wtorek, 28 maja 2013

XXX Kodeńskie Dni Ekumeniczne

    W dniach 24 – 26 maja 2013 roku w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Patronki Jedności w Kodniu nad Bugiem na południowym Podlasiu odbyły się kolejne, XXX Jubileuszowe Kodeńskie Dni Ekumeniczne, organizowane corocznie przez Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI).

Historia kodeńskich zlotów rozpoczyna się w grudniu 1982 roku, kiedy to, po zakończeniu Europejskiego Spotkania Młodych , animowanego przez francuską, ekumeniczno-monastyczną Wspólnotę Braci z Taize, jej uczestnicy – mała grupa młodych pielgrzymów z Siedlec, postanowiła wraz ze swoim duchowym opiekunem – ojcem Andrzejem Madejem OMI (oblatem), w jakiś szczególny sposób podziękować za dar spotkania i udanie odbytą pielgrzymkę. „Na miejsce dziękczynnego spotkania zaproponowałem sanktuarium maryjne w Kodniu” - pisze na łamach franciszkańskiego pisma „Bratni Zew” (w lipcu 1990) o. A. Madej. „Wkrótce myślą tą podzieliłem się z Grzegorzem Polakiem, śp. Janem Śpiewakiem, Janem Turnauem i Janem Gajkiem. W czasie dalszych rozmów doszliśmy do przekonania, że warto nadać takiemu spotkaniu charakter modlitwy o zjednoczenie chrześcijan. Kodeń z racji swojego położenia znakomicie do tego się nadawał. Poza tym, panowie Turnau i Polak mieli szerokie kontakty ekumeniczne z racji swoich zainteresowań osobistych i zawodowych. I to wystarczyło na początek”.

W maju 1983 roku odbył się pierwszy zjazd ekumeniczny w Kodniu nad Bugiem, zorganizowany jak mówiono wówczas przez polskich sympatyków Taize. (Pisano też w tygodniku katolickim „Niedziela”, że nad Bugiem na południowym Podlasiu powstało małe polskie Taize albo polski ekumeniczny Asyż, z uwagi na schemat i charakter tych spotkań; plan każdego dnia podobny był do tego, przeżywanego na wzgórzu taizowskim podczas wszystkich pobytów). We wspomnianym spotkaniu uczestniczył również pośród duchownych różnych konfesji chrześcijańskich w białym habicie jeden z Braci z Taizé. Część z uczestników zlotu odwiedziła wtedy także pobliskie Kostomłoty nad Bugiem, a tam zabytkową cerkiew neounicką (parafię obrządku bizantyjsko-słowiańskiego) pod wezwaniem świętego męczennika Nikity (Nicetasa), jedyną w Europie pod takim wezwaniem. Cerkiew ta stanowi także Sanktuarium Męczenników Podlaskich, miejsce przechowywanych relikwii męczenników pratulińskich. Odtąd takie wizyty stały się tradycją tych spotkań, wpisując to szczególne miejsce Podlasia południowego w kalendarium corocznych spotkań kodeńskich (spotkania kończą się do dzisiaj w Kostomłotach nad Bugiem Boską Liturgią Jana Złotoustego).

Pierwszym organizatorem i inicjatorem spotkań kodeńskich był o. Andrzej Madej OMI a po jego wyjeździe do Turkmenistanu o. Karol Lipiński OMI, który animował i prowadził je przez 16 lat jako proboszcz parafii kodeńskiej, superior miejscowej wspólnoty zakonnej oblatów i kustosz Maryjnego Sanktuarium w Kodniu nad Bugiem, potem także jako superior, ekonom i rektor kościoła Trójcy Przenajświętszej w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w świętokrzyskiem. Od trzech ostatnich lat organizacją ekumenicznych spotkań kodeńskich zajmuje się kolejny oblat o. Paweł Gomulak OMI.
Można zatem stwierdzić, ze rodowód Kodeńskich Spotkań Ekumenicznych ma swój początek w spotkaniach modlitewnych, ekumenicznych i międzykontynentalnych w Taize i został stamtąd właśnie zaczerpnięty, przez jej młodych pielgrzymów-uczestników z Polski.

Oprócz postaci wymienionych przez ich pomysłodawcę o. Andrzeja Madeja (cytowanych w artykule prasowym), należy także przypomnieć inne ważne osoby: Marka Górskiego, Ewę Jóźwiak, Iwonę Łoźną i Marię Szuszkiewicz, które również przyczyniły się do zorganizowania pierwszego spotkania w maju 1983 roku w Kodniu. Jak na debiut, zlot ten można było śmiało uznać za sukces i jednocześnie bardzo ważne wydarzenie religijne i ekumeniczne w życiu lokalnego Kościoła siedleckiego lat 80-tych, także istotne wydarzenie ekumeniczne na mapie Polski i Europy. Kto by pomyślał, że w osiemdziesiątych latach można było zorganizować takie wydarzenie, kiedy mało kto w Polsce słyszał o takich pojęciach jak logistyka czy internet. Do Kodnia przyjechało wówczas ponad 300 młodych ludzi z różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

Nie sposób dzisiaj wymienić wszelkiego dobra, które dokonało się podczas tych corocznych spotkań, biorąc pod uwagę i to, że do Kodnia przyjeżdżali uczestnicy niemal z całej Europy i nie tylko. Byli to przedstawiciele takich krajów jak: Niemcy, Estonia, Kanada, Rosja, Słowacja, Chorwacja, Czechy, Litwa, Wielka Brytania, Białoruś, Ukraina, prawie cała Skandynawia, USA, a nawet Japonia.

Plan spotkań kodeńskich jest niezmienny od lat: piątkowy późny wieczór poświęcony jest tradycji protestanckiej, sobota - katolickiej i prawosławnej, a w niedzielę udajemy się do katolickiej cerkwi neounickiej w Kostomłotach na Boską Liturgię. Zloty to przede wszystkim wspólne modlitwy, nabożeństwa w różnych obrządkach, rytach i tradycjach kościelnych, wspólne posiłki i wspólnie spędzany wolny czas na łonie wspaniałej podlaskiej przyrody. Nie brakuje dyskusji, udziału w małych grupach dyskusyjnych i grupach roboczych dzielenia się, wykładach i prelekcjach.

W Kodniu i w Kostomłotach podczas tych spotkań ekumenicznych gościli m. in. ze strony rzymskokatolickiej i grekokatolickiej: J. E. Ks. kardynał Henryk Gulbinowicz ówczesny metropolita wrocławski, J. E. ks.bp senior Jan Mazur z Siedlec,J. E. ks. bp Wacław Skomorucha, J. E. ks. bp Henryk Tomasik, o. archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC – wizytator apostolski dla Grekokatolików na Białorusi, o. mitrat dr Stefan Batruch- proboszcz greckokatolickiej parafii w Lublinie, ks. prof. Leonard Górka SVD z KULu, o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv., s. dr Maria Krystyna Rottenberg FSK, ks. prof. Michał Czajkowski, ks. kanonik Henryk Krukowski- proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Horodle, oraz kolejni proboszczowie z Kostomłót - o. archimandryta Roman Romuald Piętka MIC i ks. Zbigniew Nikoniuk obecny proboszcz parafii neounickiej w Kostomłotach nad Bugiem, ks. dr Mirosław Kiedzik – biblista (UKSW), ks. dr Sławomir Pawłowski ( KUL), ks. Jacek Wróbel SAC, ks. Jan Oleszko SAC, ks.Andrzej Luter, o. Wojciech Czwichocki OP, ks. Grzegorz Stachura (diecezja kielecka), ks. Jacek Bonio (diecezja kielecka) i wielokrotnie siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny z Białegostoku i Komorowa pod Warszawą.
Ze strony prawosławnej: Najprzewielebniejszy ks. abp Abel – biskup ordynariusz prawosławnej diecezji chełmsko-lubelskiej, ks. Jerzy Ignaciuk - proboszcz z Kodnia, ze strony protestanckiej: ks. bp Zdzisław Tranda były Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, ks. Karol Lipiński i ks. Lech Tranda – również ze strony ewangelików-reformowanych.
Przedstawiciele ewangelików augsburskich: ks. Paweł Hause, ks. Jan Hause, ks. Grzegorz Giemza, ks. prof. Marcin Hintz, ks. Jan Szklorz (Radom i Kielce), ks. Robert Opala, ks.Wojciech Rudkowski.
Z ramienia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego: ks. prof. Adam Kleszczyński, ks. Janusz Daszuta (Kielce), ks. Wawrzyniec Markowski a także pastor Robert Kubiak – Kościół Zielonoświątkowy, pastor Jacek Słaby z Chrześcijańskiego Kościoła Reformacyjnego w Warszawie, pastor Wojciech Kuleczka z Kościoła Ewangelicznego Spichlerz w Warszawie.
W spotkaniach brali bardzo aktywny udział jako prelegenci ekumeniści świeccy, naukowcy, dziennikarze, publicyści m. in. uczestnik Soboru Watykańskiego II – ś. p. prof. Stefan Świeżawski (KUL, UJ i ATK), dr Norbert Przyborowski (UKSW), dr Irina Tatarova (UW), dr Wiesław Romanowicz, prof. dr hab. Józef Maroszek (Uniwersytet Białostocki), Marek Górski z Raszyna - jeden z inicjatorów spotkań kodeńskich, red. Jan Turnau, red. Grzegorz Polak (KAI), Michał Płoski (Kielce, ikonopis), Krzysztof Jabłonka, Zbigniew Olczak, Jerzy Dołęga – Chodasiewicz (sinolog - badacz Całunu Turyńskiego), Jacek Dziubel (Kielce), Przemysław Kasprzyk (Kielce).

