środa, 26 grudnia 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 23.XII.2012


OHOŁOSZENNIA
1. Szczyro diakuju orhanizacijnij hrupi, jaka mynułoji nedili ciłyj deń (pid czas usich trioch Liturhij) trudyłasia dowkoła prywitannia Swiatoho Mykołaja w naszij cerkwi. Swiatyj Mykołaj zaochoczuwaw nas do dobrych dił. Wid siohodni można wże składaty dzwinoczky z dobrymy wczynkamy do skryńky, jaka tut liworucz.
 2. U najbłyżczyj tyżdeń wypadajut´ Rizdwiani Swiata za Nowym styłem. Tomu, szczo czymało rodyn chocze same teper widznaczaty ce wełyke swiato, u wiwtorok i seredu w naszij cerkwi Sw. Liturhiji budut´ o hod. 700 (budenna) ta 1000 (Swiatkowa z propowiddiu). Uweczeri bude łysze Weczirnia o hod. 1800.
3. Siohodni pisla perszoji Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia prosfor dla tych, chto swiatkuwatyme ci swiata za Nowym styłem.
4. Pryhadujemo, szczo u Budynku kultury (Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9, wchid wid al. Jerozolimskich 2) widkryta wystawka tworiw ditej z Chudożnioji majsterni pry wasylianśkomu monastyri u Łućku (Ukrajina) «Ikona na skli». Sprawdi harni reczi można tam pobaczyty, zaochoczujemo widwiduwaty ciu wystawku.
5. U ryznyci można prydbaty mali nastinni kałendari na 2013 rik po 4 zł, ta swiczky Karitasu na rizdwianyj stił po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi), Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.
6. U tli prywitannia sw. Mykołaja mynułoji nedili w naszij parafiji prochodyw konkurs znannia dla himnazialnoji mołodi: pro tajinstwo chreszczennia ta pro chreszczennia Rusi-Ukrajiny. Łaureatamy konkursu stały:
1. Semen Słobodianiuk
2. Marija Szapran
2. Jarosław Zatorśkyj
4. Nazar Feduniw.
Peremożciw witajemo z peremohoju ta bażajemo uspichiw u finali na riwni Archyjeparchiji.
7. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za †† z rodyny Pacaniw
1100: po Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za duszi w czystyłyszczi
NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: na podiaku za błahodati, otrymani za zastupnyctwom Bohorodyci
wiw., 700: za zdorowja: ……
1000: za duszi w czystyłyszczi
ser., 700: za duszi w czystyłyszczi
1000: za † Wołodymyra
czet. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: pro dary Sw. Ducha dla o. Rusłana Wawryka, Ołeha, Olhy, Bohdany, Iryny
pjat. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za †† Annu, Mychajła, Annu, Iwana, Katerynu, Wasyla
sub., 700: za pomerłych: ……
1730: za duszi w czystyłyszczi
ned., 900: po Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za †† z rodyny Cehelśkych
1800: za duszi w czystyłyszczi


Oryginalny tekst alfabetem ukraińskim na stronie Ojców Bazylianów. 

poniedziałek, 24 grudnia 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 23.XII.2012

Sława Isusu Chrystu!


Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu będzie następujący:26.XII.2012 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

29.XII.2012 (sobota) 18.00 Nieszpory [dodano 26.XII.2012]

30.XII.2012 (Niedziela Praojców) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Lublin: wspólnota seminaryjna modli się za pochowanych "na Lipkach" kapłanów greckokatolickich

W piątek 14 grudnia 2012 r. delegacja greckokatolickiej wspólnoty seminaryjnej - 4 alumnów z ks. prefektem Bogdanem Pańczakiem na czele - udała się na cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Lipowej w Lublinie, gdzie ks. diakon Piotr Siwicki wskazał przedstawicielom Seminarium położenie grobów dwóch pochowanych tam kapłanów greckokatolickich: ks. Wiktora Żuka, proboszcza w Żużelu i dziekana bełskiego oraz ks. Andrzeja Pełenśkiego (1864-1940), grób którego został w lipcu br. odnowiony i zaopatrzony w nową granitową płytę. Przy tymże grobie odprawiona została za dusze obu ww. kapłanów Panachyda. Krótką relację wraz ze zdjęciami zamieścił na stronie seminaryjnej administrator tejże Igor Hubacz (IV r. MWSD).

Miejmy nadzieję, że piątkowa wizyta i modlitwa na cmentarzu przy Lipowej grupy seminarzystów i ks. prefekta zaowocuje stałym zaangażowaniem naszych alumnów w opiekę nad grobami kapłańskimi (zwłaszcza ks. Pełenśkiego, po którym nie pozostała w Polsce rodzina) oraz modlitewną pamięcią tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa - o tych, którzy posługę Chrystusowego kapłana w Kościele greckokatolickim pełnili we wcześniejszych, ekstremalnie zresztą trudnych czasach.

niedziela, 16 grudnia 2012

Warszawa: Święty Mikołaj z wizytą u młodszej części parafian


 Oryginalna wersja (alfabetem ukraińskim) znajduje się na stronie OO. Bazylianów. 

Poniżej proponujemy transkrypcję literami polskimi:


Sw. Mykołaj u Warszawi zustriwsia z dit´my ta mołoddiu, jaka zibrałasia na weczornyci

16 hrudnia 2012 r. u Swiato-Uspenśkij parafiji u Warszawi dity radisno zustriczały Sw. Mykołaja, jakyj prybuw do nych iz Nebes razom iz swojim kołektywom. Dostojnoho Hostia warszawśki dity prywitały harnymy wirszamy ta piseńkamy – buło radisno j weseło. Usi dity udostojiłysia podarunku wid Sw. Mykołaja, jakyj harneńko jich prywitaw, rozpowidaw pro swoji mandry po wsiomu switu, ałe takoż stawyw rizni zapytannia, na jaki dity namahałysia widpowisty. Zustricz ditej zi Swiatym Mykołajem widbuwałasia pisla trioch Bożestwennych Liturhij, jaki służat´sia u warszawśkij parafiji.
Cioho roku Swiatyj Mykołaj pryhotuwaw kożnij dytyni «Dzwinoczky dobrych wczynkiw dla Isusa», jaki rozdawaw razom iz podarunkamy. Dzwinoczok – neabyjakyj. Na niomu zapysana instrukcija: 1. Zapyszy swoji dobri wczynky na dzwinoczku.
2. Prynesy dzwinoczok do cerkwy i kyń do skryńky pered ikonostasom. 3. Zibranymy dzwinoczkamy prykrasymo jałynky u naszij cerkwi.
Swiatyj Mykołaj projawyw cioho roku wełyku iniciatywu, pryjichaw iz swojim kołektywom, jakyj dopomahaw jomu. Win ne łysze obdaruwaw usich ditej, ałe takoż zakłykaw jich buty dobrymy.
Wid imeni parocha o. Petra Kuszky ta bat´kiw diakujemo sw. Mykołajewi ta joho pomicznykam za prychid z harnymy podarunkamy. Wełyke spasybi Mykołajewomu kołektywu, jakyj tworyły: Oksana ta Ihor Rola, katechetky – s. Ołena Brojaka CZSWW ta Oksana Rudiak, Wiktorija Demczenko, Ania ta Petro Petrenij, Ela ta Petro Martynyszyny, Darija ta Serhij Drabinśki, i wsim dobrym ludiam, jaki własztuwały radisne swiato naszym ditiam, a takoż dorosłym, jaki zustriczały Swiatoho radisnymy usmiszkamy na łyci. Nyni radiło serce kożnoho, małeńkoho i wełykoho, radiło serce ditej i bat´kiw, bo u naszomu chrami zwerszyłosia swiato.
Bud´mo dobrymy!
Chto schotiw by pidtrymaty swojimy pożertwamy kołektyw Swiatoho Mykołaja, może wstanowyty kontakt za adresoju: oksirol125@wp.pl .
Fotohałereja – 9 00
Fotohałereja – 11 00
Fotohałereja – 18:00
Swiatyj Mykołaj ne zabuw i pro ukrajinśku mołod´, jaka pisla weczirnioji Służby Bożoji zibrałasia siohodni u monastyrśkomu pidwali na weczornyci - dywit´sia fotohałereju.


Lublin - ogłoszenia parafialne 16.XII.2012

Sława Isusu Chrystu!

1) W najbliższą środę tj. 19.XII.2012 (6 grudnia wg. starego stylu) przypada wspomnienie liturgiczne św. Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry w Licji. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma celebrowana będzie w cerkwi lubelskiej o 18.00. Zachęcamy do składania w ustawionej w cerkwi skrzynce prezentów dla współparafian - zostaną one wręczone w najbliższą niedzielę (23 bm.) po Liturgii (która celebrowana będzie jak zwykle o 10.00).

