niedziela, 26 stycznia 2014

Warszawa - ogłoszenia parafialne 26.I.2014
 OHOŁOSZENNIA

1. Ne widbudet´sia parafijalna kutia. Zamist´ neji zaproszujemo do spilnoji mołytwy za Ukrajinu. U ciomu namirenni pisla druhoji Liturhiji widsłużymo w cerkwi Mołebeń do Chrysta Czołowikolubcia.

2. Orhanizatory widkłykały takoż noworicznu zabawu – Małanku, jaka mała buty w subotu czerez tyżdeń. Wsi hroszi uże zapłaczeni za kwytky budut´ powertatysia. Dla powernennia hroszej zwertajtesia do orhanizatoriw (Ania Kertyczak, teł.: 66 19 86 093).

3. U widpowid´ na zakłyk naszych Władyk (dyw. u wisnyku na 3-4 stor), u najbłyżczu nedilu, 2 lutoho, pisla Bożestwennych Liturhij, widbudut´sia zbirky pożertw na dopomohu postrażdałym demonstrantam u Kyjewi.

4. Można domowlatysia na widwidyny naszych domiw z Jordanśkoju wodoju. Dla cioho, można wykorystowuwaty dostupni zasoby komunikaciji (koordy­na­ty u wisnyku) abo domowlatysia u ryznyci. Widwidyny u najbłyżczomu tyżni: pon: Stegny, Sadyba; wiwt: Legionowo; czet: Choszczówka; pjat: Ursus; cub: Tarchomin. Widwidyny u Pruszkowi płanujut´sia za dwa tyżni – na subotu, 8 lutoho.

5. Prodowżujet´sia zbirka na dopomohu protestujuczym u Kyjewi; hroszi można wpłaczuwaty na bankiwśkyj rachunok Peremyśko-Warszawśkoho Karitasu: Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrz. Greckokatolickiego ul. Dąb­ro­w­­skiego 30, 14-300 Morąg, nr 10 1020 3613 0000 6402 0080 7032

6. U ryznyci można prydbaty rizdwianyj nomer hazety Błahowist, kompakt-dysky z koladkamy u wykonanni naszoho parafijalnoho choru, kałendari, mołytownyky toszczo.

7. Pryhadujemo takoż prochannia ne zajmaty misć u ławkach pryznaczenych dla osib pochyłych wikom.

8. Pryhadujemo takoż pro widnoszennia prynesenych kriseł na swoji miscia.

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: - za † Myrona Kertyczaka
- pro Boże błahosłowennia i opiku dla Ukrajiny ta jiji narodu
1100: za † Mychajła i Ołenu Wachniukiw
1800: za † Mychajła, szczo zahynuw pid czas protystojań u Kyjewi, – w deń joho pochoronu

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: za † Teklu
1730: pro Boże błahosłowennia dla Nadiji
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730:
ser. 700:
1730: na podiaku Preswiatij Bohorodyci za wsi otrymani łasky wid Anny
czet. 700:
1730: za † Katerynu z Panachydoju
pjat. 700:
1730: za † z rodyny Kobelak: Iwana, Jewu,Hannu, Antonija i Anatolija
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Renatu
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: pro Boże błahosłowennia i opiku dla Iryny i Bohdana Boberśkych w 45-tu ricznyciu podrużnioho żyttia
1800: za † Renatu


ZAKŁYK WŁADYK UHKC U POLSZCZI DO MOŁYTWY ZA UKRAJINU TA JIJI NAROD

Sława Isusu Chrystu!

Dorohi Braty i Sestry!

