niedziela, 26 lutego 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 26.II.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozpoczynamy Wielki Post. Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


27.II.2017 (poniedziałek) 18.00 Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety

1.III.2017 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

4.III.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

5.III.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego


2) W pierwszy dzień Wielkiego Postu, czyli w poniedziałek 27 bm., obowiązuje post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od mięsa i nabiału (jaja i mleko oraz pochodne). Przez cały zaś okres Wielkiego Postu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie tylko w piątki, ale i we środy. Do postu nie są zobowiązani wierni poniżej 14 i powyżej 60 lat życia. O innych zwolnieniach można przeczytać w ogłoszeniach z 15.V.2016.


3) Okres Wielkiego Postu, Tygodnia Męki Pańskiej oraz Tygodnia Paschalnego jest również w UKGK czasem zakazanym, tzn okresem, w którym wiernym nie wolno urządzać hucznych zabaw.


4) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano łącznie 787 zł. 69 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 3.003 zł. 39 gr., wpłacono 4.000 zł. (opłata 24 zł.).

niedziela, 19 lutego 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.II.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą niedzielę, tj. 26.II.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma jak zwykle o 10.00.
Niedziela ta, zwana Seropustną lub Niedzielą Przebaczenia Win, zakończy okres Przedpościa. W poniedziałek 20 bm. rozpocznie się Wielki Post, przygotowujący nas do święta Zmartwychwstania Pańskiego. W 2017 r. będzie ono obchodzone 16 kwietnia, zarówno według Paschalii juliańskiej, jak też i według gregoriańskiej. Poprzedni rok z analogiczną zbieżnością to rok 2014, zaś kolejnym będzie dopiero 2025.


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej ofiarowano 397 zł. 81 gr. Na subkonto Rady Parafialnej wpłacono w dniu 16 bm. 4.000 zł. (opłata 24 zł.). Bilans kolekt parafialnych: zebrano 2.215 zł. 70 gr., wpłacono 4.000 zł. (opłata 24 zł.).

niedziela, 12 lutego 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.II.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!


1) Porządek publicznych celebracji greckokatolickich w Lublinie na najbliższy tydzień:

a) w kościele rzymskokatolickim pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Paderewskiego 20 (dojazd autobusami linii 13, 17, 18, 23, 26, 29, 42, 44)

14.II.2017 (wtorek) 17.30 Pontyfikalna Boska Liturgia w intencji pokoju

b) w cerkwi parafialnej Narodzenia NMP przy al. Warszawskiej (teren Muzeum Wsi Lubelskiej)


15.II.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Spotkania Pańskiego (wprowadzenie i teksty zmienne w przekładzie śp. o archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami).

18.II.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

19.II.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś. 230 zł. 70 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 1.817 zł. 89 gr.

2 ♀ SPOTKANIE PANA, BOGA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. 
Święto Spotkania zaczęto obchodzić w Jerozolimie. Mamy opis jego celebrowania dokonany przez Eterię pielgrzymującą w IV wieku do miejsc świętych. Jak je wcześniej świętowano, tego nie wiemy. Z Jerozolimy święto przeszło do Konstantynopola, a stamtąd na Zachód.
To święto, które zamyka cykl Bożego Narodzenia, przypomina nam, że Maryja swego „pierworodnego” Syna w 40 dniu po narodzeniu zaniosła, wg prawa Mojżeszowego, do świątyni jerozolimskiej, aby tu był ofiarowany Bogu i wykupiony (Łk 2, 22-37). Jezusa przyniesiono do świątyni i przedstawiono Bogu nie po to, żeby Go wykupić, ale jako Tego, Który był Bogu poświęcony. On też wtedy jako Syn Boży wziął ją w posiadanie. Starotestamentowe ceremonie kultowe, które przy tym spełniano były czymś ubocznym. Obecny w świątyni starzec Symeon poznał Zbawiciela świata i nazwał Go "Światłem na oświecenie pogan". Słowa te dały początek obrzędowi poświęcenia świec. Zapala się je przy konających oraz w czasie burzy. Stąd powstały ludowe nazwy "gromnice" i "Święto Matki Boskiej Gromnicznej". Członkowie cerkiewnych bractw trzymają je w ręku w ważniejszych momentach świętej Liturgii, w czasie nabożeństw pogrzebowych. Świece te stanowią sakramentale rzeczowe. Sakramentalia są to czynności poświęcenia i błogosławie­nia, podobne do sakramentów. Są to „znaki święte, które z pewnym podobień­stwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiąga się je przez modlitwę Kościoła" (Konstytucja o liturgii świętej, 60). O poświęcaniu mówimy wówczas, gdy jakiś człowiek albo jakiś przedmiot (np. dzwony kościelne) przeznaczone są na służbę Bogu. O błogosławieństwie mówimy wtedy, gdy prosimy Boga o błogosławieństwo dla ludzi (np. błogosławienie dzieci) albo dla przedmiotów (np. błogosławienie domu).
Antyfona 1
Ps 44,2 i 3.
- Wydało serce moje słowo dobre,* pieśń moją śpiewam królowi.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy ocal nas, Zbawicielu.
- Język mój – pióro pisarza prędko piszącego.* Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze.
- Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich,* dlatego błogosławi Ci Bóg na wieki.