2) W dniu dzisiejszym taca przeznaczona była na tzw. Andrzejowy Grosz (Andrijiw hrisz). Jest to zbiórka na rzecz duszpasterstwa greckokatolickiego w krajach, w których UKGK nie posiada eparchii ani egzarchatów. Są to w szczególności kraje tzw. nowej emigracji zarobkowej (Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Irlandia). Zebrana dziś w cerkwi lubelskiej suma wynosi 288 zł. 59 gr. oraz 10 kopiejek ukraińskich (!). Pieniądze te - po zaokrągleniu sumy w górę - zostaną przekazane na konto Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.
[Dodano 20.XII.2012 ok. 14.00]
 3) W sobotę 22 bm. przypada święto Poczęcia św. Anny, gdy ta poczęła Najśw. Bogurodzicę. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma zostanie odprawiona w cerkwi lubelskiej o 18.00.

wtorek, 11 grudnia 2012

Goście z Przemyśla w seminarium lubelskim

We czwartek 6 bm. lubelską wspólnotę alumnów greckokatolickich z ks. prefektem Bogdanem Pańczakiem nawiedził JE Ks. Arcybiskup Jan Martyniak, Metropolita Przemysko-Warszawski. Z kolei w sobotę 8 bm. gościli w MWSD w Lublinie greckokatoliccy ministranci (prysłużnyky) z parafii archikatedralnej w Przemyślu, na czele z opiekunem - ks. wicekanclerzem Pawłem Potocznym. Relacja pióra alumna IV r. Igora Hubacza wraz z obszernym zestawem zdjęć z obu wizyt jest dostępna na seminaryjnej stronie WWW.

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 9.XII.2012

ОГОЛОШЕННЯ
1. Сьогодні після другої Служби Божої діти покажуть нам коротку виставу «Дерево життя» авторства п. Анни Машлянка, яку презентували на Архиєпархіальному огляді релігійної творчості в Гурові Ілавецькому. У центрі сцени – Дерево Життя із символами семи Святих Тайн. По черзі підходять до Дерева особи різного віку і стану: мати з дитиною, діти до Причастя, молодий семінарист, молода пара, старенька бабуся. На кожного чекає зло, яке всілякими способами спокушає кожного з них. Як поодинокі особи поведуться супроти спокушання? За хвилину це побачимо. Запрошуємо усіх залишитися на кілька хвилин у храмі і не підходити в цьому часі до тетраподу.
2. Після цієї вистави запрошуємо усіх на вручення пропам’ятних медалей бувшим в’язням табору в Явожні або їхнім рідним, які проживають у Вар­шаві. Воднораз відбудеться презентація книги п. Євгена Місила «Акція Вісла». Можна буде також придбати книжку проф. Ігоря Галаґіди про греко-католицьких та православних священиків, які були в’язнями цього ж табору.
3. Наближається свято св. Миколая Чудотворця – день на який в особливий спосіб чекають малята. Знаємо, що Св. Миколай відвідає нашу парафію через тиждень, в неділю, 16 грудня, і буде гостювати в нас цілий день. Все інше це його тайна, яку нам ще не відкрили. Розкриється певно щойно в день відвідин.
4. Цієї ж неділі, 16 грудня, відбудеться ще одна важлива подія пов’язана з дітьми – цим разом з дітьми з України. О 17 годині в Будинку культури (Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9, вхід від al. Jerozolimskich 2) відбудеться відкриття виставки творів дітей з Художньої майстерні при василіанському монастирі в Луцьку (Україна) «Ікона на склі». Це дуже оригінальний і вимогливий рід ікони, в якому діти з василіанської парафії в Луцьку досягли майстерності. Щиро запрошуємо на відкриття цієї виставки.
5. У ризниці можна придбати малі настінні календарі на 2013 рік в ціні 4 зл, та свічки Карітасу на різдвяний стіл в ціні по 6 зл (менші) і 12 зл (більші).
6. Намірення Святої Літургії:
900: за †† Марію і Андрія
1100: за здоров’я Галини, Валентина, Руслани, Віктора, Оксани, Олександра
 1800: за душі в чистилищі
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700: за душі в чистилищі
1730: в наміренні Назара
вів., 700: за здоров’я: ……
1730: за душі в чистилищі
сер., 700: за душі в чистилищі
1730: за здоров’я і Боже благословення для Дарії та її дітей
чет. 700: за здоров’я і Боже благословення для Андрія
1730: за душі в чистилищі
п’ят. 700: за душі в чистилищі
1730: про Боже благословення для парафіян
суб. 700: за померлих: ……
1730: за душі в чистилищі

niedziela, 9 grudnia 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 9.XII.2012

Sława Isusu Chrystu!

1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu będzie tradycyjny, tj. obejmować będzie Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma we środę (12 bm.) o 18.00, nieszpory w sobotę (15 bm.) również o 18.00 i niedzielną Boską Liturgię o 10.00 (16 bm.)

2) Zachęcamy do udziału w parafialnych formach aktywności laikatu (rozkład tygodniowy pod linkiem). Oferta nasza obejmuje wszystkie dni tygodnia oraz zajęcia zarówno ściśle związane z życiem religijnym, jak też i bardziej świeckie formy działalności czy rozrywki. Pojawienie się tych propozycji jest wyrazem zaangażowania części młodych parafian - niech odzew reszty umocni ich poczucie sensowności podjętych zobowiązań i wysiłków!

czwartek, 6 grudnia 2012

Ks. Batruch: "Lublin potrzebuje szkoły pisania ikon"

Dziś startują w Lublinie warsztaty pisania ikon. Miała być jedna grupa uczniów, będzie kilka. Spodziewał się ksiądz takiego zainteresowania?

–Takiego nie. Musieliśmy utworzyć listę rezerwową. Deski zostały zagruntowane, dziś o godz. 19 w budynku plebanii przy Botanicznej 1 odbędą się pierwsze zajęcia. 


Ciąg dalszy rozmowy p.red. Waldemara Sulisza z ks. mitratem drem Stefanem Batruchem na stronie "Dziennika Wschodniego". Zapraszamy do lektury! 

środa, 5 grudnia 2012

Konferencja "Chełmszczyzna między imperium a narodami"

Podajemy za witryną KUL:


W dniach 6-9 grudnia 2012 r. Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Centrum UCRAINICUM KUL zaprasza na  międzynarodową konferencję naukową pt. Chełmszczyzna między imperium a narodami, poświęconą 100-leciu wyodrębnienia guberni chełmskiej. Konferencja będzie się odbywała w Lublinie, Chełmie i Łucku.

W ramach obchodów uczestnicy konferencji wezmą udział w uroczystej mszy św. o Niepokalanym Poczęciu NNP w Bazylice na Górce Chełmskiej, nawiedzą Cerkiew Greckokatolicką pod wezwaniem Narodzenia NNP oraz odbędą pielgrzymkę do Obrazu Matki Boskiej Chełmskiej w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku. Konferencja została objęta patronatem honorowym m. in. Marszałka Senatu RP Bogdana Borysewicza i Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana.

Z tejże witryny ściągnąć można również plakat imprezy. 


wtorek, 4 grudnia 2012

Lublin: nowe formy aktywności przy parafii greckokatolickiej

Sława Isusu Chrystu!

 Z myślą o aktywizacji różnych sfer życia naszych parafian, z inicjatywy przedstawicieli laikatu i przy pełnej akceptacji i współpracy Ks. Proboszcza, pojawiły się nowe formy zajęć i spotkań o różnym charakterze.

Miejscem ich odbywania jest plebania naszej Parafii - Lublin, al. Warszawska 71 (Botaniczna 1).

Próby chóru cerkiewnego - wtorek, 18.00.

Krąg biblijny - czwartek, 18.30.

Warsztaty ikonograficzne - środa, 19.00.

Tworzenie witryn internetowych - czwartek, 17.00.

English Club - poniedziałek i sobota, 19.15.

Kobiecy Klub Kinowy - piątek, 18.00.

Katecheza dla dzieci i młodzieży oraz spotkanie młodzieżowe po Liturgii niedzielnej pozostają bez zmian.

ZAPRASZAMY! 

poniedziałek, 26 listopada 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 25.XI.2012
ОГОЛОШЕННЯ
1. Сьогодні відзначаємо храмовий празник св. свщм. Йосафата, Архієпископа Полоцького. Подяка Преосвященному Владиці Василю Медвіту ЧСВВ, іншим гостям та усім присутнім.
2. Сьогодні не буде занять релігії ні української мови, які відбуваються при церкві. Не буде також діяти світлиця у підвалі.
3. Згідно з розпорядженням нашого Митрополита, сьогодні відбувається збірка пожертв на поміч Коптійській церкві в Єгипті. Від часу упадку режиму Мубарака в Єгипті сильні впливи здобуло Мусульманське братство, яке радикально вороже до християн. Посилилися переслідування, теракти на католицькі чи інші християнські богослужіння, неформальне, але дійсне позбавлення християн багатьох громадянських прав тощо. Пожертви на цю ціль можна скласти також висилаючи sms-ки зі змістом RATUJE на номер 72 405 (кошт: 2,26 зл) – до 31 грудня 2012 р. У храмі можна скласти свою пожертву до пушки на тетраподі.
4. У найближчу середу, 28 листопада, розпочинається Пилипівка, тобто Різдвяний піст, який триватиме до Різдва Христового.
5. У найближчу суботу, 1 грудня, о 18-тій годині відбудуться збори Парафіяльної ради. Хто зможе запрошуємо на Службу Божу о 1730., після якої відбудеться зустріч у світлиці в підвалі.
6. Надійшов новий номер (11/2012) газети Благовіст, у якому дві статті та папське звернення про проголошений недавно Рік віри, рефлексії про свято св. Архистратига Михаїла, повідомлення з різних святкувань в наших парафіях в Гданську, Валчу, Ґіжицьку, Щеціні тощо, та інші матеріали і повідомлення. Ціна 3,50 зл.
7. Можна придбати також свічки Карітасу на різдвяний стіл. Ціни такі, як минулими роками – по 6 зл (менші) і 12 зл (більші).
8. Ділимося також сумною вісткою, що у вівторок, 20 листопада, у варшавському монастирі сестер служебниць Непорочної Діви Марії, на 90-тому році життя, упокоїлась у Господі с. Василія Євгенія Чикало СНДМ. Протягом свого довгого життя виконувала різні обов’язки, м. ін. дві каденції була провінційною настоятелькою в Польщі, генеральною дорадницею в Римі тощо, але в нашій вдячній пам’яті залишиться перш за все як авторка десяток (якщо не соток) ікон, які прикрашують не одну церкву, каплицю, монастир в Польщі та за кордоном. Заупокійний парастас відслужимо у нашому храмі сьогодні ввечері, о 1930, а завтра похоронні богослужіння розпочнуться о год. 1000, опісля поховання у гробниці сестер служебниць на кладовищі Брудно у кв. 30 D. Покійну с. Василію поручаємо Вашим святим молитвам.
Більше про життя бл. п. с. Василії, як також всі наші парафіяльні оголошення можна знайти на нашій інтернет-сторінці: bazylianie.pl
  