Mynułyj tyżdeń buw duże trywożnym ta ważkym mabut´ dla kożnoho z nas. Na naszych oczach widbuwałyś w Kyjewi podiji, jaki weły do widkrytoji hromadianśkoji wijny ta do rozwału Ukrajiny, jak derżawy. Osobływo sereda, 22 sicznia, jaka powynna buty radisnym swiatom jednosti ta sobornosti dla wsich ukrajinciw, wid samoho ranku poczała trywożyty wistkamy pro prołyttia bratnioji krowi na wułyciach Kyjewa, na jakych wełaś widkryta wijna. Buły ludśki żertwy. Z medialnych powidomłeń my diznawałyś pro pjatero wbytych ta pro sotky, jak ne tysiaczi, poranenych. Pry kompjuternych ta tełewizijnych ekranach my mohły łysze bezporadno steżyty za podijamy, jaki widbuwałyś u Kyjewi ta w inszych mistach Ukrajiny, na jaki my, odnak, ne mały wpływu. Dowedenyj do kraju narod, jakyj wid dwoch misiaciw bezuspiszno probuwaw u myrnomu sprotywi dobytyś prawa żyty u prawowij i demokratycznij jewropejśkij Derżawi, u widczaji wdawsia do syłowych arhumentiw. U widpowid´ prołunały postriły, poczałyś poluwannia na ludej, znuszczannia, akty prynyżuwannia ludśkoji hidnosti ta połyłasia bratnia krow.
Siohodni my ne możemo wpewneno skazaty jak i koły zakinczyt´sia dla Ukrajiny cej ważkyj czas. Możemo, odnak, zwertatyś u mołytwi do Boha, szczob skoro zakinczyłaś bratowbywcza wijna, szczob wże nikoły bilsze w Ukrajini brat ne pidnosyw ruky na brata. W kożnij Bożestwennij Liturhiji my mołymoś: «Za Bohom bereżenyj narod nasz, za prawlinnia i za wse wijśko …». Siohodni ci słowa naszoji mołytwy powynni nabyraty osobływoho zmistu. My powynni mołytyś za władu, szczob wona zrozumiła powirenu jij Bohom i lud´my wełyku widpowidalnist´, za narod, za joho prawa i hidnist´. My powynni mołytyś za wijśko, jakoho obowjazkom je zachyszczaty narod ta stojaty na storożi joho bezpeky i myru, a ne wystupaty proty nioho i w nioho strilaty. My powynni mołytyś za nasz narod, szczob win maw prawo na wilne i hidne żyttia u wilnij ta demokratycznij Derżawi ta ne musiw wdawatysia do syłowych arhumentiw u zabezpeczenni nałeżnych sobi praw.
Dorohi u Chrysti Braty i Sestry!
Zakłykajemo wsich Was do postijnoji mołytwy za Ukrajinu ta za jiji narod. W naszych mołytwach prosim, szczob zbereżenymy buły jednist´ i nerozrywnist´ Ukrajiny, jak derżawy, ta jednist´ jiji narodu. Prosimo, szczob buły zbereżeni hromadianśki ta ludśki prawa wsich żyteliw Ukrajiny ta, szczob bilsze ne proływałaś w Ukrajini brat­nia krow.
Zwertajemoś iz zakłykom do naszoho duchowenstwa, szczob, doky w Ukrajini ne zakinczyt´sia czas napruhy, pid czas Bożestwennych Liturhij, u potrijnij jekteniji, dodawaty: «Szcze mołymoś za myr w Ukrajini, za skasuwannia worożneczi i nenawysti, za zbereżennia jednosti Derżawy ta praw i hidnosti narodu i za błahosłowennia dla Ukrajiny,Hospody, wysłuchaj i pomyłuj!»
Do wsich naszych wirnych zwertajemoś szcze z odnym prochanniam. Z Ukrajiny my otrymujemo rozpaczływi prochannia dopomohty materialno tym, jak w czasi zaworuszeń na wułyciach Kyjewa wtratyły swojich błyźkych, abo sami buły poraneni. Paradoksalno wid derżawy otrymujut´ pidtrymku rodyny poterpiłych milicioneriw, a postrażdali demonstranty ne majut´ żodnoji dopomohy, łysze wykłykajut´ jich do sudowoji widpowidalnosti. Prosymo, chto może, dopomohty potrebujuczym. Swoji pożertwy na dopomohu poterpiłym u Kyjewi bude można skłasty w naszych cerkwach u najbłyżczu nedilu 2 lutoho, pisla Bożestwennoji Liturhiji.

Błahosłowennia Hospodnie na Was!

Archijepyskop Iwan (Martyniak) – Mytropołyt Peremyśko-Warszawśkyj
Władyka Wołodymyr (Juszczak) – Jepyskop Wrocławśko-Gdanśkyj
Władyka Jewhen (Popowycz) – Jepyskop-pomicznyk Peremyśko-Warszawśkoji Archijeparchiji
Peremyszl – Wrocław, dnia 24 sicznia 2014 r.

dżereło: www.cerkiew.org

niedziela, 19 stycznia 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.I.2014

CHRYSTOS KRESZCZAJETSIA!1) Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


22.I.2014 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

25.I.2014 (sobota) 18.00 Nieszpory

26.I.2014 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Dzisiaj obchodzimy święto Teofanii. Zachęcamy do zapoznania się z tekstami na jego temat oraz do obejrzenia retransmisji uroczystości z Przemyśla. Szczegóły na blogu ks. diakona Piotra Siwickiego.


