niedziela, 29 stycznia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.I.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!


1) W najbliższą niedzielę, tj. 5.II.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano łącznie 284 zł. 60 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 1.577 zł. 69 gr.

niedziela, 22 stycznia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.I.2017

CHRYSTOS KRESZCZAJETSIA!


1) Jutro, tj. w poniedziałek 23 stycznia 2017 r., świętujemy wspomnienie Męczenników Podlaskich (+ 1874). Jak co roku, celebrowana będzie w tym dniu Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w dawnej katedrze greckokatolickiej w Chełmie (obecnie rzym. kat. Bazylika NMP, ul. Lubelska 2) o godz. 18.00.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!2) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej: 


25.I.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

28.I.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

29.I.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano: na święto Teofanii (Jordan) 359 zł. 19 gr., dzisiaj zaś 336 zł. 86 gr. Bilans kolekt parafialnych w br.: zebrano 1.293 zł. 09 gr.Ze strony śp. o. archim. Romana Piętki, MIC (1937-2011):


23 Św. męczennika KLEMENSA, biskupa Ancyry i św. męczennika św. Agatangela.
            + Błogosławionego WINCENTEGO i 12 TOWARZYSZY UNICKICH MĘCZENNIKÓW PODLASKICH z Pratulina.
            Św. Klemens (łac. clemens, clementis, łaskawy łac) urodził się w Ancyrze w Galacji z ojca poganina i matki chrześcijanki, Zofii. Od dwunastego roku życia przebywał w klasztorze; w dwudziestym został wybrany na biskupa swego rodzinnego miasta. Przez 28 lat mężnie cierpiał i walczył za wiarę w Chrystusa. Św. Agatangel (Agathangelos, dobry zwiastun gr), Rzymianin, żołnierz, był w grupie straży więziennej, która pilnowała św. Klemensa (wspomnienie 25 listopada), gdy przebył w Rzymie w więzieniu. Nawrócony przez św. Biskupa na wiarę chrześcijańską, towarzyszył mu w jego męczeńskich zmaganiach od Rzymu do Ancyry, gdzie razem ok. 296 roku za cesarza Maksymiana (284-305) zostali ścięci.
Bł. Wincenty (łac. vincens, vincentis, zwyciężający łacLewoniuk (lat 25) urodzony w 1849 r. w Krzyczewie na Podlasiu; przeniósł się do parafii pratulińskiej po zbezczeszczeniu świątyni w jego wsi. Chciał ostrzec parafian pratulińskich przed profanacją ich cerkwi i przyszedł jej bronić jak swojej. Zginął na jej progu. Bł. Anicet (Anikētos, niezwyciężony grHryciuk (lat 19) urodził się w 1857 r. we wsi Zaczopki. Był najmłodszym poległym w obronie wiary przed pratulińską świątynią. Był jedynym synem swoich rodziców. Przebył 4 km, aby zanieść posiłek obrońcom cerkwi w mroźny styczniowy dzień. Gdy został trafiony kulą, ojciec wziął go na ręce, uniósł wysoko i powiedział: "Niech będzie miłą ofiarą dla Boga". Matka zaś upadła na kolana i prosiła, aby jej syn modlił się przed bożym tronem za prześladowców. Na ten widok oblężeni odrzucili kamienie i zaczęli śpiewać "Kto się w opiekę" i "Pod Twoją obronę". Bł. Filip (Philippos, przyjaciel koni grKiryluk (lat 40) urodził się 1834 r. Także pochodził ze wsi Zaczopki. Zginął jak św. Szczepan. Śmiertelnie zranił go kamień rzucony przez carskiego dobosza jeszcze przed rozpoczęciem strzelaniny. Bł. Onufry (Onoufrios, karmiący osły grWasyluk (lat 21) urodził się w 1853 r. również w Zaczopkach. Był młodym małżonkiem. Broniąc pratulińskiej świątyni, chwycił za drąg i zranił nim rosyjskiego żołnierza. Zaniechał jednak walki, patrząc na śmierć bł. Aniceta. Śmiertelna kula trafiła Onufrego w głowę. Gdy jego stara matka podjęła lament, młoda małżonka bohatera powstrzymywała ją, mówiąc: "O! gdybym ja była godna umrzeć razem z nim". Bł. Daniel (hbr. Daniēl, moim sędzią Bóg hbrKarmasz (lat 40) urodzony w 1834 r. pochodził z Łęgów. Był bratczykiem, podporą pratulińskiego proboszcza, ks. Kurmanowicza, w zmaganiach z władzami; po jego aresztowaniu objął duchowe przywództwo nad parafią. Miał odwagę powiedzieć do naczelnika powiatu: "Wiemy, że wedle postanowienia carskiego nikogo bić nie wolno. Dlatego, jeżeli napadać i bić nas będziecie, bronić się będziemy czym kto może. A jeżeliby car upoważnił was do zabijania, lud gotowy jest zginąć za Boga i