9. Намірення Святої Літургії:
900: за †† Василія, Марію, Андрія
1100: за єдність християн
1800: про Боже благословення для парафіян
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700: за здоров’я Лілії, Любомира,Тетяни, В’ячеслава і рідних
1730:
вів. 700: за здоров’я: ……
1730: про Боже благословення для добродіїв Василіанського Чину
сер., 700: про Боже благословення для Михайла
1730:
чет. 700:
1730:
п’ят. 700: за † Григорія у 9-тий день
1730: за здоров’я і Боже благословення для Романа і всієї родини
суб. 700: за померлих: ……
1730:   за здоров’я і Боже благословення для Романа, Оксани, Ольги, Тараса

wtorek, 20 listopada 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 18.XI.2012

Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:


ОГОЛОШЕННЯ
1. Вчора гурток наших дітей під проводом с. Олени та п. Ані Машлянка брав участь у Архієпархіяльному огляді дитячої творчості в Гурові Ілавецькому. Виступ наших дітей загально визнали одним з кращих, тож вітаємо юних артистів з успіхом. Також щиро дякуємо автору сценарію, катехиткам та всім, хто допомагав у приготуванні виступу. Найближчим часом постараємось показати цей сюжет у нашій церкві.
2. У найближчу середу, 21 листопада, випадає свято Св. Архистратига Михаїла. Святі Літургії будуть у нас о год. 1000 та 1800.
3. У суботу, 24 листопада, відзначаємо день пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. Цього дня в нашому храмі о 1730 відслужимо Божественну Літургію з Панахидою за усіх загиблих в Україні, воднораз проситимемо Господа, щоб захоронив нас і все людство від подібних нещасть.
4. У найближчу неділю, 25 листопада, наш храмовий празник в честь св. священномученика Йосафата. Божественну Літургію о год. 1100 очолить Преосвященний Владика Василій Медвіт ЧСВВ, єпископ помічник Донецько-Харківський. Цього дня не буде діятися світлиця у нашому підвалі.
5. У ризниці можна придбати книжки професора Гданського Університе­ту, Ігоря Галаґіди: а) Bazyliańskie Studia Historyczne, t. 2, Działania komunistycznych organów bezpieczeństwa przeciwko duchowieństwu greckokatolickiemu w Polsce (1944-1956);  б) Duchowni grekokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949), а також Святе Письмо Старого і Нового Завіту, співаники (в тому числі Калинова пісня), молитовники тощо.
6. Можна придбати також свічки Карітасу на різдвяний стіл. Ціни такі, як минулими роками – по 6 зл (менші) і 12 зл (більші).
7. Минулого тижня відбулись святкування 50-ліття Всесвітнього дня молитви у Польщі, в якому на протязі 10 років активно присутні також жінки греко-католички. На цих святкуваннях подали до відома, що на Міжнародній конференції Всесвітнього дня молитви, яка недавно проходила в Нью-Йорку (США), дуже високо оцінили знак (logo) (на кожний рік опрацьовують його у іншій країні) опрацьований на 2005 рік нашою парафіянкою, п. Аретою Федак. Визнали його одним з найкращих за всі роки, від коли такий знак появився. Вітаємо п. Арету з тим визнанням.
 8. Намірення Святої Літургії:
900: за † Євстахія – Остапа Лапського
1100: за †† Ірину, Івана, Івана, Андрія, Дмитра, Адама
1800: про Боже благословення для парафіян

НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700:
1730:
вів. 700: за здоров’я: ……
1730: за †† Олега, Василя, Євгенію,Василя, Ярослава, Катерину, Іллю,                                Марію, Григорія і всіх з роду – з Панахидою
сер. Св. Архистратига Михаїла
1000: за здоров’я і ласки Божі та добрі результати обслідувань для Юрія
1800: за здоров’я і ласки Божі для Михайла і всіх з родини
чет. 700: за здоров’я та Боже благословення для Мирослави, Тараса, Тетяни,               Яни, Лесі, Володимира, Стефанії, Юрія, родини Оксани та родини                         Богдана
1730: за отців і братів Свято-Успенського монастиря у Варшаві і отців Свято-        Михайлівського монастиря у Львові та за здоров’я с.Вероніки, с. Ірини, Михайла, Володимира, Марії, Михайла, Галини, Андрія, Григорія і Лілії   
п’ят. 700:
1730:
суб. 700: за померлих: ……
1730: за загиблі жертви Голодомору в Україні 1932 – 1933 років та захорону людства від подібного нещастя у майбутньому – з Панахидою
      

poniedziałek, 19 listopada 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.XI.2012

Sława Isusu Chrystu!


 Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu będzie następujący:

21.XI.2012 (środa) 18.00 - Boska Liturgia (święto Archistratega Michała i innych Mocy Bezcielesnych)

24.XI.2012 (sobota) 18.00 - Wielkie Nieszpory z Litią

25.XI.2012 (niedziela) 10.00 - Boska Liturgia (uroczystość św. Jozafata, arcybiskupa połockiego i męczennika , drugorzędnego patrona cerkwi greckokatolickiej w Lublinie) 

piątek, 16 listopada 2012

Nowa odsłona witryny seminarium lubelskiego

Po kilku dniach ciężkiej pracy seminarija.pl powraca do sieci w nowej odsłonie. Zapraszamy do obejrzenia odświeżonej strony. W związku z wieloma prośbami o więcej muzyki umieszczamy moduł w prawym bloku strony za pomocą, którego można odtwarzać nagrania seminaryjnych chórów (po kliknięciu na PopUp mp3 Pplayer odtwarzacz uruchamia się w nowym oknie). Mamy nadzieję, że nowa odsłona przypadnie Wam do gustu. Za utrudnienia przepraszamy.
Administrator strony: Igor Hubacz

środa, 14 listopada 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 11.XI.2012

Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


ОГОЛОШЕННЯ
1. Сьогодні на доручення Карітасу нашої Архієпархії збираємо пожертви, призначені на стипендії для учнів з убогих сімей. Таких дітей серед греко-католиків, так на Лемківщині і Надсянні, як і на Вармії і Мазурах є чимало. Тож будемо вдячні за кожну злотківку жертвувану на допомогу для них.
2. Щиро дякуємо усім жертводавцям, які протягом минулих двох неділь склали свої пожертви на кошти операції для нашої парафіянки Світлани.
3. Через два тижні, в неділю 25 листопада, наш храмовий празник в честь св. священномученика Йосафата. Торжества очолить Преосвященний Владика Василій Медвіт ЧСВВ, єпископ помічник Донецько-Харківський.
4. У ризниці можна придбати книжки професора Гданського Університе­ту, Ігоря Галаґіди: а) Bazyliańskie Studia Historyczne, t. 2, Działania komunistycznych organów bezpieczeństwa przeciwko duchowieństwu greckokatolickiemu w Polsce (1944-1956);  б) Duchowni grekokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949), а також Святе Письмо Старого і Нового Завіту, співаники (в тому числі Калинова пісня), молитовники тощо.
5. Намірення Святої Літургії:
900: за †† Богдана, Дмитра і Андрія
1100: за † Марію Ґамрат
1800: про Боже благословення для парафіян
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700: за душі в чистилищі
1730: за здоров’я хворої Любомири
вів. 700: за здоров’я: ……
1730: за †† Петра, Анну, Мирона, Степана, Марію, Антонія, Ольгу, Анну
сер. 700: за †† Марію, Петра, Івана, Тетяну – з Панахидою
1730: за † Михайла
 чет. 700: про Боже благословення для о. Богдана
1730: за здоров’я Галини, родини і рідних; Наталії
п’ят. 700:
1730:
суб. 700: за померлих: ……
1730:

wtorek, 13 listopada 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.XI.2012

Sława Isusu Chrystu!

 
1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w przyszłym tygodniu będzie następujący:


14.XI.2012 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

17.XI.2012 (sobota) 18.00 Nieszpory

18.XI.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Od soboty 10 bm. w naszej cerkwi oglądać można wystawę prac p. Michała Warchiła - pięknych makietek cerkwi łemkowskich. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem red. Sylwii Hejno z "Kuriera Lubelskiego" (ilustrowanym 4 fotografiami).

sobota, 3 listopada 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 4.XI.2012

Sława Isusu Chrystu!

