niedziela, 25 grudnia 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.XII.2011

Sława Isusu Chrystu!

 Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w okresie do świąt Bożego Narodzenia (wg. starego stylu) włącznie przedstawia się następująco:

28.XII.2011 (środa) 17.00 Boska Liturgia

31.XII.2011 (sobota) 17.00 Nieszpory

1.I.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia - Niedziela Świętych Ojców

4.I.2012 (środa) 17.00 Boska Liturgia [dodano 30.XII.2011]

6.I.2012 (piątek) 17.00 Wielkie Powieczerze - Wigilia Bożego Narodzenia

7.I.2012 (sobota) 10.00 Boska Liturgia - święto Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa

8.I.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia - święto Synaksy (Soboru) Najśw. Bogurodzicy

9.I.2012 (poniedziałek) 17.00 Boska Liturgia - wspomnienie św. Stefana (Szczepana), pierwszego męczennika

14.I.2012 (sobota) 17.00 Boska Liturgia - Obrzezanie Pańskie, św. Bazylego Wielkiego [dodano 30.XII.2011)

15.I.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia [dodano jw.]

niedziela, 18 grudnia 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.XII.2011

Sława Isusu Chrystu!


Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu przedstawia się następująco:


19.XII.2011 (poniedziałek) 17.00 Boska Liturgia (uroczystość św. Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry w Licji)

22.XII.2011 (czwartek) 17.00 Boska Liturgia (święto poczęcia św. Anny, gdy poczęła ona Najświętszą Bogurodzicę)

25.XII.2011 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia (Niedziela Praojców)

niedziela, 11 grudnia 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.XII.2011

Sława Isusu Chrystu!

1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w następnym tygodniu jest następujący:

14.XII.2011 (środa) 17.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

17.XII.2011 (sobota) 17.00 Nieszpory

18.XII.2011 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W najbliższą niedzielę po Liturgii odbędzie się krótkie przedstawienie związane ze wspomnieniem św. Mikołaja Cudotwórcy. W związku z powyższym odbędą się dwie próby: we wtorek 13 bm. o 16.30 w
domu parafialnym (al. Warszawska 71) oraz w sobotę 17 bm. w cerkwi po nieszporach (ok. 17.45). Rodziców i dzieci zaangażowane w realizację przedstawienia uprasza się o niezawodne i punktualne przybycie. W sobotę zachęcamy do wzięcia udziału w nieszporach (17.00).

niedziela, 4 grudnia 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 04.XII.2011

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu przedstawia się następująco:

7.XII.2011 (środa) 17.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.XII.2011 (sobota) 17.00 Nieszpory

11.XII.2011 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

sobota, 26 listopada 2011

Warszawa 28.XI.2011 - Liturgia i Panachyda za śp. Bohdana Osadczuka

Za witryną Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej UKGK:


Związek Ukraińców w Polsce oraz polscy przyjaciele ś.p. profesora Bohdana Osadczuka zapraszają do wspólnej modlitwy na Liturgii Świętej wraz z Panachydą w intencji Zmarłego.

Liturgia zostanie odprawiona w poniedziałek 28 listopada 2011 r.(w 40 dzień od dnia śmierci) w Warszawie.

___________________________________________
Miejsce: cerkiew oo. Bazylianów, ul. Miodowa 16, początek o godz. 17.30.

Biuro Prasowe Eparchii Wrocławsko - Gdańskiej

   

niedziela, 20 listopada 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.XI.2011

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu jest następujący:

21.XI.2011 (poniedziałek) 17.00 Boska Liturgia (święto Archanioła Michała)

23.XI.2011 (środa) 17.00 Boska Liturgia

26.XI.2011 (sobota) Nieszpory

27.XI.2011 (niedziele) Boska Liturgia

W przyszłą niedzielę świętować będziemy wspomnienie św. Jozafata, Arcybiskupa Połockiego, Męczennika (+ 1623) - drugorzędnego patrona cerkwi lubelskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno w sobotnich nieszporach z litią, jak też i w Boskiej Liturgii w niedzielę 27 bm. (święto przeniesione z piątku 12/25.XI.2011).

wtorek, 15 listopada 2011

W Parczewie upamiętniono o. Tymoteusza Szczurowskiego, bazylianina

Wiadomość o tym przyniosło nam tygodnik "Słowo Podlasia" w artykule p. Kamili Kolędy. Inicjatywa uczczenia pamięci greckokatolickiego zakonnika jest ze wszech miar godna uznania - szkoda tylko, że stało się to bez udziału grekokatolików...

O ojcu Tymoteuszu Szczurowskim i jego dziele - "Missji Bialskiej" - przeczytać można na stronie przygotowanej jeszcze przez śp. o. archim. Romana Piętkę MIC.


