niedziela, 13 sierpnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.VIII.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w następnym tygodniu:


19.VIII.2017 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Przemienienia Pańskiego

20.VIII.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W okresie 30.VII-13.VIII.2017 do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano 738 zł. 85 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 10.270 zł. 60 gr., wydano z gotówki 413 zł. 13 gr., wpłacono 10.000 zł. (opłaty 60 zł.).

3) Teksty zmienne Liturgii Przemienienia Pańskiego w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC (1937-2011):


6 ♀ PRZEMIENIENIE PANA NASZEGO, BOGA I ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA

Antyfona pierwsza

Ps 65, 1; Ps 76, 19; Ps 103, 2.
- Wykrzykujcie Bogu wszystkie ziemie, psalm śpiewajcie Jego imieniu, * dajcie cześć Jego chwale.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.
- Głos gromu Twojego naokoło, błyskawice Twoje okrąg ziemi oświecały, * wzruszyła się i zatrzęsła się ziemia.
- Oblekłeś się w chwałę i ozdobę, * przyodziałeś się światłością jakoby szatą

Antyfona druga

Ps 47, 2; Ps 77, 54 i 68.
- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, * strona północna, miasto Króla wielkiego.
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, * który przemieniłeś się na górze, śpiewających Ci: alleluja.
- I przywiódł ich na górę świętą Swoją, * górę, którą nabyła Jego prawica.
- Górę Syjon, którą umiłował, * i zbudował podobną do jednorożców świątynię Swoją.
- Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu... 

Antyfona trzecia

Ps 141, 1-2; Ps 14, 1; Ps 23, 3.
- Którzy ufają w Panu są jak góra Syjon, nie poruszy się na wieki.
Troparion, ton 7: Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie.
- Góry wokół niego, a Pan wokoło ludu Swego odtąd i aż na wieki.
- Panie, któż będzie mieszkał w przybytku Twoim, albo kto odpocznie na górze Twojej świętej.
- Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym Jego miejscu.
Śpiew na Wejście, Ps 42, 3:
Wyślij światłość Twoją i prawdę Twoją: one mnie prowadziły i wyprowadziły na górę świętą Twoją.
TROPARION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie. 
KONDAKION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * i uczniowie Twoi, na ile mogli, zobaczyli Twoją chwałę, * aby, widząc Cię krzyżowanego, * zrozumieli, że cierpisz dobrowolnie * i opowiadali ludziom, * że Ty jesteś rzeczywiście Blaskiem Ojca.
PROKIMEN, ton 4.
Ps 103, 24 i 1.
Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, * wszystko w mądrości uczyniłeś.
Stych: Błogosław, duszo moja, Panu, Panie Boże mój, bardzoś się możnym okazał. 
ALLELUJA, ton 8.
Ps 88, 12 i 16.
Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia.
Stych: Błogosławiony lud, który zna wesołe śpiewanie.
Zamiast Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:
Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * na Taborze przemienionego Pana.
Irmos: Rodzenie Twoje było dziewicze,
to Bóg wyszedł z Twojego łona,
przyjął na siebie ciało,
zjawił się na ziemi i przebywał z ludźmi.
Dlatego Ciebie, Bogurodzico, wszyscy uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 88, 16b i 17.
Panie, chodzić będziemy w jasności oblicza Twego * i w imieniu Twoim będziemy się weselić na wieki, alleluja 3x. 

niedziela, 23 lipca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 23.VII.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


29.VII.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

30.VII.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 361 zł. 51 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 9.531 zł. 75 gr., wydano z gotówki 413 zł. 13 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłaty 42 zł.). [Dodano 24.VII.2017: Na subkonto Rady Parafialnej wpłacono 24.VII.2017 kwotę 3.000 zł. (opłata 18 zł.). Zatem bilans kolekt parafialnych ulega zmianie: wpłacono łącznie 10.000 zł. (opłaty 60 zł.).] 