Kielczanie także uczestniczyli w tym inaugurującym spotkaniu kodeńskim w 1983 roku. Uczestniczyli w spotkaniach ekumenicznych w Kodniu nad Bugiem od samego początku do dnia dzisiejszego, przeważnie po przez przygotowanie i wyjazd zorganizowanej grupy z Kielc. Nie raz był to jeden autokar pielgrzymów, czasem dwa.. Uczestniczyli praktycznie włączając się w prowadzenie adoracji, śpiew cerkiewny czy prowadzenie wieczornych modlitw o jedność w formie modlitwy z Taize.
W tegorocznym jubileuszowym zlocie na miejscu w Kodniu uczestniczył także J. E. Ks. biskup dr Krzysztof Nitkiewicz – ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji sandomierskiej, przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Episkopatu Polski, a także członek Kościelnej Komisji Konkordatowej, który 25 maja w sobotę o godzinie 18. 00 odprawi dla uczestników Jubileuszowego XXX Kodeńskiego Spotkania uroczystą eucharystię w Bazylice Matki Bożej Kodeńskiej – Matki Jedności.
Mszę świętą w Bazylice Matki Bożej Kodeńskiej poprzedziła Wieczernia czyli Nabożeństwo nieszporów w obrządku wschodnim, którym przewodniczyć będzie Ks. por. dziekan Adam Weremijewicz - delegat Prawosławnego Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Przemysław K. Kasprzyk*


*Autor jest konsultorem świeckim Diecezjalnej Rady Ekumenicznej w Kielcach. Ekumenistą, działaczem i publicystą ekumenicznym. Popularyzatorem i inicjatorem wielu przedsięwzięć ekumenicznych w Kielcach i w diecezji kieleckiej. Od 1994 współorganizatorem wyjazdów kielczan do Kodnia nad Bugiem na Kodeńskie Dni Ekumeniczne. Uczestnik wielu spotkań międzywyznaniowych, prelegent spotkań, dni rekolekcyjno-poznawczych i zjazdów ekumenicznych w Polsce. W latach 1993-2004 był Osobą Kontaktową ze Wspólnotą ekumeniczno - monastyczną Braci z Taize w Kielcach, odpowiedzialną za prowadzenia tzw. Punktów Przygotowań przy kilku parafiach kieleckich do Europejskich Spotkań Młodych.

za: kielce.kapucyni.pl

Zaczerpnięto z witryny www.cerkiew.net.pl

poniedziałek, 27 maja 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 26.V.2013

CHRYSTOS WOSKRESE!Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


29.V.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

1.VI.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

2.VI.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


ZAPRASZAMY!

wtorek, 21 maja 2013

Podsumowanie polsko-ukraińskiej pielgrzymki pojednania w 70 rocznicę masowych mordów na Wołyniu
„Zło dobrem zwyciężaj” - to hasło pielgrzymki w hołdzie ofiarom zbrodni na Wołyniu, która odbyła się w 70. rocznicę tej tragedii. Pielgrzymi z Kościołów rzymskokatolickiego i greckokatolickiego z Polski i Ukrainy w dniach 9-14 maja br. modlili się w intencji pojednania polsko-ukraińskiego. Towarzyszył im Krzyż z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Główny jej organizator ks. mitrat Stefan Batruch, proboszcz greckokatolickiej parafii w Lublinie i prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w relacji dla KAI powiedział: "Wróciliśmy do Polski uspokojeni, z poczuciem, że chcemy dalej działać w kierunku leczenia ran, modlić się za ofiary i sprawców zbrodni. Wróciliśmy w przekonaniu, że każdy z jej uczestników włączy się w swoim środowisku w sprawę pojednania polsko-ukraińskiego".

Pielgrzymkę rozpoczęła 9 maja uroczysta pontyfikalna Liturgia św. Jana Chryzostoma w Kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Lublinie, w intencji pojednania polsko-ukraińskiego, pod przewodnictwem metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika i metropolity przemysko-warszawskiego abp. Jana Martyniaka. W liturgii wzięli udział duchowni z Polski, Ukrainy i Białorusi. Śpiewał chór archikatedry św. Jura we Lwowie. W świątyni ustawiono dwuskrzydłowy ikonostas. Na jednym byli święci narodu polskiego, na drugim święci w dziejach narodu ukraińskiego. Podczas modlitwy wszyscy obecni mieli w dłoniach zapalone świece podchodzili do ikonostasu i prosili o wstawiennictwo świętych dwóch narodów, aby doszło do przebaczenia i pojednania Polaków i Ukraińców.

Po liturgii wręczono dyplomy uznania i podziękowania za „konsekwentną postawę w poszukiwaniu tego, co łączy, nie zaś tego, co dzieli we współdziałaniu dwóch bratnich narodów Polski i Ukrainy oraz ukazywaniu, jak »zło dobrem zwyciężać« w środowisku naznaczonym przez głębokie rany i konflikty. Otrzymali je Danuta Nagórna, aktorka z Warszawy, prof. Ryszard Horodecki, fizyk z Gdańska oraz dr Leon Popek z lubelskiego oddziału IPN. Osoby te bezpośrednio i pośrednio doświadczyły zranienia związanego ze zbrodnią na Wołyniu w 1943 r. Pani Nagórna urodziła się w Łucku i jako młoda dziewczyna była świadkiem tragicznych wydarzeń.

Prof. Ryszard Horodecki i jego małżonka są związani z Kowlem na Wołyniu. Także utracili tam bliskich. Rodzice i dziadkowie Leona Popka byli ofiarami wołyńskiej tragedii. "Mimo tych tragicznych i bolesnych doświadczeń wszyscy oni starają się szukać tego co łączy. Aby pamięć o tamtych wydarzeniach nie dzieliła. Poszukują płaszczyzn, aby budować wspólną przyszłość polsko-ukraińską. Dla tych osób to podziękowanie miało ogromne znaczenie. Nie ukrywały swego wzruszenia. To pokazało, że nie są ważne tylko wielkie kroki, ale i takie małe, skromne, zwyczajne wydarzenia. Okazywanie sobie życzliwości, ciepła, zrozumienia, współczucia kruszy skałę nieufności, poczucia doznanej krzywdy" - zaznaczył ks. Batruch.

