niedziela, 28 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 28.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu jest następujący:


31.VIII.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

3.IX.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

4.IX.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2)  Parafia w Kostomłotach zaprasza na święto patronalne w niedzielę 11.IX.2016 o 12.00 (szczegóły na stronie kostomloty.com).


3)  Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 244 zł. 39 gr. . Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 7.948 zł. 64 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 21 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 21.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


24.VIII.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

28.VIII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (w tym dniu przypada święto Zaśnięcia Najśw. Bogurodzicy - teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC publikujemy pod ogłoszeniami)2)  Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 194 zł.10 gr., a 19 bm. wpłacono na subkonto Rady Parafialnej 3.000 zł. (opłata wyniosła 18 zł.). Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.704 zł. 25 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).15 ♀ ZAŚNIĘCIE NAJŚW. PANI NASZEJ BOGURODZICY I ZAWSZE DZIEWICY MARYI
TROPARION, ton 1.
W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, * w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Matko Boża: * połączyłaś się ze źródłem życia, * Ty, która jesteś Matką Życia, * a przez swoje modlitwy * uwalniasz nas od śmierci.
KONDAKION, ton 2.
Ani grób ani śmierć nie miały władzy nad Matką Boga * nieustającą w modlitwach i w orędownictwie niezawodną nadzieję. * Ponieważ jest ona Matką Życia, * przeniósł ją do życie Ten, który zamieszkał w jej zawsze dziewiczym łonie.
PROKIMEN, ton 3
Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.
Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwaćƒ mnie będą wszystkie narody.
Apostoł: Flp 2, 5-11
ALLELUJA
Ps 44, 11 i 13
Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.
Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.
Ewangelia: Łk 10, 38-42 i 11, 27-28.
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:
Refren: Aniołowie widząc zaśnięcie Przeczystej, zadziwili się: * jak to Dziewica odchodzi z ziemi do nieba.
Irmos: W tobie, Najczystsza Dziewico, nie zachowane jest prawo natury:
w rodzeniu nietknięte pozostaje dziewictwo
i życie zaślubia się ze śmiercią;
po rodzeniu zostajesz dziewicą,
a po śmierci jesteś żywa
i nieustannie nas ochraniasz, Bogurodzico, jako swe dziedzictwo.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13
Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego będę wzywać, alleluja 3x.

niedziela, 14 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 14.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) W najbliższym tygodniu rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej jest następujący:


16.VIII.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

21.VIII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W piątek 19 bm. (6 VIII wg. kalendarza juliańskiego) przypada święto Przemienienia Pańskiego (teksty Liturgii przed-święta i samego święta  w przekładzie śp. o. Romana Piętki MIC podajemy poniżej, pod ogłoszeniami). W tym dniu cerkiew parafialna w Jarosławiu ma swe święto patronalne. W br. połączone ono będzie z uroczystościami Roku Miłosierdzia i jubileuszu 20-lecia koronacji jarosławskiej ikony MB "Brama Miłosierdzia", na których obecność duchownych eparchii metropolitalnej jest obligatoryjna, Dlatego też w tym roku nie będzie Liturgii świątecznej w cerkwi lubelskiej. Zapraszamy jednocześnie do Jarosławia: pełny program obchodów 18-19 bm. dostępny jest na stronie cerkiew.nazwa.pl, zaś sama Liturgia pontyfikalna pod przewodnictwem WB Światosława Szewczuka celebrowana będzie o 10.00).


3) Przez 4 niedziele (24 i 31 lipca oraz 7 i 14 sierpnia br.) zebrano łącznie 396 zł. na tacę. Z ww. kwoty wypada odliczyć 1/4 tytułem cathedraticum, jako że dokładna kwota kolekty z 7 bm. nie jest znana. Zatem cathedraticum sierpniowe to 99 zł., po strąceniu 3 zł. 50 gr. za przekaz, pozostałe 95 zł. 50 gr. zostanie wpłacone na konto Kurii Metropolitalnej. Obecny zaś bilans tej daniny to 2.103 zł. 21 gr. (minus 27 zł. 50 gr. kosztów wpłat).

