrowana będzie w cerkwi lubelskiej o 18.00.

W niedzielę 15 bm. Boska Liturgia o 10.00.


2) W bieżącym tygodniu na zasadzie tzw. zahalnyci spożywać możemy pokarmy mięsne każdego dnia, także w piątek.

3) W niedzielę 15 bm. odbędzie się wernisaż wystawy ikon p. D. Mowczana ze Lwowa (po Liturgii, przy cerkwi), a potem piknik integracyjny dla parafian przy plebanii, związany z urodzinami Ks. Proboszcza i zakończeniem roku katechetycznego. Dobrowolne wpłaty na organizację ww. przedsięwzięć z ramienia Rady Parafialnej zbiera p. Katarzyna Darwaj-Dropko.

4) We czwartek 19 bm. odbędzie się wspólny z parafianami cerkwi warszawskiej przy ul. Miodowej 16 wyjazd do Chełma. W programie - Boska Liturgia w cerkwi lubelskiej (9.00), potem wyjazd do Chełma i zwiedzanie zabytków (m. in. zespół katedralny, cerkiew św. Mikołaja, podziemia kredowe, po drodze wieża w Stołpiu), po powrocie do Lublina piknik integracyjny.

Zapisy chętnych z Lublina przyjmuje do środy 11 bm. włącznie p. Roman Maciuk (maciuk.roman@gmail.com, tel. 787-961-240). Przewidywany koszt wyjazdu (bez wyżywienia i biletów) - 20 zł.

5) Parafia św. Nikity w Kostomłotach zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Pratulina i obchody ku czci Męczenników Podlaskich (20-22 bm.).

6) W dniu dzisiejszym zebrano:

a) na tacę i do skrzynki świeczkowej 192 zł. 14 gr. (kwota powyższa, pomniejszona o 2 zł. 14 gr. na poczet opłaty za przekaz, zostanie w dniu jutrzejszym wpłacona na subkonto Rady Parafialnej);

b) na pomoc osobom, które ucierpiały wskutek ostatniej wielkiej powodzi na Bałkanach, szczególnie w Bośni i Hercegowinie - 430 zł. 10 gr. Suma ta w całości zostanie przesłana jutro na konto Caritas naszej eparchii.

7) W przyszłą niedzielę (15 bm.) taca przeznaczona będzie na Fundusze UKGK - Beatyfikacyjny i Synodalny, zgodnie z par. 14 pkt 5 Statutu Parafialnych Rad ds. Ekonomicznych.

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 8.VI.2014

Podajemy za witryną WWW Ojców Bazylianów:

OHOŁOSZENNIA

1) Ciohodni pisla druhoji Liturhiji Fundacja Różnorodności Społecznej zaproszuje na zustricz pro możływist´ nawczannia inozemciw na derżawnych i prywatnych wyszczych naukowych zakładach w Polszczi: umowy pryjniattia, stypendiji toszczo. Zustricz widbu­det´­sia o 13-tij hodyni w switłyci pid cerkwoju.

2) Zawtra druhyj deń Zełenych Swiat – praznyk Preswiatoji Trojci. Swiati Liturhiji budut´ o hod. 1000 ta 1800. Pisla Zełenych Swiat majemo prywiłej zahal­nyci – można spożywaty mjasni strawy w usi dni tyżnia.

3) U najbłyżczu subotu o hod. 1600 widbudut´sia zbory Parafijalnoji Rady. Prysutnist´ usich człeniw Rady obowjazkowa. Zauważennia czy postułaty można podawaty do człeniw Rady, zokrema do Holiw sekcij i człeniw Prezydiji (Jurij Rejt, Oksana Rola, Petro Martynyszyn, Andrij Szeptyćkyj, Jarosław Siroćkyj i in.).

4) Nabłyżajet´sia kineć nawczalnoho roku – dowhooczikuwanyj moment dla szkolariw, a takoż i studentiw, toż u nedilu 15 czerwnia o hod. o 1100 widsłużymo Swiatu Liturhiju na podiaku Bohowi za promynajuczyj nawczalnyj rik i pro błahosłowennia na kanikuły.