3) Kolejne ogłoszenia, jeśli Bóg pozwoli, ukażą się w niedzielę 13.VIII.2017.

niedziela, 16 lipca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 16.VII.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) W następną niedzielę, tj. 23.VII.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) Do skrzynki świeczkowej trafiło dziś 186 zł. 11 gr., zaś na tacę zebrano 357 zł. 20 gr. i 1 euro. Ponieważ Ks. Proboszcz wspomógł już organizację wypoczynku dla dzieci z Parafii Greckokatolickiej w Połtawie (a nie z obwodu charkowskiego, jak błędnie podaliśmy w ogłoszeniach z 9 bm.) kwotą 600 zł. z funduszów własnych, tytułem częściowej refundacji wypłacono Mu z zebranych dziś pieniędzy 530 zł. Natomiast 13 zł. 31 gr. oraz 1 euro (wg. tabeli kursów średnich A NBP z 14 bm. jest to w zaokrągleniu równowartość 4 zł. 22 gr.) zaliczono do przychodów naszej Parafii. Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 9.170 zł. 24 gr., wydano z gotówki 413 zł. 13 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłaty 42 zł.).

niedziela, 9 lipca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 9.VII.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


12.VII.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Koryfeuszy Apostołów Piotra i Pawła 

16.VII.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 396 zł. 04 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 9.152 zł. 71 gr.,  wydano z gotówki 413 zł. 13 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłaty 42 zł.).

3) We środę 12 bm. taca przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Rzymskiej (świętopietrze), zaś w niedzielę 16 bm. - na wsparcie wypoczynku wakacyjnego dzieci z obwodu charkowskiego Ukrainy.

niedziela, 2 lipca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 2.VII.2017

Sława Isusu Chrystu!1) W następną niedzielę, tj. 9.VII.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.


2) Dzisiejsza taca przeznaczona była na cathedraticum. Zebrano 355 zł. 71 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostałe 352 zł. 21 gr. trafią na konto Kurii Metropolitalnej. Obecny bilans tej daniny: 2.339 zł. 10 gr. (minus 24 zł. 50 gr. kosztów). Kolejna taca przeznaczona na cathedraticum zbierana będzie w niedzielę 3.IX.2017.


3) W ramach prowadzonej osobno zbiórki na Fundusz Synodu UKGK i Fundusz Programu "Żywa Parafia" zebrano 33 zł. Kwota powyższa zostanie przesłana na konto Kurii wraz z cathedraticum (stąd bez potrąceń na koszty przekazu).


4) Do skrzynki świeczkowej trafiło 20 zł. 31 gr. Z gotówki wydano 79 zł. 84 gr. na baterie do mikrofonów krawatowych. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 8.756 zł. 67 gr., wydano z gotówki 413 zł. 13 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłaty 42 zł.).


5) Zachęcamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Górę Jawor (Łemkowszczyzna):Pielgrzymka piesza z Krynicy-Zdroju na Świętą Górę Jawor - 2017

20 lipca 2017 r. - czwartek
Święta Liturgia i WYMARSZ – godz. 8:00
TRASAKrynica-Zdrój (cerkiew gr.-kat.,
ul. Kraszewskiego 177) → Mochnaczka →
 Banica → Czertiżne → Ropki → Hańczowa

21 lipca 2017 r. - piątek
 TRASA: Hańczowa  →  Wysowa-Zdrój  →  Góra Jawor
      godz. 9:30 - Molebeń do Bogurodzicy
                10:00 - Liturgia Pontyfikalna, procesja

Pielgrzymi zabierają ze sobą:
  • odpowiedni ubiór: chłopcy i mężczyźni – długie spodnie, a dziewczęta i kobiety – spódnice
  • czapki – okrycie głowy od słońca
  • płaszcze / kurtki – lekkie okrycie od deszczu
  • śpiwór i karimata / materac

Pielgrzymi, którzy przyjadą do Krynicy własnym autem, będą mieć w czwartek wieczorem zabezpieczony transport powrotny do Krynicy, by następnie móc swoim samochodem wrócić na miejsce noclegu pielgrzymów. Koniecznie zgłoś nam taką potrzebę w formularzu rejestracyjnym!

Szczegółowe informacje, wraz z pełnym programem, w lipcu.

Na miejscu będą zbierane ofiary na pokrycie kosztów pielgrzymki(posiłki, nocleg).

 
 

niedziela, 25 czerwca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.VI.2017

Sława Isusu Chrystu!1) W następną niedzielę, tj. 2.VII.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o godz. 10.00.

2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 380 zł. 51 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 8.736 zł. 36 gr., wydano z gotówki 333 zł. 29 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłaty 42 zł.).