3) Przypominamy, że we czwartek 23 bm. o 18.00 celebrowana będzie Boska Liturgia w dawnej katedrze greckokatolickiej w Chełmie (ul. Lubelska 2). Zachęcamy do wspólnej modlitwy w dniu liturgicznego wspomnienia Męczenników Podlaskich z Pratulina, wiernych greckokatolickiej diecezji chełmskiej.

Warszawa - ogłoszenia parafialne 19.I.2014

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni, krim nedili, swiato Bohojawłennia Hospoda Naszoho Isusa Chrysta. Poriadok Służb Bożych – jak u kożnu nedilu; Jordanśke oswiaczennia wody widbudet´sia pisla Liturhiji o hod. 900.

2. Ne widbudet´sia zustricz Władyk z deputatamy polśkoho Sejmu płanowana na 22 sicznia. Cioho ż dnia o 1730 Sł. Boża z Mołebnem pro Bożu opiku dla Ukrajiny.

 3. W czetwer, 23 sicznia, zaproszujut´ nas na ekumeniczne bohosłużinnia za jednist´ chrystyjan, jake widbudet´sia w kosteli orionistiw na ul. Lindleya 12 o 19-tij hodyni.

4. W najbłyżczu nedilu, 26.01, zaproszujemo usich na parafijalnu kutiu u naszomu pidwali pisla druhoji Liturhiji.

5. Zawtra, 20.01, o hod. 1240 na TVP 1, widbudet´sia retranslacija bohosłużinnia Bohojawłennia Hospodnioho z Peremyszla z uroczystym Wodoswiattiam nad Sianom.

6. Można domowlatysia na widwidyny naszych domiw z Jordanśkoju wodoju. Dla cioho, można wykorystowuwaty dostupni zasoby komunikaciji (koordy­na­ty u wisnyku) abo domowlatysia u ryznyci. Widwidyny u najbłyżczomu tyżni: pon: Wola, Bemowo; wiwt: Śródmieście; czet: ekumeniczne bohosłużinnia; pjat: Wesoła, Otwock; cub: Targówek.

7. U ryznyci można prydbaty rizdwianyj nomer hazety Błahowist, kompakt-dysky z koladkamy u wykonanni naszoho parafijalnoho choru, kałendari, mołytownyky toszczo.

8. Zajawa Władyk UHKC w Polszczi u zwjazku z pohrozamy Ministerstwa Kultury Ukrajiny na adresu UHKC w Ukrajini na ostannij storinci naszoho Wisnyka.

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† Annu i Stepana Melnyk
1100: za † Adama Kupycza
1800: za †† Sofiju Jaselśku, Mychajła, Jurija, Mariju, Bohdana

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1730: za zdorowja o. Iwana, Iwanny, Wasyłyny-Iwanny, Swiatosława-Iwana…
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: za † Zinowija
ser. 700: za † Zinowija
1730: pro Bożu opiku i zachyst dla Ukrajiny z Mołebnem
czet. 700: pro Boże błahosłowennia dla Anny w 9-tyj deń narodżennia
1730: za † Zinowija
pjat. 700: za † Zinowija
1730: za † Lubomyru Pjetnoczko
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Zinowija
ned. 900: za † Myrona Kertyczaka
1100: za † Mychajła i Ołenu Wachniukiw
1800: za † Zinowija


Zajawa solidarnosti jepyskopiw Peremyśko-Warszawśkoji Mytropoliji UHKC u Polszczi z Błażenniszym Swiatosławom