Antyfona 2

Ps 44,4,5,6 i 7.
- Przypasz miecz Twój do biódr Twoich, najmocniejszy.* W śliczności Twojej i piękności Twojej nadciągnij.
Refren: Ocal nas, Synu Boży,* noszony na rękach sprawiedliwego Symeona, śpiewających Ci: alleluja.
- Szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości,* a poprowadzi Cię przedziwnie prawica Twoja.
- Stolica Twoja na wieki wieków,* berłem prawości – berło królestwa Twego.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona 3

Ps 44,11,13 i 18.
- Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu ojca twego.
Troparion, ton 1: Witaj, Pełnałaski, Bogurodzico Dziewico,* z ciebie bowiem zajaśniało Słońce prawdy, Chrystus Bóg nasz,* co oświeca znajdujących się w ciemności.* Wesel się i ty, starcze sprawiedliwy,* któryś wziął w objęcia Wybawcę dusz naszych,* obdarzającego nas zmartwychwstaniem.
- Najbogatsi z ludu przynoszą dary, by zyskać twe względy.
- Będę wspominać imię twoje z pokolenia na pokolenie.
Śpiew na Wejście, Ps 97,2.
Objawił Pan zbawienie Swoje, przed oczyma pogan ukazał Swoją sprawiedliwość.
TROPARION, ton 1.
Witaj, Pełnałaski, Bogurodzico Dziewico,* z ciebie bowiem zajaśniało Słońce prawdy, Chrystus Bóg nasz,* co oświeca znajdujących się w ciemności.* Wesel się i ty, starcze sprawiedliwy,* któryś przyjął w objęcia Wybawcę dusz naszych,* obdarzającego nas zmartwychwstaniem.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 1.
Łono Dziewicy uświęciłeś Swym narodzeniem* i pobłogosławiłeś, zgodnie z obietnicą, ręce Symeona,* teraz i nas zbawiłeś, Chryste Boże.* Uspokój walki w narodzie,* wzmocnij wiernych chrześcijan, Sam jeden Miłośniku człowieka.
PROKIMEN, ton 3.
Łk 1,46-48, pieśń Bogurodzicy.        
Wielbi dusza moja Pana,* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy Swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
Apostoł: Hbr 7,7-17.
ALLELUJA
Łk 2,29 i 32.
Teraz puszczasz, Panie, sługę Twego w pokoju, według słowa Twego.
Stych: Światłość na objawienie poganom i chwałę ludu Twego izraelskiego.
Ewangelia: Łk 2,22-40.
W miejsce Prawdziwie godne aż do Zakończenia święta:
Refren: Bogurodzico Dziewico, nadziejo chrześcijan,* osłoń, zachowaj i zbaw w tobie ufność pokładających.
Irmos: W Prawie my wierni pod niejasnością litery
odkrywamy figurę:
każdy pierworodny męskiej płci
będzie ofiarowany Bogu.
Dlatego uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca Przedwiecznego
i pierworodnego Syna Matki Dziewicy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13.
Kielich zbawienia wezmę* i imienia Pańskiego będę wzywać,* alleluja 3x.


niedziela, 5 lutego 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.II.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


8.II.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

11.II.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

12.II.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę zebrano dziś 194 zł. 74 gr. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 50 gr. na poczet opłaty za przekaz, wpłacona zostanie na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum. Bilans tej dany wynosi zatem 319 zł. 74 gr. minus 7 zł. kosztów.

3) Do skrzynki świeczkowej zebrano 9 zł. 50 gr. Bilans kolekt parafialnych: 1.587 zł. 19 gr.