niedziela, 19 lutego 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.II.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą niedzielę, tj. 26.II.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma jak zwykle o 10.00.
Niedziela ta, zwana Seropustną lub Niedzielą Przebaczenia Win, zakończy okres Przedpościa. W poniedziałek 20 bm. rozpocznie się Wielki Post, przygotowujący nas do święta Zmartwychwstania Pańskiego. W 2017 r. będzie ono obchodzone 16 kwietnia, zarówno według Paschalii juliańskiej, jak też i według gregoriańskiej. Poprzedni rok z analogiczną zbieżnością to rok 2014, zaś kolejnym będzie dopiero 2025.


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej ofiarowano 397 zł. 81 gr. Na subkonto Rady Parafialnej wpłacono w dniu 16 bm. 4.000 zł. (opłata 24 zł.). Bilans kolekt parafialnych: zebrano 2.215 zł. 70 gr., wpłacono 4.000 zł. (opłata 24 zł.).

niedziela, 12 lutego 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.II.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!


1) Porządek publicznych celebracji greckokatolickich w Lublinie na najbliższy tydzień:

a) w kościele rzymskokatolickim pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Paderewskiego 20 (dojazd autobusami linii 13, 17, 18, 23, 26, 29, 42, 44)

14.II.2017 (wtorek) 17.30 Pontyfikalna Boska Liturgia w intencji pokoju

b) w cerkwi parafialnej Narodzenia NMP przy al. Warszawskiej (teren Muzeum Wsi Lubelskiej)


15.II.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Spotkania Pańskiego (wprowadzenie i teksty zmienne w przekładzie śp. o archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami).

18.II.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

19.II.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś. 230 zł. 70 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 1.817 zł. 89 gr.

2 ♀ SPOTKANIE PANA, BOGA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. 
Święto Spotkania zaczęto obchodzić w Jerozolimie. Mamy opis jego celebrowania dokonany przez Eterię pielgrzymującą w IV wieku do miejsc świętych. Jak je wcześniej świętowano, tego nie wiemy. Z Jerozolimy święto przeszło do Konstantynopola, a stamtąd na Zachód.
To święto, które zamyka cykl Bożego Narodzenia, przypomina nam, że Maryja swego „pierworodnego” Syna w 40 dniu po narodzeniu zaniosła, wg prawa Mojżeszowego, do świątyni jerozolimskiej, aby tu był ofiarowany Bogu i wykupiony (Łk 2, 22-37). Jezusa przyniesiono do świątyni i przedstawiono Bogu nie po to, żeby Go wykupić, ale jako Tego, Który był Bogu poświęcony. On też wtedy jako Syn Boży wziął ją w posiadanie. Starotestamentowe ceremonie kultowe, które przy tym spełniano były czymś ubocznym. Obecny w świątyni starzec Symeon poznał Zbawiciela świata i nazwał Go "Światłem na oświecenie pogan". Słowa te dały początek obrzędowi poświęcenia świec. Zapala się je przy konających oraz w czasie burzy. Stąd powstały ludowe nazwy "gromnice" i "Święto Matki Boskiej Gromnicznej". Członkowie cerkiewnych bractw trzymają je w ręku w ważniejszych momentach świętej Liturgii, w czasie nabożeństw pogrzebowych. Świece te stanowią sakramentale rzeczowe. Sakramentalia są to czynności poświęcenia i błogosławie­nia, podobne do sakramentów. Są to „znaki święte, które z pewnym podobień­stwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiąga się je przez modlitwę Kościoła" (Konstytucja o liturgii świętej, 60). O poświęcaniu mówimy wówczas, gdy jakiś człowiek albo jakiś przedmiot (np. dzwony kościelne) przeznaczone są na służbę Bogu. O błogosławieństwie mówimy wtedy, gdy prosimy Boga o błogosławieństwo dla ludzi (np. błogosławienie dzieci) albo dla przedmiotów (np. błogosławienie domu).
Antyfona 1
Ps 44,2 i 3.
- Wydało serce moje słowo dobre,* pieśń moją śpiewam królowi.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy ocal nas, Zbawicielu.
- Język mój – pióro pisarza prędko piszącego.* Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze.
- Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich,* dlatego błogosławi Ci Bóg na wieki.