5)  U nedilu, 15 czerwnia, pisla druhoji Liturhiji widbudet´sia prezenta­cija antołohiji poeziji pryswiaczenoji pamjati Błażenniszoho Patriarcha Josyfa (Slipoho). Prezen­ta­ciju prowede dr. Ludmyła Bubłyk iz zaproszenymy hist´my.

6) Cijeji ż nedili, 15.06, o 14-tij hodyni na kładowyszczi Powązki (d. Wojskowy), w 10-tu ricznyciu smerti bude widsłużena Panachyda na mohyli pokijnoho Jaceka Kuronia, odnoho z czilnych dijacziw perszoji «Solidarnosti», ministra spraw socialnych w uriadi T. Mazowieckoho, wełykoho pryjatela Ukrajiny i ukrajinciw.

7)  Karitas Peremyszlśko-Warszawśkoji Archyjeparchiji prohołosyw zbirku hroszej na pomicz poterpiłym wid poweni na Bałkanach (Serbija, Bosnija i Hercehowyna). Dobrowilni pożertwy na ciu cil można bude składaty siohodni do skarbonky «Myłostynia».

8) U ryznyci można prydbaty trawnewyj nomer (5/2014) hazety Błahowist ta kompakt-dysku (CD) z zapysom riznych ukrajinśkych piseń – ce hołka na pomicz poterpiłym w naslidok «ukrajinśkoji rewoluciji».

9) Powidomlajemo, szczo bude takoż dodatkowyj tabir Sarepty w Komanczi11.08 - 22.08 – Himnazija; Weduczyj: o. Pawło Rohuń, o. Bohdan Kiszko

10) Człeny Parafijalnoji rady orhanizowujut´ spilno z lublinśkymy parafijanamy UHKC intehracijnu pojizdku do Lublina i Chołma, jaka widbudet´sia 19 czerwnia. Koszt pry kompłekti pasażyriw wynese bila 70 zł wid osoby. Zapysy w p. Oksany, teł.: 510 491 150.

11)  Siohodni wweczeri, pisla Liturhiji mołod´ zaproszuje na zustricz «pro wijnu ta widpowidalnist´ kożnoho (osobływo, żurnalistiw) u krytycznych sytuaci­iach. Howorytymemo pro ditej na wijni toszczo».

12) Jak podały ZMI, mynułoho czetwerha w awtoawariji na awtostradi bila Opola zahynuło 7 hromadian Ukrajiny, try ważko poraneni. Obijmimo jich ta jichni simji naszymy mołytwamy.

13) Namirennia Swiatych Liturhij:


900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji, Anastasiji, Witalija, Iwanny
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1000: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1800: za zdorowja i Bożu opiku dla Stefana, Sofiji i Anny
wiw. 700: za zdorowja: ……;
1730: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
ser. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730: : za †Hannu Kusznir
czet.:700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730:za zdorowja i Bożu opiku dla Nataliji, Mychajła, Luby, Myrona i wsiu rodynu
pjat. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730:za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Ihora, Iwanky, Oresta, Ołeny ta Jarosława
sub. 700: za pomerłych: ……;
1730: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji, Justyny, rodyn Melnyk ta Wynnyk
1100: na podiaku za Nawczalnyj rik ta pro błahosłowennia na kanikuły dla szkolariw ta studentiw
1800: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra

niedziela, 1 czerwca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.VI.2014

Sława Isusu Chrystu! 1) Celebracje liturgiczne przyszłego tygodnia:


7.VI.2014 (sobota) 18.00 Wielkie Nieszpory z Litią (wigilia święta Pięćdziesiątnicy)

8.VI.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Za 2 tygodnie, tj. w niedzielę 15 bm., odbędzie się w naszej Parafii otwarcie wystawy ikon autorstwa p. D. Mowczana ze Lwowa. W tymże dniu nasz Proboszcz ks. mitrat dr Stefan Batruch obchodzić będzie 51 urodziny. Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej podjętą na posiedzeniu w dniu 30 maja br. urządzony będzie w ramach wernisażu skromny poczęstunek na placu przycerkiewnym dla gości imprezy oraz grill dla parafian przy plebanii. Składki na ww. przedsięwzięcia oraz na prezent dla ks. proboszcza zbiera p. Katarzyna Darwaj-Dropko. Przewidziane wydatki wskazują na potrzebę zebrania po 50-100 zł. od rodziny. Wydatki te zostaną rozliczone wobec parafian.