A Poezję Missji Bialskiej - czyli nie sam reprint, lecz przepisane zeń i wydane po zmodernizowaniu pisowni teksty liturgiczne, paraliturgiczne i pieśni po polsku, cerkiewnosłowiańsku i rusku (ukraińsku) - można nawet kupić w sklepie internetowym Wydawcy, czyli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upamiętniono unickiego zakonnika

Tablica poświęcona pamięci Tymoteusza Szczurowskiego umieszczona została w Bazylice Mniejszej w Parczewie. W ten sposób wypełniono zadanie, jakie za życia postawił sobie o. Roman Piętka, były archimandryta i wieloletni proboszcz neounickiej parafii w Kostomłotach.

Tymoteusz Szczurowski, unicki zakonnik żyjący w latach 1740-1812, był postacią nieprzeciętną. Zdobył gruntowne wykształcenie, uzyskał tytuł doktora teologii i prawa kanonicznego w Rzymie. Władał siedmioma językami. Od papieża Piusa VI otrzymał zadanie, by w porozumieniu z miejscowymi biskupami nauczać cały naród i nawracać niewiernych. Gdy został przełożonym bazyliańskiego klasztoru unickiego w Białej Radziwiłłowskiej (dziś Podlaskiej), przyjął propozycję Radziwiłłów, fundatorów klasztoru, prowadzenia misji wśród tutejszego społeczeństwa. Jego charyzmatyczne kazania cieszyły się niezwykłą popularnością. Porywał na nich tłumy, wprawiał je w zadumę i ekstazę. Około 1792 roku założył zgromadzenie żeńskie podług reguły św. Bazylego, które nazwał jozafatkami. To wkrótce stało się powodem konfliktu Szczurowskiego z miejscowymi władzami kościelnymi. Do zakonu wstąpiła bowiem m.in. jedna z sióstr miłosierdzia, tym samym przechodząc na porządek bizantyńsko-słowiański. Napięta sytuacja spowodowała, że zakonnik został zmuszony opuścić miasto. Najpierw przeniósł się do Żyrowic, a następnie do Parczewa, dokąd sprowadził siostry jozofatki i gdzie zmarł. Cztery lata przed śmiercią wrócił do obrządku łacińskiego.
Postać Szczurowskiego tak zachwyciła ojca Piętkę, że postanowił – przy współudziale regionalisty Józefa Bazyluka – wydać reprint jego XVIII-wiecznej „Missji Bialskiej”. Ukazał się on w 2009 roku. Na tym jednak plany archimandryty się nie skończyły. – Ojciec Piętka bardzo pragnął upamiętnić pobyt niezwykłego zakonnika w Parczewie. Planom sprzyjały okoliczności. Po wydaniu reprintu „Misji Bialskiej” i znalezieniu informacji o tym fakcie w internecie zgłosili się do ojca potomkowie ojca Szczurowskiego z Warszawy i Lublina, którzy zadeklarowali się ufundować tablicę mu poświęconą – informuje Józef Bazyluk.
Jej wmurowanie i poświęcenie odbyło się już po śmierci głównego inicjatora. – Ojciec prosił, żebym dokończył to, co on zaczął. Wypełniłem więc jego wolę. Tymoteusz Szczurowski to postać nietuzinkowa. Życie takich jak on ludzi trzeba przypominać, aby nie pokrył ich pył zapomnienia – wyjaśnia Bazyluk.
Na uroczystość przybyli żyjący do dziś członkowie rodu Szczurowskich. Mszę odprawił dziekan ks. prałat Tadeusz Lewczuk w koncelebrze z księżmi kanonikami Leonem Pietroniem i Zygmuntem Lipskim. Złożono też kwiaty i zapalono znicze wokół niezachowanego do dzisiaj miejsca pochówku o. Tymoteusza na pobliskim cmentarzu. Stanisław Gurba, potomek zakonnika, złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia ważnej dla regionu postaci.
Kamila Kolęda
k.koleda@slowopodlasia.pl
fot. ze zbiorów S. Gurby

niedziela, 13 listopada 2011

+ Archimandryta Sergiusz Keleher +

Byzantine Forum Online.Jeszcze tak niedawno, zda się, informowaliśmy na tut. blogu o śmierci i pogrzebie śp. Ojca Archimandryty Romana Piętki MIC (zob. wpisy z 27 i 30 marca 2011 r.), a oto wypada wspomnieć o kolejnym odejściu z tego świata: 11 listopada 2011 r. w Dublinie zmarł inny archimandryta tytularny, ks. Sergiusz Keleher (Brian O'Ceileachair).


Więcej o Zmarłym znaleźć można w podlinkowanym powyżej wspomnieniu pośmiertnym. Zachęcając do jego lektury, wypada jednocześnie wspomnieć o przyczynach, dla których na niniejszym blogu, koncentrującym się na sprawach dawnej eparchii chełmskiej i tego, co z niej pozostało - pisze się o urodzonym w Ameryce Irlandczyku, proboszczu wprawdzie parafii UKGK, ale w Dublinie.

