niedziela, 28 września 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 28.IX.2014

Sława Isusu Chrystu!1) W przyszłą niedzielę - 5.X.2014 - zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) W dniach 2-4.X.2014 w Przemyślu obradować będzie wspólne Zgromadzenie obu eparchii greckokatolickich w Polsce. Weźmie w nim udział szereg osób z Lublina, jako to: ks. mitrat dr Stefan Batruch, proboszcz lubelski (delegat i referent tematu "Kierownictwo i zarządzanie darami w parafii"), ks. protojerej mgr lic. Bogdan Pańczak, prefekt MWSD (delegat i referent tematu "Liturgia"), ks. dr Jarosław Storoniak, administrator par. Rzeszów (delegat), ks. diakon dr Piotr Siwicki (delegat), p. Krystyna Harasymiw (delegatka). Obrady Zgromadzenia polecamy modlitwom Parafian.

3)  W dniach 5-19.X.2014 w Rzymie obradować będzie III Nadzwyczajne Zebranie Synodu Biskupów Kościoła Katolickiego, poświęcone tematowi: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”.
Prace tego Synodu również powierzamy modlitwom Parafian. Na końcu zamieszczamy otrzymane z Kurii materiały: modlitwę papieską oraz wezwania z ektenii żarliwej, które zabrzmiały na dzisiejszej Boskiej Liturgii.

4) W dniu dzisiejszym do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano kwotę 168 zł. 02 gr., co w połączeniu z dotychczas zebraną kwotą 593 zł. 74 gr. czyni łączną sumę wrześniowych zbiórek 761 zł. 76 gr. Kwota powyższa zostanie jutro wpłacona na subkonto Rady Parafialnej.ПАПСЬКА МОЛИТВА ДО СВ. РОДИНИ У НАМІРЕННІ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ

Ісусе, Маріє і Йосифе
споглядаючи Вас роздумуємо
світло справжньої любові,
до Вас звертаємося із упованням.

Свята Родино з Назарету
подай нашим сім'ям єдність і учини їх вогнищами молитви, справжніми школами Євангелія і малими домашніми Церквами.

Свята Родино з Назарету
нехай ніколи більше ніхто в наших родинах не зазнає насильства, закриття, розколів.
Якщо хтось був зранений або згіршений, нехай швидко досвідчить розради і зцілення.

Свята Родино з Назарету,
молимося, щоб Синод Єпископів, який наближається, міг усвідомити всім святість і нерозривність сім'ї, її красу в Божому задумі.

Ісусе, Маріє, Йосифе
почуйте і вислухайте нашого благання

НАМІРЕННЯ:
 • Ще молимося за християнські родини, щоб Господь, який скріпив Своєю присутністю подружню спільноту, учинив наші сім'ї вогнищами молитви і духовними спільнотами життя та любові, на подобу Святої Родини з Назарету,
  Господи вислухай і помилуй!
 • Ще молимося за супругів, які переживають труднощі: щоб Господь, багатий на милосердя, супроводжував їх, через терпеливість і розуміння Церкви, на їхньому шляху до прощення і примирення.
  Господи вислухай і помилуй!
 • Ще молимося за родини, які заради Євангелія були примушені покинути свою батьківщину:  Щоб Господь, який разом з Марією і Йосифом зазнав вигнання до Єгипту, подав їм потішення заради великої Своєї благодаті та показав їм стежки братньої любові і людської солідарності.
  Господи вислухай і помилуй!
 • Ще молимося за дідусів: щоб Господь, який був прийнятий в храм двома людьми похилого віку — Симеоном і Анною, допомагав їм у мудрій співдії з батьками, у ділі передавання віри  та виховання дітей.
  Господи вислухай і помилуй!
 • Ще молимося за дітей: щоб Володар життя, який у Своєму навчанні ставив дітей як зразок для тих, які увійдуть до Небесного Царства, вчив їх поваги до життя, яке має народитися, був джерелом виховних починів, згідних з християнським навчанням.
  Господи вислухай і помилуй!
 • Ще молимося за молодь: щоб Господь, який освятив своєю присутністю весілля в Кані Галілейській, допоміг їй відкривати красу святості і непорушності сім'ї, згідно з Божим задумом та підтримував наречених у підготовці до Святої Тайни Подружжя.
  Господи вислухай і помилуй!

 

niedziela, 21 września 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 21.IX.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) W dzisiejszą niedzielę świętujemy Narodzenie Najśw, Bogurodzicy. Jest to główne święto patronalne naszej cerkwi.

2) W sobotę 27.IX.2014 przypada święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Boska Liturgia w cerkwi lubelskiej sprawowana będzie o 10.00. Obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (wszyscy wierni, którzy ukończyli 14 lat) oraz post ilościowy - jeden posiłek do syta, z dodatkowymi skromnymi pokrzepieniami (wszyscy od 21  do 59 lat). Zwolnieni: chorzy fizycznie i umysłowo, matki karmiące i ciężarne, osoby zależne od innych w aspekcie wyżywienia, ubodzy żyjący z jałmużny, ciężko pracujący, rekonwalescenci po ciężkich chorobach.

3) W niedzielę 28.IX.2014 zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

4) W poniedziałek 22 bm. w TVP 1 o 12.45 można będzie obejrzeć retransmisję uroczystości święta Narodzenia Najśw. Bogurodzicy z Białego Boru (zachodniopomorskie). Komentuje ks. mitrat dr Stefan Batruch, proboszcz lubelski i chełmski.

5) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano: w zeszłą niedzielę (14 bm.) 157 zł. 76 gr., dzisiaj zaś 152 zł. 61 gr. Łączna zatem suma zbiórek wrześniowych wynosi obecnie 593 zł. 74 gr.

niedziela, 7 września 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 7.IX.2014

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


10.IX.2014 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

13.IX.2014 (sobota) 18.00 Nieszpory

14.IX.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 194 zł. W połączeniu z kwotą  89 zł. 37 gr. pozostałą z sierpnia, suma zbiórki wrześniowej wynosi według stanu z dnia dzisiejszego 283 zł. 37 gr. Przypominamy, że od września wpłaty środków z tacy na subkonto Rady Parafialnej będą dokonywane co miesiąc, a nie jak wcześniej co tydzień. Pozwoli to zaoszczędzić na kosztach przekazu przeciętnie 7,50-10,00 zł. miesięcznie.


3) We czwartek 11 bm. (29.VIII wg. starego stylu) przypada wspomnienie ścięcia św. Jana Chrzciciela. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (wszyscy wierni, którzy ukończyli 14 lat) oraz post ilościowy - jeden posiłek do syta, z dodatkowymi skromnymi pokrzepieniami (wszyscy od 21  do 59 lat). Zwolnieni: chorzy fizycznie i umysłowo, matki karmiące i ciężarne, osoby zależne od innych w aspekcie wyżywienia, ubodzy żyjący z jałmużny, ciężko pracujący, rekonwalescenci po ciężkich chorobach.