3)  We czwartek 19 bm. przypada święto Uroczystego Oddania Pokłonu Najświętszym Misteriom Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, które zgodnie z decyzją synodu lwowskiego z 1891 r. przenoszone jest na następującą po nim niedzielę. Z uwagi na zbieżność daty Wielkiejnocy wg. obu kalendarzy dzień ten jest jednocześnie dniem wolnym od pracy, jako święto Bożego Ciała w Kościele łacińskim. Wierni parafii warszawskiej organizują w tym dniu wyjazd do Chełma i zapraszają nas do współuczestnictwa. Przewidziany program obejmuje Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma w dawnej katedrze chełmskiej (lub ew. w cerkwi lubelskiej) oraz zwiedzanie Chełma (zespół katedralny, resztki palatium Króla Daniela na Górze Chełmskiej, cerkiew św. Mikołaja, Starówka, Chełmskie Podziemia Kredowe, po drodze wieża w Stołpiu). Jest to niewątpliwie okazja do bliższego poznania zabytków chełmskich, tak ściśle związanych z dziejami naszego Kościoła i Rusi-Ukrainy,  a jednocześnie i do bliższego zapoznania się z naszymi współwyznawcami z par. Warszawa-Śródmieście. Zachęcamy do udziału - chętni zgłaszać się mogą do p. Romana Maciuka.


4) Suma zebrana na tacę i do skrzynki świeczkowej wyniosła w dniu dzisiejszym 118 zł. 77 gr., co w połączeniu z sumą zebraną w święto Wniebowstąpienia (30 zł.) czyni łącznie 148 zł. 77 gr.  Kwota ta po potrąceniu 2 zł. 50 gr. (koszty przekazu) zostanie jutro wpłacona na konto Rady Parafialnej (146 zł. 27 gr.).

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 1.VI.2014

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1.Polśke forum mihracijne zaproszuje na zustricz z mihrantamy pryswiacze­nu probłematyci opiky nad wahitnymy ta narodżuwanni ditej u Polszczi, dozwołu na praciu toszczo. Zustricz widbudet´sia siohodni bila hod. 1300 u switłyci pid cerkwoju.

2.Najbłyżcza subota, 7 czerwnia, je subotoju zaupokijnoju (pomynal­noju). Cioho dnia Cerkwa w osobływyj sposib zakłykaje nas do mołytwy za wsich naszych pomerłych. Kartky z imenamy pomerłych można podaty u ryznyci.

3.U najbłyżczu nedilu, 8 czerwnia, wypadaje swiato Ziszestia Swiatoho Ducha. Praznyk cej swiatkujemo dwa dni, u ponediłok – druhyj deń Zełenych Swiat – praznyk Preswiatoji Trojci. Swiati Liturhiji w ponediłok, 9 czerwnia, budut´ o hod. 1000 ta 1800.

4.Pisla Zełenych Swiat majemo prywiłej zahalnyci.

5.FundacjaRóżnorodnościSpołecznejzaproszuje na zustricz pro możływist´ nawczannia inozemciw na derżawnych i prywatnych wyszczych naukowych zakładach w Polszczi: umowy pryjniattia, stypendiji toszczo. Zustricz widbudet´sia w najbłyżczu nedilu bila 10-toji hodyny w switłyci pid cerkwoju.

6.Podajemo hrafik taboriw Sarepty.