3) W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie dla Kurii Metropolitalnej (cathedraticum), a jednocześnie przeprowadzona zostanie zbiórka do osobnej skarbonki na Fundusz Synodu UKGK i Fundusz Programu "Żywa Parafia".

4) Zachęcamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Górę Jawor (Łemkowszczyzna):

Pielgrzymka piesza z Krynicy-Zdroju na Świętą Górę Jawor - 2017

20 lipca 2017 r. - czwartek
Święta Liturgia i WYMARSZ – godz. 8:00
TRASAKrynica-Zdrój (cerkiew gr.-kat.,
ul. Kraszewskiego 177) → Mochnaczka →
 Banica → Czertiżne → Ropki → Hańczowa

21 lipca 2017 r. - piątek
 TRASA: Hańczowa  →  Wysowa-Zdrój  →  Góra Jawor
      godz. 9:30 - Molebeń do Bogurodzicy
                10:00 - Liturgia Pontyfikalna, procesja

Pielgrzymi zabierają ze sobą:
  • odpowiedni ubiór: chłopcy i mężczyźni – długie spodnie, a dziewczęta i kobiety – spódnice
  • czapki – okrycie głowy od słońca
  • płaszcze / kurtki – lekkie okrycie od deszczu
  • śpiwór i karimata / materac

Pielgrzymi, którzy przyjadą do Krynicy własnym autem, będą mieć w czwartek wieczorem zabezpieczony transport powrotny do Krynicy, by następnie móc swoim samochodem wrócić na miejsce noclegu pielgrzymów. Koniecznie zgłoś nam taką potrzebę w formularzu rejestracyjnym!

Szczegółowe informacje, wraz z pełnym programem, w lipcu.

Na miejscu będą zbierane ofiary na pokrycie kosztów pielgrzymki(posiłki, nocleg).
niedziela, 18 czerwca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.VI.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


21.VI.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

24.VI.2017 (sobota) 17.30 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

25.VI.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) W przyszłą niedzielę, tj. 25 bm., odbędzie się uroczyste zakończenie roku katechetycznego w działającym przy naszej Parafii międzyszkolnym punkcie nauczania religii greckokatolickiej.


3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 440 zł. 73 gr. oraz 10 kopiejek ukraińskich (wg. tabeli kursów średnich A NBP z 16 bm. jest to równowartość 1,45 grosza, co w zaokrągleniu na korzyść Parafii daje 2 grosze), co czyni łącznie 440 zł. 75 gr. Z gotówki wydano 14 zł. 99 gr. na baterie do mikrofonów krawatowych. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 8.355 zł. 85 gr., wydano z gotówki 333 zł. 29 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.).  

niedziela, 11 czerwca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.VI.2017

SŁAWA ISUSU CHRYSTU!


1) W przyszłą niedzielę, tj. 18.VI.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2)    Parafia św. Nikity w Kostomłotach nad Bugiem zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Pratulina, powiązaną w br. z jubileuszem 90-lecia powrotu do jedności katolickiej w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Nasza Parafia wraz ze wspólnotą seminaryjną organizują wspólny wyjazd do Pratulina i Kostomłot w sobotę 17.VI.2017. Z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych uczestników z Lublina, wyjazd odbędzie się nie wynajętym busem czy autobusem, a samochodami prywatnymi. Bardziej szczegółowych informacji udzielić może Ks. Proboszcz Stefan Batruch: s_batruch@poczta.onet.pl


3) Na tacę zebrano dziś 536 zł. Kwota powyższa, po zaokrągleniu ze środków własnych wpłacającego w górę do pełnych dziesiątek złotych (540 zł.), zostanie na koszt wpłacającego przelana na konto greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Lublinie.


4) Do skrzynki świeczkowej trafiło z kolei 36 zł. 40 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 7.915 zł. 10 gr., wydano z gotówki 318 zł. 30 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.).

niedziela, 4 czerwca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 4.VI.2017

SŁAWA ISUSU CHRYSTU!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


5.VI.2017 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

10.VI.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

11.VI.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę zebrano dziś 512 zł. 82 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota (509 zł. 32 gr.) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum. Bilans tej daniny: 1.983 zł. 39 gr. (minus 21 zł. kosztów).

3) Do skrzynki świeczkowej zebrano 44 zł. 80 gr. oraz 1 funta szterlinga (wg. tabeli kursów średnich A NBP z 2 bm. - równowartość 4 zł. 80 gr. w zaokrągleniu), co czyni łącznie 49 zł. 60 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 7.878 zł. 70 gr., wydano z gotówki 318 zł. 30 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.).

4) Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby Greckokatolickiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.


5)   Parafia św. Nikity w Kostomłotach nad Bugiem zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Pratulina, powiązaną w br. z jubileuszem 90-lecia powrotu do jedności katolickiej w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Nasza Parafia wraz ze wspólnotą seminaryjną organizują wspólny wyjazd do Pratulina i Kostomłot w sobotę 17.VI.2017. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Ks. Proboszcza Stefana Batrucha: s_batruch@poczta.onet.pl 

poniedziałek, 29 maja 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 28.V.2017

SŁAWA ISUSU CHRYSTU!


1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:3.VI.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

4.VI.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Pięćdziesiątnicy)

o 10.00 - dla ogółu parafian

o 12.00 - dla rodziców z małymi dziećmi UWAGA! LITURGIA DLA RODZICÓW Z MAŁYMI DZIEĆMI ODWOŁANA (PRAWDOPODOBNIE DO POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO LUB AKADEMICKIEGO 2017/18)


2)  Parafia św. Nikity w Kostomłotach nad Bugiem zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Pratulina, powiązaną w br. z jubileuszem 90-lecia powrotu do jedności katolickiej w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Nasza Parafia wraz ze wspólnotą seminaryjną organizują wspólny wyjazd do Pratulina i Kostomłot w sobotę 17.VI.2017. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Ks. Proboszcza Stefana Batrucha: s_batruch@poczta.onet.pl 

3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano 658 zł. 75 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 7.829 zł. 10 gr., wydano z gotówki 318 zł. 30 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.). 

niedziela, 21 maja 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 21.V.2017

CHRYSTOS WOSKRESE!1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


25.V.2017 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Wniebowstąpienia Pańskiego
27.V.2017 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

28.V.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

o 10.00 - dla ogółu parafian

o 12.00 - dla rodziców z małymi dziećmi2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 390 zł. 43 gr. Z gotówki wydano 59 zł. 94 gr. na baterie do mikrofonów krawatowych. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 7.170 zł. 35 gr., wydano z gotówki 318 zł. 30 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.). 


3) Parafia św. Nikity w Kostomłotach nad Bugiem zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Pratulina, powiązaną w br. z jubileuszem 90-lecia powrotu do jedności katolickiej w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Nasza Parafia wraz ze wspólnotą seminaryjną organizują wspólny wyjazd do Pratulina i Kostomłot w sobotę 17.VI.2017. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Ks. Proboszcza Stefana Batrucha: s_batruch@poczta.onet.pl 

wtorek, 16 maja 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 14.V.2017

CHRYSTOS WOSKRESE!1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


20.V.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

21.V.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

o 10.00 - dla ogółu parafian

o 12.00 - dla rodziców z małymi dziećmi


2) Na tacę zebrano 495 zł. 43 gr. Zgodnie z zarządzeniem JE Arcybiskupa Przemysko-Warszawskiego, taca z 14.V.2017 ma być przeznaczona na remont niedawno odzyskanej cerkwi na górze Jawor (Łemkowszczyzna). W zamian za to Parafia winna być zwolniona z cathedraticum za maj. Ponieważ cathedraticum za maj zostało już przesłane, taca z I niedzieli sierpnia będzie przeznaczona na potrzeby Parafii. Natomiast taca z niedzieli 14 bm. została na koszt wpłacającego zaokrąglona w górę do 500 zł. i na jego koszt wpłacona na konto Parafii w Wysowej-Zdroju, do której należy cerkiew na górze Jawor.
Zachęcamy także do wpłat indywidualnych na ten cel:

Parafia Greckokatolicka p.w. Michała Archanioła w Wysowej
38-316 Wysowa – Zdrój 17
Bank Pekao S.A. Oddział w Gorlicach
Nr konta 43 1240 5110 1111 0010 7311 0195
Tytułem wpłaty: Pomoc Góra Jawor
3) Do skrzynki świeczkowej zebrano 157 zł. 06 gr. oraz 2 GBP (wg. tabeli kursów średnich A NBP z 16.V.2017 jest to równowartość 9 zł. 79 gr.) i 40 kopiejek ukraińskich (6 gr.); łącznie 166 zł. 91 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 6.779 zł. 92 gr., wydano z gotówki 258 zł. 36 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.).
4) Parafia św. Nikity w Kostomłotach nad Bugiem zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Pratulina, powiązaną w br. z jubileuszem 90-lecia powrotu do jedności katolickiej w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Nasza Parafia wraz ze wspólnotą seminaryjną organizują wspólny wyjazd do Pratulina i Kostomłot w sobotę 17.VI.2017. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Ks. Proboszcza Stefana Batrucha: s_batruch@poczta.onet.pl 

poniedziałek, 8 maja 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 7.V.2017

