środa, 22 lipca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.VII.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W przyszłą niedzielę, tj. 26.VII.2015, zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) W dniu 17 bm. zmarła Mama naszego Ks. Proboszcza p. Katarzyna Batruch. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniach 24-25 bm. (szczegóły na cerkiew.nazwa.pl).
Pamiętajmy o Zmarłej w naszych modlitwach.


3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 192 zł. 72 gr. Poza tym jedna z wiernych złożyła ofiarę indywidualną w wysokości 200 zł. Łączna zatem suma kolekt czerwcowo-lipcowych do wpłaty na subkonto Rady Parafialnej wynosi 937 zł. 43 gr. Środki zebrane w niedzielę 26 bm. zostaną włączone do kolekt sierpniowych.

4) Kolejne ogłoszenia, jeśli Bóg pozwoli, zostaną opublikowane w niedzielę 16.VIII.2015. Wtedy też podana zostanie suma kolekt za okres od 26 lipca do 16 sierpnia br.

niedziela, 12 lipca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.VII.2015

Sława Isusu Chrystu! 1) W najbliższą niedzielę (19.VII.2015) zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00

2) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 153 zł. Kwota ta (po strąceniu 3 zł. na poczet kosztów przekazu) zostanie jutro wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej tytułem świętopietrza. Pieniądze zebrane na tacę we wszystkich parafiach naszej Archidiecezji zasilą budżet Stolicy Rzymskiej.

3) Do skrzynki świeczkowej w dniach 7-12 bm. zebrano łącznie 48 zł. 60 gr. Łączna zatem suma kolekt czerwcowo-lipcowych dostępnych w gotówce wynosi obecnie 544 zł. 71 gr.

niedziela, 5 lipca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.VII.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


7.VII.2015 (wtorek) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela - teksty pod ogłoszeniami)

12.VII.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - teksty pod tekstami święta Narodzenia św. Jana)


2) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 245 zł. 70 gr. Ponieważ taca z I niedzieli miesiąca przeznaczona jest na potrzeby Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum, zaś w I niedzielę sierpnia przekazanie owej daniny będzie utrudnione technicznie, w dniu jutrzejszym na konto Kurii Metropolitalnej zostanie wpłacona kwota z tacy dzisiejszej podwojona i zaokrąglona w górę do pełnych setek (245,70 x 2 = 491,40, w zaokrągleniu 500), koszt podwojenia, zaokrąglenia i opłaty za przekaz zostanie pobrany z kolekt czerwcowo-lipcowych, zaś w I niedzielę sierpnia zebrane środki zostaną w całości przeznaczone na potrzeby Parafii (kolejne cathedraticum zbierane będzie dopiero we wrześniu br.).

3) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 17 zł. 80 gr., poza tym jeden z wiernych złożył ofiarę w wysokości 100 zł. Suma kolekt czerwcowo-lipcowych po uwzględnieniu ww. wpływów wynosi zatem 753 zł. 41 gr., zaś po strąceniu dodatkowych kosztów wspomnianej w pkt 2 daniny (cathedraticum za lipiec i sierpień br.), czyli 257 zł. 30 gr.  - kwota dostępna w gotówce wynosi 496 zł. 11 gr.

4) W przyszłą niedzielę (12 bm.), z racji uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, taca przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Rzymskiej jako tzw. świętopietrze.


24 ♀ NARODZENIE CZCIGODNEGO SŁAWNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA I CHRZCICIELA PAŃSKIEGO JANA
TROPARION, ton 4.
Proroku i Poprzedniku przyjścia Chrystusa, * czcząc ciebie z miłością, nie umiemy godnie cię pochwalić: * przez twoje bowiem chwalebne i sławne narodzenie niepłodność twej matki ustała * i rozwiązała się niemota ojca, * a światu zostało obwieszczone Wcielenie Syna Bożego.
KONDAKION, ton 3.
Dawniej niepłodna teraz rodzi Poprzednika Chrystusa, * a on jest wypełnieniem wszystkich proroctw; * kto włożył w Jordanie rękę na Tego, * Kogo przepowiadali prorocy, * okazał się prorokiem i zwiastunem Słowa Bożego, a zarazem Jego Poprzednikiem.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 63, 11 i 2.
Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu * i będzie w Nim miał nadzieję.
Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.
Apostoł: Rz 13, 11c-14, 4.
ALLELUJA
Łk 1, 68 i 76
Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził i uczynił odkupienie ludu Swego.
Stych: A ty, dzieciątko, nazwane będziesz prorokiem Najwyższego.
Ewangelia: Łk 1, 1-25, 57-68, 76 i 80.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 111, 7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

  
29 ♀ ŚWIĘTYCH CHWALEBNYCH I NAJWSPANIALSZYCH NACZELNYCH KORYFEUSZY APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA
TROPARION, ton 4.
Naczelni Koryfeusze apostołów * i nauczyciele całego świata, * proście Władcę wszechrzeczy o pokój dla świata * i bogate miłosierdzie dla dusz naszych.
KONDAKION, ton 2.
Niewzruszonych i głoszących Bożą naukę heroldów, * kwiat Uczniów, przyjąłeś do siebie, Panie, * darząc pokojem i pełnią wszelkiego Twojego dobra. * Trudy ich i śmierć przyjąłeś ponad całopalne ofiary, Ty, jedynie darzący chwałą Swych Świętych.
Apostoł: Kor2 11, 21b-12, 9.

Przekład: śp. o. archim. Roman Piętka, MIC (1937-2011).