Kolejnym etapem pielgrzymki był Chełm, gdzie w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona Msza św. w intencji pojednania polsko-ukraińskiego oraz modlono się przed kopią Chełmskiej Ikony Matki Bożej. Pielgrzymów gościł kustosz sanktuarium, ks. Tadeusz Kądziołka.

Przedstawiciele parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, członkowie straży przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki oprócz krzyża z relikwiami błogosławionego przygotowali jego miniaturki ze słowami: "Zło dobrem zwyciężaj". Wręczane one były osobom spotkanym na drodze pielgrzymki. "Mam nadzieję, że krzyżyki nie tylko będą przypominały o pielgrzymce, ale też staną się bodźcem do refleksji nad trudnymi dziejami oraz zachętą do włączenia w dzieło pojednania między Ukraińcami i Polakami" - zaznaczył ks. Batruch.

W Łucku modlono się wieczorem 10 maja w katedrze greckokatolickiej a następnego dnia odprawiono Mszę św. w katedrze rzymskokatolickiej. Pielgrzymi udali się także na cmentarz w Przebrażu niedaleko Łucka, gdzie leżą pomordowani w 1943 r. z okolicznych miejscowości oraz żołnierze Armii Krajowej. Oddano im hołd, modlono się, zapalono znicze oraz odczytano imiona i nazwiska pomordowanych. "Pobyt na cmentarzu jeszcze bardziej nam uświadomił, jak Ziemia Wołyńska jest naznaczona cierpieniem i śmiercią niewinnych ludzi" - podkreślił ks. Batruch.

Kolejnym etapem pielgrzymki był Uniów, gdzie w Swiatouspieńskiej ławrze klasztoru ojców studytów spotkali się z ihumenem ławry, o. Teodorem. Pielgrzymi podzielili się na dwie grupy. Część nocowała w klasztorze uniowskim a część w Przemyślanach przy parafii rzymskokatolickiej. "Miało to też wymiar symboliczny. Uczestnicy pielgrzymki zobaczyli, jak może współpracować parafia rzymskokatolicka z środowiskiem związanym z bł o. Emilianem Kowczem oraz klasztorem ojców studytów w Uniowie. "Współpraca ta pokazuje, że przy pragnieniu i szczerych chęciach można pokonać bariery i uprzedzenia oraz współdziałać" - zaznaczył ks. Batruch.

12 maja pielgrzymi byli w Wyżnianach, gdzie w cerkwi św. Jerzego odprawiono pontyfikalną Liturgię św. Jana Złotoustego. Po liturgii dyplom wdzięczności wręczono jednemu z pielgrzymów Andrzejowi Teleżyńskiemu z Gdańska, którego członkowie rodziny zostali zamordowani na Wołyniu. W trakcie pielgrzymki odłączył się on i udał się do Małego Porska, miejscowości będącej jego rodzinnym gniazdem. Tam spotkał się z wielką życzliwością ze strony mieszkańców. Opowiedziano mu o historii tej miejscowości i rodzinie. Otrzymał też zdjęcia, na których widnieją jego przodkowie.

Potem pielgrzymi udali się do kościoła św. Mikołaja w Wyżnianach, gdzie przed świątynią ustawiono krzyż z napisem „Zło dobrem zwyciężaj" oraz przekazano urnę z ziemią z grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przy kościele ma powstać centrum spotkań (przede wszystkim młodzieży) służące idei pojednania narodów Polski i Ukrainy. W lipcu tego roku ma tam odbyć się pierwszy obóz harcerzy z Polski i płastunów z Ukrainy. Jak zaznaczył ks. Batruch jest to inicjatywa oddolna, a nie koniukturalno-polityczna tylko powstała z potrzeby serca.

13 maja pielgrzymi udali się do Lwowa, gdzie w cerkwi przy Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim odprawiono nabożeństwo w intencji pojednania. Miłą niespodzianką było to, że chór akademicki przygotował tekst modlitwy w języku polskim do cerkiewnej melodii. Potem odbył się koncert rekwiem w hołdzie ofiarom konfliktu polsko-ukraińskiego w wykonaniu zespołu grającego na bandurach. Później pielgrzymi zwiedzali Lwów. Byli m.in. w katedrze rzymskokatolickiej, greckokatolickim soborze św. Jura. oraz na Cmentarzu Łyczakowskim.

Ostatnim dniu pielgrzymki udano się do Uniowa, gdzie odprawiono modlitwy w Swiatouspieńskiej ławrze klasztoru ojców studytów. Tam pielgrzymi usłyszeli ze strony duchownych Kościoła greckokatolickiego słowa przeprosin za całe zło, którego ze strony Ukraińców doświadczyły ich rodziny i bliscy. "To był niezwykle ważny i mocny moment pielgrzymki. Wiele osób nie ukrywało wzruszenia i wyrażało wdzięczność za te słowa" - podkreślił ks. Batruch.

Ostatnim etapem pielgrzymki była Żółkiew, gdzie pielgrzymi mogli m.in. zobaczyć, że ukraińska ziemia była ojczyzną trzech tożsamości narodowych: dla Polaków, czego symbolem jest rzymskokatolicka konkatedra, dla Ukraińców, co symbolizuje greckokatolicką cerkiew ojców bazylianów oraz dla Żydów, czego symbolem jest miejscowa synagoga. "Te blisko położone od siebie świątynie od siebie świątynie wzywają nas niejako do tego, że powinniśmy się uczyć jak mówić o dziejach tych ziem. Nie tylko patrzeć na nie przez okulary biało-czerwone Polski, czy niebiesko-żółte Ukrainy, czy przez pryzmat gwiazdy Dawida, ale uczyć się mówić o tej ziemi jako wspólnej ojczyźnie, która jest bliska dla naszych narodów" - powiedział ks. Batruch.

Jego zdaniem pielgrzymi wracali do Polski uspokojeni. "Każdy z jej uczestników udawał się na nią z prywatnym bagażem niepokojów, pytań i obaw. Każdy z bagażem wiedzy na temat Wołynia, Galicji i tragicznych wydarzeń, które miały tam miejsce. Wiele osób niosło swój ból i pytania, kto pierwszy zaczął, po której stronie było więcej ofiar, kto był bardziej okrutny, kto powinien pierwszy przeprosić. Wróciliśmy z poczuciem, że chcemy dalej działać w kierunku leczenia ran, modlić się za ofiary i sprawców zbrodni. Wróciliśmy w przekonaniu, że każdy z jej uczestników włączy się w swoim środowisku w sprawę pojednania polsko-ukraińskiego" - powiedział ks. Batruch.

W pielgrzymce wzięło udział 45 osób, mieszkańcy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Celestynowie, pracownicy Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, wierni parafii św. Stanisława Kostki i Sanktuarium bł. Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz parafii greckokatolickiej w Lublinie.

Za: tom (KAI) 
Tekst powyższy zaczerpnięto z witryny WWW eparchii wrocławsko-gdańskiej, gdzie opublikowane zostały również zdjęcia z pielgrzymki.

Na tejże stronie można przeczytać również relację ze wspólnej modlitwy Polaków i Ukraińców w cerkwi Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie (są tam również zdjęcia).
poniedziałek, 20 maja 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.V.2013

CHRYSTOS WOSKRESE!1) W najbliższym tygodniu w cerkwi lubelskiej celebrowana będzie Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma we środę 22 bm. o 18.00 oraz w niedzielę 26 bm. o 10.00. Nieszpory w sobotę 25 bm. o 18.00.


2) Mają zamiar zawrzeć związek małżeński:

Lubomyr Szerstiuk, l. 25,stanu wolnego, zam. w Lublinie

oraz

Honorata Nitkiewicz, l. 22, stanu wolnego, zam. w Lublinie.

Każdy, komu byłyby znane zachodzące między tymi osobami przeszkody małżeńskie lub inne okoliczności mogące mieć wpływ na ważność małżeństwa, winien o tym zawiadomić Księdza Proboszcza.

Jest to II zapowiedź przedślubna.