Antyfona 2

Ps 44,4,5,6 i 7.
- Przypasz miecz Twój do biódr Twoich, najmocniejszy.* W śliczności Twojej i piękności Twojej nadciągnij.
Refren: Ocal nas, Synu Boży,* noszony na rękach sprawiedliwego Symeona, śpiewających Ci: alleluja.
- Szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości,* a poprowadzi Cię przedziwnie prawica Twoja.
- Stolica Twoja na wieki wieków,* berłem prawości – berło królestwa Twego.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona 3

Ps 44,11,13 i 18.
- Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu ojca twego.
Troparion, ton 1: Witaj, Pełnałaski, Bogurodzico Dziewico,* z ciebie bowiem zajaśniało Słońce prawdy, Chrystus Bóg nasz,* co oświeca znajdujących się w ciemności.* Wesel się i ty, starcze sprawiedliwy,* któryś wziął w objęcia Wybawcę dusz naszych,* obdarzającego nas zmartwychwstaniem.
- Najbogatsi z ludu przynoszą dary, by zyskać twe względy.
- Będę wspominać imię twoje z pokolenia na pokolenie.
Śpiew na Wejście, Ps 97,2.
Objawił Pan zbawienie Swoje, przed oczyma pogan ukazał Swoją sprawiedliwość.
TROPARION, ton 1.
Witaj, Pełnałaski, Bogurodzico Dziewico,* z ciebie bowiem zajaśniało Słońce prawdy, Chrystus Bóg nasz,* co oświeca znajdujących się w ciemności.* Wesel się i ty, starcze sprawiedliwy,* któryś przyjął w objęcia Wybawcę dusz naszych,* obdarzającego nas zmartwychwstaniem.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 1.
Łono Dziewicy uświęciłeś Swym narodzeniem* i pobłogosławiłeś, zgodnie z obietnicą, ręce Symeona,* teraz i nas zbawiłeś, Chryste Boże.* Uspokój walki w narodzie,* wzmocnij wiernych chrześcijan, Sam jeden Miłośniku człowieka.
PROKIMEN, ton 3.
Łk 1,46-48, pieśń Bogurodzicy.        
Wielbi dusza moja Pana,* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy Swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
Apostoł: Hbr 7,7-17.
ALLELUJA
Łk 2,29 i 32.
Teraz puszczasz, Panie, sługę Twego w pokoju, według słowa Twego.
Stych: Światłość na objawienie poganom i chwałę ludu Twego izraelskiego.
Ewangelia: Łk 2,22-40.
W miejsce Prawdziwie godne aż do Zakończenia święta:
Refren: Bogurodzico Dziewico, nadziejo chrześcijan,* osłoń, zachowaj i zbaw w tobie ufność pokładających.
Irmos: W Prawie my wierni pod niejasnością litery
odkrywamy figurę:
każdy pierworodny męskiej płci
będzie ofiarowany Bogu.
Dlatego uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca Przedwiecznego
i pierworodnego Syna Matki Dziewicy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13.
Kielich zbawienia wezmę* i imienia Pańskiego będę wzywać,* alleluja 3x.


niedziela, 5 lutego 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.II.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


8.II.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

11.II.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

12.II.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę zebrano dziś 194 zł. 74 gr. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 50 gr. na poczet opłaty za przekaz, wpłacona zostanie na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum. Bilans tej dany wynosi zatem 319 zł. 74 gr. minus 7 zł. kosztów.

3) Do skrzynki świeczkowej zebrano 9 zł. 50 gr. Bilans kolekt parafialnych: 1.587 zł. 19 gr.

niedziela, 29 stycznia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.I.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!


1) W najbliższą niedzielę, tj. 5.II.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano łącznie 284 zł. 60 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 1.577 zł. 69 gr.

niedziela, 22 stycznia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.I.2017

CHRYSTOS KRESZCZAJETSIA!


1) Jutro, tj. w poniedziałek 23 stycznia 2017 r., świętujemy wspomnienie Męczenników Podlaskich (+ 1874). Jak co roku, celebrowana będzie w tym dniu Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w dawnej katedrze greckokatolickiej w Chełmie (obecnie rzym. kat. Bazylika NMP, ul. Lubelska 2) o godz. 18.00.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!2) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej: 


25.I.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

28.I.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

29.I.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano: na święto Teofanii (Jordan) 359 zł. 19 gr., dzisiaj zaś 336 zł. 86 gr. Bilans kolekt parafialnych w br.: zebrano 1.293 zł. 09 gr.Ze strony śp. o. archim. Romana Piętki, MIC (1937-2011):


