niedziela, 20 września 2020

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.IX.2020

 SŁAWA ISUSU CHRYSTU!1) Rozkład celebracji w cerkwi Narodzenia NMP w Lublinie (al. Warszawska) na najbliższy tydzień:


21.IX.2020 (poniedziałek - święto Narodzenia NMP)

18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 


26.IX.2020 (sobota)

17.00 Chrzcielna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 

18.00 Nieszpory święta Podwyższenia Krzyża


27.IX.2020 (niedziela - święto Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego)

10.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Zgodnie z naszym prawem partykularnym, w dniu święta Podwyższenia Krzyża (27.IX.2020) obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, bez względu na niedzielę (por. par. 6 i par. 8 pkt 2 Norm dotyczących postów w Metropolii Przemysko-Warszawskiej).

3) Przypominamy o obowiązującym nadal w związku ze stanem epidemii nakazie zasłaniania w cerkwi nosa i ust (nie dotyczy osób sprawujących obrzędy). Osoby stojące na zewnątrz mają obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób (1,5 m) ALBO zasłonięcia nosa i ust (por. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r., par. 25 ust. 8 pkt 2 - Dz. U., poz. 1356).


4) Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Boskiej Liturgii, udzielona 23.III.2020, na mocy najnowszego rozporządzenia Biskupów UKGK w RP z 18.V.2020 przestała obowiązywać z dniem 31.V.2020 -  w odniesieniu do ogółu wiernych. Natomiast dzieci wymagające opieki, dorośli zobowiązani do sprawowania opieki nad dziećmi oraz osoby starsze, po ukończeniu 65 lat (przede wszystkim z uwagi na chorobę, poczucie osłabienia lub obawę przed infekcją) - mogą nadal z tej dyspensy korzystać. 


5) Nadal zawieszone jest celebrowanie Boskiej Liturgii w kościele św. Jozafata przy ul. Zielonej.

niedziela, 13 września 2020

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.IX.2020

 SŁAWA ISUSU CHRYSTU!1) Rozkład celebracji w cerkwi Narodzenia NMP w Lublinie (al. Warszawska) na najbliższy tydzień:19.IX.2020 (sobota)


18.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


20.IX.2020 (niedziela)

10.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Przypominamy o obowiązującym nadal w związku ze stanem epidemii nakazie zasłaniania w cerkwi nosa i ust (nie dotyczy osób sprawujących obrzędy). Osoby stojące na zewnątrz mają obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób (1,5 m) ALBO zasłonięcia nosa i ust (por. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r., par. 25 ust. 8 pkt 2 - Dz. U., poz. 1356).


3) Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Boskiej Liturgii, udzielona 23.III.2020, na mocy najnowszego rozporządzenia Biskupów UKGK w RP z 18.V.2020 przestała obowiązywać z dniem 31.V.2020 -  w odniesieniu do ogółu wiernych. Natomiast dzieci wymagające opieki, dorośli zobowiązani do sprawowania opieki nad dziećmi oraz osoby starsze, po ukończeniu 65 lat (przede wszystkim z uwagi na chorobę, poczucie osłabienia lub obawę przed infekcją) - mogą nadal z tej dyspensy korzystać. 


4) Nadal zawieszone jest celebrowanie Boskiej Liturgii w kościele św. Jozafata przy ul. Zielonej.

niedziela, 6 września 2020

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.XI.2020

SŁAWA ISUSU CHRYSTU!


1) Rozkład celebracji w cerkwi Narodzenia NMP w Lublinie (al. Warszawska) na najbliższy tydzień:12.IX.2020 (sobota)


18.00 - Nieszpory


13.IX.2020 (niedziela)

10.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Przypominamy o obowiązującym nadal w związku ze stanem epidemii nakazie zasłaniania w cerkwi nosa i ust (nie dotyczy osób sprawujących obrzędy). Osoby stojące na zewnątrz mają obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób (1,5 m) ALBO zasłonięcia nosa i ust (por. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r., par. 25 ust. 8 pkt 2 - Dz. U., poz. 1356).


3) Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Boskiej Liturgii, udzielona 23.III.2020, na mocy najnowszego rozporządzenia Biskupów UKGK w RP z 18.V.2020 przestała obowiązywać z dniem 31.V.2020 -  w odniesieniu do ogółu wiernych. Natomiast dzieci wymagające opieki, dorośli zobowiązani do sprawowania opieki nad dziećmi oraz osoby starsze, po ukończeniu 65 lat (przede wszystkim z uwagi na chorobę, poczucie osłabienia lub obawę przed infekcją) - mogą nadal z tej dyspensy korzystać. 


4) Nadal zawieszone jest celebrowanie Boskiej Liturgii w kościele św. Jozafata przy ul. Zielonej.

niedziela, 16 sierpnia 2020

Lublin - ogłoszenia parafialne 16.VIII.2020

SŁAWA ISUSU CHRYSTU!


1) Rozkład celebracji w cerkwi Narodzenia NMP w Lublinie (al. Warszawska) na najbliższy tydzień:19.VIII.2020 (środa - święto Przemienienia Pańskiego)


18.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, po Liturgii poświęcenie owoców


23.VIII.2020 (niedziela)

10.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Przypominamy o obowiązującym nadal w związku ze stanem epidemii nakazie zasłaniania w cerkwi nosa i ust (nie dotyczy osób sprawujących obrzędy). Osoby stojące na zewnątrz mają obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób (1,5 m) ALBO zasłonięcia nosa i ust (por. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r., par. 25 ust. 8 pkt 2 - Dz. U., poz. 1356).


3) Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Boskiej Liturgii, udzielona 23.III.2020, na mocy najnowszego rozporządzenia Biskupów UKGK w RP z 18.V.2020 przestała obowiązywać z dniem 31.V.2020 -  w odniesieniu do ogółu wiernych. Natomiast dzieci wymagające opieki, dorośli zobowiązani do sprawowania opieki nad dziećmi oraz osoby starsze, po ukończeniu 65 lat (przede wszystkim z uwagi na chorobę, poczucie osłabienia lub obawę przed infekcją) - mogą nadal z tej dyspensy korzystać. 


4) Nadal zawieszone jest celebrowanie Boskiej Liturgii w kościele św. Jozafata przy ul. Zielonej.


5) Kolejna edycja parafialnych ogłoszeń lubelskich na blogu "Z życia grekokatolików" ukaże się, jeśli Bóg pozwoli, w niedzielę 6.IX.2020.

niedziela, 9 sierpnia 2020

Lublin - ogłoszenia parafialne 9.VIII.2020

SŁAWA ISUSU CHRYSTU!


1) Rozkład celebracji w cerkwi Narodzenia NMP w Lublinie (al. Warszawska) na najbliższy tydzień:15.VIII.2020 (sobota)


18.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


16.VIII.2020 (niedziela)

10.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Przypominamy o obowiązującym nadal w związku ze stanem epidemii nakazie zasłaniania w cerkwi nosa i ust (nie dotyczy osób sprawujących obrzędy). Osoby stojące na zewnątrz mają obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób (1,5 m) ALBO zasłonięcia nosa i ust (por. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r., par. 25 ust. 8 pkt 2 - Dz. U., poz. 1356).


3) Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Boskiej Liturgii, udzielona 23.III.2020, na mocy najnowszego rozporządzenia Biskupów UKGK w RP z 18.V.2020 przestała obowiązywać z dniem 31.V.2020 -  w odniesieniu do ogółu wiernych. Natomiast dzieci wymagające opieki, dorośli zobowiązani do sprawowania opieki nad dziećmi oraz osoby starsze, po ukończeniu 65 lat (przede wszystkim z uwagi na chorobę, poczucie osłabienia lub obawę przed infekcją) - mogą nadal z tej dyspensy korzystać. 4) Nadal zawieszone jest celebrowanie Boskiej Liturgii w kościele św. Jozafata przy ul. Zielonej.

niedziela, 2 sierpnia 2020

Lublin - ogłoszenia parafialne 2.VIII.2020

SŁAWA ISUSU CHRYSTU!


1) Rozkład celebracji w cerkwi Narodzenia NMP w Lublinie (al. Warszawska) na najbliższy tydzień:8.VIII.2020 (sobota)


18.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


9.VIII.2020 (niedziela)

10.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Przypominamy o obowiązującym nadal w związku ze stanem epidemii nakazie zasłaniania w cerkwi nosa i ust (nie dotyczy osób sprawujących obrzędy). Osoby stojące na zewnątrz mają obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób (2 m - nie dotyczy członków rodzin mieszkających wspólnie) ALBO zasłonięcia nosa i ust. Jest to interpretacja oficjalna, zawarta w piśmie Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski z 3 bm. (sygn. SEP - D/9.1.2/19).


3) Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Boskiej Liturgii, udzielona 23.III.2020, na mocy najnowszego rozporządzenia Biskupów UKGK w RP z 18.V.2020 przestała obowiązywać z dniem 31.V.2020 -  w odniesieniu do ogółu wiernych. Natomiast dzieci wymagające opieki, dorośli zobowiązani do sprawowania opieki nad dziećmi oraz osoby starsze, po ukończeniu 65 lat (przede wszystkim z uwagi na chorobę, poczucie osłabienia lub obawę przed infekcją) - mogą nadal z tej dyspensy korzystać. 


4) Nadal zawieszone jest celebrowanie Boskiej Liturgii w kościele św. Jozafata przy ul. Zielonej.

niedziela, 26 lipca 2020

Lublin - ogłoszenia parafialne 26.VII.2020

SŁAWA ISUSU CHRYSTU!


1) Rozkład celebracji w cerkwi Narodzenia NMP w Lublinie (al. Warszawska) na najbliższy tydzień:1.VIII.2020 (sobota)

18.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2.VIII.2020 (niedziela)

10.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.00 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Przypominamy o obowiązującym nadal w związku ze stanem epidemii nakazie zasłaniania w cerkwi nosa i ust (nie dotyczy osób sprawujących obrzędy). Osoby stojące na zewnątrz mają obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób (2 m - nie dotyczy członków rodzin mieszkających wspólnie) ALBO zasłonięcia nosa i ust. Jest to interpretacja oficjalna, zawarta w piśmie Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski z 3 bm. (sygn. SEP - D/9.1.2/19).


3) Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Boskiej Liturgii, udzielona 23.III.2020, na mocy najnowszego rozporządzenia Biskupów UKGK w RP z 18.V.2020 przestała obowiązywać z dniem 31.V.2020 -  w odniesieniu do ogółu wiernych. Natomiast dzieci wymagające opieki, dorośli zobowiązani do sprawowania opieki nad dziećmi oraz osoby starsze, po ukończeniu 65 lat (przede wszystkim z uwagi na chorobę, poczucie osłabienia lub obawę przed infekcją) - mogą nadal z tej dyspensy korzystać. 


4) Nadal zawieszone jest celebrowanie Boskiej Liturgii w kościele św. Jozafata przy ul. Zielonej.