3)   Pod auspicjami Centrum Kultury w Lublinie odbędzie się w dniach 24-28 bm. szósta już edycja festiwalu "Wielokulturowy Lublin". W ramach tej imprezy zaprezentowane zostanie także dziedzictwo Kościoła greckokatolickiego:

26 maja – niedziela

12.00-16.00 – Drzwi Otwarte Cerkwi Greckokatolickiej

al. Warszawska 96 - Muzeum Wsi Lubelskiej
- zwiedzanie cerkwi
- prelekcja o ikonach
- rozmowa o historii parafii


13.00 – Spacer szlakiem greckokatolickim - oprowadzenie ks. Bogdan Pańczak
zbiórka przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
(w programie m.in. zwiedzanie greckokatolickiej kaplicy seminaryjnej z wystrojem zaprojektowanym i po większej części wykonanym przez śp. Profesora Jerzego Nowosielskiego)


niedziela, 19 maja 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 19.V.2013


Podajemy za witryną WWW polskiej wiceprowincji Zakonu Bazyliańskiego św. Jozafata:

 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni pid czas dodatkowoji Swiatoji Liturhiji o hod. 1300, dity uroczysto prystuplat´ do Swiatoho pryczastia. Pered Liturhijeju u prytwori widbudet´sia prywitannia ditej, widnowłennia pryreczeń z Sw. Chreszczennia toszczo. Napered pereproszujemo za newyhody z tym powjazani.

 2. Z cioho prywodu pisla druhoji Liturhiji ne bude dijaty kawjarnia.

3. Protiahom najbłyżczych trioch dniw prochodytyme tak zwanyj «biłyj tyżdeń», koły to dity prychodiat´ wweczeri na Służbu Bożu w uroczystomu odiazi, podibno jak siohodni; ce Liturhija z propowiddiu. Todi oderżujut´ dalszi pamjatky siohodnisznioho swiata.

4. Toż u ponediłok, wiwtorok i seredu wweczeri ne bude Weczirni, natomist´ Mołebni do Materi Bożoji (majiwky) służytymut´sia odrazu pisla Liturhiji, tobto bila 1830. W inszi dni Mołebni służymo pisla Weczirni, tobto bila 1850.

 5. W czetwer, 23 trawnia, w rym-kat. kosteli orionistiw, ul. Lindleya 12, prochodytyme swiato Bibliji. Wid 900 do 1800 hodyny prochodytyme Ekumeniczne czytannia Swiatoho Pyśma; dla naszoji cerkwy wydiłenyj czas czytannia wid 1100 do 1200 hodyny. Szczyro zaproszujemo usich, chto w tomu czasi matyme chwyłynu wilnoho czasu, do uczasti u ciomu zachodi. Wweczeri, o 19-tij hodyni cioho ż dnia widbudet´sia ekumeniczne bohosłużinnia z uczastiu takoż hreko-katołykiw. Szczyro zaproszujemo do spilnoji mołytwy.

 6. W najbłyżczu subotu, 25 trawnia, o hod. 1500 na Piwdennomu kładowyszczi Warszawy w Antoninowi, widsłużymo Panachydu ta poswiatymo nadhrobnyj pamjatnyk na mohyli bł. p. Mariji Stadnyk. Jakszczo chtoś chotiw by pojichaty, prosymo zhołosytyś, zmożemo zabraty odnu-dwi osoby.

7. Fond w sprawi Suspilnoji Riznomanitnosti – FSR (Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej) zaproszuje na kursy polśkoji mowy dla poczatkiwciw ta dla osib, jaki prodowżujut´ swoje nawczannia. Trywalist´ kursu: czerweń – serpeń 2013 r. Persze zaniattia: 05 abo 06 czerwnia 2013 r., widtak 2 razy w tyżdeń wid hod. 1830 do 2000 w hołownomu ofisi FSR, ul. Wspólna 65, lok. 6 (centrum Warszawy). Wartist´ kursu: 300 zł. Teł. 22 400 09 12; mob. 796 378 925.

8. U ryznyci można zapysuwatysia na spilnyj wyjizd awtobusom na zustricz z Błażenniszym Patriarchom Swiatosławom, jaka widbudet´sia 29 czerwnia 2013 roku w Hurowi Iławećkomu. Wyjizd o hod. 5:00 rankom, poworot toho samoho dnia wweczeri. Koszt wyjizdu pry kompłekti pasażyriw bila 70 zł wid osoby. Pry zapysi treba wpłatyty zaliczku wysotoju 20 zł.

 9. U ryznyci (zachrystiji) można prydbaty try nowi wydannia, a same:
– broszura «Chto my. Hreko-Katołyćka cerkwa w Polszczi» (po-polśky), w jakij osnowni znannia pro naszu cerkwu w Polszczi.
– «Szematyzm Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi» z adresamy chramiw i swiaszczenykiw, z fotohrafijamy kożnoho chramu, korotkymy biohrafijamy swiaszczenykiw, z mapamy toszczo. Obijmaje ciłu Mytropoliju, tobto obydwi naszi jeparchiji w Polszczi.
– Ukrajinśko-polśkyj mołytownyk «Bożestwenna Liturhija z komentarem ta zminnymy czastynamy», wydannia 2-he, z ukrajinśkym i polśkym tekstom parałelno rozkładenymy na susidnich storinkach
– hazetu Błahowist (4-5/2013), Swiate Pyśmo, Katechyzm UHKC «Chrystos – nasza Pascha», wideodysk z filmom R. Kryka «Dweri Łemkiwszczyny» toszczo.


10. Bat´ky Iryny Antipowoji duże diakujut´ usim żertwodawciam, jaki skłały swoji pożertwy na likuwannia tiażkochworoji doneczky. Operacija projszła w pjatnyciu, stan chworoji zadowilnyj. Prosymo pro dalszi mołytwy w namirenni Irynky.

11. Namirennia Swiatoji Liturhiji:

900: pro Boże błahosłowennia dla Joana, Kyryła, Hryhorija
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji Haciowoji
1800: za † Wołodymyra Werbowoho

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1730: za zdorowja i szczasływu operaciju dla Mariji
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730:
ser. 700: za zdorowja Jewdokiji
1730:
czet. 700:
1730:
pjat. 700:
1730: za † Mariju
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Iwana
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za †† Bohdana Stecha ta Zbigniewa Kuśnieża
1800:

wtorek, 14 maja 2013

Fotoreportaż z Boskiej Liturgii w intencji pojednania polsko-ukraińskiego (Lublin, 9.V.2013)

Obszerną relację tekstową - wraz z pełnym tekstem homilii Metropolity Lubelskiego JE Ks. Abpa Stanisława Budzika - już publikowaliśmy.

Dziś zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu autorstwa seminarzysty II r. MWSD w Lublinie Romana Kocurowśkiego.

Zachęcamy również do zaznajomienia się z refleksjami ks. mitrata dra Stefana Batrucha, proboszcza lubelskiego.

Warszawa - ogłoszenia parafialne 12.V.2013


 Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

OHOŁOSZENNIA


1. Siohodni pisla Swiatoji Liturhiji widbudet´sia myruwannia, pid czas jakoho budemo diłytysia wełykodnim chlibom – Artosom.

 2. Pisla druhoji Liturhiji i myruwannia w naszomu sadu za cerkwoju widbudut´sia hajiwky – wełykodni ihry i zabawy z dit´my i wsima bażajuczymy. Szczyro zaproszujemo.

 3. Siohodni uweczeri, o 17-tij hodyni widsłużymo tut, u chrami, Woskresnyj Parastas za usich naszych pomerłych. Łystoczky z jich imenamy można składaty u zachrystiji. Pisla Parastasu – Bożestwenna Liturhija, jak u kożnu nedilu.

