niedziela, 29 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


2.XII.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

6.XII.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia  św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 296 zł. 25 gr. Obecny "bilans gotówkowy" wynosi zatem minus 490 zł. 45 gr.

niedziela, 22 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą sobotę i niedzielę, tj. 28-29.XI.2015, obchodzić będziemy (przeniesione z 25  bm.) święto drugorzędnego Patrona naszej Parafii - św. Jozafata, Arcybiskupa Połockiego i Męczennika ( + 1623).

Troparion i kondakion święta w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC:

TROPARION o Jozafacie, ton 4.
(wersja ukraińska)
Pochodnią jasną jesteś, biskupie męczenniku Jozafacie,* bo jak dobry pasterz życie swoje oddałeś za owce,* stając się ofiarą za święte pojednanie.* Ty wszedłeś do Świętego Świętych, przebywając z aniołami,* dlatego prosimy cię, wielki męczenniku:* módl się do głowy pasterzy Chrystusa,* żeby On zaliczył nas do stojących po prawej stronie,* i zbawił nasze dusze.

KONDAKION o Jozafacie, ton 4.
(wersja ukraińska)
Iskrą ognia od ukrzyżowanego Chrystusa w dzieciństwie rozjaśniony,* w życiu zakonnym stałeś się podobnym do aniołów* i pobożnie żyłeś jako biskup,* otwarcie głosząc jedność Kościoła.* Męczeńską krwią ugasiłeś rozognione niezgodą serca* i otrzymałeś koronę od Chrystusa.* Dlatego wspomnij na nas, wołających do ciebie:* Witaj, niewzruszona kolumno jedności.


Program uroczystości przedstawia się następująco:


28.XI.2015 (sobota) 18.00 Wielkie Nieszpory z Litią

29.XI.2015 (niedziela) 10.00 Pontyfikalna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

Liturgii niedzielnej przewodniczyć będzie JE Arcybiskup-Nominat Eugeniusz Popowicz, który w trakcie Służby Bożej udzieli święceń diakonatu kandydatowi do kapłaństwa z Białoruskiego Kościoła Greckokatolickiego. W koncelebrze weźmie udział również Wizytator Apostolski dla grekokatolików na Białorusi, o. archim. Sergiusz Jan Gajek MIC.


2) Zgodnie z przyjętym zwyczajem, w ostatnią sobotę listopada wspominamy modlitewnie ofiary Wielkiego Głodu (ukr. Hołodomor) z lat 1932-33. Panachyda za ofiary Głodu celebrowana będzie w sobotę 28 bm. przed lub po Nieszporach.

3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś łącznie 222 zł. 65 gr. "Bilans gotówkowy" wynosi zatem obecnie minus 786 zł. 70 gr.poniedziałek, 16 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na następny tydzień:


18.XI.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

21.XI.2015 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - Synaksa św. Archistratega Michała i wszystkich Mocy Bezcielesnych (wprowadzenie i teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC publikujemy pod ogłoszeniami)

22.XI.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) W dniu dzisiejszym na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 145 zł. 52 gr., z czego 23 zł. 10 gr. wydano p. J. Szwajcowskiemu jako refundację zakupu akcesoriów do czyszczenia kadzielnic. Kwota pozostała (122 zł. 42 gr.) przypada Radzie Parafialnej. Ponieważ w dniu 10 bm. dokonano wpłaty awansem na subkonto Rady z tytułu kolekt listopadowych w kwocie 1100 zł. (koszt przekazu 5 zł. 50 gr.), obecny "bilans gotówkowy" wynosi minus 1009 zł. 35 gr.

3) Prowadzona dziś była również osobna zbiórka na koszty organizacji Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Zebrano 21 zł. 20 gr. Po strąceniu 1 zł. 20 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota (20 zł.) wpłacona zostanie na konto Kurii Metropolitalnej.


8 + Sobór św. Archanioła MICHAŁA i pozostałych Bezcielesnych Mocy.
Aniołowie są bezcielesnymi czystymi duchami obdarzonymi naturalną inteligencją, siłą woli, i pięknością, które nie dają się porównać z ludzkimi. Bóg ich postawił jako stróżów i przewodników narodów i każdego pojedynczego człowieka. On zobowiązuje ich do strzeżenia tych, którzy mają w Nim nadzieję, aby „niedola nie przystąpiła do nich, a cios nie spotkał ich namiotu”. W niebie nieustannie oglądają oblicze Boga, śpiewają hymn trójświęty, wstawiają się za nami i cieszą się z jednego grzesznika, który się nawraca. Jednym słowem, aniołowie, służąc Bogu, oddają nam tyle przysług, że karty Pisma świętego są nimi przepełnione.
Za św. Dionizym Areopagitą podaje się, że aniołów jest trzy hierarchie i dziewięć chórów; w pierwszej hierarchii: Serafiny, Cherubiny i Trony, w drugiej: Państwa, Moce i Władze (zwierzchności), w trzeciej: Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie. Popularne są imiona aniołów: Michała, Gabriela, Rafała.
                Dlatego Kościół, aby uhonorować tych sług Boga, naszych orędowników i stróżów, obchodzi dziś to wspólne ich uczczenie.