23 Św. męczennika KLEMENSA, biskupa Ancyry i św. męczennika św. Agatangela.
            + Błogosławionego WINCENTEGO i 12 TOWARZYSZY UNICKICH MĘCZENNIKÓW PODLASKICH z Pratulina.
            Św. Klemens (łac. clemens, clementis, łaskawy łac) urodził się w Ancyrze w Galacji z ojca poganina i matki chrześcijanki, Zofii. Od dwunastego roku życia przebywał w klasztorze; w dwudziestym został wybrany na biskupa swego rodzinnego miasta. Przez 28 lat mężnie cierpiał i walczył za wiarę w Chrystusa. Św. Agatangel (Agathangelos, dobry zwiastun gr), Rzymianin, żołnierz, był w grupie straży więziennej, która pilnowała św. Klemensa (wspomnienie 25 listopada), gdy przebył w Rzymie w więzieniu. Nawrócony przez św. Biskupa na wiarę chrześcijańską, towarzyszył mu w jego męczeńskich zmaganiach od Rzymu do Ancyry, gdzie razem ok. 296 roku za cesarza Maksymiana (284-305) zostali ścięci.
Bł. Wincenty (łac. vincens, vincentis, zwyciężający łacLewoniuk (lat 25) urodzony w 1849 r. w Krzyczewie na Podlasiu; przeniósł się do parafii pratulińskiej po zbezczeszczeniu świątyni w jego wsi. Chciał ostrzec parafian pratulińskich przed profanacją ich cerkwi i przyszedł jej bronić jak swojej. Zginął na jej progu. Bł. Anicet (Anikētos, niezwyciężony grHryciuk (lat 19) urodził się w 1857 r. we wsi Zaczopki. Był najmłodszym poległym w obronie wiary przed pratulińską świątynią. Był jedynym synem swoich rodziców. Przebył 4 km, aby zanieść posiłek obrońcom cerkwi w mroźny styczniowy dzień. Gdy został trafiony kulą, ojciec wziął go na ręce, uniósł wysoko i powiedział: "Niech będzie miłą ofiarą dla Boga". Matka zaś upadła na kolana i prosiła, aby jej syn modlił się przed bożym tronem za prześladowców. Na ten widok oblężeni odrzucili kamienie i zaczęli śpiewać "Kto się w opiekę" i "Pod Twoją obronę". Bł. Filip (Philippos, przyjaciel koni grKiryluk (lat 40) urodził się 1834 r. Także pochodził ze wsi Zaczopki. Zginął jak św. Szczepan. Śmiertelnie zranił go kamień rzucony przez carskiego dobosza jeszcze przed rozpoczęciem strzelaniny. Bł. Onufry (Onoufrios, karmiący osły grWasyluk (lat 21) urodził się w 1853 r. również w Zaczopkach. Był młodym małżonkiem. Broniąc pratulińskiej świątyni, chwycił za drąg i zranił nim rosyjskiego żołnierza. Zaniechał jednak walki, patrząc na śmierć bł. Aniceta. Śmiertelna kula trafiła Onufrego w głowę. Gdy jego stara matka podjęła lament, młoda małżonka bohatera powstrzymywała ją, mówiąc: "O! gdybym ja była godna umrzeć razem z nim". Bł. Daniel (hbr. Daniēl, moim sędzią Bóg hbrKarmasz (lat 40) urodzony w 1834 r. pochodził z Łęgów. Był bratczykiem, podporą pratulińskiego proboszcza, ks. Kurmanowicza, w zmaganiach z władzami; po jego aresztowaniu objął duchowe przywództwo nad parafią. Miał odwagę powiedzieć do naczelnika powiatu: "Wiemy, że wedle postanowienia carskiego nikogo bić nie wolno. Dlatego, jeżeli napadać i bić nas będziecie, bronić się będziemy czym kto może. A jeżeliby car upoważnił was do zabijania, lud gotowy jest zginąć za Boga i wiarę". Kiedy się przekonał, że wojsko nie cofnie się przed zbrodnią, wezwał do odrzucenia wszystkiego, co służyło do obrony, i ujął drewniany Krzyż, śpiewając: "Kto się w opiekę". Dlatego na ikonie jest przedstawiony z Krzyżem. Kula przeszyła mu serce. Zostawił pięcioro dzieci. Bł.bł. Łukasz (Loukās, od łac. lux, lucis, świetlany) Konstanty (łac. constans, constantis, niezmienny, konsekwentny łacBojkowie (lat 21 i 30) także pochodzili z Zaczopek. Jeden z nich uderzył w dzwon przed atakiem żołnierzy a drugi, wzywając do modlitwy, która miała być wyrzucona z liturgii unickiej przez prawosławnych, zaczął śpiewać "Zdrowaś maryjo"... Polegli w czasie strzelaniny. Bł. Michał (hbr. Michaēl, kto ważniejszy od Boga hbrWawryszuk (lat 21) urodzony w 1853 r., pochodził ze wsi Olszyn, odległej od Pratulina o 5 km. Przybiegł do cerkwi, pomny na słowa starca Pikuły z Derła, wypowiedziane przy naczelniku powiatu do zgromadzonych w obronie cerkwi: "Przysięgam na zbawienie duszy, tak jak pragnę oglądać Boga przy skonaniu, że na krok nie ustąpię od naszej wiary"... Na ikonie niesie w procesji obraz Matki Bożej Kodeńskiej. Bł. Bartłomiej (hbr. Bartholomaios, syn TolmajaOsypiuk (lat 28) urodzony w 1846 r., pochodził ze wsi Bohukały. Miał 13 lat gdy zaczęły się prześladowania unitów, widział, jak opornych karano. To utwierdziło