Z wełykym zdywuwanniam ta nedowiroju my pryjniały opryludnenu siohodni wistku, szczo orhany derżawnoji włady Ukrajiny pohrożujut´ Ukrajinśkij Hreko-katołyćkij Cerkwi powtorenniam scenariju z 1946 r., koły to riszenniam todisz­nioji komunistycznoji włady nasylno zlikwidowano Hreko-katołyćku Cerkwu. My ne prypuskały, szczo pisla ponad dwadciaty rokiw Nezałeżnosti Ukrajiny ta pisla 25-ty rokiw wid wychodu UHKC z pidpilla, może komuś pryjty na dumku siahaty po dawno skompromitowani zasoby, jakych metoju może buty prypynennia dijalnosti widpowidnych relihijnych orhanizacij UHKC ta jaki nizaszczo majut´ ludynu ta jiji prawa, hołowno prawo na relihijnu swobodu.
Jak jepyskopy Ukrajinśkoji Hreko-katołyćkoji Cerkwy u Polszczi, jaka je żywoju czastkoju Ukrajinśkoji Hreko-katołyćkoji Cerkwy u ciłomu switi, wysłowlujemo słowa solidarnosti z Hławoju UHKC Błażenniszym Swiatosławom ta wsima włady­kamy, swiaszczenykamy, monaszestwom i wirnymy naszoji Cerkwy w Ukrajini. Pidtrymu­iemo stwerdżennia Błażenniszoho Swiatosława, szczo chocza Cerkwa ne je uczasnykom politycznych procesiw, ałe wona ne może stojaty ostoroń, koły jiji wirni prosiat´ pro duchownu opiku. Razom z Hławoju i Bat´kom naszoji Cerkwy uważajemo takoż, szczo Cerkwa nadali zberihaje za soboju prawo dawaty ocinku sytuaciji w krajini, jakszczo poruszujut´sia prawa ludyny ta pryncypy suspilnoji morali, szczo wypływajut´ z Bożoho zakonu ta widobrażeni w socialnomu wczenni Cerkwy. Oczikujemo, szczo ti, jakym siohodni ukrajinśkyj narod doruczyw widpowidalnist´ za Ukrajinu, ostatocz­no zrozumijut´, szczo jedynym szlachom rozwjazannia suspilno-politycznoji kryzy w Ukrajini je czesnyj i widkrytyj diałoh usich storin, wychidnoju toczkoju jakoho je hotownist´ włady słuchaty swij narod. Ne dopuskajemo dumky, szczo u wilnij Ukrajini może powtorytyś żachływyj ta zasudżenyj istorijeju czas peresliduwannia Cerkow ta wirujuczych ludej.
Zakłykajemo wirnych UHKC u Polszczi do mołytwy za dar mudrosti dla tych, jaki siohodni pokłykani w Ukrajini służyty narodowi ta zabezpeczuwaty joho konstytu­cijni prawa, szczob wony zrozumiły swoju widpowidalnist´ pered Bohom i narodom. Prosymo pro mołytwu w namirenni myrnoho rozwjazannia naboliłych siohodni w Ukrajini probłem, szczob poszanowanymy buły: wilnyj wybir ukrajinśkoho narodu ta hidnist´ kożnoji ludyny. Zanosimo takoż Hospodewi naszi mołytwy w namirenni UHKC ta inszych Cerkow, szczob u wilnij Ukrajini nikoły wże ne powtoryłyś temni czasy peresliduwannia Cerkwy ta wirujuczoho narodu.
Peremyszl – Wrocław, dnia 13 sicznia 2014 r.
http://www.cerkiew.org/

piątek, 17 stycznia 2014

Chełm: Boska Liturgia 23.I.2014

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!

Jak co roku w dzień liturgicznego wspomnienia bł. Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy - Męczenników Podlaskich z Pratulina - Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Chełmie zaprasza na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma.

TERMIN: 23.I.2014 (czwartek) godz. 18.00

MIEJSCE: Bazylika Narodzenia NMP (dawna katedra greckokatolicka) w Chełmie, ul. Lubelska 2

czwartek, 16 stycznia 2014

Warszawa - ogłoszenia parafialne 12.I.2014

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni nedila pisla Rizdwa, w jaku zhadujemo pamjat´ osib błyźkych, ridnych Isusowi Chrystowi: Josyfa Obrucznyka, caria Dawyda ta apostoła Jakowa, rodycza Isusa Chrysta z boku Mariji, Materi Bożoji.

2. U wiwtorok, 14 sicznia, wypadaje swiato Najmenuwannia Isusa Chrysta i sw. Wasylija Wełykoho, archijepyskopa Kesariji Kapadokijśkoji, duchownoho bat´ka naszoho Czynu. Cioho dnia Swiati Liturhiji budut´ o hod. 1000 ta 1800.