Służba wspólna o Aniołach (2).
TROPARION, ton 4.
Wojsk Niebieskich wielcy Wodzowie, * prosimy was nieustannie, my niegodni, * abyście nas osłonili cieniem skrzydeł niematerialnej waszej chwały * zachowując nas usilnie modlących się i wołających: * od nieszczęść wybawcie nas, Wodzowie Niebieskich Mocy.
KONDAKION, ton 2
Wielcy Boży wodzowie, * słudzy chwały Bożej, * dowódcy aniołów i nauczyciele ludzi ! * Wypraszajcie dla nas wszystko, co pożyteczne * i bogate miłosierdzie, jako wielcy Wodzowie Bezcielesnych.
PROKIMEN, ton 4.
Ps 103, 4 i 1.                                                                                                                                  
Czynisz z aniołów Twoich wichry, * a ze sług Twoich ogień palący.
Stych: Błogosław, duszo moja, Panu; Panie, Boże mój, bardzoś się mocny okazał.
            Apostoł: Hbr 2, 2-10.
ALLELUJA
Ps 148, 2 i 5.                                                                                                                                  
Chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego, chwalcie go wszystkie wojska Jego.
Stych: Albowiem On rzekł i zostały uczynione, On rozkazał i zostały stworzone.
            Ewangelia: Łk 10, 16-21; lub Mt 13, 24-30; 36-43.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 103, 4.
Czynisz z aniołów Twoich wichry, * a ze sług Twoich ogień palący, alleluja 3x.

niedziela, 8 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W dniu wczorajszym Nuncjatura Apostolska w Polsce podała do wiadomości publicznej następujący komunikat:

Warszawa, 7 listopada 2015 roku
Nuncjatura Apostolska
w Polsce
 KOMUNIKAT
Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął  rezygnację  księdza  arcybiskupa  Jana  Martyniaka  z  posługi arcybiskupa metropolity przemysko-warszawskiego obrządku greckokatolickiego, złożoną zgodnie z kan. 210 § 1 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.
2. Mianował arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim obrządku greckokatolickiego dotychczasowego biskupa pomocniczego tejże archidiecezji Eugeniusza Mirosława Popowicza.
Warszawa, 7 listopada 2015 roku.
+Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski


Zachęcamy do modlitwy w intencji obu Metropolitów - ustępującego i Nominata.


2) Arcybiskup-nominat Eugeniusz Popowicz będzie głównym celebransem Boskiej Liturgii w uroczystość św. Jozafata (przeniesioną na niedzielę 29 bm.); podczas tejże Liturgii udzieli święceń diakonatu seminarzyście reprezentującemu Białoruski Kościół Greckokatolicki.


3) Rozkład celebracji na następny tydzień:


11.XI.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - w dniu Święta Niepodległości w sposób szczególny modlić się będziemy za pomyślność Rzeczypospolitej

14.XI.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory  ODWOŁANE!

15.XI.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


4) W dniu dzisiejszym na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 207 zł. 91 gr. Bilans środków dostępnych w gotówce wynosi zatem obecnie minus 26 zł. 27 gr.  Wobec pojawiających się wątpliwości wyjaśniamy, że stan ujemny dotyczy jedynie gotówki i wynika z nadpłacenia awansem kwoty kolekt październikowych ze środków prywatnych wpłacającego (jest to swoista forma krótkoterminowej nieoprocentowanej pożyczki na rzecz Rady Parafialnej poprzez wpłatę awansem na subkonto Rady).

5) 13-15 listopada 2015 roku odbędzie się ósma edycja festiwalu “Ukraina w centrum Lublina”. Pod czas danego wydarzenia można będzie obejrzeć nowości ukraińskiej kinematografii, potańczyć przy energicznej muzyce wschodniego sąsiada, nauczyć się tradycyjnego ukraińskiego ludowego ozdobnego malarstwa - Petrykiwki oraz dowiedzieć się jeszcze wielu interesujących rzeczy.

13 listopada (piątek)
10.00 konkurs wiedzy o Ukrainie dla uczniów lubelskich szkół ”Ukraina - terra (in)cognita”
16.30 pokaz filmu animowanego “Babaj”
18.30 prezentacja książki Jurija Żurawla “Karykadurka”
20.00 koncert zespołu “Ot Vinta”


14 listopada (sobota)
11.00 warsztaty artystyczne “UkrArt”
15.30 wernisaż wystawy fotograficznej Anny Senik “Wyszywane losy kobiet”
16.00 spotkanie literackie z Nadijką Herbisz


15 listopada (niedziela)
15.00 pokaz filmu “Braty”. Spotkanie z reżyserką Wiktorią Trofimenko
20.00 koncert Jany Miśkowej

niedziela, 1 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W przyszłą niedzielę, tj. 8.XI.2015, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.


2) Na tacę zebrano dziś 186 zł. 78 gr. Jak w każdą I niedzielę miesiąca, pieniądze te zostaną - po strąceniu 3 zł. na poczet opłaty pocztowej - przesłane na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum.


3) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 26 zł. 15 gr., z czego 5 zł. 60 gr. wypłacono kapłanowi zastępującemu Ks. Proboszcza na Boskiej Liturgii (refundacja kosztów przejazdu). W kasie pozostało zatem 20 zł. 55 gr., co po uwzględnieniu "bilansu gotówki" za ubiegły miesiąc daje wynik minus 234 zł. 18 gr.