wiarę". Kiedy się przekonał, że wojsko nie cofnie się przed zbrodnią, wezwał do odrzucenia wszystkiego, co służyło do obrony, i ujął drewniany Krzyż, śpiewając: "Kto się w opiekę". Dlatego na ikonie jest przedstawiony z Krzyżem. Kula przeszyła mu serce. Zostawił pięcioro dzieci. Bł.bł. Łukasz (Loukās, od łac. lux, lucis, świetlany) Konstanty (łac. constans, constantis, niezmienny, konsekwentny łacBojkowie (lat 21 i 30) także pochodzili z Zaczopek. Jeden z nich uderzył w dzwon przed atakiem żołnierzy a drugi, wzywając do modlitwy, która miała być wyrzucona z liturgii unickiej przez prawosławnych, zaczął śpiewać "Zdrowaś maryjo"... Polegli w czasie strzelaniny. Bł. Michał (hbr. Michaēl, kto ważniejszy od Boga hbrWawryszuk (lat 21) urodzony w 1853 r., pochodził ze wsi Olszyn, odległej od Pratulina o 5 km. Przybiegł do cerkwi, pomny na słowa starca Pikuły z Derła, wypowiedziane przy naczelniku powiatu do zgromadzonych w obronie cerkwi: "Przysięgam na zbawienie duszy, tak jak pragnę oglądać Boga przy skonaniu, że na krok nie ustąpię od naszej wiary"... Na ikonie niesie w procesji obraz Matki Bożej Kodeńskiej. Bł. Bartłomiej (hbr. Bartholomaios, syn TolmajaOsypiuk (lat 28) urodzony w 1846 r., pochodził ze wsi Bohukały. Miał 13 lat gdy zaczęły się prześladowania unitów, widział, jak opornych karano. To utwierdziło go w przekonaniu, że wiary nie zmieni, nie zaprze się jej. Zginął w jej obronie; został męczennikiem jak jego patron, św. Bartłomiej. Bł. Konstanty Łukaszuk (lat 45) urodzony w 1829 r. Był również podporą pratulińskiego proboszcza, ks. Kurmanowicza. Jego błogosławieństwo pozwoliło mu w sposób heroiczny przyjąć śmierć. Bł. Jan (hbr. Iōannēs, Bóg litościwyAndrzejuk (lat 26) urodzony 1848 r. i bł. Maksym (łac. maximus bardzo wielkiHawryluk (lat 35) urodzony 1839 r., pochodzili z Derła, wioski dość odległej od Pratulina. Starzec Pikuła był ich duchowym przywódcą. Mówił: "Życie jest krótkie, a wieczność - bez końca. Bóg jest mocniejszy od cara. Chrystus umarł na krzyżu, więc nam także warto dla Niego umierać"... Kierując się tą maksymą, nie lękali się śmierci. Bł. Ignacy (Ignatios, od łac. (?) ignatus, nieznany, ignis ogień?Franczuk (lat 50) urodził się w 1824 r. Miał siedem lat, gdy kończyło się powstanie listopadowe. Dobrze pamiętał, co działo się za Bugiem, gdy zniesiono unię w 1839 r. Miał ponad 40 lat gdy "skasowano" diecezję Podlaską. Jego dewizą były słowa: "Dla nas wszystkich jest jedna tylko droga - trzymać się silnie wiary świętej, cokolwiek z nami stać się może". W Pratulinie padł od kuli w chwili, gdy wysoko uniósł procesyjny Krzyż. Był bratczykiem, dlatego na ikonie trzyma zapaloną świecę.
TROPARION o Klemensie, ton 4.
Wyrosłeś, bardzo święty, jakby latorośl świętości,* odrost męstwa, kwiat niezmiernie święty i owoc smaczny dany wiernym przez Boga.* Jako więc towarzysz w boju męczenników i uczestnik władzy biskupiej* proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.
TROPARION o męczennikach unickich, ton 8.
Jako fundament męczenników i umocnienie pobożności,* Kościół czci i sławi twoje świetlane cierpienie,* zawsze opiewany błogosławiony, mężniemądry od młodości chwalebny Anicecie:* z cierpiącymi z tobą uproś dla czczących cię oczyszczenia, jako niezwyciężony.
KONTAKION o męczennikach unickich, ton 2.
Krwi waszej strugami* Bóg odział w purpurę Kościół;* On dał wam moc niezwyciężoną* i zachowuje pojednanych w jedności, której wy jesteście umocnieniem.
TEOTOKION, ton 5
Wszyscy wiemy, że jesteś naprawdę bożą pięknie ozdobioną Szatą,* Matko nie znająca męża:* my, czciciele twoi cię prosimy,* potoki naszych grzechów i serc naszych fale* bożą swoją ciszą uspokój* i okryj szatą jedności* Chrystusowy Kościół.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 17,2 i 3.
Będę Cię miłował, Panie, mocy moja,* Pan moją twierdzą.
Stych: Bóg mój wspomożyciel mój, i w Nim będę miał nadzieję.
Apostoł: 1J 3,10b-24.
ALLELUJA
17,21.
Aby wszyscy byli jedno, podobnie jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie.
Stych: Tak i oni niech będą w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
Ewangelia: J 17,6.19-26.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, * jak ja was umiłowałem, powiedział Pan,* alleluja 3x.