CHRYSTOS WOSKRESE!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


10.V.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.V.2017 (piątek) 18.00 Panachyda za duszę śp. Prof. Michała Łesiowa (1928-2016), wybitnego lubelskiego ukrainisty i naszego Parafianina. Po panachydzie koncert ku czci Profesora. Jest to część obchodów poświęconych Jego pamięci, których to obchodów pełny program wraz z życiorysem Zmarłego zamieszczamy w pkt 4 niniejszych ogłoszeń, zachęcając gorąco do udziału.

13.V.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

14.V.2017 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma:

 10.00 - dla ogółu parafian

12.00 -  dla rodziców z małymi dziećmi (nie uczęszczającymi jeszcze na katechezę parafialną)


2) Na tacę zebrano 249 zł. 40 gr. Na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum trafi zatem 245 zł. 90 gr. (3 zł. 50 gr. to koszty wpłaty). Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 1.470 zł. 57 gr. minus 17 zł. 50 gr. kosztów.

3) Do skrzynki świeczkowej trafiło 25 zł. 50 gr. oraz 1 euro (wg. tabeli kursów średnich A NBP z 5 bm. jest to - w zaokrągleniu 4 zł. 22 gr.), czyli łącznie 29 zł. 72 gr. Z gotówki wydano 5 bm. 14 zł. 99 gr. na baterie do mikrofonów krawatowych. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 6.613 zł. 01 gr., wydano z gotówki 258 zł. 36 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.)

4) Zachęcamy raz jeszcze do udziału w uroczystościach ku czci śp. Profesora Michała Łesiowa:

Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie
Wydział Humanistyczny UMCS
oraz
Parafia Greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Lublinie
serdecznie zapraszają

na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Ś.P. Profesora Michała Łesiowa

12 maja 2017 r. (piątek) od godz. 9.00

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

9.00 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiatkowej ku czci Ś.P. Profesora Michała Łesiowa IV p. Budynek Nowej Humanistyki (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)

10.00 – 13.00 - spotkanie w Sali Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, parter, s. 4-5 (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)
- promocja książki Мова, фольклор, література польсько-українського пограниччя – prof. Rostysław Radyszewski (Kijów)

- wspomnienie o prof. Michale Łesiowie – prof. Michał Sajewicz (Lublin), prof. Jerzy Bartmiński (Lublin)

- 25-lecie Zakładu Filologii Ukraińskiej i ukrainistyki w UMCS – prof. Feliks Czyżewski (Lublin), dr Mateusz Jastrzębski (Lublin)

- program artystyczny w wykonaniu studentów ukrainistyki UMCS12 maja 2017 r. (piątek) od godz. 18.00

Cerkiew Greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP (Lublin, Al. Warszawska 82)
- Panachyda i koncert ku czci Ś.P. Profesora Michała Łesiowa „Пісні від серця”____________________________________________________

W dn. 15 lipca 2016 r. odszedł od nas prof. Michał Łesiów, od ponad 60 lat na różnych etapach swojego życia związany z Lublinem: najpierw jako student, potem wieloletni pracownik UMCS i KUL, czy wreszcie wieloletni wykładowca Greckokatolickiego Seminarium Duchownego, parafianin i lektor lubelskiej wspólnoty gr. kat. oraz prelegent wielu licznych spotkań naukowych i okolicznościowych organizowanych w Polsce i za granicą.

Profesor Michał Łesiów przez 60 lat był nierozerwalnie związany z Lublinem i dwoma lubelskim uniwersytetami – Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Przez wiele lat współpracował z Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, prowadząc tam zajęcia dla kleryków wyznania greckokatolickiego.

