poniedziałek, 27 października 2014

Lublin - rozliczenie zbiórek z października 2014 r.

Sława Isusu Chrystu!


W październiku zebraliśmy w naszej Parafii - zgodnie z tym, co zostało podane we wczorajszych ogłoszeniach - 837 zł. 63 gr.

Z tej kwoty lwią część przeznaczono na zakupy w sklepie internetowym "Sofija".

Oto specyfikacja zamówienia nr 1358:


Nazwa Ilość Cena Wartość
Razem 549,90 zł
Kosz dostawy 27,00 zł
Do zapłaty 576,90 zł
Ładan (aromat do kadzidła) - MIRRA (330 g) / Ладан - МІРРА (330 гр) 1,00 65,00 zł 65,00 zł
Ładan (aromat do kadzidła) - NOCNY KWIAT (330 g) / Ладан - НІЧНА КВІТКА (330 гр) 1,00 65,00 zł 65,00 zł
Spowiedź jest spoko 1,00 9,90 zł 9,90 zł
książka (ukr-pol): Boska Liturgia z komentarzem i częściami zmiennymi / Божественна Літургія з коментарем та змінними частинами 20,00 18,00 zł 360,00 zł
book (ukr): Typyk (Typik) / Типик 1,00 25,00 zł 25,00 zł
Trebnyk poświęcenia i bł. 1,00 25,00 zł 25,00 zł

Zatem na poczet ww. zamówienia przeznaczono kwotę 576 zł. 90 gr. + 2 zł. 90 gr. na poczet kosztów przekazu, czyli łącznie 579 zł. 80 gr.

Pozostałą kwotę, tj. 257 zł. 83 gr., wpłacono (po potrąceniu 2 zł. 90 gr. na koszty przekazu) na
subkonto Rady Parafialnej. Wpływ na wzmiankowane subkonto wyniósł zatem 254 zł. 93 gr.

niedziela, 26 października 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 26.X.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień jest następujący:


27.X.2014 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (za +Wiktora w 9 dniu po śmierci)

2.XI.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 225 zł. 70 gr.  Łączna zatem suma kolekt październikowych wyniosła 837 zł. 63 gr. Część tej kwoty zostanie wydana na zakup w sklepie internetowym "Sofija-net.pl" artykułów potrzebnych w życiu liturgicznym Parafii, reszta zaś wpłacona na subkonto Rady Parafialnej. Dokładne rozliczenie zostanie opublikowane w najbliższym tygodniu.

niedziela, 19 października 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.X.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) W niedzielę 26.X.2014 zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) We środę 22 bm. o 16.00 na Zamku Lubelskim odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora h.c. Panu Profesorowi A.D. Rotfeldowi, b. wiceministrowi i ministrowi spraw zagranicznych RP, uratowanemu od Zagłady w latach II wojny światowej przez greckokatolickich mnichów reguły studyckiej z Ławry Uniowskiej, pod przewodem ówczesnego ihumena, bł. Klemensa Szeptyckiego.
Polecamy lekturę wspomnień Prof. Rotfelda.

3) W dzisiejszą niedzielę w naszej Parafii przeprowadzone zostało - tak jak w innych parafiach katolickich w Polsce - firmowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego liczenie wiernych obecnych na Boskiej Liturgii (z wyłączeniem dzieci poniżej 7 lat) oraz przystępujących do Komunii św.
Liczba obecnych wyniosła 53 (bez duchownych), w tym 29 płci żeńskiej i 24 męskiej. Komunikujących (bez duchownych) było 17, w tym niewiast 8, a mężczyzn 9.

4) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 196 zł. 63 gr.  Kwota kolekt październikowych wzrosła zatem do 611 zł. 93 gr.

5) Rodziców dzieci uczęszczających na katechezę uprasza się o sprawdzenie skrzynek poczty elektronicznej. Nastąpiły ważne zmiany organizacyjne w kwestii planowanego na sobotę 25 bm.
wyjazdu do Warszawy. Osoby, które nie potwierdzą e-mail'em do godz. 16.00 w poniedziałek 20 bm. zainteresowania wyjazdem na nowych zasadach, będą tym samym uznane za niezainteresowane wyjazdem. UWAGA! Zmiany, o których mowa, NIE dotyczą odpłatności. Osoby, które dotąd nie wyrażały zainteresowania wyjazdem, mogą ciągle zmienić zdanie (do 16.00 w dniu 20 bm.).

niedziela, 12 października 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.X.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


14.X.2014 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma  - święto Opieki Matki Bożej

18.X.2014 (sobota) 18.00 Nieszpory

19.X.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Z powodów organizacyjnych kwota zbiórki dzisiejszej podliczona zostanie i podana do wiadomości na tut. blogu dopiero w przyszłą niedzielę    

Skorygowano 14.X.2014: kwota zebrana na tacę 12 bm. i do skrzynki świeczkowej w dniach 12 i 14 bm. wyniosła 194 zł. 80 gr., co w połączeniu z kwotą 220 zł. 50 gr. z niedzieli 4 bm. czyni sumę łączną dotychczasowych wpływów październikowych 415 zł. 30 gr.

niedziela, 5 października 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.X.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:
11.X.2014 (sobota) 18.00 Nieszpory      UWAGA! ODWOŁANE!

12.X.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano w dniu dzisiejszym kwotę 220 zł. 50 gr.