niedziela, 22 lutego 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.II.2015

Sława Isusu Chrystu!1) W dniu jutrzejszym (poniedziałek 23.II.2015) rozpoczyna się Wielki Post. W dniu tym obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i nabiału (jaja, mleko, sery i inne pokarmy mleczne).


 2) Porządek celebracji w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu:


23.II.2015 (poniedziałek) 18.00 I część Kanonu św. Andrzeja z Krety

25.II.2015 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

28.II.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

29.II.2015 (Niedziela Tryumfu Ortodoksji) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego


3) Przypominamy, że w dniach 6-8 marca br. (pt.-nd.) odbędą się w naszej cerkwi rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi znany wielu naszym Parafianom o. dr Marek Blaza SI z Warszawy.

4) Na tacę i do skrzyneczki świeczkowej zebrano dziś 268 zł. 93 gr. Suma kolekt lutowych wynosi zatem (po uwzględnieniu opisanych wcześniej wydatków) 846 zł. 77 gr. Z uwagi na przewidywane w początkach marca wydatki związane z organizacją rekolekcji - pieniądze te nie będą wpłacone w bm. na subkonto Rady Parafialnej, lecz pozostaną do dyspozycji w gotówce.  

niedziela, 15 lutego 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.II.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:

21.II.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

22.II.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (Niedziela ta nosi miano Seropustnej lub Wybaczania Win; od następującego po niej poniedziałku rozpoczyna się Wielki Post)


2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 312 zł. 66 gr. W minionym tygodniu z gotówki zebranej w lutym zakupiono nową wtyczkę do kabla zasilającego reflektory przy cerkwi (7 zł. 43 gr.) oraz wykonano oprawę ikon 12 największych świąt cerkiewnych (ikonę Spotkania Pańskiego można było dziś podziwiać na tetrapodionie) za 306 zł. Po uwzględnieniu tych wydatków suma kolekt lutowych wynosi obecnie 577 zł. 84 gr. (o 77 gr. mniej niż przed tygodniem).

niedziela, 8 lutego 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.II.2015

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


12.II.2015 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (wspomnienie Trzech Hierarchów - Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma)

14.II.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

15.II.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Spotkania Pańskiego - odbędzie się błogosławieństwo świec)


2) Otrzymaliśmy informację, z której wynika, że Parafia nasza otrzymała była z Caritas 3 świece duże (cena sprzedażna 15 zł.), 18 świec małych (po 6 zł.) oraz 40 kartek świątecznych (po 3 zł.).
Zatem wierni nabyli 2 świece duże (30 zł.), 15 małych (90 zł.) i 21 kartek (63 zł.) - czyli łączna należność Parafii wobec Caritas wynosi 183 zł. Kwota powyższa zostanie jutro wpłacona na konto Caritas. Natomiast reszta zebranych do skrzynki świeczkowej pieniędzy (458,51 - 183 = 275,51) jest przychodem własnym Parafii.

3) Do skrzynki świeczkowej w okresie 1-8 bm. oraz na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 208 zł. 90 gr. Do kwoty tej doliczyć należy 100 zł. przekazane przez p. skarbnik Rady (środki nie wykorzystane ze zbiórki na wspólną Wigilię) oraz kwotę 275 zł. 51 gr. z tytułu grudniowo-styczniowych ofiar ze skrzynki świeczkowej - co czyni sumę 584 zł. 41 gr. Od sumy tej odjąć należy koszty wpłaty kolekt styczniowych (2 zł. 90 gr.) i przewidywany koszt wpłaty należności na rzecz Caritas (jw.) - otrzymany wynik 578 zł. 61 gr. jest tożsamy z sumą kolekt lutowych wg. stanu na dzień dzisiejszy.

niedziela, 1 lutego 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.II.2015

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!
1)  Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w nadchodzącym tygodniu:


4.II.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

7.II.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

8.II.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) W najbliższym tygodniu przypada tzw. zahalnycia - przez cały tydzień nie obowiązują żadne ograniczenia postne.

3) Ks. Proboszcz oczekuje na zgłoszenia parafian ws. wizyty duszpasterskiej (tel. 603-762-946, e-mail: s_batruch@poczta.onet.pl)

4)  Już dzisiaj zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które odbędą się w naszej Parafii w dniach 6-8 marca br. (piątek-niedziela). Poprowadzi je znany wielu naszym Parafianom z pobytu w Lublinie o. dr Marek Blaza SI. 
 Szczegółowy program rekolekcji zostanie podany później, a my już teraz zapraszamy do odwiedzenia strony domowej o. Marka w internecie.

 5) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 176 zł. 85 gr. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem eparchialnym, kwota ta (po strąceniu 3 zł. na poczet kosztów przekazu, czyli w wysokości 173 zł. 85 gr.) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej w Przemyślu tytułem tzw. cathedraticum.
Pieniądze zebrane do skrzynki świeczkowej zostaną doliczone do kolekty 8 bm.