Profesor Michał Łesiów urodził się 3 maja 1928 r. we wsi Huta Stara na Tarnopolszczyźnie, gdzie „dwujęzyczność i dwukulturowość była rzeczą naturalną”. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, gdzie do roku 1941, uczył się „dwóch systemów językowych w mowie i piśmie: ogólnopolskiego języka literackiego i ogólnoukraińskiego języka literackiego”. W 1946 r. po śmierci Ojca rodzina Profesora skorzystała z możliwości repatriacji i przesiedliła się do wsi Zielin (byłe województwo szczecińskie). W Gryfinie kontynuował naukę, zdobywając tzw. „małą maturę” (1948) oraz dwie „duże matury” (1950) – w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim oraz maturę państwową. Studiował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, a następnie filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia na polonistyce były dla Profesora doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań językoznawczych.

W 1956 r. Profesor rozpoczął pracę w Katedrze Języka Polskiego UMCS. Od tego momentu był nieprzerwanie związany z naszą uczelnią, pełniąc różne funkcje – w latach 1969-1991 kierownika Zakładu Filologii Rosyjskiej (później Zakładu Języka Rosyjskiego oraz Zakładu Filologii Ukraińskiej (1992-1998), dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej (1973-1976). W latach 1981-1984 zajmował stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS.

Będąc pracownikiem UMCS przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. W 1962 r. uzyskał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora na podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem profesora Leona Karczmarka, w roku 1969 otrzymał stanowisko docenta. Stopień naukowy doktora habilitowanego (1973) uzyskał na podstawie monografii Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny. W roku 1983 otrzymał tytuł profesora.

W 1973 r. Profesor Michał Łesiów prowadził wykłady w zakresie językoznawstwa słowiańskiego i ukraińskiego w Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. W 1986 r. ponownie pracował w Stanach Zjednoczonych jako visiting professor w Uniwersytecie Minnesota w Minneapolis.

Profesor Łesiów prowadził badania z zakresu dialektologii, onomastyki, historii języka, folklorystki oraz współczesnego języka rosyjskiego i ukraińskiego. Jest autorem ponad 800 publikacji, w tym 8 książek, ponad 400 prac o charakterze naukowym i popularnonaukowym, poświęconych głównie językowi ukraińskiemu i polsko-ukraińskim związkom językowym, oraz kilkuset artykułów publicystycznych, dotyczących najczęściej życia społecznego, kulturalnego i naukowego Polski i jej wschodnich sąsiadów – Ukrainy i Białorusi.

Profesor wypromował 20 doktorów oraz niemal 600 magistrów filologii rosyjskiej, ukraińskiej i słowiańskiej.

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Michała Łesiowa była wielokrotnie doceniana w środowisku, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia – Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „Memoriał iustorum”, Medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, przyznany Mu przez Papieża Jana Pawła II.

W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek Wybitny i Życzliwy wszystkim.


niedziela, 30 kwietnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 30.IV.2017

CHRYSTOS WOSKRESE!


1) W przyszłą niedzielę, tj. 7.V.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma:

na 10.00 - ogół parafian

na 12.00 - rodziców z małymi dziećmi (nie uczęszczającymi jeszcze na katechezę parafialną).

2) Na pomoc ofiarom wojny w Syrii zebrano 72 zł. 23 gr. Kwota powyższa, po zaokrągleniu w górę do 80 zł. ze środków wpłacającego, zostanie na jego koszt wpłacona na konto CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej.

3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 375 zł. 44 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 6.583 zł. 29 gr., wydano z gotówki 243 zł. 37 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.). 

niedziela, 23 kwietnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 23.IV.2017

CHRYSTOS WOSKRESE!


1) W przyszłą niedzielę, tj. 30.IV.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma:

na 10.00 - ogół parafian

na 12.00 - rodziców z małymi dziećmi (nie uczęszczającymi jeszcze na katechezę parafialną).


2) Zakończyliśmy sprzedaż świec wielkanocnych CARITAS. Pozyskaliśmy kwotę 227 zł. 50 gr. oraz 0,55 UAH (wg. tabeli kursów średnich A NBP z 21 bm. równowartość 8 gr.), czyli łącznie 227 zł. 58 gr.  Kwota powyższa, zaokrąglona ze środków wpłacającego w górę do pełnych dziesiątek złotych (230 zł.), zostanie na jego koszt wpłacona na konto CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej.


