poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Lublin - doprecyzowany rozkład celebracji Wielkiego Tygodnia 2013

Szczegóły w ZAKTUALIZOWANYM wpisie poprzednim.

Lublin - ogłoszenia parafialne 28.IV.2013

Sława Isusu Chrystu!

W przyszłym tygodniu  przypadają centralne w roku liturgicznym uroczystości - obchody Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana, Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa.

W Wielką Środę (1 maja 2013) - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów o 18.15.

2 maja 2013 r. (Wielki Czwartek) - Jutrznia Męki Pańskiej o 16.00.

3 maja 2013 r. (Wielki Piątek) - Nieszpory z wystawieniem Całunu o 16.00.        

4 maja 2013 r. (Wielka Sobota) - Nieszpory z Liturgią św. Bazylego Wielkiego również o 16.00.
       

W święto Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc) - 5 maja 2013 r. - zapraszamy na Jutrznię Paschalną o 9.00. Po Jutrzni - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (ok. 10.00).

W Poniedziałek i Wtorek Wielkanocny (6-7 maja 2013) - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma o 18.00.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

niedziela, 28 kwietnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 28.IV.2013


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni Kwitna (Werbna) nedila. Pisla Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia łozy (werby).

2. Mynułoji pjatnyci zakinczywsia czas Wełykoho postu; wid wczorasznioji suboty poczałysia bohosłużinnia Kwitnoji triodi. Ałe dalsze, do Wełykoji suboty wkluczno, zobowjazuje nas dyscyplina charczuwannia ta inszych praktyk, jak pid czas Wełykoho postu. Korotka dowidka na ostannij storinci wisnyka.

 3. Zawtra poczynajemo Wełykyj tyżdeń. U Wełyku Pjatnyciu zobowjazuje strohyj pist – strymanist´ wid mjasa ta mołocznych straw, u Subotu – wid mjasnych straw. Za zwyczajem protiahom ciłoho Strasnoho tyżnia wirni strymujut´sia wid mjasnych straw, za te u Switłomu tyżni, pisla Woskresinnia, majemo prywiłej zahalnyci.

 4. Podajemo poriadok bohosłużiń Wełykoho (Strasnoho) ta Switłoho tyżniw:

29 kwitnia – 1 trawnia, ponediłok, wiwtorok, sereda
hod. 1800 – Liturhija Raniszoswiaczenych Dariw
2 trawnia – WEŁYKYJ CZETWER
hod. 1000 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
1700 – Utrenia Strastej Chrystowych z 12 Jewanhelijamy
3 trawnia – WEŁYKA PJATNYCIA
hod. 1700 – Weczirnia z wystawłenniam Płaszczanyci
1930 – Jerusałymśka utrenia
4 trawnia – WEŁYKA SUBOTA
wid hod. 700 – molinnia pry Płaszczanyci (protiahom ciłoho dnia)
1700 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Weł. ta swiaczennia Pasok
5 trawnia – WOSKRESINNIA CHRYSTOWE
700 – Woskresna Utrenia i Swiata Liturhija, swiaczennia Pasok
1100 – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1700 – Woskresna Weczirnia
6 trawnia – SWITŁYJ PONEDIŁOK
1000 i 1800 – Swiata Liturhija
1430 – Woskresnyj Parastas na kładowyszczi Brudno
7 trawnia – SWITŁYJ WIWTOROK
1000 i 1800 – Swiata Liturhija

5. Zwernułysia do nas z prochanniam dopomohty zibraty koszty na likuwannia 8-litnioji Iryny z Sambirśkoho rajonu, w jakoji puchłyna pid czaszkoju. Likujet´sia u CZD w Międzylesiu. Koszt operaciji bila 30 000 zł. Dobrowilni pożertwy można skłasty do puszky Karitasu siohodni i czerez tyżdeń.

