niedziela, 19 listopada 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.XI.2017

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


21.XI.2017 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (Synaksa św. Michała Archistratega i pozostałych Mocy Bezcielesnych)

25.XI.2017 (sobota) 18.00 Wielkie Nieszpory z Litiją w wigilię święta drugorzędnego patrona naszej cerkwi - św. Jozafata Kuncewicza, Arcybiskupa Połockiego i Męczennika ( + 1623) - a także Panachyda w intencji ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie (1933)

26.XI.2017 (niedziela) 10.00 Pontyfikalna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - przewodniczy Biskup pomocniczy eparchii stryjskiej JE Bohdan Manyszyn


2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano 638 zł. 01 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 14.655 zł. 60 gr., wydano z gotówki 432 zł. 13 gr., wpłacono 14.000 zł. (opłaty 84 zł.).


3)  Prosimy osoby, które dotąd nie wypełniły ankiety zamieszczonej 6.XI.2017, by to jak najszybciej uczyniły. Ankieta jest anonimowa, zaś jej adresatami są grekokatolicy zamieszkali w Lublinie lub okolicy. Zależy nam szczególnie na wypowiedziach osób rzadko bywających w cerkwi, zwłaszcza z powodu odległości naszej świątyni od miejsca zamieszkania danej osoby.

niedziela, 12 listopada 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.XI.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na kolejny tydzień:


15.XI.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

18.XI.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

19.XI.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 - dla ogółu parafian

12.15 - dla rodziców z małymi dziećmi
2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano 373 zł. 60 gr., z czego 11 zł. wydano z gotówki na zakup niegazowanej wody mineralnej do celów liturgicznych. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 14.017 zł. 59 gr., wydano z gotówki 432 zł. 13 gr., wpłacono 14.000 zł. (opłaty 84 zł.).3) Przypominamy o naszej ankiecie, link do której zamieszczony został w osobnym ogłoszeniu z 6.XI.2017. Szczególnie zależy nam na opiniach osób, które NIE chodzą regularnie (albo w ogóle) do cerkwi Narodzenia NMP (w skansenie przy al. Warszawskiej).

poniedziałek, 6 listopada 2017

ДО УВАГИ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ ЛЮБЛІНА І ОКОЛИЦЬ! UWAGA GREKOKATOLICY Z LUBLINA I OKOLIC!

ДО УВАГИ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ ПОСТІЙНО АБО ТИМЧАСОВО У М. ЛЮБЛІНІ ТА НАЙБЛИЖЧІЙ ЙОГО ОКОЛИЦІ!
Наше до Вас прохання - заповнити нижчеподану анкету. Ціль її - пізнати Вашу думку про стан, потреби і перспективи розвитку душпастирського служіння УГКЦ в Любліні.
Осіб, які вже заповнили цю анкету в паперовій версії (вона розповсюджувалася в церкві Різдва Пресв. Богородиці протягом трьох неділь), просимо не робити цього в інтернеті. Особливо цінною буде для нас думка тих вірян, яким зараз важко брати участь у житті громади УГКЦ. Це для Вас нагода запропонувати розв"язки, що вийдуть назустріч Вашим потребам.
Анкету заповнювати можна до 30 листопада 2017 р. включно.


UWAGA - GREKOKATOLICY ZAMIESZKUJĄCY NA STAŁE LUB CZASOWO W LUBLINIE LUB NAJBLIŻSZEJ OKOLICY!
Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, mającej na celu poznanie Państwa poglądów na temat duszpasterstwa greckokatolickiego w naszym mieście, potrzeb i perspektyw jego dalszego rozwoju.
Osoby, które ankietę już wypełniły w formie papierowej (formularze były rozprowadzane w cerkwi Narodzenia NMP), proszone są o NIEWYPEŁNIANIE ankiety po raz drugi w internecie.

niedziela, 5 listopada 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.XI.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


8.XI.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - uroczystość św. wielkiego męczennika Dymitra (teksty z "Menologionu" śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami); po Liturgii - panachyda (można przynieść kartki z imionami zmarłych)

11.XI.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

12.XI.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 - dla ogółu parafian

12.15 - dla rodziców z małymi dziećmi


2) Do skrzynki świeczkowej trafiła dziś kwota 102 zł. 32 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 13.643 zł. 99 gr., wydano z gotówki 421 zł. 13 gr., wpłacono 14.000 zł. (opłaty 84 zł.).


3) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona była na cathedraticum. Zebrano łącznie 435 zł. 20 gr. Zgodnie z wyliczeniem zawartym w ogłoszeniach z 8.X.2017, od tej kwoty odjąć należy 128 zł. 12 gr. uprzedniej nadpłaty (różnica ta wynosi 307 zł. 08 gr.). Po uwzględnieniu opłaty 3 zł. 50 gr., na konto Kurii Metropolitalnej wpłacone zostaną 303 zł. 58 gr.  Bilans tej daniny wynosi 3.218 zł. 66 gr. (minus 35 zł. opłat). 
26 + Św. i chwalebnego wielkiego męczennika DYMITRA Mirosączącego.
Św. Dymitr (Dēmētrios, odnoszący się do bogini Demeter; wiejski, rolniczy: w sensie ‘życie na wsi’), poniósł śmierć męczeńską w Tesalonice (dziś: Saloniki) za panowania cesarza Maksymiana (286-305) na początku IV wieku. Był rzymskim oficerem, dowódcą jednostki wojskowej i po śmierci ojca został też naznaczony prokonsulem Achai. Głównym jego zadaniem była obrona miasta przed barbarzyńcami (byli to głównie pogańscy Słowianie) i niszczenie chrześcijaństwa. A rodzice Dymitra byli tajnymi wyznawcami Chrystusa, on sam zaś wyznawał Jego otwarcie. Wielu też mieszkańców pociągnął za sobą. Stał się dla Tesaloniki drugim apostołem Pawłem, bo „apostoł narodów” zorganizował tu pierwszą wspólnotę chrześcijan (Dwa Listy do Tessaloniczan). Skoro cesarz o tym się dowiedział, postanowił rozprawić się chrześcijanami w tym mieście. Wracając do Rzymu z wyprawy nad Czarne Morze, prowadził swe wojska przez Tesalonikę. Dymitra posłał do więzienia. Sam z rozkoszą oglądał walki gladiatorów, jak jego ulubiony siłacz, o imieniu Lyajos, Germanin, pysznił się na arenie, wyzywał do walki mieszkańców miasta i zwyciężonych w walce chrześcijan zrzucał z pomostu na włócznie żołnierzy. Wtedy odważny młodzieniec, Nestor, miejscowy chrześcijanin, poszedł do więzienia i prosił Dymitra o błogosławieństwo na walkę z barbarzyńcą, wszedł na arenę, rozpoczął walkę i chełpliwy gladiator padł martwy. Maksymiana dotknęło to do żywego. Zrozumiawszy, kto był tego przyczyną, rozkazał męczyć i zabić razem Dymitra i Nestora. Zastosowano wobec Dymitra szczególnie okrutne katusze, by go zmusić do złożenia ofiary bóstwom rzymskim i zaparcia się Chrystusa; stąd nazywa się go „wielkim męczennikiem”. Pielgrzymujący z wiarą do jego grobu otrzymywali wiele uzdrowień. Dlatego już w 412-413 latach na tym grobie Leontios, prefekt Ilirii, wybudował wspaniałą pierwszą świątynię. Od VII wieku z relikwii św. Dymitra sączy się pachnący olej zw. miro, stąd dano mu też przydomek Mirosączący.
TROPARION, ton 3.
Wielkiego sprzymierzeńca w niebezpieczeństwach* znalazł w tobie, zwycięski bojowniku narodów pogańskich, świat cały.* Jak poskromiłeś pychę Lyajosa i dodałeś odwagi w boju Nestorowi,* tak módl się, święty Dymitrze, do Chrystusa Boga,* by nam darował obfite miłosierdzie.
TROPARION o trzęsieniu ziemi, ton 8.
Spoglądając na ziemię, sprawiasz, że się trzęsie,* uchroń nas od strasznej kary trzęsienia ziemi, Chryste nasz Boże,* i za przyczyną modlitw Bogurodzicy ześlij nam Swe bogate miłosierdzie,* jedyny Miłośniku człowieka.
KONTAKION o męczenniku, ton 2.
Krwi twojej strugami* Bóg odział w purpurę Kościół;* On dał ci moc niezwyciężoną* i zachowuje twoje miasto nienaruszone, bo ty jesteś jego umocnieniem.
KONTAKION o trzęsieniu ziemi, ton 6.
Wybaw nas wszystkich, Panie, od strasznego trzęsienia ziemi* i klęski nie do zniesienia za nasze grzechy;* oszczędź, Panie, pobożnych królów i Swoich ludzi,* których nabyłeś Swoją krwią, Władco,* i miasta tego nie skazuj na zatracenie przez straszne trzęsienie ziemi,* bo poza Tobą innego Boga nie mamy,* i zawołaj do śpiewających:* Ja jestem z wami i nikt nie może wam szkodzić.

niedziela, 29 października 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.X.2017

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na kolejny tydzień:


1.XI.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - za zmarłych (zachęcamy do przyniesienia karteczek z imionami)

5.XI.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 - dla ogółu parafian

12.15 - dla rodziców z małymi dziećmi


2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę trafiło dziś 297 zł. 55 gr., zaś 23 bm. na subkonto Rady Parafialnej wpłacono 2.000 zł. (opłata 12 zł.). Bilans kolekt parafialnych: zebrano 13.541 zł. 67 gr., wydano z gotówki 421 zł. 13 gr., wpłacono 14.000 zł. (opłaty 84 zł.).

niedziela, 22 października 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.X.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na kolejny tydzień:


25.X.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

28.X.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

29.X.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 - dla ogółu parafian

12.15 - dla rodziców z małymi dziećmi


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 415 zł. 85 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 13.244 zł. 12 gr., wydano z gotówki 421 zł. 13 gr., wpłacono 12.000 zł. (opłaty 72 zł.). 

niedziela, 15 października 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.X.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na kolejny tydzień:


21.X.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

22.X.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.00 - dla ogółu parafian

12.15 - dla rodziców z małymi dziećmi


2) Na Fundusz Stypendialny CARITAS zebrano 79 zł. Na konto CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej wpłacone zostanie 80 zł. Koszty zaokrąglenia kwoty oraz opłaty za przekaz poniesie wpłacający.


3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 370 zł. 06 gr. oraz 100 rubli rosyjskich (wg. tabeli A kursów średnich NBP z 13 bm. jest to równowartość 6 zł. 25 gr.), czyli łącznie 376 zł. 31 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 12.828 zł. 27 gr., wydano z gotówki 421 zł. 13 gr., wpłacono 12.000 zł. (opłaty 72 zł.).