4. Pisla Liturhiji widomyj ukrajinśkyj banduryst z Niu Jorku Julian Kytastyj razom z polśkym muzykantom Mieczysławom Litwinśkym zaspiwajut´ nyzku kantiw ta psałmiw ta wykonajut´ dekilka instrumentalnych kompozycij. Szczyro zaproszujemo na cej koncert

5. Natomist´ o 18.00 hodyni w kosteli sw. Apostoła Andrija (Duszpasterstwo Środowisk Twórczych) na Teatralnij płoszczi widbudet´sia koncert naszoho parafijalnoho choru, na jakyj orhanizatory szczyro usich zaproszujut´

6. U najbłyżczu subotu, 18 trawnia, widbudet´sia w nas persza spowid´ ditej, a w nedilu, 19 trawnia, uroczyste Swiate Pryczastia cych ditej pid czas dodatkowoji Służby Bożoji o hod. 1300. Inszi Swiati Liturhiji budut´ jak zwyczajno, u swij czas.

7. Jak my wże powidomlały, pry kinci czerwnia cioho roku pryjide do Polszczi Hława naszoji Cerkwy, Błażenniszyj Patriarch Swiatosław (Szewczuk). Cej wizyt, krim oficijnoho, matyme takoż duszpastyrśkyj wymir: zustricz z wirnymy Ukrajinśkoji Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi, jaka widbudet´sia w Hurowi Iławećkomu w dniach 28-29 czerwnia. W pjatnyciu, 28.06, wweczeri widbudet´sia zustricz z mołoddiu, a w subotu, 29.06, Uroczysta Służba Boża o hod. 1100. Z Warszawy orhanizujemo awtokar na odnodennyj wyjizd do Hurowa. Bażajuczych prosymo zapysuwatysia u ryznyci. Koszt wyjizdu pry kompłekti pasażyriw bila 70 zł wid osoby. Pry zapysi treba wpłatyty zaliczku wysotoju 20 zł.

8. Szczyro diakujemo usim, jaki trudyłysia koło pryhotuwannia łozy na Kwitnu nedilu, żertwodawciam, jaki skłały swoji pożertwy na kwity do Bożoho hrobu, a takoż tym, jaki joho tak pyszno własztuwały. Pożertwy, jaki my składały do koszyczka pry Płaszczanyci pryznaczeni na dpomohu Chrystyjanam, jaki w Jerusałymi opikujut´sia Swiatymy misciamy chrystyjan, w tomu czysli i bazylikoju Bożoho Hrobu. Diakujemo takoż tym, jaki proweły ciłyj riad repetycij szczob dostojno widsłużyty Jerusałymśku utreniu wweczeri Wełykoji Pjatnyci. Szczyre Wam spasybi. Nechaj Boh wynahorodyt´ i błahosłowyt´.

 9. U ryznyci (zachrystiji) można prydbaty try nowi wydannia, a same:
 – «Szematyzm Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi» z adresamy chramiw i swiaszczenykiw, z fotohrafijamy kożnoho chramu, korotkymy biohramamy swiaszczenykiw, z mapamy toszczo. Obijmaje ciłu Mytropoliju, tobto obydwi naszi jeparchiji w Polszczi.
– Mołytownyk «Bożestwenna Liturhija z komentarem ta zminnymy czastynamy», wydannia 2-he, z ukrajinśkym i polśkym tekstom parałelno rozkładenymy na susidnich storinkach
– broszura «Chto my. Hreko-Katołyćka cerkwa w Polszczi» (po-polśky), w jakij osnowni znannia pro naszu cerkwu w Polszczi


10. Można prydbaty takoż Błahowist (4-5/2013), u jakomu oficijni dokumenty, analityczna stattia o. dra A. Trochanowśkoho pro wzajemowidno­szennia Papy Wenedykta i UHKC, rozdumy myrianky, p. K. Kozak pro wiru na Rik Wiry, powidomłennia pro łysta Papy Francyska do Błaż. Swiatosława, pro płanowanyj wizyt Błażenniszoho do Warszawy ta do naszoho tut chramu, ta inszi statti i powidomłennia.


11. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za wsich †† z rodyny Pacan
1100: pro Boże błahosłowennia dla usich, chto prybyraje nasz chram
1800: za †† Dmytra Doskocz ta Andrija Pyrcz


NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1730: pro Boże błahosłowennia dla Nazarija, Iryny, Sofiji
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Sołomiji z nahody dnia narodżennia
ser. 700: na podiaku za wsi łasky dla rodyny Walnyćkych
1730: za †† Stefaniju i Romana
czet. 700:
1730:
pjat. 700:
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla Joana, Kyryła, Hryhorija
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji Haciowoji
1800: za † Wołodymyra Werbowoho

niedziela, 12 maja 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.V.2013

CHRYSTOS WOSKRESE!1) W najbliższym tygodniu zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma we środę 15 bm. (godz. 18.00), na nieszpory w sobotę 18 bm. (godz. 18.00) oraz na niedzielną Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma 19 bm. o 10.00.


2) Mają zamiar wstąpić w związek małżeński:

Lubomyr Szerstiuk, l. 25,stanu wolnego, zam. w Lublinie

oraz

Honorata Nitkiewicz, l. 22, stanu wolnego, zam. w Lublinie.

Każdy, komu byłyby znane zachodzące między tymi osobami przeszkody małżeńskie lub inne okoliczności mogące mieć wpływ na ważność małżeństwa, winien o tym zawiadomić Księdza Proboszcza.

sobota, 11 maja 2013

Relacja z Liturgii w intencji pojednania polsko-ukraińskiego (Lublin, 9.V.2013)

Podajemy za stroną WWW eparchii wrocławsko-gdańskiej:

Rzymscy i greccy katolicy modlili się o polsko-ukraińskie pojednanie.

Tożsamość narodów kształtuje pamięć nie tylko o dniach chwały, o bohaterstwie, ale także dniach klęski i hańby. Trzeba, aby wierzący umieli przebaczać sobie nawzajem doznane krzywdy i prosić o przebaczenie własnych uchybień – powiedział 8 maja w Lublinie abp Stanisław Budzik, podczas wspólnych modlitw o pojednanie polsko-ukraińskie. W roku obchodów 70. rocznicy tzw. „Rzezi Wołyńskiej” w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie sprawowano koncelebrowaną pontyfikalną Liturgię św. Jana Złotoustego (Chryzostoma). Przewodniczyli jej greckokatolicki metropolita przemysko-warszawski abp Jan Martyniak i metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

Przed rozpoczęciem Eucharystii jej uczestnicy mogli wysłuchać krótkiego wykładu dr. Mariusza Zajączkowskiego z warszawskiego IPN. Przypomniał on, że wydarzenia, jakie rozegrały się na Wołyniu w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, należą do najbardziej bolesnych w historii narodów Polski i Ukrainy. Do dziś wywołują one wiele kontrowersji wzmacnianych negatywnymi emocjami. Prelegent przypomniał, że rozgrywały się one na terenach jednego państwa, w administracyjnych ramach ówczesnej Rzeczpospolitej. Dotykały bezpośrednio wielu rodzin tworzonych przez obie narodowości.

Wśród czynników, które - zdaniem dr. Zajączkowskiego - złożyły się na szczególnie brutalny charakter wydarzeń wołyńskich, były niewłaściwa polityka narodowościowa w czasach II Rzeczpospolitej, ideologia szowinizmu i nacjonalizmu po obu stronach konfliktu, podżeganie wzajemnych waśni przez okupanta i spór o ziemie, do których oba narody rościły sobie prawa.

Wołyń 1943 roku to szczególnie bolesne wydarzenie zwłaszcza dla strony polskiej. Nie wolno jednak zapominać także o godnych postawach obywateli obu narodów, kiedy bliższe było poczucie braterstwa niż różnice narodowościowe czy religijne – dodał mówca. Według niego podczas konfliktu szybko tracono pamięć o jego rzeczywistych przyczynach. „Krzywdzono się głównie z powodów przynależności narodowościowej. Pamiętajmy też, że wśród ofiar konfliktu większość stanowili cywile" – przypomniał badacz.