wtorek, 17 stycznia 2017

Chełm: Boska Liturgia w dawnej katedrze 23.I.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!


23 stycznia 2017 r. w dawnej katedrze greckokatolickiej (obecnie rzym.kat. Bazylika NMP) na Górze Danielowej w Chełmie sprawowana będzie Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w obrządku bizantyjsko-ukraińskim.
Począwszy od 2004 roku, grekokatolicy lubelscy (w szczególności wspólnota seminaryjna), w dniu liturgicznej uroczystości Męczenników Podlaskich z Pratulina pielgrzymują do świątyni, która była dla Męczenników cerkwią katedralną.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WE WSPÓLNEJ MODLITWIE!
Chełm, ul. Lubelska 2, poniedziałek 23 stycznia 2017 r., godz. 18.00.

niedziela, 15 stycznia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.I.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


18.I.2017 (środa) 18.00 Wielkie Powieczerze z Litią 

19.I.2017 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma z Wielkim Poświęceniem Wody (święto Teofanii czyli Jordan)

21.I.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory 

22.I.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 


2) W wigilię Teofanii tj. we środę 18 bm. obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i nabiału.


3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 258 zł. 74 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano łącznie 597 zł. 04 gr.

wtorek, 10 stycznia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 10.I.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższe dni:


14.I.2017 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (Obrzezanie Pańskie, wspomnienie św. Bazylego Wielkiego)

15.I.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Do skrzynki świeczkowej w bm. oraz na tacę 7 bm. zebrano łącznie 338 zł. 30 gr.


3) Na tacę 8 bm. zebrano 140 zł. Kwota powyższa, zgodnie z nowymi regulacjami eparchialnymi,
zostanie wpłacona na konto Seminarium lubelskiego (opłatę uiści wpłacający ze środków własnych).

4) W piątek 13 bm. nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (zahalnycia).

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Люблін - розпорядок різдвяних Богослужінь 6-9 січня 2017 р.

Запрошуємо до участі в Богослужіннях свят Різдва Христового

у греко-католицькій церкві м. Любліна
П’ятниця, 6 січня 2017 р.
Навечір'я Різдва Христового
16.00 – Велике повечір'я з литією
(Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Любліні – ал. Варшавська, 82)
17.00 – Свята вечеря
(«Дворик Костюшків» в ботанічному саду УМКС, вхід від вул. Славінковської)
Просимо зголошуватись до вівторка, 3 січня за номером телефону 601 66 59 59 (п. Ірина Ковальчик)
Субота, 7 січня 2017 р.
Різдво Христове
10.00 - Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
(Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Любліні – ал. Варшавська, 82)

Неділя, 8 січня 2017
Собор Пресвятої Богородиці
10.00 - Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
(Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Любліні – ал. Варшавська, 82)

Понеділок, 9 січня 2017 р.
Св. апостола, первомученика й архидиякона Стефана
18.00 - Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
(Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Любліні – ал. Варшавська, 82)

niedziela, 1 stycznia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.I.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) Zbliżają się święta Narodzenia Pańskiego wg. starego stylu. Rozkład celebracji świątecznych
w cerkwi lubelskiej będzie następujący:


6.I.2017 (piątek) 16.00 Wielkie Powieczerze z Litią (Wigilia Bożego Narodzenia)

7-8.I.2017 (sobota-niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (Narodzenie Pańskie, Synaksa Bogurodzicy)

9.I.2017 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (św. Stefana, pierwszego męczennika)


2) Taca dzisiejsza przeznaczona była na cathedraticum. Zebrano 125 zł., po strąceniu 3 zł. 50 gr.
na koszty przekazu, pozostała kwota 121 zł. 50 gr. zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej.

3) Dane nt. kolekt parafialnych podane zostaną nie wcześniej niż po pierwszej tacy przeznaczonej na potrzeby Parafii (7 bm).

4) Na mocy dekretu JE Ks. Arcybiskupa Przemysko-Warszawskiego taca w II dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy nie będzie już przeznaczona na Fundusz Bratniej Pomocy, lecz na wsparcie Seminarium lubelskiego.