3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 361 zł. 20 gr. Z gotówki wydano: a) na wodę do celów liturgicznych 8 zł. 40 gr., b) na przygotowanie zapasu piasku do panikadyła - 50 zł. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 6.207 zł. 85 gr., wydano z gotówki 243 zł. 37 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.). 


4) W przyszłą niedzielę (30.IV.2017) przeprowadzona zostanie zbiórka (do osobnej skarbonki) na rzecz ofiar wojny w Syrii. 


czwartek, 20 kwietnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 20.IV.2017

CHRYSTOS WOSKRESE!


1) W Niedzielę Tomaszową (Przewodnią), tj. 23.IV.2017, zapraszamy do naszej cerkwi na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00. Liturgii dla rodziców z małymi dziećmi (jeszcze) nie będzie, natomiast po Liturgii przewidziane są tradycyjne ludowe korowody i przyśpiewki wielkanocne przy cerkwi (hajiwky).

2) Przy Całunie Chrystusowym zebrano 255 zł. z przeznaczeniem na pomoc Kościołowi w Ziemi Świętej. Wpłacono 250 zł. (opłata 3 zł. 50 gr.).

3) Taca w Poniedziałek Wielkanocny, przeznaczona na seminarium duchowne UKGK w Lublinie, przyniosła 132 zł. 90 gr. i 20 hrywien ukraińskich (według wczorajszej tabeli kursów średnich A NBP - 2 zł. 95 gr.). Kwota powyższa, zaokrąglona w górę ze środków wpłacającego (do 150 zł.) i na jego koszt została przekazana na konto seminarium.

4) Taca w Niedzielę Wielkanocną oraz datki złożone do skrzynki świeczkowej od Wielkiej Środy do Wtorku Wielkanocnego wyniosły 673 zł. 13 gr oraz 1 euro (według ww. tabeli 4 zł. 24 gr.), czyli razem 677 zł. 37 gr. Jednocześnie 12 bm. wpłacono 3.000 zł. (opłata 18 zł.). Z gotówki wydano 143 zł. na olej do świec, 38 zł. 97 gr. na zapas baterii do mikrofonów "krawatowych" oraz 3 zł. na paczkę zapałek, czyli łącznie 184 zł. 97 gr.
Bilans kolekt parafialnych: zebrano 5.846 zł. 65 gr., wydano z gotówki 184 zł. 97 gr., wpłacono 7.000 zł. (opłata 42 zł.)

niedziela, 9 kwietnia 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 9.IV.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozpoczynamy Wielki Tydzień, którego zwieńczeniem będzie święto Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto rozkład celebracji na okres od 12 (Wielka Środa) do 18 bm. (Wtorek Wielkanocny):


12 kwietnia, Wielka Środa

18.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

13 kwietnia, Wielki Czwartek

18.00 – Jutrznia Męki Pańskiej

14 kwietnia, Wielki Piątek

18.00 – Nieszpory z wystawieniem Całunu(Płaszczanycia). 
Po nieszporach – Jutrznia Jerozolimska


15 kwietnia, Wielka Sobota
18.00 – Nieszpory z Liturgią św. Bazylego Wielkiego, po Liturgii święcenie pokarmów

***
16 kwietnia, Niedziela Wielkanocna – święto Zmartwychwstania Pańskiego

8.45 – Nadhrobne

9.00 – Jutrznia Paschalna
po Jutrzni, ok. 10.00 –  Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, po Liturgii święcenie pokarmów


 17 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny

10.00 – Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


18 kwietnia, Wtorek Wielkanocny

18.00 – Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Przy Całunie Pańskim w Wielki Piątek i Wielką Sobotę prowadzona będzie zbiórka na rzecz Kościoła w Ziemi Świętej, zaś taca w Poniedziałek Wielkanocny będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego UKGK w RP.


3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano w dniach 5-9 bm. łącznie 919 zł. 82 gr. oraz 0,1 UAH (wg. tabeli kursów średnich A NBP z 7 bm. jest to równowartość 1,475 grosza), czyli - w korzystnym dla Parafii zaokrągleniu - 919 zł. 84 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 5.169 zł. 28 gr., wpłacono 4.000 zł. (opłata 24 zł.).