Jego zdaniem, wydarzenia wołyńskie wymagają, by o nich pamiętać, ale – jak się wyraził – aby ich nie rozpamiętywać. "Należy mówić otwarcie o tym, co było złe, ale i o tych niewielkich «kroplach dobroci» – bohaterskich postawach po stronie Polaków i Ukraińców. Pamięć o tej tragicznej karcie w dziejach obu narodów powinna służyć temu, by podobna historia nigdy więcej się nie powtórzyła. Pojednanie nie jest możliwe bez poznania pełnej prawdy, nawet jeśli jest ona bardzo bolesna. Z pewnością nie służy temu negacjonizm, uprawiany przez niektórych historyków ukraińskich i polskich” – zakończył dr Zajączkowski.

Z kolei abp Budzik przypomniał w homilii, że wezwanie do wzajemnego przebaczenia i pojednania ma swoje źródło w ewangelicznym, „nowym przykazaniu” miłości. Chrystus, dając to przykazanie swoim uczniom, chciał, aby miłość stała się miarą działania Jego uczniów wobec bliźnich. Tymczasem, zdaniem metropolity, „na naszej ziemi słychać wciąż starą pieśń nienawiści i przemocy z powodu braku miłości lub miłości skrzywdzonej”.

Metropolita lubelski przypomniał, że dzisiejsze spotkanie i wspólna modlitwa są kolejną stacją pielgrzymki z krzyżem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, odbywającą się pod hasłem „Zło dobrem zwyciężaj”. Dlatego, zdaniem mówcy, trzeba "w duchu Chrystusowego wezwania do miłości odrzucić zasadę odwetu: «Nie stosuj zasady: jak ty mnie, tak ja tobie, ale jak Bóg mnie, tak ja tobie»”.

"W czasie tej pielgrzymki składamy hołd ofiarom zbrodni na Wołyniu i modlimy się o pojednanie polsko-ukraińskie. Nie możemy zapomnieć tamtych tragicznych wydarzeń sprzed 70 lat. Żyją one w pamięci tych, którzy stracili w okrutny sposób swoich najbliższych, a ich domy strawił bezpowrotnie nienawistny płomień" – powiedział kaznodzieja. Przywołując myśl bł. Jana Pawła II, przypomniał, że tożsamość narodów kształtuje pamięć nie tylko o dniach chwały, o bohaterstwie, ale także o dniach klęski i hańby. "I w jednym, i drugim wypadku historia jest nauczycielką życia. Lud, który zapomina o swoich tragicznych pomyłkach, skłonny będzie popełniać je na nowo" – stwierdził.

_______________________________________________________________________

Poniżej publikujemy tekst kazania wygłoszonego przez metropolitę lubelskiego:

Czcigodny Księże Arcybiskupie, Drodzy Bracia Kapłani!
Czcigodny Księże Archimandryto!
Siostry i Bracia w Chrystusie Zmartwychwstałym!

W najbliższych dniach zostanie opublikowany – przez Katolicką Agencję Informacyjną – obszerny wywiad z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, zwierzchnikiem Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. W wywiadzie tym pojawia się pytanie o strategię duszpasterską Kościoła na najbliższe dziesięć lat. Arcybiskup odpowiada, że najważniejszą sprawą jest żywotność wspólnoty parafialnej, która stanowi centrum życia Kościoła. Dlatego hasłem strategii duszpasterskiej Kościoła greckokatolickiego stały się słowa: "Żywa parafia jako miejsce spotkania z żywym Chrystusem". Kiedy przedstawiłem nasz program papieżowi Benedyktowi XVI – mówi arcybiskup Szewczuk – to papież odpowiedział: "Przecież to jest nowa ewangelizacja!".


Drodzy Bracia i Siostry!

Niecałe dwa tygodnie temu dokonałem wizytacji kanonicznej tutejszej parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. Sprawując Eucharystię, udzielając sakramentów chrztu i bierzmowania, spotykając się z kapłanami i wiernymi, przekonałem się, że jest to parafia żywa. Że w tej pięknej świątyni, tak wymownie opowiadającej dzieje przymierza Boga z człowiekiem, gromadzi się Kościół żywy, naród święty, lud odkupiony, królewskie kapłaństwo. W tej świątyni spotykamy się z Chrystusem żywym, który przez powstanie z martwych pokonał śmierć a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Podczas wizytacji rozważaliśmy słowa Chrystusa z Ewangelii św. Jana, rzucające wyjątkowo jasny snop światła na trudne problemy, jakie przynosimy podczas dzisiejszej liturgii przed ołtarz Pański. Były to słowa: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem". Te słowa wypowiedział Pan Jezus w Wieczerniku, tuż przed swoją męką. Świadom zbliżającej się okrutnej śmierci, postanowił przekazać uczniom, czyli także nam, którzy jesteśmy Jego uczniami, swój duchowy testament: "Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem".

Przykazanie jest nowe, bo nowa jest jego miara. W Starym Testamencie było powiedziane, że należy kochać bliźniego jak siebie samego. Ale Pan Jezus oczekuje od nas znacznie większej miłości. Od swoich uczniów, od swoich umiłowanych, ma prawo oczekiwać, że nie będą stosować pogańskiej zasady „oko za oko, ząb za ząb”. Oczekuje od nas, abyśmy normą naszego działania wobec bliźnich uczynili miłość, jaką Bóg nas umiłował.

„Tak Bóg umiłował świat – mówi Pan Jezus do Nikodema, głównego bohatera dzisiejszej Ewangelii – że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. A Syn Boży, przychodząc na świat, umiłował nas do końca: do nędznego żłobu w Betlejem, do krwawego potu w Ogrodzie Oliwnym, do krzyża postawionego na Golgocie".

Przykazanie Jezusa jest nowe także dlatego, że odnawia! Jest w stanie odnowić oblicze ziemi, przemienić nasz świat, który ciągle żyje nienawiścią. Miłość jest tym zaczynem, o którym mówił Jezus w swojej przypowieści. Ten zaczyn zakwasza całe ciasto i sprawia, że ono rośnie, rozszerza się, a sprawne ręce formują z niego dorodny bochen chleba.

"Chrystus dał nam przykazanie nowe – mówił do swoich wiernych św. Augustyn – abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował. Miłość ta odnawia nas, sprawiając, że stajemy się nowymi ludźmi, dziedzicami Nowego Testamentu, śpiewającymi pieśń nową... Miłość ta odnawia ludzi i gromadzi rodzaj ludzki rozproszony po całej ziemi, aby uczynić z niego lud nowy, ciało nowej Oblubienicy Jednorodzonego Syna Bożego." (In Joh, tr. 65,1).

Dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich ukazuje nam idealny obraz pierwszych chrześcijan, którzy trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Pamiętali na słowa Jezusa, który mówił: „Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali”. Poganie patrzyli na pierwszych chrześcijan z graniczącym z zazdrością podziwem: „Patrzcie, jak oni się miłują!”

Bracia i Siostry! Jakże nam dziś daleko do tego ideału. Na naszej ziemi ciągle jeszcze nie słychać nowej pieśni, pieśni miłości, ale starą pieśń nienawiści i przemocy. Tyle jeszcze płaczu i trudu, tyle żałoby i śmierci. Tyle łez w oczach ludzi, a prawie wszystkie z powodu braku miłości, wskutek miłości zdradzonej, oszukanej, skrzywdzonej.

Dzisiejsza liturgia jest kolejną stacją pielgrzymki z krzyżem bł. Jerzego Popiełuszki i z hasłem, które przyświecało jego życiu. Jest to hasło św. Pawła, wywiedzione wprost z Chrystusowego wezwania do miłości na miarę miłości, którą On nas umiłował. Brzmi ono: „Zło dobrem zwyciężaj”. Nie stosuj zasady: „Jak ty mnie, tak ja tobie”, ale przemień ją w zasadę: „Jak Bóg mnie, tak ja tobie!” Odpłacaj bliźniemu – nawet gdyby Cię skrzywdził – taką miłością, jaką obdarza Cię Bóg, mimo iż ranisz Go swoją niewiernością.