 6. Tyżdeń tomu zawerszywsia parafijalnyj etap chudożnioho konkursu «1025-littia Chreszczennia Rusi-Ukrajiny». Żuri konkursu ocinyło praci naszych ditej u riznych katehorijach i wyznaczyło peremożciw:
a) doszkilniata ta 0 kłas: 1.Marko Tyhypko, 2.Mychajło Czacziw, 3.Oksana Żytka
b) kłas I-III: 1.Sołomija Kułeba, 2.Chrystyna Kułeba, 3.Diana Mykytyn
w) kłas IV-VI: 1.Anna Roluk, 2.Mahdałyna Iszczuk
h) «praci rizni»: Myrosław Drabinśkyj iz sestroju.
Szczyro witajemo usich łaureatiw.

7. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za †† z rodyny Wusiw: Iwana, Annu, Mariju, Mariju, Stepana, Irynu ta usich †† z rodyny Pakosziw
1800: za zdorowja Bohdana, Ołeksandra, Andrija, Iryny, Jewheniji

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 1800:
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800:
Weł. Czetwer
1000:
Weł Pjatnycia, - - - - - - - - -
Weł. Subota
1700:
WOSKRESINNIA
700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

czwartek, 25 kwietnia 2013

Polsko-ukraińska pielgrzymka pojednania w rocznicę zbrodni wołyńskiej 9-14.V.2013

Ramowy Program religijno-duchowy Pielgrzymki z Krzyżem
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 70. rocznicę tragedii Wołyńskiej
w dniach 9-14 maja 2013 r.


W dniach od 9 do 14 maja 2013 r. odbędzie się pielgrzymka w hołdzie ofiarom zbrodni na Wołyniu pod hasłem „Zło dobrem zwyciężaj” w 70-tą rocznicę tragedii, połączona z modlitwą w intencji pojednania polsko-ukraińskiego. Uczestnicy pielgrzymki to mieszkańcy parafii Wniebowzięcia NMP w Celestynowie, pracownicy Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, wierni parafii św. Stanisława Kostki i Sanktuarium bł. Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz parafii grekokatolickiej w Lublinie. Trasa pielgrzymki przebiegać będzie z Warszawy przez Celestynów, Lublin, Chełm, Kowel, Łuck, Uniów, Przemyślany, Wyżniany, Lwów, Żółkiew. Pielgrzymce towarzyszyć będzie duży krzyż dębowy z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz napisem po polsku i ukraińsku „Zło dobrem zwyciężaj”, który zostanie zamontowany przy kościele św. Mikołaja w Wyżnianach k. Lwowa, gdzie powstaje centrum spotkań (przede wszystkim młodzieży) służące idei pojednania narodów Polski i Ukrainy.

Program:
Lublin, 9 maja 2013 r.

Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, ul. Paderewskiego 20

17. 30 - wprowadzenie do wydarzeń na Wołyniu w 1943 r.
18. 00 – Pontyfikalna Liturgia św. Jana Chryzostoma, w intencji pojednania polsko-ukraińskiego pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego Abp Stanisława Budzika i Metropolity Przemysko-Warszawskiego Abp Jana Martyniaka z udziałem duchowieństwa z Polski, Ukrainy i Białorusi, śpiewa chór archikatedry św. Jura we Lwowie
- modlitwa, przed ikonostasem ukazującym świętych w dziejach narodów Polski i Ukrainy
- podziękowanie osobom ukazujących, jak „zło dobrem zwyciężać”
- koncert-requiem
- nabożeństwo żałobne, zapalenie zniczy
- braterskie spotkanie-agapa

Chełm, 10 maja 2013 r.
Bazylika Narodzenia NMP

7.00 - Msza św. w intencji pojednania polsko-ukraińskiego
- modlitwa, przed ikoną Chełmskiej Matki Boskiej
- braterskie spotkanie-agapa

Kowel, 10 maja 2013 r.
Cerkiew Opieki Matki Bożej
12.00 - Modlitwa w intencji pojednania polsko-ukraińskiego
- podziękowanie osobom ukazujących, jak „zło dobrem zwyciężać”
- braterskie spotkanie-agapa

Łuck, 10 maja 2013 r.

Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Matki Bożej

17. 30 - wprowadzenie do wydarzeń na Wołyniu w 1943 r.
18. 00 – Pontyfikalna Liturgia św. Jana Złotoustego, w intencji pojednania polsko-ukraińskiego pod przewodnictwem Egzarchy Łuckiego Bp Jozafata Howery z udziałem hierarchów i duchowieństwa z Polski i Ukrainy
- podziękowanie osobom ukazujących, jak „zło dobrem zwyciężać”
- koncert-requiem,
- nabożeństwo żałobne, zapalenie zniczy
- braterskie spotkanie-agapa

Łuck, 11 maja 2013 r.
9.00 – Zwiedzanie Łucka

Dubno, 11 maja 2013 r.
Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego
13.00 - Modlitwa w intencji pojednania polsko-ukraińskiego
- nabożeństwo żałobne, zapalenie zniczy
- braterskie spotkanie-agapa

Uniów, 11 maja 2013 r.
Swiatouspieńska Ławra, klasztor oo Studytów
19.00 - spotkanie z Ihumenem Ławry, Ojcem Teodorem
- modlitwa w intencji pojednania polsko-ukraińskiego
- nabożeństwo żałobne, zapalenie zniczy
- braterskie spotkanie-agapa

Wyżniany, 12 maja 2013 r.
Cerkiew św. Jerzego
10. 00 – Pontyfikalna Liturgia św. Jana Złotoustego, w intencji pojednania polsko-ukraińskiego pod przewodnictwem Bp Wenedykta Aleksijczuka z udziałem duchowieństwa z Polski i Ukrainy
- procesja z cerkwi do kościoła p.w. św. Mikołaja. Nabożeństwo związane z ustawieniem krzyża z napisem „Zło dobrem zwyciężaj" oraz przekazaniem Urny z ziemią z grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki
- braterskie spotkanie-agapa

Lwów, 13 maja 2013 r.
Cerkiew Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu
12.30 - Modlitwa w intencji pojednania polsko-ukraińskiego
- koncert-requiem,
- nabożeństwo żałobne, zapalenie zniczy
- podziękowanie osobom ukazujących, jak „zło dobrem zwyciężać”
- braterskie spotkanie-agapa

Żółkiew, 14 maja 2013 r.
Cerkiew Bazylianów i Katedra Rzymskokatolicka
11.00 - Modlitwa w intencji pojednania polsko-ukraińskiego
- nabożeństwo żałobne, zapalenie zniczy
- braterskie spotkanie-agapa

Biuro Prasowe Eparchii Wrocławsko - Gdańskiejwtorek, 23 kwietnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 21.IV.2013

Podajemy za witryną Ojców Bazylianów:

OHOŁOSZENNIA

1. Szczyro diakujemo Bohu za swiatyj dar wełykopisnych rekołekcij ta o. Artemiju Nowićkomu CzSWW za jich prowedennia, za Boże słowo, jake tak szczedro zasiwaw u nas. Nechaj Hospod´ dozwołyt´ teper ciomu słowu prynosyty dobri płody w naszomu żytti, a o. Artemiju nechaj błahosłowyt´ u joho dalszomu służinni w naszomu Czyni na błaho Cerkwy. Siohodnisznia taca pryznaczena dla otcia propowidnyka jak wynahoroda za joho trud sered nas.

 2. Najbłyżcza subota, ce Łazarewa subota – zhadujemo todi woskresinnia Łazaria, jake poperedyło uroczystyj wjizd Isusa Chrysta w Jerusałym, a widtak joho strasti.

 3. Najbłyżcza nedila – Kwitna (Werbna). Pisla Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia łozy (werby). Można jiji prynesty iz soboju abo prydbaty w cerkwi. Cioho roku pryhotowlajemo dla naszych wirnych łozu z małoju prykrasoju, jaku można bude prydbaty za dobrowilnu pożertwu.