1) W najbliższy czwartek, tj. 8.XI.2012, przypada wspomnienie św. wielkiego męczennika Dymitra z Salonik. Boska Liturgia w cerkwi lubelskiej celebrowana będzie o 18.00. Nie będzie Liturgii we środę. Nieszpory w sobotę o zwykłej porze (18.00), niedzielna Boska Liturgia o 10.00.

2) Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji festiwalu "Ukraina w centrum Lublina" (szczegółowy program na stronie imprezy).

środa, 31 października 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 28.X.2012

Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:


ОГОЛОШЕННЯ
1. Минулої неділі наші рахівники нарахували 767осіб присутніх в церкві на Літургіях та 150 приступаючих до Св. Причастя. Найбільше вірних було на Літургії в 11-тій годині (біля 340), найменше увечері (неповних 100). Усім рахівникам щиро дякуємо.
2. Тими днями надійшло до нас прохання  проголосити збірку грошей на кошти операції для Світлани, громадянки України, нашої довголітньої парафіянки. Вона лишилася тут нелегалом; протягом останнього місяця виявилася в неї велика пухлина, яка вимагала негайного операційного втручання, що й зроблено минулого четверга; зараз вона в лікарні. Але за операцію треба заплатити суму, якої вона не має. Якщо хтось хотів би і був спроможний її помогти, може скласти свою добровільну пожертву до пушки «Карітасу» на тетраподі сьогодні та у найближчу неділю.
3. Громадянам України пригадуємо, що сьогодні відбуваються вибори депутатів до Верховної ради України. У Варшаві виборча дільниця в приміщенні Посольства України, алея Шуха 7 (al. Szucha 7), відкрита від 8:00 до 20:00 години. З вул. Мйодової можна туди доїхати автобусом 222, а також 116 та 180 (зупинка: Plac Na Rozdrożu).
4. В середу, 31 жовтня, згадуємо пам’ять св. Апостола і Євангелиста Луки – покровителя Керівника нашого парафіяльного хору. Нехай Господь благословить його на дальше служіння в нашій церкві, кріпить здоров’ям та усілякими потрібними ласками на многі і благі літа!
5. Намірення Святої Літургії:
900: про Боже благословення для Марії та всієї сім’ї Мартинишин
1100: за † Стефана
1800: за † Марію Демко
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700: за † Стефана
 1730: за здоров’я і Боже благословення для Надії, Арсенія, Ірини, Михайла і всієї родини
вів. 700: за здоров’я: ……
1730: за † Стефана
сер. 700: за здоров’я Богдана, Володимира, Романа, Надії, Галини, Ангелини, Романа, Наталі
1730: за †† Анну, Михайла з Панахидою
чет. 700:
1730: про Боже благословення для парафіян
п’ят. 700:
1730: про Боже благословення для парафіян
суб. 700: за померлих: ……
1730: за †† Дмитра, Івана, Марію, Ганну, Ольгу, Євгенію, Марію, Олексія, Марію-Маріану, Миколая

wtorek, 30 października 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 28.X.2012

Sława Isusu Chrystu!

W najbliższym tygodniu porządek celebracji w cerkwi lubelskiej będzie następujący:

1.XI.2012 (czwartek) 10.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w intencji wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Andrzeja Szeptyckiego, Metropolity Halickiego (+ 1.XI.2012)

3.XI.2012 (sobota) 18.00 Nieszpory

4.XI.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
niedziela, 21 października 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 21.X.2012

Sława Isusu Chrystu!


1) W przyszłym tygodniu w Domu Spotkania CARITAS Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy k . Lublina odbędzie się zjazd formacyjny duchowieństwa eparchii metropolitalnej UKGK w Polsce. Stąd też w najbliższą środę (24 bm.) nie będzie celebrowana Boska Liturgia w cerkwi lubelskiej. Zapraszamy natomiast na nieszpory w sobotę 27 bm. (18.00) i Boską Liturgię niedzielną 28 bm. o 10.00. Przypominamy o zmianie czasu! Liturgia 28 bm. będzie celebrowana o "dotychczasowej 11.00", godzinę później niż dziś. 
Spotkanie w Dąbrowicy i wszystkich jego uczestników polecamy modlitwom Parafian.

2) Najbliższa niedziela będzie również dniem wyborów do Rady Najwyższej Ukrainy. Parafian będących obywatelami ukraińskimi zachęcamy do udziału w głosowaniu. Szczegóły techniczne dotyczące procedur wyborczych podane są na stronie Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie.

sobota, 20 października 2012

Nowa płyta grobowa ks. A. Pełenskiego (1864-1940) na cmentarzu przy Lipowej w Lublinie - stan z 20.X.2012Płyta grobowa świeżo po umyciu...
...nieco już podeschnięta......i niemalże sucha. :-)

O grobie tym i o samym ks. Pełenskim można przeczytać na blogu ks. diakona Piotra Siwickiego (autora powyższych fotografii).
Nowa płyta nagrobna, ufundowana przez rodzinę Zmarłego, wykonana została w lipcu 2012 roku staraniem ks. mitrata dra Stefana Batrucha, proboszcza Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Lublinie.
poniedziałek, 15 października 2012

Dawna katedra greckokatolicka w Chełmie - stan z 6.X.2012
Autor zdjęcia - Julia Siwicka (10 l.).

Zdjęcie przedstawia świątynię widzianą z kierunku (mniej więcej) północno-wschodniego, od strony parku na Górze Danielowej. Dawna katedra (obecnie rzymskokatolicka Bazylika NMP) została sfotografowana "z tyłu" (po lewej stronie widoczne prezbiterium).

O dawnym katedrze i zespole współistniejących z nią budynków (m.in. dawny pałac biskupów greckokatolickich oraz klasztor OO. Bazylianów) poczytać można m.in. na stronach Urzędu Miasta Chełm,
w Wikipedii ukraińskiej i polskiej, a także w witrynie Bazyliki.

Lublin - ogłoszenia parafialne 14.X.2012

Sława Isusu Chrystu!

1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w przyszłym tygodniu będzie następujący:


17.X.2012 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

20.X.2012 (sobota) 18.00 Nieszpory

21.X.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

2) Osoby pragnące raz jeszcze zapoznać się z tekstem czytanego dziś w cerkwi listu pasterskiego Synodu Biskupów UKGK do świeckich z 15 września br. - mogą to uczynić za pośrednictwem witryny ugcc.org.ua.

środa, 10 października 2012

Lublin - ogłoszenia duszpasterskie 7.X.2012

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu będzie następujący:


10.X.2012 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

13.X.2012 (sobota) 18.00 Wielkie Nieszpory z Litiją

14.X.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (w tym dniu przypada święto Opieki Matki Bożej)

wtorek, 9 października 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 7.X.2012

Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:


ОГОЛОШЕННЯ
1. Почався новий академічний рік. Тож і наших студентів та працюючу молодь запрошуємо на зустрічі, які проводяться у двох групах: одна після другої Літургії у підвальному приміщенні біля ризниці (студентському підвалі); друга після Літургії ввечері в залі під церквою.
2. Від сьогодні Свята Літургія в неділю ввечері служитиметься о год. 1800, а Вечірня буде о год. 1715. Літургії у будні залишаються без змін.
3. У найближчу неділю випадає свято Покрова Пресвятої Богородиці.
4. Пригадуємо графік курсів приготування до подружжя для наречених на поточний навчальний рік. Протягом цього навчального року курси приготування до подружжя будуть проходити в термінах

1) осінню: 8 жовтня – 17 листопада 2011 р.;
2) весною: 25 лютого – 6 квітня 2012 р.;
Пари наречених, які наміряються вінчати протягом 2012-2014 років  просимо заздалегідь подумати і вибрати вигідний термін. Не буде курсів в індиві­дуальному режимі.
5. Катехетична комісія Перемисько-Варшавської архиєпархії проголосила два конкурси для дітей і молоді на цей навчальний рік:
а) Конкурс релігійного знання для учнів VI кл та гімназії під заголовком «Таїнство хрещення. Хрещення Русі-України».   Його метою є поглибити знання про таїнство хрещення, ознайомити з Катехизмом УГКЦ – Христoс наша Пасха, осмислювати значіння Хрещення Русі-України, формувати еклезіальну тотожність сучасного греко-католика;
б) ХIІI  Архиєпархіяльний огляд релігійної творчості Української греко-католицької церкви «Святі таїнства і молитва», Гурово Ілавецьке 17.11.2012. Його метою є вказати на значення молитви в житті християнина, вказати на таїнства що втаємничують, оздоро­вляють та освячують, пізнати новий Катехизм УГКЦ Христос наша Пасха, формувати церковну тотожність українця греко-католика в Польщі, інтегрувати греко-католицьких дітей та молодь, розпізнавати та розвивати таланти в дітях. Учасниками можуть бути усі діти і молодь шкільного віку. Детальніші інформації в катехиток.
6. Фонд „Pro Musica Viva” запрошує на концерти Фестивалю «IV Дні української музики у Варшаві», що відбудуться в терміні 15-21 жовтня в камерному та концертовому залах Національної філармонії. У рамках фестивалю відбудеться також концерт духовної музики у виконанні Камерного Хору «Київ»: 18 жовтня о год. 19.30 в Костелі Св. Хреста на Краківському Передмісті – вхід на концерт Хору «Київ» вільний. 
 7. Намірення Святої Літургії:
900: за † Марію і Богдана
1100: про Боже благословення для родини Житків
1745: за † Стефана
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700: про Боже благословення для Анни Бойко
1730: про Боже благословення для парафіян
вів. 700: за здоров’я: ……
1730: про Боже благословення для о. Йоана Ш. ЧСВВ
сер. 700: за † Стефана
1730: за † Єву і Дмитра Грохів з Панахидою
чет. 700:  за † Стефана
1730: за † Ярослава Влашиновича
п’ят. 700: за † Стефана
1730: за †† с. Роману ЧСВВ
суб. 700: за померлих: ……
1730: за † Стефана

poniedziałek, 1 października 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 30.IX.2012

Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:ОГОЛОШЕННЯ
1. Завтра перший день жовтня. У Польщі починається новий академічний рік. Тож і наших студентів та працюючу молодь запрошуємо на зустрічі, які проводитимуться від найближчої неділі, 7 жовтня, після другої Літургії у підвальному приміщенні біля ризниці (студентському підвалі).
2. Від наступної неділі Свята Літургія в неділю увечері служитиметься о год. 1800, а Вечірня буде о год. 1715. Літургії у будні залишаються без змін.
3. Пригадуємо графік курсів приготування до подружжя для наречених на поточний навчальний рік. Протягом цього навчального року курси приготування до подружжя будуть проходити в термінах

1) осінню: 8 жовтня – 17 листопада 2011 р.;
2) весною: 25 лютого – 6 квітня 2012 р.;
Зголошення – принаймні на три дні перед початком курсу. Заняття відбуваються звичайно двічі в тижні, ввечері; деталі до узгодження із зголошеними парами. Пари наречених, які наміряються вінчати протягом 2012-2014 років  просимо заздалегідь подумати і вибрати вигідний термін. Не передбачається проведення курсів в індиві­дуальному режимі.
4. У ризниці можна придбати 2-гий том Василіанських історичних досліджень, Катехизм УГКЦ, молитовники, церковні співаники тощо. Можна також придбати/замовити відеокасети з візиту Блаж. Патріарха Святослава в Лігниці і Вроцлаві в травні цр.
  5. Намірення Святої Літургії:
900: за † Ігоря
1100: за † Теодора Кравчука
1745: за здоров’я і Боже благословення для Софії і всієї родини
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700: за † Стефана Дзвінчика
1730: за здоров’я Олега, Марії, Ростислава, Кароліни, Лілі-Марії, Данила, Ярослава, Романа, Лідії, Ігоря
вів. 700: за здоров’я: ……
1730: за † Стефана
сер. 700: за † Стефана
1730: про Боже благословення для Марії
чет. 700:  за † Стефана
1730: за † Меланію Вербову
п’ят. 700: за † Стефана
1730: за †† Олену, Марію
суб. 700: за померлих: ……
1730: за † Володимира з Панахидою

niedziela, 30 września 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 30.IX.2012

Sława Isusu Chrystu!


W najbliższym tygodniu rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej będzie tradycyjny, tzn. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma we środę 3.X.2012 (godz. 18.00), nieszpory w sobotę 6.X.2012 (godz. 18.00), zaś w niedzielę 7.X.2012 o 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma.

Polecamy modlitewnej pamięci wiernych chorego ks. Wasyla Potoczniaka, dawnego seminarzystę lubelskiego (1990-96), zasłużonego duszpasterza imigracji zarobkowej we Włoszech.

środa, 26 września 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 23.IX.2012
ОГОЛОШЕННЯ
1. У найближчий четвер, 27  вересня, випадає свято Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Цього дня Святі Літургії будуть в нас о год. 1000 та 1800.
2. У свято Воздвиження Чесного Хреста обов’язує піст – стриманість від м’ясних страв.
3. У ризниці можна придбати 2-гий том Василіанських історичних досліджень, в якому мова про дії комуністичних органів безпеки проти греко-католицького духовенства в Польщі (1944-1956). Ціна: 50 зл.; Катехизм УГКЦ, Молитовники, церковні співаники тощо. Можна також придбати/замовити відеокасети з візиту Блаж. Патріарха Святослава в Лігниці в травні цр.
4. Намірення Святої Літургії:

900: за †† з родин Сороканич і Новак
1100: за † с. Августину
1745: за здоров’я і Боже благословення для Марії, Ольги, Іванни, Олександра, Данути, Софії, Єлизавети, Магдалини, Галини, Христофора, Дмитра
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700: про Боже благословення для Степана, Володимира, Марії, Назарія,
Мирослави, Михайла
1730: на подяку за всі одержані ласки і про ласку Божу і опіку для сім’ї
вів. 700: за здоров’я: ……
1730: за † с. Августину
сер. 700: за †† Олексія, Марію, Надію Вербових
1730: про Боже благословення для парафіян
чет. Возвиження Чесного Хреста
 1000: за здоров’я і Боже благословення для Андрія і Павла
1800: за † с. Августину
п’ят. 700: за здоров’я і Боже благословення для Галини, Оксани, Лесі і її родини
1730: за † Євгена в 40-ий день
суб. 700: за померлих: ……
1730: за †† з родини Барложецьких: Віктора, Михайла, Євстахію, Йоана, Христофора

niedziela, 23 września 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 23.IX.2012

Sława Isusu Chrystu!

We czwartek 27 bm. (14.IX wg. starego stylu) przypada święto Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma będzie w cerkwi lubelskiej sprawowana o 18.00. Przypominamy, że według złagodzonych przepisów postnych obowiązuje w tym dniu post ścisły (jeden posiłek do syta z dodatkowymi skromnymi dla pokrzepienia) i wstrzemięźliwość od mięsa (nabiał dozwolony).

W sobotę 29 bm. zapraszamy na nieszpory o 18.00, a w niedzielę - na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.niedziela, 16 września 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 16.IX.2012

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu będzie bogatszy niż zwykle, a to z uwagi na przypadające w piątek 21 bm. święto Narodzenia NMP - główne święto patronalne naszej cerkwi:


19.IX.2012 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

20.IX.2012 (czwartek) 18.00 Wielkie Nieszpory z Litiją

21.IX.2012 (piątek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto patronalne cerkwi)

22.IX.2012 (sobota) 18.00 Nieszpory

23.IX.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


Nasz Arcybiskup, Metropolita UKGK w Polsce Jan Martyniak, przebywa obecnie w jednym z lubelskich szpitali w związku z planowanym zabiegiem medycznym. Gorąco zachęcamy do modlitwy za zdrowie naszego Arcypasterza.

sobota, 15 września 2012

piątek, 14 września 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 9.IX.2012ОГОЛОШЕННЯ
1.    Вчора розпочалися заняття у Mіжшкільному пункті навчання україн­ської мови. Від цього року заняття кожної суботи відбуваються у Початковій школі № 221, ul. Ogrodowa 42/44, та, частково, у Гімназії № 45, ul. Żelazna 71. Без змін продовжується навчання української мови і релігії у Початковій школі № 34 при вул. Kruczkowskiego 12 B. Діти і молодь, яких не обіймає навчання у цих пунктах, матимуть навчання релігії у нашому монастирі тут, при церкві. Точніші інформації можна отримати у вчителів української мови та катехиток: с. Олени ЧСВВ та п. Оксани Рудяк.
2.    Тимчасовий графік занять навчання релігії, які відбуватимуться від 9 вересня при церкві в неділю, наступний:
          Після першої Святої Літургії
1015–1055 – I-II кл. (приготув. до Св. Причастя) – клас біля сповідальниць
1015–1055 – III-IV кл, релігія – клас біля ризниці.
1015–1055 – гімназія та ліцей, релігія – малий (студентський) підвал
1015–1055 – репетиції дитячого хору – великий підвал під церквою
          Після другої Святої Літургії
1225–1255 – дошкільнята, релігія – розмовниця біля виходу
1225–1355 – V-VI кл, релігія – клас біля ризниці
3.    Запрошуємо на презентацію другого тому "Василіанських історичних досліджень", яка відбудеться сьогодні в підвальному залі нашого монастиря після другої Божественної літургії. У цьому томі, за науковою редакцією проф. Ігоря Галагіди, вміщено 94 документи, що проливають світло на дії комуністичних органів безпеки проти греко-католицького духовенства в Польщі (1944-1956). Під час презентації можна буде придбати цей том "Досліджень".