W czasie tej pielgrzymki składamy hołd ofiarom zbrodni na Wołyniu i modlimy się o pojednanie polsko-ukraińskie. Nie możemy zapomnieć tamtych tragicznych wydarzeń sprzed siedemdziesięciu lat. Żyją one ciągle w pamięci tych, którzy stracili w okrutny sposób swoich najbliższych, a ich domy strawił bezpowrotnie nienawistny płomień.

Błogosławiony Jan Paweł II w swojej książce, zatytułowanej "Pamięć i tożsamość", mówił o dwóch przeciwstawnych siłach, objawiających się w dziejach ludzi i społeczeństw. Te dwie siły, dwie tendencje, to pamięć i zapominanie.

Pamięć jest tą siłą, która tworzy tożsamość, tożsamość istnień ludzkich, na płaszczyźnie zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Dlatego nie ma tożsamości bez pamięci. Pamięć tworzy i krystalizuje poczucie tożsamości.

A tożsamość narodów kształtuje pamięć nie tylko o dniach chwały, o bohaterstwie, ale także o dniach klęski i o dniach hańby. I w jednym i w drugim wypadku historia jest nauczycielką życia. Lud, który zapomina o swoich tragicznych pomyłkach, skłonny będzie je popełniać na nowo.

Eucharystia, którą sprawujemy, jest również pamiątką, wspomnieniem. Jezus dobrze wiedział o niezwykłej roli pamięci w ludzkim życiu. Dlatego w decydującym momencie swojego zbawczego posłannictwa, w dzień przed swoją Męką i Śmiercią, powiedział: "To czyńcie na moją pamiątkę".

Kościół jest więc, dzięki Eucharystii, żywą pamięcią Chrystusa, Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. To pamięć o dziele odkupienia i przebóstwienia człowieka. Pozwala ona zrozumieć człowiekowi, kim jest, skąd przyszedł i dokąd zdąża.

Chrystus umarł na krzyżu jako niewinna ofiara ludzkiej zbrodni. Obnażył bezsens każdej nienawiści – i kłamstwo, na którym jest zbudowana. W Eucharystii wzywa każdego, aby odrzucił wszelkie podszepty nienawiści i budował cywilizację miłości. Aby nie ulegał kłamstwu i nie tworzył go, ale aby budował cywilizację prawdy. Aby nie poddał się cywilizacji śmierci, ale budował cywilizację życia.

Taką drogę wybrał kardynał Lubomyr Huzar w roku 2001, podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Lwowa. Warto przytoczyć jego słowa, w których wyznał, że „w ubiegłowiecznej historii naszego Kościoła były też chwile mroczne i duchowo tragiczne. Stało się tak, że niektórzy synowie i córki Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wyrządzali zło – niestety świadomie i dobrowolnie – swoim bliźnim z własnego narodu i z innych narodów.

W twojej obecności, Ojcze Święty, i w imieniu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, pragnę za nich wszystkich prosić o przebaczenie Boga, Stwórcę i Ojca nas wszystkich, oraz tych, których my, synowie i córki tego Kościoła, w jakikolwiek sposób skrzywdziliśmy. Aby nie ciążyła na nas straszliwa przeszłość i nie zatruwała naszego życia, chętnie przebaczamy tym, którzy w jakikolwiek sposób skrzywdzili nas. Jesteśmy przekonani, że w duchu wzajemnego przebaczenia możemy spokojnie przystąpić do wspólnego z Tobą sprawowania tej Eucharystii, ze świadomością, że w ten sposób wstępujemy ze szczerą i mocną nadzieją w nowe i lepsze stulecie”.

Drogę pamięci i przebaczenia wskazują nam słowa błogosławionego Jana Pawła II, skierowane 10 lat temu do „umiłowanych bratnich narodów Ukrainy i Polski” w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu: „Nowe tysiąclecie, w które niedawno wkroczyliśmy, wymaga, aby Ukraińcy i Polacy nie pozostawali zniewoleni swymi smutnymi wspomnieniami przeszłości. Rozważając minione wydarzenia w nowej perspektywie i podejmując się budowania lepszej przyszłości dla wszystkich, niech spojrzą na siebie nawzajem wzrokiem pojednania. Skoro Bóg przebaczył nam w Chrystusie, trzeba, aby wierzący umieli przebaczać sobie nawzajem doznane krzywdy i prosić o przebaczenie własnych uchybień, i w ten sposób przyczyniać się do budowania świata, w którym respektuje się życie, sprawiedliwość, zgodę i pokój”.

Podejmując ten apel, biskupi Kościoła katolickiego w Polsce i Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie napisali 8 lat temu wspólny list. Znalazły się w nim słowa, które zachowują swoją aktualność także dzisiaj, także podczas tej Eucharystii:

„Sprawując Najświętszą Eucharystię (…) kierować będziemy nasze modlitwy do Boga Wszechmogącego. Zanim to się stanie, spełnijmy święty obowiązek, o którym tak mówi Chrystus: «Jeżeli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj» (Mt 5, 23-24). Darem, który przynosimy, jest pragnienie spełnienia woli naszego Pana, aby «wszyscy byli jedno». (…)

Wznieśmy się ponad polityczne poglądy i historyczne zaszłości, ponad nasze kościelne obrządki, nawet ponad naszą narodowość – ukraińską i polską. Pamiętajmy przede wszystkim, że jesteśmy dziećmi Boga. Zwróćmy się do naszego Ojca: «Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom». Aby nasza modlitwa była ze wszech miar owocna, powiedzmy wobec siebie słowa: «Przebaczamy i prosimy o przebaczenie» – wszak mają już swoją historyczną moc w dziele pojednania narodów! Niech ten akt przebaczenia i pojednania dokona się przed Obliczem Boga w Trójcy Jedynego i Bogurodzicy w miejscach świętych dla naszych wiernych”.

Siostry i Bracia!

Jesteśmy w miejscu świętym, w świątyni, która jest domem Bożym i bramą niebios. W żywej parafii, w której spotykamy się z Chrystusem żywym, z naszym zmartwychwstałym Panem. Otaczamy ołtarz Pański zanurzeni w tajemnicę obcowania świętych, których przywołuje ikonostas braterstwa: wielkich świętych narodu polskiego i ukraińskiego, Apostołów Słowian. Razem z Maryją, Matką Kościoła, przyjmijmy bezcenne dary Zmartwychwstałego Chrystusa, jakimi są pojednanie i pokój. Razem z Bogarodzicą oczekujmy na Zesłanie Ducha Świętego, który rozlewa miłość w sercach wierzących. Wołajmy do Niego słowami Liturgii godzin:

„Duchu, spójnio jedności,
Przyjdź i naucz nas prawdy,
Bądź nam światłem nadziei,
Prowadź drogą pokoju”.


Amen! Alleluja!

za: KAI


czwartek, 9 maja 2013

Lublin - rezultaty zbiórek pieniężnych 3 i 6 maja 2013

CHRYSTOS WOSKRESE!

Zgodnie z przepisami prawa partykularnego Archieparchii Przemysko-Warszawskiej w dniach 3 i 6 bm. w parafii lubelskiej przeprowadzono dwie zbiórki pieniężne, a mianowicie:

3.V.2013 (Wielki Piątek) na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej - zebrano 360 zł. 20 gr.

6.V.2013 (Poniedziałek Wielkanocny) na Fundusz Pomocy Bratniej (pomoc najuboższym parafiom Archieparchii) - zebrano 293 zł. 36 gr. oraz 10 kopiejek ukraińskich (0,10 UAH).

Pierwszą z ww. kwot zaokrąglono w dół do 360 zł., drugą zaś w górę do 300 zł. - i sumę łączną 660 zł. wpłacono w dniu 7 bm. w Filii UP Lublin-11 przy ul. Kolorowej 6 na konto Kurii Metropolitalnej, wyszczególniając w rubryce "tytuł wpłaty" przeznaczenia obu kwot składowych.

środa, 8 maja 2013

Konferencja o współczesnym obliczu etnicznym Polski wschodniej 9.V.2013


CHRYSTOS WOSKRESE!

