niedziela, 26 stycznia 2020

Lublin - ogłoszenia parafialne 26.I.2020

CHRYSTOS KRESZCZAJETSIA!


1) W następną niedzielę, tj. 2.II.2020, zapraszamy do cerkwi Narodzenia NMP przy al. Warszawskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00. 
UWAGA! Liturgia o 12.00 zostaje z dniem 2 lutego br. zawieszona na czas nieokreślony! 


 2) Od dnia 2 lutego 2020 r. przybędzie w Lublinie nowy punkt duszpasterski.  Liturgia odprawiana będzie o 17.00 w kościele p.w. św. Jozafata przy ul. Zielonej 3. 

Ulica Zielona znajduje się w ścisłym centrum miasta, w pobliżu pl. Litewskiego i Krakowskiego Przedmieścia; łączy ul. Staszica z ul. Świętoduską. Obowiązuje na niej ruch jednostronny (ze Świętoduskiej w stronę Staszica). Dojazd w pobliże autobusami i trolejbusami do przystanków zlokalizowanych przy pl. Litewskim (ul. 3 Maja), pl. Wolności, ul. Królewskiej, Wodopojnej i Lubartowskiej, a mianowicie:

do przystanków PLAC LITEWSKI 01 i 02 (ul. 3 Maja): 2, 18, 26, 31, 32, 40, 57, 150

do przystanków PLAC WOLNOŚCI 01 i 02 (ul. Narutowicza): 3, 4, 7, 13, 39, 55, 159

do przystanku BRAMA KRAKOWSKA 02 (ul. Królewska): 4, 39

do przystanku BRAMA KRAKOWSKA 04 (ul. Królewska): 1, 6, 17, 23, 156, 160

do przystanku BRAMA KRAKOWSKA 01 (ul. Lubartowska): 1, 4, 6, 17, 39, 156, 160

do przystanku BRAMA KRAKOWSKA 03 (ul. Lubartowska - końcowy): 5, 22

do przystanku SZEWSKA 01 (ul. Wodopojna): 1, 4, 5, 6, 17, 22, 23, 39


ZAPRASZAMY!


wtorek, 21 stycznia 2020

Холм: Божественна Літургія 23 січня 2020 о 18.00!

ХРИСТОС КРЕЩАЄТСЯ!


З 2004 року в день літургійного вшанування Підляських мучеників з Пратуліна (23 січня) у давньому кафедральному соборі Холмської єпархії, вірними якої були Мученики, правиться Божественна Літургія св. Івана Золотоустого. Так буде й цього року. ЗАПРОШУЄМО!

МІСЦЕ - Базиліка Різдва ПДМ на Даниловій горі в Холмі, вул. Люблінська 2

ЧАС - 23 січня 2020 о 18.00

ГОЛОВНИЙ СЛУЖИТЕЛЬ І ПРОПОВІДНИК: о. Архимандрит д-р Сергій Іван Ґаєк МІС, Апостольський візитатор для греко-католиків у Білорусі


poniedziałek, 20 stycznia 2020

Chełm: Boska Liturgia 23.I.2020 o 18.00!

CHRYSTOS KRESZCZAJETSIA!Od 2004 r. w dniu liturgicznego wspomnienia Męczenników Podlaskich z Pratulina (+1874) w dawnej katedrze greckokatolickiej na Górze Danielowej w Chełmie (dziś - rzymskokatolicka Bazylika Mniejsza) odprawiana jest Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. 

Zapraszamy na siedemnastą już Liturgię w dawnej katedrze diecezji, które wiernymi byli Męczennicy Podlascy!