4) W okresie, o którym mowa w pkt. 3) do skrzynki świeczkowej w bm. zebrano 96 zł. 51 gr., zaś na tacę (pod odliczeniu cathedraticum) - 297 zł.. Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.510 zł. 15 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 7.000 zł. (koszty 41 zł. 90 gr.).5 PRZED-ŚWIĘTO Przemienienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. - Św. męczennika EUSYGNIOSA
TROPARION o Przed-święcie, ton 4.
Wyjdźmy zawczasu, wierni, na spotkanie Przemienienia Chrystusa, * świętujmy z przepychem tę wigilię i wołajmy: * Nadszedł dzień boskiej radości, * bo Pan wchodzi na górę Tabor, * by zajaśnieć blaskiem Swego bóstwa
KONDAKION, ton 4.
Dziś w boskim Przemienieniu * jaśnieje Bożym blaskiem cała śmiertelna natura * i woła radośnie: * Chrystus się przemienia, zbawiając wszystkich.
6 ♀ PRZEMIENIENIE PANA NASZEGO, BOGA I ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA

Antyfona pierwsza

Ps 65, 1; Ps 76, 19; Ps 103, 2.
- Wykrzykujcie Bogu wszystkie ziemie, psalm śpiewajcie Jego imieniu, * dajcie cześć Jego chwale.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.
- Głos gromu Twojego naokoło, błyskawice Twoje okrąg ziemi oświecały, * wzruszyła się i zatrzęsła się ziemia.
- Oblekłeś się w chwałę i ozdobę, * przyodziałeś się światłością jakoby szatą

Antyfona druga

Ps 47, 2; Ps 77, 54 i 68.
- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, * strona północna, miasto Króla wielkiego.
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, * który przemieniłeś się na górze, śpiewających Ci: alleluja.
- I przywiódł ich na górę świętą Swoją, * górę, którą nabyła Jego prawica.
- Górę Syjon, którą umiłował, * i zbudował podobną do jednorożców świątynię Swoją.
- Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu... 

Antyfona trzecia

Ps 141, 1-2; Ps 14, 1; Ps 23, 3.
- Którzy ufają w Panu są jak góra Syjon, nie poruszy się na wieki.
Troparion, ton 7: Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie.
- Góry wokół niego, a Pan wokoło ludu Swego odtąd i aż na wieki.
- Panie, któż będzie mieszkał w przybytku Twoim, albo kto odpocznie na górze Twojej świętej.
- Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym Jego miejscu.
Śpiew na Wejście, Ps 42, 3:
Wyślij światłość Twoją i prawdę Twoją: one mnie prowadziły i wyprowadziły na górę świętą Twoją.
TROPARION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie. 
KONDAKION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * i uczniowie Twoi, na ile mogli, zobaczyli Twoją chwałę, * aby, widząc Cię krzyżowanego, * zrozumieli, że cierpisz dobrowolnie * i opowiadali ludziom, * że Ty jesteś rzeczywiście Blaskiem Ojca.
PROKIMEN, ton 4.
Ps 103, 24 i 1.
Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, * wszystko w mądrości uczyniłeś.
Stych: Błogosław, duszo moja, Panu, Panie Boże mój, bardzoś się możnym okazał. 
ALLELUJA, ton 8.
Ps 88, 12 i 16.
Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia.
Stych: Błogosławiony lud, który zna wesołe śpiewanie.
Zamiast Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:
Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * na Taborze przemienionego Pana.
Irmos: Rodzenie Twoje było dziewicze,
to Bóg wyszedł z Twojego łona,
przyjął na siebie ciało,
zjawił się na ziemi i przebywał z ludźmi.
Dlatego Ciebie, Bogurodzico, wszyscy uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 88, 16b i 17.
Panie, chodzić będziemy w jasności oblicza Twego * i w imieniu Twoim będziemy się weselić na wieki, alleluja 3x. 


niedziela, 17 lipca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 17.VII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) W następną niedzielę (24.VII.2016) zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.