3. U najbłyżczu subotu, 18 sicznia, wypadaje Naweczirja Bohojawłennia. U cej deń obowjazuje pist – stryma­nist´ wid mjasnych i mołocznych straw. Bożestwenna Liturhija sw. Iwana Zołotoustoho bude tilky o hod. 700, a o 1700 hodyni widsłużymo Weczirniu z Wełykym Wodoswiattiam.

 4. Swiato Bohojawłennia Hospoda Naszoho Isusa Chrysta, 19 sicznia, cioho roku wypadaje w nedilu. Poriadok Służb Bożych – jak u kożnu nedilu; Jordanśke oswiaczennia wody widbudet´sia pisla Liturhiji o hod. 900.

 5. W seredu, 22 sicznia, w naszomu monastyri widbudet´sia zustricz Władyk UHKC w Polszczi z deputatamy polśkoho Sejmu. Mołebeń do Chrysta Czołowikolubcia bude o hod. 1830, widtak kutia u pidwali.

 6. Można domowlatysia na widwidyny naszych domiw z Jordanśkoju wodoju. Dla cioho, można wykorystowuwaty dostupni zasoby komunikaciji (kordy­na­ty u wisnyku) abo domowlatysia u ryznyci.

7. 18 sicznia rozpoczynajet´sia Tyżdeń mołytow za jednist´ chrystyjan. U Warszawi u tomu czasi kożnoho dnia weczoramy widbuwajut´sia bohosłużinnia w riznych chramach. W czetwer, 23 sicznia, o 19-tij hodyni take bohosłużinnia, orhanizowane Towarystwom myru i prymyrennia «Efata», bude w kosteli orionistiw na ul. Lindleya 12. Oteć Petro CZSWW ta naszi wirni wid rokiw berut´ uczast´ u szczomisiacznych bohosłużinniach na ul. Lindleya 12, toż i na cej raz zaproszujut´ nas do spilnoji mołytwy. A 16 sicznia zaprosyły nas z parafijalnym chorom na ekumeniczne bohosłużinnia do spilnoty Chemin Neuf pry wuł. Petra Skargi w Wesolij.

 8. W sprawi reabilitacijnoho liżka dla ważko chworych prosymo osobu, jaka zhołosyłasia, pro potwerdżennia potreby abo rezygnaciju z zamowłennia, szczob ne trymaty sprawy w nepewnosti.

 9. Cymy dniamy za poserednyctwom Posolstwa Ukrajiny Sw. Mykołaj nadisław dodatkowi podarunky naszym ditiam na Nowyj rik. Predstawnyky Swiatoho rozdawa­tymut´ jich pisla Służby Bożoji tut u chrami.


10. U ryznyci można prydbaty nowyj, rizdwianyj nomer hazety Błahowist, jakyj nadijszow perszoho dnia Swiat, takoż triochmownyj kałendar (ukr., pol., franc.) z ikonamy iz naszych chramiw Łemkiwszczyny, Bojkiwszczyny ta Nadsiannia. Ce kałendar iz seriji, jaku wid rokiw systematyczno wydaje ks. prof. Michał Janocha z UKSW.

11. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: – pro Boże błahosłowennia dla Myrosława i Hanny;
– za zdorowja Łukiana-Tadeja
1100: za † Jewheniju Hnatiuk
1800: pro Boże błahosłowennia dla usich parafijan

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon., 700: za zdorowja: ……;
1730: za zdorowja Łukiana-Tadeja
wiw., Naimenuwannia HNICH; Sw. Wasylija Wełykoho
1000: – za zdorowja Wasyłyny-Iwanny, o. Iwana, o. Jewhena, o. Jarosława, o. Wołodymyra z rodynoju, Wasyla z rodynoju, o. Wasyla z rodynoju…
– pro Boże błahosłowennia dla Władyky Wasylija
1800: pro Boże błahosłowennia dla s. Wasyliji CZSWW
ser. 700: za † Zinowija z Panachydoju
1730: za Boże błahosłowennia i rozwytok Wasylianśkoho Czynu
czet. 700: za zdorowja Łukiana-Tadeja
1730:
pjat. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja Łukiana-Tadeja
sub. 700: za zdorowja Wiktoriju, Demjana, Nataliji, Dmytra, Sofiji, Iryny, Ołeha, Andrija, Jewheniji, Josyfa, Tetiany, Mahdałyny i wsich z rodyny
ned. 900: za †† Annu i Stepana Melnyk
1100: za † Adama Kupycza
1800: za †† Sofiju Jaselśku, Mychajła, Jurija, Mariju, Bohdana

niedziela, 12 stycznia 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.I.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższy wtorek, tj. 14.I.2014 (1 stycznia wg. starego stylu) przypada święto podwójne: Obrzezania Pańskiego oraz św. Bazylego Wielkiego. Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego celebrowana będzie o 18.00.