MIEJSCE - Bazylika Narodzenia NMP w Chełmie, ul. Lubelska 2


DATA - 23 stycznia 2018 (wtorek), godz. 18.00


GŁÓWNY CELEBRANS I KAZNODZIEJA - O. Archimandryta Dr Sergiusz Jan Gajek MIC, Wizytator Apostolski dla grekokatolików na Białorusi

 O Męczennikach Podlaskich - z Menologionu śp. o. archimandryty Romana Piętki MIC (1937-2011):

23 stycznia
            + Błogosławionego WINCENTEGO i 12 TOWARZYSZY UNICKICH MĘCZENNIKÓW PODLASKICH z Pratulina.
            Św. Klemens (łac. clemens, clementis, łaskawy łac) urodził się w Ancyrze w Galacji z ojca poganina i matki chrześcijanki, Zofii. Od dwunastego roku życia przebywał w klasztorze; w dwudziestym został wybrany na biskupa swego rodzinnego miasta. Przez 28 lat mężnie cierpiał i walczył za wiarę w Chrystusa. Św. Agatangel (Agathangelos, dobry zwiastun gr), Rzymianin, żołnierz, był w grupie straży więziennej, która pilnowała św. Klemensa (wspomnienie 25 listopada), gdy przebył w Rzymie w więzieniu. Nawrócony przez św. Biskupa na wiarę chrześcijańską, towarzyszył mu w jego męczeńskich zmaganiach od Rzymu do Ancyry, gdzie razem ok. 296 roku za cesarza Maksymiana (284-305) zostali ścięci.
Bł. Wincenty (łac. vincens, vincentis, zwyciężający łacLewoniuk (lat 25) urodzony w 1849 r. w Krzyczewie na Podlasiu; przeniósł się do parafii pratulińskiej po zbezczeszczeniu świątyni w jego wsi. Chciał ostrzec parafian pratulińskich przed profanacją ich cerkwi i przyszedł jej bronić jak swojej. Zginął na jej progu. Bł. Anicet (Anikētos, niezwyciężony grHryciuk (lat 19) urodził się w 1857 r. we wsi Zaczopki. Był najmłodszym poległym w obronie wiary przed pratulińską świątynią. Był jedynym synem swoich rodziców. Przebył 4 km, aby zanieść posiłek obrońcom cerkwi w mroźny styczniowy dzień. Gdy został trafiony kulą, ojciec wziął go na ręce, uniósł wysoko i powiedział: "Niech będzie miłą ofiarą dla Boga". Matka zaś upadła na kolana i prosiła, aby jej syn modlił się przed bożym tronem za prześladowców. Na ten widok oblężeni odrzucili kamienie i zaczęli śpiewać "Kto się w opiekę" i "Pod Twoją obronę". Bł. Filip (Philippos, przyjaciel koni grKiryluk (lat 40) urodził się 1834 r. Także pochodził ze wsi Zaczopki. Zginął jak św. Szczepan. Śmiertelnie zranił go kamień rzucony przez carskiego dobosza jeszcze przed rozpoczęciem strzelaniny. Bł. Onufry (Onoufrios, karmiący osły grWasyluk (lat 21) urodził się w 1853 r. również w Zaczopkach. Był młodym małżonkiem. Broniąc pratulińskiej świątyni, chwycił za drąg i zranił nim rosyjskiego żołnierza. Zaniechał jednak walki, patrząc na śmierć bł. Aniceta. Śmiertelna kula trafiła Onufrego w głowę. Gdy jego stara matka podjęła lament, młoda małżonka bohatera powstrzymywała ją, mówiąc: "O! gdybym ja była godna umrzeć razem z nim". Bł. Daniel (hbr. Daniēl, moim sędzią Bóg hbrKarmasz (lat 40) urodzony w 1834 r. pochodził z Łęgów. Był bratczykiem, podporą pratulińskiego proboszcza, ks. Kurmanowicza, w zmaganiach z władzami; po jego aresztowaniu