4.    У найближчий вівторок, 11 вересня, випадає свято Усікновення чесної Голови св. Івана Хрестителя. В цей день нашу церкву зобов’язує піст – стриманість від м’ясних страв.
5.     Рік тому у жовтні ми повідомляли, що наш Карітас «має до випозичення реабілітаційні ліжка з призначенням для осіб у домашніх госпіціях». Зараз одне таке ліжко привезли нам до Варшави. Якщо в нашій парафії є хтось, кому потрібне таке ліжко, просимо зголоситися до отця-пароха.
6.    Продовжуємо реставраційні роботи в нашому храмі – позолота інтер’єру, тому звертаємось до Вас із проханням допомогти нам у звершенні цих робіт. Цього року плануємо позолотити нижню частину храму. Щиро дякуємо усім, які вже надали нам свою допомогу.
7.    Подаємо до відома графік курсів приготування до подружжя для наречених на поточний навчальний рік. Протягом цього навчального року курси приготування до подружжя будуть проходити:
1) восени: 8 жовтня – 17 листопада 2012 р.;
2) весною: 25 лютого – 6 квітня 2013 р.;
Зголошення – принаймні за три дні до початку курсу. Зазвичай заняття відбуваються двічі на тиждень, увечері; деталі - до узгодження із зголошеними парами. Пари наречених, які мають намір вінчатися протягом 2012-2014 років,  просимо заздалегідь подумати і вибрати вигідний термін. Не передбачається проведення курсів в індиві­дуальному режимі.
8.    Намірення Святої Літургії: 
900: про Боже благословення для парафіян
1100: за здоров’я і Боже благословення для Анни, Томаша, Єви, Марка Бортняків
1745: за † с. Августину 
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700: за † с. Августину
       1730: на прославу Імені Господнього
вів.  700: за здоров’я: ……
      1730: за † с. Августину
сер. 700: за † с. Августину
      1730: за здоров’я Анатоліяза, щасливу дорогу для Зеновії
чет. 700: за † с. Августину
       1730: за †† Олега, Миколу, Василя, Євгенію, Мирославу, Стефанію, та за душі в чистилищі
п’ят. 700: за † с. Августину;
              – за здоров’я Артема в день народжденя, та Олени, Сергія, Наталії, Романа
      1730: за здоров’я і Боже благословення для родини Харитчаків
суб.  700: за померлих: ……
      1730: за † с. Августину

wtorek, 11 września 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 9.IX.2012

Sława Isusu Chrystu!

We wtorek 11 września przypada wspomnienie ścięcia Czcigodnej Głowy Jana Chrzciciela (Hławosiky). Obowiązuje - wg. złagodzonych przepisów postnych z 1966 r. - wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (nabiał dozwolony) oraz post ilościowy: jeden posiłek do syta "z dodatkowymi skromnymi posiłkami dla pokrzepienia, stosownie do zwyczaju miejscowego".

We środę 12 bm. o godz. 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, w sobotę 15 bm. o godz. 18.00 nieszpory, zaś w niedzielę o 10.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma.

niedziela, 2 września 2012

Lublin - ogłoszenia duszpasterskie 2.IX.2012

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu będzie następujący:


5.IX.2012 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

8.IX.2012 (sobota) 18.00 Nieszpory

9.IX.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W związku z rozpoczęciem roku katechetycznego informujemy, że plan zajęć pozostaje bez zmian. Katechetą będzie nadal ks. dr Jarosław Storoniak.


sobota, 1 września 2012

Warszawa: warsztaty ikonograficzne u OO. Bazylianów

Dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy, w podziemiach monasteru ojców bazylianów w Warszawie możemy spotkać ludzi złączonych wspólną pasją, którą jest zamiłowanie do ikony. Zbierają się w niewielkim pomieszczeniu, do którego dochodzimy wąskimi schodami. Już od momentu wejścia odczuwa się bardzo specyficzną atmosferę, którą tworzą nie tyle zaokrąglone, ceglane stropy, nie zawieszony w powietrzu cerkiewny chorał, co sylwetki w zamyśleniu pochylone nad swoimi pracami. Nikt nie zauważa osoby pojawiającej się w ich otoczeniu. Nieprzerwanie wpatrują się w postaci świętych, które w kolejnych pociągnięciach pędzla stają się coraz wyraźniejsze i jaśniejsze. Starają się je zobaczyć, wyłowić z niewidzialnego i zrobić widzialnymi – najpierw dla siebie, później dla innych. Ma się wrażenie, że to nie malowanie, ale wpatrywanie się, poznawanie malowanej osoby, które jak rozmowa, całkowicie pochłania człowieka.....cd. i foto na stronie Ojców Bazylianów.

piątek, 31 sierpnia 2012

Lubelskie echa wizyty patr. Cyryla I w Internetowej TV Lublin

Unici: problem w dialogu katolicko-prawosławnym?

Czy podpisane w Warszawie wspólne przesłanie Kościoła katolickiego w Polsce i rosyjskiej Cerkwi prawosławnej zmieni ożywi dialog między obu wspólnotami? Jaki jest stosunek do tego aktu Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej?

 
**************************************************************************
 

czwartek, 30 sierpnia 2012

Uroczystości na granicy pol.-ukr. w Korczminie

Na granicy polsko-ukraińskiej, m.in. w cerkwi greckokatolickiej w Korczminie (będącej własnością parafii lubelskiej) odbyły się w niedzielę 26 bm. doroczne Dni Dobrosąsiedztwa, których pomysłodawcą i organizatorem jest ks. mitrat dr Stefan Batruch, proboszcz lubelski, założyciel i prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Obszerną relację z licznymi zdjęciami zamieszcza ZamośćNaszeMiasto.pl.

Inny materiał, obficie ilustrowany, zamieściła również "Gazeta w Lublinie". 
(czytaj także TUTAJ).

O uroczystościach przeczytać można także w "Kronice Tygodnia".

wtorek, 28 sierpnia 2012

Kostomłoty zapraszają na święto patronalne
W SOBOTĘ 8 WRZEŚNIA O GODZINIE 17.00 UROCZYSTA WIECZERNIA ŚWIĄTECZNA ORAZ PROJEKCJA FILMU O NASZEJ PARAFII Z RACJI 600-LECIA KOSTOMŁOT. ZAPRASZAMY!
 
W NIEDZIELĘ 9 WRZEŚNIA GODZINA 12.00 UROCZYSTY ODPUST KU CZCI ŚW. MĘCZENNIKA NIKITY PATRONA PARAFII. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
źródło: witryna parafialna

poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 26.VIII.2012

Sława Isusu Chrystu!

W najbliższy wtorek, tj. 28 sierpnia (15 sierpnia wg. starego stylu) przypada święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma będzie sprawowana w naszej cerkwi o 18.00.

W najbliższą niedzielę - 2 września br. - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma celebrowana będzie o zwykłej porze, tj. o 10.00.

piątek, 10 sierpnia 2012

Kostomłoty: nietypowe godziny celebracji 12 i 15 sierpnia 2012 r.

W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 12 SIERPNIA LITURGIA O GODZINIE 9.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
14 SIERPNIA (WTOREK) GODZINA 18.00 UTRENIA JEROZOLIMSKA

Warszawa - ogłoszenia parafialne 5.VIII.2012

Podajemy za witryną Ojców Bazylianów:

ОГОЛОШЕННЯ
1.    Щиро вітаємо о. Олексія Горобця ЧСВВ, який свого часу навчався у Варшаві (висвячений у 2001 році), служив у різних монастирях в Україні, останнім часом – у Червонограді, а від цього року продовжуватиме навчання у Варшаві – робитиме спеціалізацію з догматичного богослов’я. Отож, о.Олексій буде тут з нами протягом найближчих двох-трьох років.
2.    Щиро вітаємо також о. Адама Матраса ТІ (єзуїт), який попередніми роками служив тут як семінарист, опісля – як диякон, а в цьому році прийняв священичі свячення і може служити у двох обрядах. Сьогодні в нашій церкві його приміційна Служба Божа, тож після Літургії попросимо його про приміційне благословення.
3.    Сьогодні після другої Літургії запрошуємо до залу під церквою на зустріч з головою фонду ім. І. Фещенка-Чопівського «Джерело» - Ярославом Гелетієм та актрисою Львівського театру ім. М. Заньковецької - Наталією Лісовою, які приїхали у пошуках слідів розстріляної нацистами в Бабиному Ярі відомої української поетеси Олени Теліги, яка тривалий час перед Другою Світовою війною проживала у Варшаві.
4.    Завтра, 6 серпня, св. мучеників Бориса і Гліба. Служба Божа тільки о год. 700 ранку.
5.    Надійшов новий 7-8/2012 номер газети «Благовіст», який можна придбати у ризниці. У ньому - репортажі з візиту Блаженнішого Святослава у Перемишлі та з інших святкувань, які цього літа проходили в різних парафіях нашої архиєпархії.
6.    Двоє українських дівчат: одна - з Перемишля, а друга - з Гіжицька, - поступили у Варшавський університет і тепер шукають квартиру для проживання, по змозі - в українському середовищі. Якби хтось мав такі можливості, або знав про такі – просимо про контакт з отцями.
7.    Минулого понеділка ЗМІ повідомили про трагічну автоаварію у Братошевіцах біля Лодзі, в якій загинуло 9 громадян України – заробітчан, які працювали в околиці. Обіймімо їх та їхніх рідних нашими молитвами.
 8.    Намірення Святої Літургії: 
      900: за † Олександру Юнко
    1100: в наміренні родини Мастернаків
    1745:  за здоров’я і Боже благословення для Володимира і Євгена та їх родин
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700: ро Боже благословення для парафіян
вів.  700: за здоров’я: ……
сер.  700: про Боже благословення для Тараса, Ярини, Юрія, Лесі
чет. 700: в наміренні родини Мастернаків
п’ят.700: за † Миколу та †† з род. Волошиних, Гопалів, Адамчуків, Осінських, Гришків
суб. 700: за померлих: ……

niedziela, 5 sierpnia 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.VIII.2012