4. Do koszyczka na tetrapodi można składaty pożertwy na kwity do Bożoho hrobu.

 5. Podajemo poriadok bohosłużiń Wełykoho (Strasnoho) ta Switłoho tyżniw:

29-30 kwitnia ta 1 trawnia – ponediłok, wiwtorok, sereda
hod. 1800 – Liturhija Raniszoswiaczenych Dariw
2 trawnia – WEŁYKYJ CZETWER
hod. 1000 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
1700 – Utrenia Strastej Chrystowych z 12 Jewanhelijamy
3 trawnia – WEŁYKA PJATNYCIA
hod. 1700 – Weczirnia z wystawłenniam Płaszczanyci
1930 – Jerusałymśka utrenia
4 trawnia – WEŁYKA SUBOTA
wid hod. 700 – molinnia pry Płaszczanyci (protiahom ciłoho dnia)
1700 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
– Swiaczennia Pasok (pisla Liturhiji)
5 trawnia – WOSKRESINNIA CHRYSTOWE
700 – Woskresna Utrenia i Swiata Liturhija, Swiaczennia Pasok
1100 – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1700 – Woskresna Weczirnia
6 trawnia – SWITŁYJ PONEDIŁOK
1000 – Swiata Liturhija
1800 – Swiata Liturhija
1430 – Woskresnyj Parastas na kładowyszczi Brudno
7 trawnia – SWITŁYJ WIWTOROK
1000 – Swiata Liturhija
1800 – Swiata Liturhija

6. Ukrajinśka subotnia szkoła u Warszawi ohołoszuje nabir uczniw na nastupnyj nawczalnyj rik, w tomu czysli takoż do liceju. Kontakt: p. Marija – 518 782 532, p. Tetiana – 509 253 539. Detali na doszci u prytwori.

7. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Markijana i Mariji
1100: za † Anastasiju Maryn
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 1800: pro Boże błahosłowennia dla Olhy, Iwana, Mariji i jich rodyn
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800:
czet. 1800:
pjat. 1800:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za †† z rodyny Wusiw: Iwana, Annu, Mariju, Mariju, Stepana, Irynu ta usich †† z rodyny Pakosziw
1800: za zdorowja Bohdana, Ołeksandra, Andrija, Iryny, Jewheniji

niedziela, 21 kwietnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 21.IV.2013

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


24.IV.2013 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

27.IV.2013 (Sobota o Łazarzu) 18.00 Nieszpory

28.IV.2013 (Niedziela Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, poświęcenie gałązek i palm

wtorek, 16 kwietnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 14.IV.2013


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1. W najbłyżczu seredu, 17 kwitnia weczorom służymo Utreniu z Pokajannym kanonom sw. Andrija Krytśkoho ta pokłonamy. O hod. 1700 (!) widsłużymo Liturhiju ranisz oswiaczenych Dariw, widtak Utreniu z pokłonamy. Wsich serdeczno zaproszujemo do uczasti w cych wełykopisnych bohosłużinniach. W inszi dni Liturhija Naperedoswia­czenych Dariw służymo o 18-tij hodyni.

 2. Do koszyczka na tetrapodi można składaty pożertwy na kwity do Bożoho hrobu.

 3. U najbłyżczyj czetwer w naszij parafiji rozpoczynajut´sia wełykopisni rekołekciji pid prowodom o. Artemija Nowićkoho CZSWW. Podajemo poriadok rekołekcij:
Czetwer ta pjatnycia:
1000 Sw. Liturhija z naukoju
1730 nauka dla mołodi
1800 Liturhija Raniszoswiaczenych Dariw z naukoju – nauka dla mołodi
Subota 930 Akafist do Preswiatoji Bohorodyci
1000 Bożestwenna Liturhija z naukoju
– nauka dla ditej
1700 nauka dla mołodi
1730 Bożestwenna Liturhija z naukoju
– nauka dla mołodi
Nedila 900 Bożestwenna Liturhija z naukoju
1100 Bożestwenna Liturhija z naukoju i zakinczennia rekołekcij

4. Kożnoho dnia pid czas Liturhiji bude nahoda do Sw. Spowidi. Jakszczo potribno wyspowidaty kohoś wdoma iz-za neduhy, starosti czy inszych obstawyn, prosymo pro taki osoby powidomyty otcia parocha.