2) W piątek 15 bm. zmarł w szpitalu w Olsztynie Profesor Michał Łesiów, Nestor naszej Parafii. Urodzony 3 maja 1928 r., językoznawca, ukrainista, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS i KUL (życiorys naukowy - KLIKNIJ TU). Był aktywnym wiernym Kościoła greckokatolickiego, przez wiele lat wykładał jęz. staro-cerkiewno-słowiański oraz ukraiński dla alumnów greckokatolickich w Seminarium lubelskim. W naszej wspólnocie parafialnej pełnił przez długie lata funkcję lektora. Razem z Małżonką Marią ufundował dzwon MYCHAJŁO (MICHAŁ) i sfinansował renowację ikonostasu z Teniatysk dla cerkwi lubelskiej. Był również delegatem na Zgromadzenie Patriarchalne UKGK (Lwów 1998) i Zgromadzenie Eparchialne UKGK w Polsce (Przemyśl 2002). Św. Jan Paweł II odznaczył Profesora medalem Pro Ecclesia et Pontifice (1998).

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Olsztynie, gdzie Profesor zmarł i gdzie zamieszkują Jego krewni.

Wo błażennom uspenii wicznyj pokoj podażd', Hospody, nowoprestawłennomu rabu Twojemu Mychajiłu, i sotwory Jemu WICZNUJU PAMIAT'!


3) Na tacę zebrano dziś 155 zł. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 50 gr. na poczet kosztów przekazu, zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako przeznaczona w połowie na Fundusz Synodalny UKGK, w połowie zaś na Fundusz Programu "Żywa Parafia".


4) Do skrzynki świeczkowej w bm. zebrano 105 zł. 85 gr., zaś 14 bm. wpłacono na subkonto Rady Parafialnej 1.500 zł. (opłata 9 zł.). Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.116 zł. 64 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 7.000 zł. (koszty 41 zł. 90 gr.).


5) Kolejne ogłoszenia parafialne ukażą się, jeśli Bóg pozwoli, w niedzielę 14. sierpnia br.

niedziela, 10 lipca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 10.VII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


12.VII.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Apostołów Piotra i Pawła (troparion i kondakion w przekładzie śp. o. archim, Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

17.VII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę zebrano dziś 236 zł. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako świętopietrze. Całość zebranych we wszystkich parafiach pieniędzy Kuria przekaże na potrzeby Stolicy Rzymskiej.

3) Również w przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na cel zewnętrzny, a mianowicie połowa zebranej sumy na Fundusz Synodalny UKGK, druga zaś połowa - na fundusz programu "Żywa Parafia". Tym niemniej za tydzień dokonane zostanie rozliczenie bilansu kolekt parafialnych oparte o wpływy ze skrzynki świeczkowej oraz wpłaty na subkonto Rady Parafialnej.12 LIPCA (29 CZERWCA st. st.)

WTOREK

♀ ŚWIĘTYCH CHWALEBNYCH I NAJWSPANIALSZYCH NACZELNYCH KORYFEUSZY APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA.
    Jakąż piękniejszą pochwałę można wydać o tych koryfeuszach apostołów od tej, jaką dał im Sam Pan mówiąc o jednym: "Błogosławiony jesteś" i "Ty jesteś Skała i na tej skale zbuduję Kościół Mój", a drugiego nazywając "Naczyniem wybornym przeznaczonym do tego, by znieść imię Moje przed książąt i królów"? ...Święty Piotr oddał życie za czasów Nerona w 67 roku przez ukrzyżowanie głową na dół, zostawiając po sobie na stolicy rzymskiej i na urzędzie przewodniczenia Kościołowi Powszechnemu świętego Linusa i jego następców aż do naszych czasów. Św. Paweł umarł też w Rzymie za Nerona jako męczennik przez ścięcie w tym samym czasie, jeśli wierzyć tradycji, co i św. Piotr.