objął duchowe przywództwo nad parafią. Miał odwagę powiedzieć do naczelnika powiatu: "Wiemy, że wedle postanowienia carskiego nikogo bić nie wolno. Dlatego, jeżeli napadać i bić nas będziecie, bronić się będziemy czym kto może. A jeżeliby car upoważnił was do zabijania, lud gotowy jest zginąć za Boga i wiarę". Kiedy się przekonał, że wojsko nie cofnie się przed zbrodnią, wezwał do odrzucenia wszystkiego, co służyło do obrony, i ujął drewniany Krzyż, śpiewając: "Kto się w opiekę". Dlatego na ikonie jest przedstawiony z Krzyżem. Kula przeszyła mu serce. Zostawił pięcioro dzieci. Bł.bł. Łukasz (Loukās, od łac. lux, lucis, świetlany) Konstanty (łac. constans, constantis, niezmienny, konsekwentny łacBojkowie (lat 21 i 30) także pochodzili z Zaczopek. Jeden z nich uderzył w dzwon przed atakiem żołnierzy a drugi, wzywając do modlitwy, która miała być wyrzucona z liturgii unickiej przez prawosławnych, zaczął śpiewać "Zdrowaś maryjo"... Polegli w czasie strzelaniny. Bł. Michał (hbr. Michaēl, kto ważniejszy od Boga hbrWawryszuk (lat 21) urodzony w 1853 r., pochodził ze wsi Olszyn, odległej od Pratulina o 5 km. Przybiegł do cerkwi, pomny na słowa starca Pikuły z Derła, wypowiedziane przy naczelniku powiatu do zgromadzonych w obronie cerkwi: "Przysięgam na zbawienie duszy, tak jak pragnę oglądać Boga przy skonaniu, że na krok nie ustąpię od naszej wiary"... Na ikonie niesie w procesji obraz Matki Bożej Kodeńskiej. Bł. Bartłomiej (hbr. Bartholomaios, syn TolmajaOsypiuk (lat 28) urodzony w 1846 r., pochodził ze wsi Bohukały. Miał 13 lat gdy zaczęły się prześladowania unitów, widział, jak opornych karano. To utwierdziło go w przekonaniu, że wiary nie zmieni, nie zaprze się jej. Zginął w jej obronie; został męczennikiem jak jego patron, św. Bartłomiej. Bł. Konstanty Łukaszuk (lat 45) urodzony w 1829 r. Był również podporą pratulińskiego proboszcza, ks. Kurmanowicza. Jego błogosławieństwo pozwoliło mu w sposób heroiczny przyjąć śmierć. Bł. Jan (hbr. Iōannēs, Bóg litościwyAndrzejuk (lat 26) urodzony 1848 r. i bł. Maksym (łac. maximus bardzo wielkiHawryluk (lat 35) urodzony 1839 r., pochodzili z Derła, wioski dość odległej od Pratulina. Starzec Pikuła był ich duchowym przywódcą. Mówił: "Życie jest krótkie, a wieczność - bez końca. Bóg jest mocniejszy od cara. Chrystus umarł na krzyżu, więc nam także warto dla Niego umierać"... Kierując się tą maksymą, nie lękali się śmierci. Bł. Ignacy (Ignatios, od łac. (?) ignatus, nieznany, ignis ogień?Franczuk (lat 50) urodził się w 1824 r. Miał siedem lat, gdy kończyło się powstanie listopadowe. Dobrze pamiętał, co działo się za Bugiem, gdy zniesiono unię w 1839 r. Miał ponad 40 lat gdy "skasowano" diecezję Podlaską. Jego dewizą były słowa: "Dla nas wszystkich jest jedna tylko droga - trzymać się silnie wiary świętej, cokolwiek z nami stać się może". W Pratulinie padł od kuli w chwili, gdy wysoko uniósł procesyjny Krzyż. Był bratczykiem, dlatego na ikonie trzyma zapaloną świecę.