 5. Najbłyżcza subota, 20 kwitnia, ce Akafistowa subota. O hod. 930 widsłużymo Akafist do Preswiatoji Bohorodyci, widtak Bożestwennu Liturhiju z rekołekcijnoju naukoju. Szczyro usich zaproszujemo do spilnoji prosławy Preswiatoji Bohorodyci; zaochoczujemo takoż do spiwannia czy prokazu­wannia Akafistu w rodynach czy jak osobystu mołytwu.

6. U dniach 27 – 29 czerwnia 2013 widbudet´sia duszpastyrśkyj wizyt Błażenniszoho Patriarcha Swiatosława u naszomu dekanati. U Warszawi peredbaczajut´sia oficijni zustriczi z predstawnykamy włady, a widtak duszpastyrśki zustriczi w Hurowi Iławećkomu. U pjatnyciu wweczeri (28.06) bude niczne czuwannia mołodi i zustricz z Błażenniszym, a w subotu, 29.06, płanujet´sia zustricz z predstawnykamy parafijal­nych rad, z duchowenstwom a widtak Archyjerejśka Bożestwenna Liturhija.

7. Pryhadujemo, szczo u serpni widbudut´sia proszczi olsztynśkoho dekanatu do Kyjewa na poswiaczennia patriarszoho soboru Chrystowoho Woskresinnia. Odnu orhanizowuje olsztynśkyj dekan, o. Iwan Łajkisz. Teł.: 89 761 17 79; mob. teł.: 691 744 391. Koszt 1200 zł. Druhu proszczu orhanizowuje o. Artur Masłej z Pienienżna. Kontakt: mob. teł. 602 452 589. Cina 2350 zł. Detali pro obydwi proszczi można diznatysia u ryznyci.

8. U ryznyci można prydbaty wideodysk iz filmom Dweri Łemkiwszczyny awtorstwa Romana Kryka. Cina 35 zł. Można prydbaty takoż nowyj nomer (3/2013) hazety Błahowist, u jakomu m. in. zwernennia Synodu Jepyskopiw UHKC z prywodu 70-tych rokowyn Wołynśkoji trahediji, inszi cerkowni dokumenty, powidomłennia z żyttia naszych parafij, cikawe interwju iz widomym nam o. Markom Blazoju, TI toszczo.

9. Siohodni prowodymo zbirku dobrowilnych pożertw na nahrobnyj pamjatnyk bł. p. Mariji Stadnyk, naszoji samitnoji parafijanky, jaka pomerła rik tomu. Nahadajmo, szczo p. Marija upokojiłasia 22 hrudnia 2011 roku, na Neporoczne Zaczattia Presw. Bohorodyci, w likarni na Banacha. Prożyła 82 roky, wse swoje żyttia z rannioho dytynstwa proweła na służbi w inszych ludej, ne mała tut ni rodyny ni swoho własnoho kuta. Ostannich kilkanadciat´ rokiw prożyła w kwartyri pry wuł. Kieleckij na Mokotowi, jaka załyszyłasia po pomerłych ludiach, w jakych dowhi roky służyła. Buła ludynoju hłybokoji wiry, prostoju, ałe szczyroju. Duże lubyła cej nasz chram, czasto prynosyła żywi kwity dla joho prykraszennia.
Pochoronena na Piwdennomu kładowyszczi (Cmentarz Komunalny Południowy dla m.st. Warszawy) w Antoninowi – dojizd dorohoju № 7 w napriami Krakowa.
Mohyłoju dbajływo opikujut´sia Sestry Służebnyci Neporocznoji Diwy Mariji z warszawśkoho monastyria. I to same sestry poprosyły pro finansowu dopomohu u sporudżenni cioho pamjatnyka. Nechaj pożertwuwana kopijka bude dla kożnoho nas konkretnym wyjawom myłoserdia, poszany dla pomerłych i, za słowamy Isusa Chrysta, pamjati pro bratiw naszych najmenszych.

10. Ukrajinśka subotnia szkoła u Warszawi ohołoszuje nabir uczniw na nastupnyj nawczalnyj rik, w tomu czysli takoż do liceju. Kontakt: p. Marija – 518 782 532, p. Tetiana – 509 253 539. Detali na doszci u prytwori.

11. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Josyfa
1100: za †† Annu, Bronisława, Olhu, Osypa, Iwana
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 1800: pro Boże błahosłowennia dla Ihoria, Iwanky, Ołeny, Niny i Myrosława
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1700(!):za zdorowja Ołeha, Nataliji
czet. 1000:
1800: za † Jarosławu
pjat. 1000:
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Marjany Maniuk
sub. 1000: za pomerłych: ……
1730: za † Jarosława Polanśkoho
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Markijana i Mariji
1100: za † Anastasiju Maryn
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
niedziela, 14 kwietnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 14.IV.2013

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu będzie następujący:


17.IV.2013 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

19.IV.2013 (piątek) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

20.IV.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

21.IV.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego


2) Wspomniane w pkt. 1 celebracje połączone będą z parafialnymi rekolekcjami wielkopostnymi. Ponieważ w bieżącym roku minęło 20 lat od dnia wydania przez Biskupa Przemysko-Sanockiego JE Jana Martyniaka dekretu erygującego naszą Parafię, tegoroczne rekolekcje będą okazją do podsumowania tego okresu w życiu wspólnoty, wskazania osiągnięć i braków, refleksji nad możliwościami dalszego rozwoju. Uprasza się zatem o liczny udział w rekolekcjach, a także o przesyłanie Ks. Proboszczowi ( s_batruch@poczta.onet.pl ) uwag, refleksji i postulatów dotyczących życia parafialnego, w szczególności zaś tych wiążących się z życiem parafialnym zagadnień, do których naszym zdaniem winien się odnieść Ks. Proboszcz w czasie rekolekcji.

3) Jak wynika z przedstawionego w pkt. 1 rozkładu, czwartek 18 bm. będzie dniem przerwy w rekolekcjach, a to z powodu konferencji naukowej Hellenizm i chrześcijaństwo w późnej starożytności i Bizancjum, na którą serdecznie zapraszamy. Szczegóły programu na blogu ks. diakona Piotra Siwickiego.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 7.IV.2013

Sława Isusu Chrystu!

1) W najbliższą środę, tj. 10.IV.2013, zapraszamy na Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów (18.00).

2) W sobotę 13.IV.2013 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w intencji zmarłych (18.00). Zachęcamy do udziału oraz przyniesienia karteczek z imionami zmarłych krewnych, powinowatych, przyjaciół i dobrodziejów.

3) Niedzielna Boska Liturgia (św. Bazylego Wielkiego) 14.IV.2013 jak zwykle o 10.00.

niedziela, 7 kwietnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 7.IV.2013

Podajemy za stroną OO. Bazylianów:

OHOŁOSZENNIA

1. Na doruczennia Dyrektora Karitas ta z błahosło­wen­­nia naszoho Mytropołyta, siohodni prowo­dy­t´sia zbirka hroszej do puszky pid hasłom «Wełykopisna myłostynia». Zibrani fondy budut´ pryznaczeni na statutnu dijalnist´ Karitasu.

2. Wełykopisni rekołekciji w naszij parafiji prochodyty­mut´ w dniach 18-21 kwitnia pid prowodom o. Artemija Nowićkoho CZSWW. Podajemo poriadok rekołekcij:

Czetwer ta pjatnycia:
1000 Sw. Liturhija z naukoju
1730 nauka dla mołodi
1800 Liturhija Raniszoswiaczenych Dariw z naukoju
– nauka dla mołodi
Subota 1000 Bożestwenna Liturhija z naukoju
– nauka dla ditej
1700 nauka dla mołodi
1730 Bożestwenna Liturhija z naukoju
– nauka dla mołodi
Nedila 900 Bożestwenna Liturhija z naukoju
1100 Bożestwenna Liturhija z naukoju i zakinczennia rekołekcij

3. Kożnoho dnia pid czas Liturhiji bude nahoda do Sw. Spowidi. Jakszczo potribno wyspowidaty kohoś wdoma iz-za neduhy, starosti czy inszych obstawyn, prosymo pro taki osoby powidomyty otcia parocha.