TROPARION, ton 4.
Naczelni Koryfeusze apostołów * i nauczyciele całego świata, * proście Władcę wszechrzeczy o pokój dla świata * i bogate miłosierdzie dla dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.
Niewzruszonych i głoszących Bożą naukę heroldów, * kwiat Uczniów, przyjąłeś do siebie, Panie, * darząc pokojem i pełnią wszelkiego Twojego dobra. * Trudy ich i śmierć przyjąłeś ponad całopalne ofiary, Ty, jedynie darzący chwałą Swych Świętych.


Apostoł: Kor2 11, 21b-12, 9. Ewangelia: Mt 16,13-19.

niedziela, 3 lipca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 3.VII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


7.VII.2016 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (uroczystość św. Jana Chrzciciela - teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC zamieszczamy pod ogłoszeniami)


10.VII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2)  Dzisiejsza zbiórka na tacę przeznaczona jest na potrzeby Kurii Metropolitalnej. Zebrano łącznie 215 zł. 21 gr. oraz 50,5 UAH (według kursu średniego NBP z 1 bm. - 8 zł. 04 gr.). Po dodaniu do powyższych kwot złotówki ze zbiórki na Fundusz Misyjny z 19 czerwca br. otrzymamy sumę 224 zł. 25 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostałe 220 zł. 75 gr. zostanie wpłacone na konto Kurii jako comiesięczne cathedraticum. Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 2.004 zł. 21 gr. (minus 24 zł. kosztów wpłat).3)  Taca w przyszłą niedzielę, tj. 10 bm., przeznaczona będzie - zgodnie z wytycznymi Kurii z 28.I.2016 (l.dz. 55/I/2016) -  na potrzeby Stolicy Rzymskiej. Dotychczasową praktyką było przeprowadzanie zbiórki świętopietrza w sam dzień święta Apostołów Piotra i Pawła. W br. na świętopietrze przeznaczona zostanie taca z niedzieli poprzedzającej święto.


4) W związku z powyższym, bilans kolekt parafialnych przedstawiony zostanie w niedzielę 17 bm.


 
24 ♀ NARODZENIE CZCIGODNEGO SŁAWNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA I CHRZCICIELA PAŃSKIEGO JANA

TROPARION, ton 4.

Proroku i Poprzedniku przyjścia Chrystusa, * czcząc ciebie z miłością, nie umiemy godnie cię pochwalić: * przez twoje bowiem chwalebne i sławne narodzenie niepłodność twej matki ustała * i rozwiązała się niemota ojca, * a światu zostało obwieszczone Wcielenie Syna Bożego.

KONDAKION, ton 3.

Dawniej niepłodna teraz rodzi Poprzednika Chrystusa, * a on jest wypełnieniem wszystkich proroctw; * kto włożył w Jordanie rękę na Tego, * Kogo przepowiadali prorocy, * okazał się prorokiem i zwiastunem Słowa Bożego, a zarazem Jego Poprzednikiem.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 63, 11 i 2.
Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu * i będzie w Nim miał nadzieję.
Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.

Apostoł: Rz 13, 11c-14, 4.

ALLELUJA

Łk 1, 68 i 76
Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził i uczynił odkupienie ludu Swego.
Stych: A ty, dzieciątko, nazwane będziesz prorokiem Najwyższego.

Ewangelia: Łk 1, 1-25, 57-68, 76 i 80.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

niedziela, 26 czerwca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 26.VI.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


29.VI.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

3.VII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2)    Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 224 zł. 30 gr. oraz 50 kopiejek ukraińskich (czyli 8 groszy wg. kursu średniego NBP z 24 bm.). Jednocześnie wspomnieć wypada, że kolekta w zeszłą niedzielę była większa o 10 zł., które przekazano p. J. Szwajcowskiemu jako refundację kosztów nabycia zapasu wody mineralnej. Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.010 zł. 79 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 5.500 zł. (koszty 32 zł. 90 gr.).