NOWYCIA: I tab. 07.07 - 16.07 – Studenty ta mołod´, jaka praciuje;

II tab. 21.07 - 01.08 – Serednia szkoła;

III tab. 04.08 - 15.08 – Serednia szkoła;

IV tab. 17.08 - 30.08 – Sarepta z ikonoju.


KOMANCZA: I tab. 07.07 - 18.07 – Himnazija;

II tab. 21.07 - 01.08 – Himnazija;

III tab. 02.08 - 10.08 – Podrużżia ta rodyny.


Detalnisze: www.sarepta.pl


7.Karitas Peremyszlśko-Warszawśkoji Archyjeparchiji prohołosyw zbirku hroszej na pomicz poterpiłym wid poweni na Bałkanach (Serbija, Bosnija i Hercehowyna). Dobrowilni pożertwy na ciu cil można bude skłasty u najbłyżczu nedilu, 8 czerwnia, do skarbonky «Myłostynia».

8.Karitas Wrocławśko-Hdanśkoji Jeparchiji rozpowsiudżuje cehołky u formi kompakt-dysku (CD) z zapysom riznych ukrajinśkych piseń (narodnych i awtorśkych) na pomicz poterpiłym w naslidok «ukrajinśkoji rewoluciji». Dysk postaw zamist´ zabawy (maslanyci) na kineć karnawału. Proekt dopomohy zdijsniujet´sia pry spiwpraci z Karitasom UHKC w Ukrajini. Koszt odnoho SD jak minimum 10 zł.

9.Nadijszow nowyj nomer (5/2014) hazety Błahowist. Cym razom nomer dosyt´ cikawyj, z kilkoma awtorśkymy stattiamy (ne peredrukamy), m. in. pro widnoszennia nowo kanonizowanych papiw Iwana CHCHIII ta Iwana Pawła II do UHKC, cikawi zwity pro chid peredsoborowych zustriczej w usich dekanatach naszoji Mytropoliji w Polszczi ta inszi statti j powidomłennia.

10.Człeny Parafijalnoji rady orhanizowujut´ spilno z lublinśkymy parafijanamy UHKC intehracijnu pojizdku do Lublina i Chołma, jaka widbudet´sia 19 czerwnia. Koszt pry kompłekti pasażyriw wynese bila 70 zł wid osoby. Zapysy w p. Oksany, teł.: 510 491 150.

11.U najbłyżczyj wiwtorok, 3 czerwnia, wypadaje deń sww. Kostiantyna i Ołeny – Deń Anheła naszoji katechytky, s. Ołeny CZSWW. Ce dobra nahoda, szczob podiakuwaty Sestri za weś trud nawczannia naszych ditej i mołodi Bożoho zakonu ta pobażaty szczastia, zdorowja i Bożoho błahosłowennia na mnohi i błahiji lita!

12.Siohodni wweczeri, pisla Liturhiji mołod´ zaproszuje na zustricz z wychidcem iz Donbasu

13. U wiwtorok, 3.06, o hod. 21:20 na perszomu kanali polśkoho tełebaczennia (TVP1) bude można ohlanuty widomyj film ukrajinśkoho reżysera Achtema Sejtabłajewa \"Chajtarma\" (Powernennia) pro nasylne wysełennia krymśkych tatar u 1944 roci.

14.Namirennia Swiatych Liturhij:

900: pro Boże błahosłowennia dla s. Ołeny CZSWW
1100: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730: za zdorowja Oksany, Serhija, Ołeksija
wiw. 700: za zdorowja: ……;
1730: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
ser. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730: na podiaku za 30 rokiw spilnoho żyttia ta pro dalsze Boże błahosłowen­nia dla Ołeksandry i Zenowija Struk
czet.:700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730:pro Boże błahosłowennia dla Ihoria i Oksany
pjat. 700: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra
1730:za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Myrosława, Stefaniju, i wich pomerłych z jichnich rodiw
sub. 700: za pomerłych: ……;
1730: za ††
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji, Anastasiji, Witalija, Iwanny
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za †† Katerynu, Iwana, Katerynu, Petra