4. U dniach 27 – 29 czerwnia 2013 widbudet´sia duszpastyrśkyj wizyt Błażenniszoho Patriarcha Swiatosława u naszomu dekanati. U Warszawi peredbaczajut´sia oficijni zustriczi z predstawnykamy włady, a widtak duszpastyrśki zustriczi w Hurowi Iławećkomu. U pjatnyciu wweczeri (28.06) bude niczne czuwannia mołodi i zustricz z Błażenniszym, a w subotu, 29.06, płanujet´sia zustricz z predstawnykamy parafijal­nych rad, z duchowenstwom a widtak Archyjerejśka Bożestwenna Liturhija.

5. Natomist´ w dniach 9-19 serpnia widbudet´sia proszcza olsztynśkoho dekanatu do Kyjewa na poswiaczennia patriarszoho soboru Chrystowoho Woskresinnia. Zhołoszennia na proszczu pryjmaje olsztynśkyj dekan, o. Iwan Łajkisz. Teł.: 89 761 17 79; mob. teł.: 691 744 391. Koszt 1200 zł.

6. Deszczo inszu proszczu – do Kyjewa, a widtak szlachom na Krym i Lwiw, u dniach 15-25 serpnia orhanizowuje o. Artur Masłej z Pienienżna. Kontakt: mob. teł. 602 452 589. Cina 2350 zł. Detali pro obydwi proszczi można diznatysia u ryznyci.

7. U ryznyci można prydbaty wideodysk iz filmom Dweri Łemkiwszczyny awtorstwa Romana Kryka. Cina 35 zł. Można prydbaty takoż Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

8. Nadijszow nowyj nomer (3/2013) hazety Błahowist, u jakomu m. in. zwernennia Synodu Jepyskopiw UHKC z prywodu 70-tych rokowyn Wołynśkoji trahediji, inszi cerkowni dokumenty, powidomłennia z żyttia naszych parafij, cikawe interwju iz widomym nam o. Markom Blazoju, TI toszczo.

9. W nastupnu nedilu widbudet´sia zbirka dobrowilnych pożertw na nahrobnyj pamjatnyk Mariji Stadnyk, naszoji samitnoji parafijanky, jaka pomerła rik tomu. Nahadajmo, szczo p. Marija Stadnyk upokojiłasia 22 hrudnia 2011 roku, na Neporoczne Zaczattia Presw. Bohorodyci, w likarni na Banacha. Prożyła 82 roky, wse swoje żyttia z rannioho dytynstwa proweła na służbi w inszych ludej, ne mała tut ni rodyny ni swoho własnoho kuta. Ostannich kilkanadciat´ rokiw prożyła w kwartyri pry wuł. Kieleckij na Mokotowi, jaka załyszyłasia po pomerłych ludiach, w jakych dowhi roky służyła. Buła ludynoju hłybokoji wiry, prostoju, ałe szczyroju. Duże lubyła cej nasz chram, czasto prynosyła żywi kwity dla joho prykraszennia.
Pochoronena na Piwdennomu kładowyszczi (Cmentarz Komunalny Południowy dla m.st. Warszawy) w Antoninowi – ce za Magdalenkoju, wyjizd dorohoju № 7 w storonu Krakowa.
Mohyłoju dbajływo opikujut´sia Sestry Służebnyci Neporocznoji Diwy Mariji z warszawśkoho monastyria. I to same sestry poprosyły pro finansowu dopomohu u sporudżenni cioho pamjatnyka. Nechaj pożertwuwana kopijka bude dla kożnoho nas konkretnym wyjawom myłoserdia, poszany dla pomerłych i, za słowamy Isusa Chrysta, pamjati pro bratiw naszych najmenszych.

 10. Takoż powidomlajemo, szczo siohodni pisla weczirnioji Liturhiji u naszomu pidwali pid cerkwoju widbudet´sia weczir pryswiaczenyj pamjati wydatnoji ukrajinśkoji spiwaczky – Kwitky Cisyk. Bażajuczych szczyro zaproszujemo na cej weczir.