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w następnym tygodniu będzie następujący:


6.VIII.2012 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - wspomnienie świętych męczenników Borysa i Hliba (Gleba)

8.VIII.2012 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

11.VIII.2012 (sobota) 18.00 Nieszpory

12.VIII.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
 

środa, 1 sierpnia 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 29.VII.2012ОГОЛОШЕННЯ
1.    У  найближчий четвер, 2 серпня, св. Пророка Іллі. Служба Божа тільки о год. 700 ранку.
2.    Надійшло до нас прохання, щоб повідомити парафіян, що з парафії Пєнєнжно організуєтся проща до Риму у зв’язку із святкуванями 120-ї річниці від дня народження патріарха Йосифа Сліпого. Виїзд 9 жовтня через Ольштин і Варшаву. Повернення 17 жовтня. По дорозі екскурсія по Братиславі, Венеції, Римі, Асижу, Лорето, Празі. Кошт 2050 зл. Деталі у притворі, або в ризниці.
3.   Також з консисторії Вроцлавсько-Гданської єпархії повідомляють, що мають ще вільні місця в автобусі на прощу до Риму з цієї самої нагоди. Виїзд у днях 8-18 жовтня з Вроцлава. Ціна - 2700 зл. Деталі на http://www.cerkiew.net.pl 
4.    Намірення Святої Літургії: 
      900: за здоров’я і Боже благословення для Надії, Івана, Андрія і Ірини
    1100:про Боже благословення для Парафіян
    1745:  в наміренні родини Мастернаків
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700: за здоров’я і Боже благословення для Степана
вів.  700: за здоров’я: ……
сер.  700: подячна від Оксани з проханням про подальші ласки для Лілії, Любомира, Тетяни, В’ячеслава, Катерини і Теодозія
чет. 700:  в наміренні родини Мастернаків
п’ят .700: в наміренні родини Мастернаків
суб. 700: за померлих: ……

niedziela, 29 lipca 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.VII.2012

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:

2.VIII.2012 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia (wspomnienie św. Eliasza Proroka)

4.VIII.2012 (sobota) 18.00 Nieszpory

5.VIII.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia

środa, 20 czerwca 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 17.VI.2010

Podajemy za witryną Ojców Bazylianów:
ОГОЛОШЕННЯ
1.     Вітаємо о. Ігоря Гарасима ЧСВВ, нашого настоятеля і протоігумена з Днем Ангела, який випадає завтра, 18 червня, та бажаємо здоров’я і Божого благословення на благії і многії літа.
2.     Вітаємо також о. Йоана ЧСВВ з успішним закінченням навчання на Варшавському папському богословському факультеті, дякуємо за різно­манітні послуги, які ніс також у нашій парафії (Служіння Літургій, сповіді, хрещення, катехизація тощо), та бажаємо Божого благословення на дальше служіння Богові і людям у василіанській  провінції в Україні, куди повертається.
3.     Сьогодні, після другої Сл. Божої, в залі під церквою відбу­деться зустріч мігрантів з представниками Міжнародної організації в справах міграції (МОМ) на тему помочі при виїзді «нелегалів» додому.
4.     Молебні до Христа Чоловіколюбця в місяці червні служимо в середи і п’ятниці о год. 1900.
5.     Запрошуємо молодь на молодіжну зустріч, яка відбудеться після вечір­ньої Божественної Літургії, біля год. 1900.
6.     Організація української молоді «Пласт» запрошує дітей віком 12-15 років на мандрівний  табір, який відбудеться в околицях Сянока 2-14 липня 2012р., а дітей віком від 6 до 12 років на табір до м. Тиліч біля Криниці, який відбудеться 1-12 серпня.
7.     У ризниці можна придбати молитовники «Прийдіте, поклонімося», Святе Письмо Старого і Нового завітів, Катехизм УГКЦ тощо.
8.     Намірення Святої Літургії: 
      900: про Боже благословення для парафіян
    1100: за †† Івана, Пелагію, Стефана, Розалію, Івана
    1745:  про Боже благословення і на подяку за всі благодаті від родини Потребків, їх дітей і внуків


НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон.  700: - про Боже благословення для ієром. Ігоря ЧСВВ
                - за † Антона в 12-ту річницю смерті
        1730: за † с. Павлю
вів.   700: - за здоров’я: ……
               - за † Варвару
        1730: за † с. Павлю
сер.  700: за здоров’я і всі Божі ласки для Люби
         1730: за здоров’я і Боже благословення для Марії і її родини
чет.  700: з подякою за отримані ласки і прохання про Божу опіку і благословення для Ніни, Мирослава, Олени, Іванни, Ольги, Ореста, Зенона і Ігоря
         1730: за здоров’я Марії Фрідріх і її сім’ї
п’ят. 700: - за † Варвару
        730: за здоров’я Марії, Ростислава, Лілії, Данила, Олега, Наталії, Кароліни, Романа, Ярослава
суб.   700: за померлих: ……
         1730: за † с. Павлю


Уривки з Катехизму УГКЦ «Христос – наша Пасха»
4) Євхаристійне приношення
442 У Євхаристії Христос дарує нам участь у Його боголюдському житті з милостивої любові, а не через наші заслуги. Найвищим виявом цієї любові є Голготська кривава жертва Христа, спомином якої є літургійна безкровна жертва – Євхаристія. «Знайте, що не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров’ю Христа, непорочного й чистого ягняти» (1Пт. 1, 18-19).
443 Христос дарує нам самого Себе, щоб ми відповіли Йому взаємним даруванням. На слова Христового дарування: «Прийміть, їжте… Пийте з неї всі…» – ми відповідаємо, приносячи себе і дари: «Твоє від твоїх Тобі прино­симо…» – задля всього, що Він для нас учинив. На Божественній Літургії ми чинимо спомин Христового приношення-дарування, щоб відповісти нашим приношенням-даруванням: Христове є вічне й завжди присутнє, а наше потребує постійного відновлення і поглиблення.
444 Тому на Літургії молимося: «Зроби нас здатними приносити Тобі дари й жертви духовні, щоб була Тобі благоприйнятна жертва наша». Ця жертва полягає в тому, що ми «віддаємо наші тіла як жертву живу, святу, приємну Богові: богослужбу від нас розумну» (пор. Рм. 12, 1; 1 Пт. 2, 5). В анафорі ми це виявляємо у словах, у Причасті звершуємо споживанням, а після Літургії – усім нашим життям.
5) Святе Причастя
445 Святе Причастя увінчує участь християнина в Божественній Літургії. «Якщо не споживатимете тіло Чоловічого Сина й не питимете Його Кров, не матимете життя в собі» (Йо. 6, 53). Святі отці наголошували на необхідності причащатися на Літургії: «Скажи мені, якщо хтось, запрошений на бенкет, умив би собі руки й сів до столу, і, хоч усе приготоване, не брав би в ньому участі, то чи не образив би того, хто його запросив? Чи не краще, щоб він взагалі не приходив?». Для християнина сповнювати заповідь Божу «Пам’я­тай день святий святкувати» означає брати участь у Святій Літургії в неділю та свята. Задля духовного зростання Церква заохочує християнина якомога частіше приступати до Святого Причастя. Святий апостол Павло повчає: «Хай, отже, кожний випробує себе самого і тоді їсть цей хліб і п’є цю чашу» (1 Кр. 11, 28). Готуючись до святого Причастя, вірні іспитують власну совість і зберігають євхаристійний піст.
446 Християни причащаються Пресвятої Євхаристії «на відпущення гріхів і на життя вічне»: «Приступім до Причастя з палаючою любов’ю, щоб вогонь любові спалив наші гріхи й просвітив наші серця і щоб через причастя до божественного вогню ми самі розгорілись і були обожествлені». Умовою гідного святого Причастя є чиста совість причасника, покаяння перед Богом за гріхи і примирення з ближніми: «Зібравшись разом у воскресний день Господній, переломлюйте хліб і чиніть подяку, визнавши перед тим свої провини, щоб ваше принесення було чистим. Кожен, хто посварився зі своїм ближнім, нехай не приходить до вас, поки не примириться, щоб ваше принесення не було осквернене».

niedziela, 17 czerwca 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 17.VI.2012

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w następnym tygodniu będzie następujący:


20.VI.2012 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

23.VI.2012 (sobota) 18.00 Nieszpory

24.VI.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma
 

sobota, 16 czerwca 2012

Lublin: wyniki zbiórki z 10.VI.2012

W Niedzielę Wszystkich Świętych, zgodnie z prawem partykularnym eparchii metropolitalnej, taca przeznaczona jest na Fundusze UKGK - Beatyfikacyjny i Synodalny.

W niedzielę 10 bm. zebrano na ten cel łącznie 243 zł. 48 gr. Pieniądze te zostały wpłacone na konto Kurii Metropolitalnej w Przemyślu we środę 13 bm., w filii Urzędu Pocztowego Lublin-11 przy ul. Kolorowej 6 lok. 1A.

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Lublin - ogłoszenia duszpasterskie 10.VI.2012

Sława Isusu Chrystu!

Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższych dniach jest następujący:

13.VI.2012 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

16.VI.2012 (sobota) 18.00 Nieszpory

17.VI.2012 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

niedziela, 3 czerwca 2012

Lublin - ogłoszenia duszpasterskie 3.VI.2012

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu jest następujący:


4.VI.2012 (poniedziałek - Trójcy św., drugi dzień Zielonych Świąt) 18.00 Boska Liturgia św. Jana  Chryzostoma

6.VI.2012 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

9.VI.2012 (Niedziela Wszystkich Świętych) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W najbliższym tygodniu przypada zahalnycia  - zwolnienie od wszelkich ograniczeń postnych,
w szczególności piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.


3) Zgodnie z naszym prawem partykularnym (Statut parafijalnoji rady z ekonomicznych pytań u Peremyśko-Warszawśkij Archijeparchiji z 14.X.2002, par. 14 pkt 5) taca z Niedzieli Wszystkich Świętych przeznaczona jest na fundusze UKGK - Beatyfikacyjny i Synodalny.

niedziela, 27 maja 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.V.2012

Sława Isusu Chrystu!

Serdecznie zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma w dniu Zesłania Ducha Świętego, tj. w przyszłą niedzielę (3.VI.2012), o godz. 10.00.

W okresie od poniedziałku 28 bm. do soboty 2.VI.2012 nie są przewidziane żadne celebracje w cerkwi lubelskiej. 

niedziela, 20 maja 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.V.2012

CHRYSTOS WOSKRESE!

Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu będzie następujący:


23.V.2012 (środa) 18.00 Mołebeń do Matki Bożej

24.V.2012 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Wniebowstąpienia Pańskiego)

27.V.2012 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

XXIX Kodeńskie Dni Ekumeniczne 25-27.V.2012

Poniższe zaproszenie zaczerpnięte zostało z witryny klasztoru Ojców Oblatów w Kodniu nad Bugiem:


W dniach od 25-27 maja 2012 roku w Kodniu nad Bugiem odbędą się XXIX Kodeńskie Dni Ekumeniczne. W tym roku kończą się one odpustem w kaplicy zamkowej Sapiehów pw. Ducha Świętego, stąd temat spotkania nawiązuje do roli Ducha Świętego w życiu Kościoła: „Ożywiani Duchem Świętym”. Gośćmi dni ekumenicznych będą przedstawiciele różnych wspólnot chrześcijańskich: Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Prawosławnego, wspólnot tradycji protestanckich. Z ramienia Kościoła Katolickiego będzie obecny m.in. ks. dr Sławomir Pawłowski – adiunkt Katedry Teologii Ekumenicznej Instytutu Ekumenicznego KUL w Lublinie. Patronat nad spotkaniem objęła m.in. Rada Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Celem Kodeńskich Dni Ekumenicznych jest wspólna modlitwa i poznawanie bogactwa duchowego różnych wspólnot chrześcijańskich. Nie zabraknie również rysu historycznego kaplicy zamkowej Sapiehów pw. Ducha Świętego – perły gotyku nadwiślańskiego z połowy XVI w. Posłuży temu wykład prof. dra hab. Józefa Maroszka – wybitnego regionalisty z Zakładu Historii Regionalnej Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku, a jednocześnie prezesa Białostockiego Towarzystwa Naukowego. Temat odczytu: „Ekumenia w historii Kodnia – kaplica zamkowa Sapiehów pw. Ducha Świętego”. Przygotowaniem do kulminacji XXIX Kodeńskich Dni Ekumenicznych będzie wspólne czuwanie modlitewne w wigilię Zesłania Ducha Świętego w kaplicy zamkowej. W dzień Zesłania Ducha Świętego uroczystej sumie odpustowej o godzinie 12.00 w kaplicy Ducha Świętego na Kodeńskiej Kalwarii przewodniczyć będzie Wizytator Stolicy Apostolskiej dla grekokatolików na Białorusi archimandryta omoforny Sergiusz Gajek w otoczeniu prezbiterów obu obrządków katolickich.
Kodeńskie Dni Ekumeniczne gromadzą każdego roku uczestników z całej Polski, odczuwających głęboko ostatnią wolę Zbawiciela, który w Wieczerniku prosił, aby wszyscy Jego uczniowie „stanowili jedno”. Do Kodnia przyjeżdżają także ludzie młodzi z różnych wspólnot, którzy poprzez poznawanie innych tradycji chrześcijańskich, przyczyniają się do budowania atmosfery wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Całe spotkanie przepełnia modlitwa o widzialne zjednoczenie wszystkich uczniów Chrystusa. Uczestnicy korzystają z bazy noclegowej i żywieniowej Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Maryjnym w Kodniu. W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt z organizatorem spotkania – o. Pawłem Gomulakiem OMI (tel. 503 188 782, e-mail: admin@koden.com.pl).


Warszawa - ogłoszenia parafialne 20.V.2012

Podajemy, jak zwykle, za stroną Ojców Bazylianów:


ОГОЛОШЕННЯ

1)    Вчора увечері відбулися парафіяльні збори, під час яких ми довершили  вибору нової Парафіяльної душпастирської ради на 5-літнє скликання. Дякуємо усім, хто взяв участь у зборах, та тим, які активно допомагали у їх підготовці і проведенні. Склад ради подамо до відома опісля підтвердження митрополитом.
2)    Сьогоднішня таця призначена на потреби греко-католицької духовної семінарії в Любліні.
3)    У найближчу середу,  23.05, в рим.-кат. костелі оріоністів по вул. Ліндлея 12, проходитиме "Свято Біблії". Для нашої церкви час читання Св. Письма виділено в годинах від 900 до 1000. Щиро запрошуємо усіх, хто в той час матиме вільну хвилину, до участі та до прилюдного читання Св. Письма при мікрофоні.
4)    У найближчий четвер свято Вознесіння Господнього. Св. Літургії відбудуться о год. 1000 та 1800.
5)    У неділю через тиждень відбудеться проголошення результатів художнього конкурсу у нашій парафії та вручення нагород його лауреатам.
6)    Сьогодні після другої Літургії в залі під церквою "Fundacja Rozwoju Oprócz Granic" запрошує трудових мігрантів на чергову інформаційну зустріч.
7)    У ризниці можна придбати молитовники «Прийдіте, поклонімося», Святе Письмо Старого і Нового завітів, Катехизм УГКЦ тощо.
8)    З'явився задум створення при парафії дитячого хору. Перша зустріч з батьками і дітьми відбудеться в неділю 3 червня (на Зел. Свята) після другої Літургії. Просимо контактуватися з с. Оленою, катехиткою.
9)    Молодіжне братство «Сарепта» запрошує на літні табори, які проходитимуть на Лемківщині. Графік таборів у притворі та на www.sarepta.pl
10) В днях 25-27 травня у Вроцлаві та Лігниці перебуватиме глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. Урочисті Божественні Літургії служитиме в Лігниці 26.05, год. 1000, та у Вроцлаві 27.05, год. 900.
11)     Ольштинський деканат УГКЦ організовує прощу до Зарваниці в днях 8-16 липня 2012. Охочі можуть записуватися у захристії. Точніші інформації - у притворі.
 12)     Вроцлавсько-Гданська єпархія готує в цьому році прощу з Вроцлава до Риму в рамках загальноукраїнської греко-католицької прощі з нагоди 120-х роковин від дня народження патріарха Йосифа Сліпого, та з нагоди торжеств посвячення відновле­ного собору св. Софії у Римі. Виїзд з Вроцлава – від 8 до 18 жовтня. Записуватися можна по телефону (71 34 39 477), або електронною поштою ( wrj@cerkiew.net.pl ).  Детальніші інформації у притворі та на www.cerkiew.net.pl
13)     Сестри-служебницi НДМ організують в цьому році реколекції для родин у днях 22 – 27 липня 2012 р. – контакт із с. Касіяною Тиханич моб. тел. 781 601 248, та рекoлекцiї для дівчат середніх шкіл та студенток у днях  28.07 – 02.08.2012р. – контакт із с. Дaниїлoю Шумнoю: е-mail: danyjila@wp.pl , aбo моб. тел. 605 331 077.
14)     Молебні до Матері Божої в місяці травні служимо щоденно о год. 1900.
15)     Намірення Святої Літургії:
   900: за сім’ю Євдокії, Надію  і її родину; Марію, Ірину, Тараса, Юлію
1100: в наміренні Світлани, Зоряни, Оксани, Богдана, Люби, Ольги, Оксани, Олесі
1745: за †† Катерину, Анну, Марію, Петра, Івана
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон.  700: про Боже благословення для парафіян
      1730: про Дари Св. Духа та необхідні ласки для митрополита Івана, ієром. Якова та Ігоря, о. Григорія, і всього духовенства УГКЦ у Польщі
вів.   700: за здоров’я: ……
    1730: на подяку за отримані ласки та про дальшу опіку Божу для Ніни, Мирослава, Олени, Іванни, Ольги, Зенона, Ореста, Ігоря
сер.  700: на прославу Імені Господнього
      1730:
чет.  1000: про Боже благословення для парафіян
 1800: за Віктора та родину Юрія, Мирославу з родиною
п’ят. 700: за здоров’я Наталії, родини Кубай і Мельник
            1730: за †† Миколу, Олександра, Ганну, Іванку, Антона, Лесю, Ганну і всіх рідних
суб.   700: за померлих: ……
       1730: про Боже благословення для Ольги