Czwartek 9 maja 2013 r. będzie w Lublinie dniem obfitującym w godne uwagi wydarzenia. Na godz. 18.00 zapraszamy do kościoła św. Andrzeja Boboli przy ul. Paderewskiego 20, gdzie celebrowana będzie Pontyfikalna Boska Liturgia (z udziałem Ich Ekscelencji Księży Arcybiskupów Jana Martyniaka i Stanisława Budzika) w intencji pojednania polsko-ukraińskiego w związku z siedemdziesięcioleciem zbrodni dokonanych przez integralnych nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu (szczegółowy program na blogu ks. diakona Piotra Siwickiego). Uroczystości te są elementem polsko-ukraińskiej pielgrzymki pojednania, o której była już mowa na tut. blogu.


Warto również zainteresować się konferencją organizowaną przez Instytut Kulturoznawstwa KUL (campus Majdanek), która kończy się wg. planu o 16.30, dzięki czemu nie koliduje z ww. uroczystościami w kościele św. Andrzeja Boboli. Opublikowany poniżej program zaczerpnięty został z witryny KUL.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9 maja 2013 r. (czwartek) Katedra Dialogu Kultur i Religii Instytutu Kulturoznawstwa zaprasza na ogólnopolską sesję naukową pt. Między poczuciem odrębności a świadomością narodową. Współczesne oblicze etniczne polskiej „ściany wschodniej”.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 w s. 224 Instytutu Kulturoznawstwa przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 (budynek III).
 Program konferencji


Godz. 10.00 – rozpoczęcie konferencji

Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (Dziekan Wydziału Filozofii KUL)
Otwarcie konferencji
Ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak (Kierownik Katedry Dialogu Kultur i Religii KUL)
Wprowadzenie

Godz. 10.30-13.00 – część pierwsza

Ks. dr Roman Dubec (parafia prawosławna w Gorlicach)
Próby poszukiwania tożsamości religijnej Łemków w XX wieku
Prof. dr hab. Bohdan Halczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Tożsamość religijna i narodowa Łemków
Dr hab. Jarosław Syrnyk (Oddział IPN we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski)
Bojkowski renesans?
Dr Grzegorz Kuprianowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Ukraińcy na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu u progu XXI wieku
Ks. diakon dr Piotr Siwicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, parafia greckokatolicka w Lublinie)
Kościół greckokatolicki w województwie lubelskim

[KOREKTA: ostatni z prelegentów ze względu na inne zobowiązania dydaktyczne wygłosi swój referat już PO przerwie obiadowej]

Godz. 14.00-16.30 – część druga

Dr Ewa Zając (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Współczesna społeczność żydowska w Lublinie
Dr Mikołaj Roszczenko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Kwestia świadomości narodowej ukraińskojęzycznej ludności północnego Podlasia
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Mniejszość białoruska w Polsce
Prof. dr hab. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Tatarzy polscy wobec wyzwań współczesności
Mgr Anna Woźnialis (Gimnazjum w Puńsku)
Mniejszość litewska w Polsce Między poczuciem odrębnościa świadomością narodową


wtorek, 7 maja 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 5.V.2013

 Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. Poswiaczennia Pasok widbudet´sia zaraz pisla ohołoszeń. Budemo jich swiatyty pered ikonostasom a takoż projdemo wzdowż cerkwy, tak, szczo neobowjazkowo usi pasky stawyty z peredu; tut bo potribne misce dla prochodiw. Pisla Liturhiji – ciłuwannia chresta, Jewanhelija ta ikony.

2. W Tomynu nedilu pisla Swiatych Liturhij widbudet´sia myruwannia, pid czas jakoho budemo diłytysia wełykodnim chlibom – Artosom, jakyj siohodni poswiaczuje­mo. Cijeji ż nedili o 17-tij hodyni bude u chrami Woskresnyj Parastas za usich naszych pomerłych. Kartoczky z jich imenamy można składaty u ryznyci. Pisla Parastasu – Bożestwenna Liturhija, jak u kożnu nedilu.

3. U Switłomu tyżni, wid Woskresinnia do Tomynoji nedili, majemo prywiłej zahalnyci.

4. Za dwa tyżni, w subotu, 18 trawnia, widbudet´sia w nas persza spowid´ ditej, a w nedilu, 19 trawnia, uroczyste Swiate Pryczastia cych ditej pid czas dodatkowoji Służby Bożoji o hod. 1300.

5. W czetwer nadijszow nowyj, wełykodnij nomer Błahowista (4-5/2013), jakyj można prydbaty w zachrystiji. U niomu oficijni dokumenty, analityczna stattia o. dra A. Trochanowśkoho pro wzajemowidnoszennia Papy Wenedykta i UHKC, rozdumy myrianky, p. K. Kozak pro wiru na Rik Wiry, powidomłennia pro łysta Papy Francyska do Błaż. Swiatosława, pro płanowanyj wizyt Błażenniszoho do Warszawy ta do naszoho tut chramu, ta inszi statti i powidomłennia.

 6. Jak my wże powidomlały, pry kinci czerwnia cioho roku pryjide do Polszczi Hława naszoji Cerkwy, Błażenniszyj Patriarch Swiatosław (Szewczuk). Wizyt matyme oficijnyj charakter, to ż w dniach 27-28 czerwnia u Warszawi widbudut´sia zustriczi z Prezydentom RP Bronisławom Komorowśkym ta inszymy posadowymy osobamy, z czilnymy predstawnykamy rymo-katołyćkoho jepyskopatu. Płanujet´sia takoż spilni molinnia za żertwy wołynśkoji trahediji z 1943 roku (w łypni mynaje 70 lit wid cych trahicznych podij), jaki widbudut´sia w naszomu chrami. Wizyt matyme takoż duszpastyrśkyj wymir: zustricz z wirnymy Ukrajinśkoji Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi, jaka widbudet´sia w Hurowi Iławećkomu w dniach 28-29 czerwnia. W pjatnyciu, 28.06, wweczeri widbudet´sia zustricz z mołoddiu, a w subotu, 29.06, Uroczysta Służba Boża o hod. 1000. Z Warszawy orhanizujemo awtokar na odnodennyj wyjizd do Hurowa. Bażajuczych prosymo zapysuwatysia u ryznyci. Koszt wyjizdu pry kompłekti pasażyriw bila 70 zł wid osoby. Pry zapysi treba wpłatyty zaliczku wysotoju 30 zł.

7. Pryhadujemo poriadok bohosłużiń Switłoho tyżnia:

5 trawnia – WOSKRESINNIA CHRYSTOWE
700 – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1100 – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1700 – Woskresna Weczirnia
6 trawnia – SWITŁYJ PONEDIŁOK
1000 i 1800 – Swiata Liturhija
1430 – Woskresnyj Parastas na kładowyszczi Brudno
7 trawnia – SWITŁYJ WIWTOROK
1000 i 1800 – Swiata Liturhija

8. Mynułoji nedili my zbyrały koszty na likuwannia 8-litnioji Iryny z sambir­śkoho rajonu, w jakoji puchłyna pid czaszkoju. Likujet´sia u CZD w Międzylesiu. Koszt operaciji bila 30 000 zł. Dobrowilni pożertwy można skłasty szcze siohodni do puszky Karitasu na tetrapodi.

9. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 1000: za zdorowja simji Jewdokiji ta simji Nadiji.
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Jurija i wsich z rodyny
wiw. 1000: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Jurija Feduniw ta joho rodyny
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iwanny
ser. 700: za zdorowja: ……
1730:
czet. 700:
1730:
pjat. 700:
1730: na podiaku za łasky Bożi dla Oresta, Oksany ta Ołeny Żytkiw
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Jarosława Polanśkoho – z Panachydoju
ned. 900: za wsich †† z rodyny Pacan
1100: pro Boże błahosłowennia dla usich, chto prybyraje nasz chram
1800: za †† Dmytra Doskocz ta Andrija Pyrcz