 11. Ukrajinśka subotnia szkoła u Warszawi ohołoszuje nabir uczniw na nastupnyj nawczalnyj rik, w tomu czysli takoż do liceju. Kontakt: p. Marija – 518 782 532, p. Tetiana – 509 253 539. Detali na doszci u prytwori.

12. Namirennia Swiatoji Liturhiji:

900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Jurija i joho simji, Nadiji, Nadiji, Ołeksija i Olhy
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Władysława, Aliny, Ołeksandra, Artura, Andrija, Iryny, Jurija

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Ihoria Skowronśkoho i joho rodyny; Rusłana z rodynoju
wiw. 1800: za zdorowja: ……; – za zdorowja Marty, Juliji
ser. 1800: za †† Mariju Bereza ta wsich †† z rodyny Meńkiw, Ochabiw, Bereziw, Sorokiw, Łychacziw ta za duszi w czystyłyszczi; – za zdorowja Marty Juliji, Nazara
czet. 1800: za † Jewheniju Suchoronczak w 40 deń; – za zdorowja Marty Juliji
pjat. 1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Liliji, Lubomyra, Tetiany, Wjaczesława, Teodozija i simji
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Katerynu z Panachydoju
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Josyfa
1100: za †† Annu, Bronisława, Olhu, Osypa, Iwana
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

wtorek, 2 kwietnia 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 31.III.2013Podajemy za witryną WWW Ojców Bazylianów:

OHOŁOSZENNIA

1. W suboty pid czas Wełykoho postu rankom zamist´ Utreni pered Liturhijeju, o hod. 6.20, służymo Parastas z pomynanniam pomerłych. Nemaje Panachydy pisla Liturhiji.

2. Najbłyżcza nedila, 7 kwitnia, ce nedila Chrestopokłonna. O 7.00 hodyni ranku na Utreni widbudet´sia uroczyste wyne­­sen­nia Swiatoho Chresta na tetrapod dla pokło­ninnia. Pokłoninnia chrestowi widbuwajet´sia takoż pisla Liturhiji ta inszych bohosłużiń protia­hom nedili i nastupnoho tyżnia.

3. Wodnoraz cioho dnia, 7 kwitnia, wypadaje swiato Błahowiszczennia Preswiatoji Bohorodyci. Obydwa ci swiata w Liturhiji pojednujut´sia i widznaczajut´sia cioho samoho dnia.

4. Na doruczennia Dyrektora Archijeparchialnoji orhanizaciji «Karitas», ta z błahosło­wen­­nia Mytropołyta Peremyszlśko-Warszawśkoho, Preoswiaszczenniszoho Archi­iepyskopa Iwana, u Chrestopokłonnu nedilu, 7 kwitnia, bude prowo­dy­tyś zbirka hroszej do puszky pid hasłom «Wełykopisna myłostynia». Zibrani fondy budut´ pryznaczeni na statutnu dijalnist´ Karitasu.

5. Do koszyczka na tetrapodi można składaty pożertwy na kwity do «Bożoho hrobu».

6. U ryznyci można prydbaty wideodysk iz filmom Dweri Łemkiwszczyny awtorstwa Romana Kryka. Cina 35 zł. Można prydbaty takoż Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.

7. Namirennia Swiatoji Liturhiji:

9.00: za zdorowja Olhy, Wałeriji, Iryny, Oksany, Jewhena
11.00: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
18.00: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodiw

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 18.00:
wiw. 18.00: za zdorowja: ……
ser. 18.00:
czet. 18.00: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji
pjat. 18.00: za †† Mariju i Mychajła Siroćkych
sub. 7.00: za pomerłych: ……
17.30: za †† Ołeha, Mykołu, Wasyla, Jewheniju, Myrosława, Stefaniju, Iwana i wsich †† z jich rodiw – Panachyda
ned. 9.00: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Jurija i joho simji, Nadiji, Nadiji, Ołeksija i Olhy
11.00: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
18.00: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Władysława, Aliny, Ołeksandra, Artura, Andrija, Iryny, Jurija