2) W najbliższą niedzielę, tj. 19.I.2014 (6 stycznia wg. starego stylu) przypada święto Teofanii, popularnie zwane Jordanem. 

Liturgiczne świętowanie rozpocznie się w wigilię święta (sobota 18.I.2014) - o 18.00 odprawione zostanie Wielkie Powieczerze z Litią. Nie będzie w tym dniu poświęcenia wody (informacja przekazana dziś w cerkwi przez ks. diakona Piotra Siwickiego była błędna). 

Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego z wielkim poświęceniem wody odprawiana będzie w niedzielę 19 bm. o 10.00.

czwartek, 9 stycznia 2014

Lublin: rezultaty zbiórki na Fundusz Pomocy Bratniej 8.I.2014

Sława Isusu Chrystu!

W dniu wczorajszym, zgodnie z naszym prawodawstwem eparchialnym, taca przeznaczona była na Fundusz Pomocy Bratniej, utworzony dla wspomagania najbiedniejszych parafii naszej eparchii.

Zebrano łącznie 202 zł. 92 gr. Kwota powyższa została zaokrąglona w górę do 207 zł. 50 gr. i w tej wysokości wpłacona dziś na konto Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Wpłaty dokonano w Filii Urzędu Pocztowego Lublin-11, przy ul. Kolorowej 6 lok. 1A. 

niedziela, 5 stycznia 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.I.2014

Sława Isusu Chrystu!

1) Porządek celebracji związanych ze świętami Bożego Narodzenia wg. kalendarza juliańskiego, obejmujący dni 6-9.I.2014, podany został w ogłoszeniach z zeszłego tygodnia. 

2) W Niedzielę po Narodzeniu Pańskim* - 12.I.2014 - zapraszamy jak zwykle na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


* O niedzieli po Narodzeniu Pańskim - śp. o. archimandryta Roman Piętka MIC (www.cyrylimetody.marianie.pl ):

NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
- Świętych JÓZEFA OBLUBIEŃCA, króla DAWIDA i JAKUBA apostoła, brata Pańskiego.
                Niektóre Kościoły Wschodu miały dość wczesną praktykę wspominania z okazji Teofanii (później z okazji Bożego Narodzenia) pewnych osób Nowego Testamentu. W Syrii 26 i 28 grudnia wspominano św. Stefana (Szczepana), synów Zebedeusza i książąt apostołów, Piotra i Pawła. Tak samo w Kapadocji z czasów św. Grzegorza z Nyssy. W Jerozolimie te same święta były złączone ze świętem, jakie Żydzi obchodzili na Hebronie 25 lub 26 grudnia, ku czci patriarchy Jakuba, na miejsce którego chrześcijanie wstawili apostoła Jakuba, brata Pańskiego (wspomnienie 23 października). Później dołączono Opiekuna Jezusa i Jego przodka Dawida.
TROPARION o św. Józefie Oblubieńcu, ton 2.
Zwiastuj, Józefie, cuda przodkowi Boga, Dawidowi:* widziałeś Dziewicę rodzącą* z pasterzami wysławiałeś, * z Mędrcami oddawałeś pokłon, * od Anioła wieść przyjąłeś. * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.
PROKIMEN, ton 8.
Ps 67,36 i 27.
Dziwny jest Bóg w świętych Swoich,* Bóg izraelski.
Stych: Na zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.
Apostoł: Ga 1,11-19.
ALLELUJA
Ps 131,1 i 11.
Pomnij, Panie, na Dawida i na wszystką jego cichość.
Stych: Zaprzysiągł Pan Dawidowi prawdę, a jej nie odmieni.
Ewangelia: Mt 2,13-23.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokościach. I drugi:
Ps 32,1: Weselcie się sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.