go w przekonaniu, że wiary nie zmieni, nie zaprze się jej. Zginął w jej obronie; został męczennikiem jak jego patron, św. Bartłomiej. Bł. Konstanty Łukaszuk (lat 45) urodzony w 1829 r. Był również podporą pratulińskiego proboszcza, ks. Kurmanowicza. Jego błogosławieństwo pozwoliło mu w sposób heroiczny przyjąć śmierć. Bł. Jan (hbr. Iōannēs, Bóg litościwyAndrzejuk (lat 26) urodzony 1848 r. i bł. Maksym (łac. maximus bardzo wielkiHawryluk (lat 35) urodzony 1839 r., pochodzili z Derła, wioski dość odległej od Pratulina. Starzec Pikuła był ich duchowym przywódcą. Mówił: "Życie jest krótkie, a wieczność - bez końca. Bóg jest mocniejszy od cara. Chrystus umarł na krzyżu, więc nam także warto dla Niego umierać"... Kierując się tą maksymą, nie lękali się śmierci. Bł. Ignacy (Ignatios, od łac. (?) ignatus, nieznany, ignis ogień?Franczuk (lat 50) urodził się w 1824 r. Miał siedem lat, gdy kończyło się powstanie listopadowe. Dobrze pamiętał, co działo się za Bugiem, gdy zniesiono unię w 1839 r. Miał ponad 40 lat gdy "skasowano" diecezję Podlaską. Jego dewizą były słowa: "Dla nas wszystkich jest jedna tylko droga - trzymać się silnie wiary świętej, cokolwiek z nami stać się może". W Pratulinie padł od kuli w chwili, gdy wysoko uniósł procesyjny Krzyż. Był bratczykiem, dlatego na ikonie trzyma zapaloną świecę.
TROPARION o Klemensie, ton 4.
Wyrosłeś, bardzo święty, jakby latorośl świętości,* odrost męstwa, kwiat niezmiernie święty i owoc smaczny dany wiernym przez Boga.* Jako więc towarzysz w boju męczenników i uczestnik władzy biskupiej* proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.
TROPARION o męczennikach unickich, ton 8.
Jako fundament męczenników i umocnienie pobożności,* Kościół czci i sławi twoje świetlane cierpienie,* zawsze opiewany błogosławiony, mężniemądry od młodości chwalebny Anicecie:* z cierpiącymi z tobą uproś dla czczących cię oczyszczenia, jako niezwyciężony.
KONTAKION o męczennikach unickich, ton 2.
Krwi waszej strugami* Bóg odział w purpurę Kościół;* On dał wam moc niezwyciężoną* i zachowuje pojednanych w jedności, której wy jesteście umocnieniem.
TEOTOKION, ton 5
Wszyscy wiemy, że jesteś naprawdę bożą pięknie ozdobioną Szatą,* Matko nie znająca męża:* my, czciciele twoi cię prosimy,* potoki naszych grzechów i serc naszych fale* bożą swoją ciszą uspokój* i okryj szatą jedności* Chrystusowy Kościół.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 17,2 i 3.
Będę Cię miłował, Panie, mocy moja,* Pan moją twierdzą.
Stych: Bóg mój wspomożyciel mój, i w Nim będę miał nadzieję.
Apostoł: 1J 3,10b-24.
ALLELUJA
17,21.
Aby wszyscy byli jedno, podobnie jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie.
Stych: Tak i oni niech będą w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
Ewangelia: J 17,6.19-26.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, * jak ja was umiłowałem, powiedział Pan,* alleluja 3x.

wtorek, 17 stycznia 2017

Chełm: Boska Liturgia w dawnej katedrze 23.I.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!


23 stycznia 2017 r. w dawnej katedrze greckokatolickiej (obecnie rzym.kat. Bazylika NMP) na Górze Danielowej w Chełmie sprawowana będzie Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w obrządku bizantyjsko-ukraińskim.
Począwszy od 2004 roku, grekokatolicy lubelscy (w szczególności wspólnota seminaryjna), w dniu liturgicznej uroczystości Męczenników Podlaskich z Pratulina pielgrzymują do świątyni, która była dla Męczenników cerkwią katedralną.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WE WSPÓLNEJ MODLITWIE!
Chełm, ul. Lubelska 2, poniedziałek 23 stycznia 2017 r., godz. 18.00.

niedziela, 15 stycznia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.I.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


18.I.2017 (środa) 18.00 Wielkie Powieczerze z Litią 

19.I.2017 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma z Wielkim Poświęceniem Wody (święto Teofanii czyli Jordan)

21.I.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory 

22.I.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 


2) W wigilię Teofanii tj. we środę 18 bm. obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i nabiału.


3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 258 zł. 74 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano łącznie 597 zł. 04 gr.