4) Następne ogłoszenia opublikowane zostaną nie wcześniej niż we Wtorek Wielkanocny (o ile, rzecz jasna, nie zajdzie nagły wypadek wymuszający wcześniejszą publikację).

czwartek, 6 kwietnia 2017

Богослужіння Страсного Тижня і Великодня 2017 - Варшава і Люблін

Богослужіння Страсного Тижня і Великодня 2017
протопресвітерату Варшавсько – Люблінського


Варшава - Парафія бл. свщм. Миколая Чарнецького
ul. Domaniewska 20, Warszawa (dojazd metro – stacja Wilanowska).

Квітна неділя – 9 квітня
год. 8.00, 10.00, 12.00 - Свята Літургія(посвячення лози).
від год. 7.45 – сповідь  

Страсний Четвер – 13 квітня 
год. 17.30 – Утреня страстей Христових.
від год. 17.15 – сповідь

Велика П’ятниця – 14 квітня
год. 18.00 – Вечірня з положенням Плащаниці (обхід з плащаницею)
год. 20.00 – Єрусалимська Утреня.

від год. 18:00  - сповідь, церква відкрита від год. 18.00 – 23.00

Велика Субота – 15 квітня
год. 10.00 до 15.00 – посвячення пасок і сповідь.
год. 17.30 – сповідь.
год. 18.00 –Вечірня з Літургією св. Василія Великого (посвячення пасок).

Церква відкрита від год. 7.00 – 22.00.
Сповідь від год. 10.00 - 15.00 та від 17.45


Воскресіння Христове – 16 квітня
год.   6.45 – Надгробне.
год.   7.00 – Воскресна Утрення.
год.   8.00 – Свята Літургія. Посвячення пасок.
год. 10:00 – Свята Літургія. Посвячення пасок.

Сповідь під час богослужіння або після богослужіння. 
Увага!!! Не буде літургії в год. 12.00.

Світлий Понеділок – 17 квітня
год.   9:00 – Воскресна Утреня.
год. 10:00 - Свята Літургія.

Світлий Вівторок – 18 квітня
год. 18:00 - Свята Літургія.

Томина Неділя – 23 квітня
год. 8.00, 10.00, 12.00 - Свята Літургія.Варшава - Парафія Успення Пресвятої Богородиці
Warszawa, ul. Miodowa 16

Понеділок - Середа - 10-12 квітня
год. 18.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів

Великий Четвер - 13 квітня –
год. 10.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
год. 17.00 – Утреня Страстей Христових з 12 Єванге­ліями

Велика П’ятниця - 14 квітня
год. 17.00 – Вечірня з виставленням Плащаниці
год. 19.30– Єрусалимська утреня

Велика Субота - 15 квітня
від год. 7.00 – моління при плащаниці
год.  17.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого (свячення пасок) 
Свячення Пасок: год. 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00;

Воскресіння Христове - 16 квітня
год.   7.00 – Воскресна Утреня; Свята Літургія, Свячення Пасок
год. 12.00 – Св. Літургія, Свячення Пасок
год. 17.00 – Воскресна Вечірня

Світлий Понеділок - 17 квітня
год. 10.00, 18.00 – Свята Літургія
год. 14.30 – Воскресний Парастас на кладовищі Брудно

Світлий Вівторок - 18 квітня
 год. 10.00, 18.00 – Свята Літургія

Середа – Субота - 19-22 квітня
 год.   6.20 – Утреня
 год.   7.00 – Свята Літургія
 год. 17.20 – Вечірня (у суботу о год. 17:00 – вечірня з Литією)
 год. 18.00 – Свята Літургія


Люблін - Парафія Різдва Пресвятої Богородиці
Lublin, al. Warszawska 82 (dojazd liniami ZTM - 18, 20 i 30).


Велика Середа - 12.04.2017
год.18.00 – Літургія Напередосвячених Дарів

Великий Четвер - 13.04.2017
год. 18.00 - Страсті Христові

Велика П’ятниця - 14.04.2017
год. 18.00 - Вечірня з виставленям Плащаниці
та Єрусалимська Утреня

Велика Субота - 15.04.2017
год. 18.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

Неділя – Воскресіння Христове - 16.04.2017
год. 8.45  - Надгробне
год. 9.00  - Воскресна Утреня
год. 10.00  - Св. Літургія, посвячення пасок

Світлий Понеділок - 17.04.2017
год. 10.00 - Св. Літургія

Світлий Вівторок - 18.04.2017

год. 18.00 - Св. Літургія