Otóż śp. Archimandryta Sergiusz był raz przynajmniej w Lublinie - w latach 90-ych XX w., miał na KUL-u wykład nt. Grupy Studyjnej Kościoła Kijowskiego, czyli prywatnego forum ekumenicznych rozmów między grekokatolikami z UKGK a prawosławnymi z jurysdykcji Patriarchatu Ekumenicznego (dialog był prywatny, ale wśród uczestników byli duchowni z biskupami włącznie). Znał też śp. O. Archim. Romana Piętkę, którego określał jako swego przyjaciela, był przynajmniej raz w Kostomłotach i sprawy tej parafii głęboko leżały mu na sercu, czego dowody znaleźć można choćby na Byzantine Forum Online.

WICZNAJA PAMIAT'!

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.XI.2011

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w następnym tygodniu przedstawia się następująco:

16.XI.2011 (środa) 17.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

19.XI.2011 (sobota) 17.00 Nieszpory

20.XI.2011 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

niedziela, 6 listopada 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.XI.2011

Sława Isusu Chrystu! 

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu przedstawia się następująco:

8.XI.2011 (wtorek) 17.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (wspomnienie św. wielkiego męczennika Dymitra z Salonik)

12.XI.2011 (sobota) 17.00 Nieszpory

13.XI.2011 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

niedziela, 30 października 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 30.X.2011

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji na najbliższy tydzień jest następujący:

1.XI.2011 (wtorek) 10.00 zaduszna Boska Liturgia i Panachyda (zachęca się wiernych do przyniesienia kartek z imionami zmarłych)

5.XI.2011 (sobota) 17.00 Nieszpory

6.XI.2011 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

poniedziałek, 24 października 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 21.X.2011

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższe dni:


26.X.2011 (środa) 17.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

29.X.2011 (sobota) 17.00 Nieszpory

30.X.2011 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

1.XI.2011 (wtorek) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w intencji zmarłych, z Panachydą 


2) Ks. Proboszcz zachęca do udziału w tegorocznej edycji festiwalu "Ukraina w centrum Lublina". 

wtorek, 18 października 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 16.X.2011


Sława Isusu Chrystu!

1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień przedstawia się następująco:

19.X (środa) 17.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

22.X (sobota) 17.00 Nieszpory

23.X (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

2) Rezultaty liczenia wiernych na liturgii niedzielnej w dniu 16.X.2011 są następujące:

obecnych (dominicantes) 54

przyjmujących Komunię św. (communicantes) 22


Przy liczbie parafian ca 100 osób, przyjmując średni krajowy procent zobowiązanych do uczestnictwa w Liturgii niedzielnej na 82 (czyli w przybliżeniu 82 osoby) - otrzymujemy wskaźnik dominicantium na poziomie 65,8 %.

niedziela, 9 października 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 9.X.2011

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień przedstawia się następująco:

12.X (środa) 17.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

14.X (piątek) 17.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (w dniu tym przypada święto Opieki Matki Bożej)

16.X (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

poniedziałek, 26 września 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.IX.2011

Sława Isusu Chrystu!

1) We wtorek 27 bm. przypada święto Podniesienia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w cerkwi lubelskiej celebrowana będzie o godz. 17.00.
Zgodnie z minimalnymi regułami postnymi z 1966 r. w tym dniu wierni, którzy ukończyli 14 lat, zobowiązani są do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zaś ci, którzy ukończyli 21 lat, a nie ukończyli jeszcze lat 60 - do postu ścisłego: 1 posiłek "do sytości" z dodatkowymi niewielkimi posiłkami "dla pokrzepienia". Zwolnieni: chorzy, rekonwalescenci, ciężarne i karmiące piersią, zależni od wyżywienia np. zbiorowego, ubodzy żyjący z jałmużny, ciężko pracujący.

2) Pozostałe celebracje w nadchodzącym tygodniu:

sobota 1.X.2011 - Nieszpory (17.00)

niedziela 2.X.2011 - Boska Liturgia (10.00).

3) W związku z wizytą w Lublinie dziecięcego zespołu wokalnego z Iwano-Frankiwśka poszukujemy chętnych do przenocowania członków tegoż zespołu przez 2 noce: 1/2.X i 2/3.X. Prosimy zgłaszać taką możliwość do Ks. Proboszcza: tel. 817-469-399 lub 603-762-946.

4) Komunikat specjalny od Ks. Proboszcza:


Gorąco zachęcam do głosowania na Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa w plebiscycie na Najlepszy Polski Produkt Turystyczny 2011 - wybór Internautów.

Głosowanie trwa od 19 września do 17 października.

Za pośrednictwem serwisu http://www.produkt-turystyczny.otowakacje.pl/show/id/541 można oddać głos na Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa.

Wśród Internautów rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody: aparaty fotograficzne Canon, zestawy przewodników weekendowych po Polsce Wydawnictwa Pascal, iPody Shuffle 2 GB oraz plecaki Hannah.

Pozdrawiam serdecznie,
Stefan Batruch