niedziela, 19 stycznia 2020

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.I.2020

CHRYSTOS KRESZCZAJETSIA!1) W następną niedzielę, tj. 26 stycznia 2020 r., zapraszamy do cerkwi Narodzenia NMP w Lublinie (al. Warszawska - skansen) na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma 

o 10.00 - dla ogółu parafian

o 12.00 - dla rodziców z małymi dziećmi.


2) Zgodnie ze zwyczajem zapoczątkowanym w 2004 r., we czwartek 23 stycznia 2020 r. (wspomnienie Męczenników Podlaskich z Pratulina) celebrowana będzie Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w dawnej katedrze greckokatolickiej na Górze Danielowej w Chełmie (obecnie Bazylika Narodzenia NMP, ul. Lubelska 2). Przewodniczyć Liturgii będzie i kazanie wygłosi Przewielebny Ojciec Archimandryta Dr Sergiusz Jan Gajek MIC, Wizytator Apostolski dla grekokatolików na Białorusi. Zapraszamy serdecznie na godz. 18.00!

3) Od dnia 2 lutego 2020 r. przybędzie w Lublinie trzecia niedzielna Boska Liturgia, a jednocześnie nowy punkt duszpasterski.  Liturgia odprawiana będzie o 17.00 w kościele p.w. św. Jozafata przy ul. Zielonej 3. Ulica Zielona znajduje się w ścisłym centrum miasta, w pobliżu pl. Litewskiego i Krakowskiego Przedmieścia; łączy ul. Staszica z ul. Świętoduską. Obowiązuje na niej ruch jednostronny (ze Świętoduskiej w stronę Staszica). Dojazd autobusami i trolejbusami do przystanków zlokalizowanych przy pl. Litewskim (ul. 3 Maja), pl. Wolności, ul. Królewskiej, Wodopojnej i Lubartowskiej. Dokładniejsze wskazówki na temat dojazdu zostaną podane w późniejszym terminie. 

niedziela, 12 stycznia 2020

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.I.2020

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!


1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na następny tydzień:


14.I.2020 (wtorek - Obrzezanie Pańskie, św. Bazylego Wielkiego) 18.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

18.I.2020 (sobota - Wigilia Teofanii) 18.00 Wielkie Powieczerze

19.I.2020 (niedziela - święto Teofanii czyli Jordan) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego z wielkim poświęceniem wody

UWAGA! W niedzielę 19 bm. nie będzie Liturgii o 12.00!


2) Zgodnie z ustawodawstwem Metropolii Przemysko-Warszawskiej, w piątek 17 bm. nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (tzw. zahalnycia), natomiast w wigilię Teofanii (sobota 18 bm.) obowiązuje post ścisły, tj. wstrzemięźliwość od mięsa i nabiału (w tym jaj).


3) Zgodnie ze zwyczajem zapoczątkowanym w 2004 r., we czwartek 23 bm. celebrowana będzie Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w dawnej katedrze greckokatolickiej na Górze Danielowej w Chełmie (obecnie Bazylika Narodzenia NMP, ul. Lubelska 2). Zapraszamy serdecznie na godz. 18.00!

niedziela, 5 stycznia 2020

Різдво Христове 2020 - розклад Богослужінь УГКЦ у м. Люблін


Запрошуємо
до участі  в Богослужіннях
св’ят Різдва Христового у церкві в Любліні


Навечір'я Різдва Христового
Понеділок - 6 січня 2020
год.16.00 – Велике повечір'я
Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Любліні – ал. Варшавська, 82
год.17.00 – Свята вечеря
Парафіяльний будинок, вул. Ботанічна 1

*
Різдво Христове
Вівторок - 7 січня 2020
год. 10.00 - Божественна Літургія
Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Любліні – ал. Варшавська, 82
год. 18.00 - Божественна Літургія
Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Любліні – ал. Варшавська, 82


*
Собор Пресвятої Богородиці
Середа - 8 січня 2020
год. 18.00 - Божественна Літургія
Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Любліні – ал. Варшавська, 82

*
Первомученика Стефана
Четвер - 9 січня 2020
год. 18.00 - Божественна Літургія
Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Любліні – ал. Варшавська, 82


Неділя після Різдва Христового
12 січня 2020
год. 10.00 - Божественна Літургія
год. 12.00 - Божественна Літургія
Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Любліні – ал. Варшавська, 82


Lublin - ogłoszenia parafialne 5.I.2020

Sława Isusu Chrystu!


Rozkład celebracji w cerkwi Narodzenia NMP (al. Warszawska) na okres do 12.I.2019 włącznie jest następujący:6.I.2019 (poniedziałek) - Wigilia Bożego Narodzenia

16.00 Wielkie Powieczerze

7.I.2019 (wtorek) - Boże Narodzenie

10.00 i 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

8.I.2019 (środa) - Synaksa Najśw. Bogurodzicy

18.00. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

9.I.2019 (czwartek) - uroczystość św. Stefana, Pierwszego Męczennika

18.00. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

12.I.2019 (niedziela) Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

o 10.00 - dla ogółu wiernych

o 12.00 - dla rodziców z małymi dziećmi