środa, 29 marca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.III.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższe dni:


1.IV.2017 (sobota) 18.00 Akatyst do Matki Bożej

2.IV.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
                                   11.30 12.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego dla rodziców z małymi dziećmi


2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano łącznie 370 zł. 05 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 4.200 zł. 44 gr., wpłacono 4.000 zł. (opłata 24 zł.).

poniedziałek, 20 marca 2017

Rekolekcje wielkopostne 2017 - protoprezbiterat warszawsko-lubelski

CHEŁM - św. Mikołaja Cudotwórcy: wspólnie z par. LUBLIN (patrz niżej)

LUBLIN - Narodzenia NMP (al. Warszawska 84)
27-29 marca (poniedziałek-środa)
Poniedziałek 
18.00 Nieszpory z nauką, następnie spotkanie z rekolekcjonistą w domu parafialnym
Wtorek 
18.00 Nieszpory z nauką, następnie spotkanie z rekolekcjonistą w domu parafialnym
Środa
18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów z nauką, następnie spotkanie z rekolekcjonistą w domu parafialnym

WARSZAWA - Bł. Mikołaja Czarneckiego (ul. Domaniewska 20) 
REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY 29-31 marca (środa-piątek)

Środa
19.00 Akatyst z nauką
Czwartek
19.00 Spotkanie modlitewne z nauką
Piątek 
19.00 Liturgia z nauką

REKOLEKCJE DLA OGÓŁU WIERNYCH 30 marca - 2 kwietnia (czwartek-niedziela)

Czwartek
19.00 Jutrznia z pokłonami i nauka 
Piątek
19.00 Liturgia z nauką
Sobota 
10.00 i 17.00 Liturgia z nauką
Niedziela
8.00, 10.00 i 17.00 Liturgia z nauką

WARSZAWA - Zaśnięcia NMP  (ul. Miodowa 16) 
30 marca-2 kwietnia (czwartek-niedziela)
Czwartek
18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów z nauką rekolekcyjną
                           Piątek
10.00 Św. Liturgia z nauką
17.30 nauka dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów z nauką
      - nauka dla studentów i młodzieży pracującej 
Sobota
                          10.00 Boska Liturgia z nauką 
                                       - nauka dla dzieci
17.30 nauka dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
18.00 Boska Liturgia z nauką 
          - nauka dla studentów i młodzieży pracującej 

                            Niedziela
7:00 Boska Liturgia z nauką
9:00 Boska Liturgia z nauką
11:00 Boska Liturgia z nauką i zakończenie rekolekcji
18:00 Boska Liturgia z nauką

niedziela, 19 marca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.III.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


25.III.2017 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - za zmarłych

26.III.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego
                                     11.30 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego (dla dzieci i rodziców z dziećmi)


2) Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii poprowadzi ks. D. Łeszko, wikariusz Parafii Archikatedralnej w Przemyślu. Odbędą się one w dniach 27-29 bm. (pon.-śr.) i obejmować będą nieszpory (we środę - Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów) z nauką rekolekcyjną w cerkwi oraz (dla chętnych) dodatkowe spotkanie z Ks. Rekolekcjonistą na plebanii, w bardziej nieformalnej atmosferze. Oczywiście każdego dnia będzie okazja do skorzystania z Sakramenty Pokuty (Spowiedzi). Zapraszamy zatem do cerkwi w dniach 27-29 marca, zawsze o 18.00.


3) Na CARITAS zebrano dziś 96 zł. 50 gr. Kwota powyższa, po zaokrągleniu ze środków wpłacającego do 100 zł. i na jego koszt, zostanie wpłacona na konto CARITAS. Dziękujemy za ofiarność!


4) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 373 zł. 22 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 3.830 zł. 39 gr., wpłacono 4.000 zł. (opłata 24 zł.).

poniedziałek, 13 marca 2017

Protoprezbiterat (dekanat) warszawsko-lubelski. Pierwszym protoprezbiterem - Ks. mitrat dr Stefan Batruch

Dekretem nr 79/III/2017, z dnia 11 marca 2017r. ustanowiono nowy Protoprezbiterat Warszawsko-Lubelski. W skład nowo utworzonego protoprezbiteratu wchodzą parafie greckokatolickie w Lublinie p.w. Narodzenia NMP i Chełmie p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy wydzielona z Protoprezbiteratu Przemyskiego oraz parafie greckokatolickie w Warszawie p.w. Zaśnięcia NMP i p.w. Błogosławionego Mikołaja Czarnieckiego wydzielona z Protoprezbiteratu Olsztyńskiego. Na urząd protoprezbitera nowo utworzonego Protoprezbiteratu Warszawsko-Lubelskiego powołano ks. Mitrata Stefana Batrucha.
Dekretem z nr 80/III/2017, z dnia 11 marca 2017r., mając na uwadze potrzeby pastoralne wiernych oraz należną organizację pracy duszpasterskiej w centralnej części Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na urząd Protoprezbitera Warszawsko-Lubelskiego powołano ks. Mitrata Stefana Batrucha.
Dekretem nr 81/III/2017, z dnia 11 marca 2017r., mając na uwadze potrzeby pastoralne oraz należną organizację pracy katechetycznej w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na urząd Syncela ds. Katechetycznych powołano ks. Mitrata Jana Łajkosza.
Dekretem nr 82/III/2017, z dnia 11 marca 2017r., mając na uwadze potrzeby pastoralne oraz należną organizację pracy katechetycznej w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na urząd Syncela ds. Duszpasterstwa Młodzieży powołano ks. Mitrata Jana Pipkę.
http://cerkiew.org/2017/03/13/wiadomosci-z-archidiecezji/


niedziela, 12 marca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.III.2017

Sława Isusu Chrystu!
1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


15.III.2017 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

19.III.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego2) W dniach 27-29 bm. w naszej Parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Dymitr Łeszko, wikariusz Parafii Archikatedralnej w Przemyślu.


3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano 409 zł. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 3.457 zł. 17 gr., wpłacono 4000 zł. (opłata 24 zł.).


4) W przyszłą niedzielę przeprowadzona zostanie zbiórka na rzecz CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej (do osobnej skrzynki-skarbonki).

5)
Zapraszamy na seminarium i spotkanie
pt.
Jerzy Nowosielski w Lublinie

Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Lublin, 13 marca 2017 r.

godz. 15.00 - kaplica Seminarium Duchownego, ul. Wyszyńskiego 6
wicerektor ks. Bogdan Pańczak - wprowadzenie
dr hab. Wacław Pyczek - wprowadzenie do sylwetki i twórczości Jerzego Nowosielskiego
ks. dr Stefan Batruch - (15 min) - opowieść o pewnej kaplicy

godz. 17.00 - galeria autorska "Łucjan", ul. Bernardyńska 12
Spotkanie z uczniami Jerzego Nowosielskiego
Wspomnienie o mistrzu - Piotr Łucjan, Małgorzata Skałabnia
Kameralne rozmowy o sztuce
Prezentacja aktualnych prac P. Łucjana, M. Skałabni.niedziela, 5 marca 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.III.2017

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na następny tydzień:


10.III.2017 (piątek) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

11.III.2017 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w intencji zmarłych (jest to jedna z tzw. sobót zadusznych, zachęcamy do przyniesienia kartek z imionami)

12.III.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego


2)  Na tacę zebrano dziś 367 zł. 10 gr., a także 2 USD i 0,5 GBP. Po przeliczeniu walut obcych wg. tabeli A kursów średnich  Narodowego Banku Polskiego z 3 bm. otrzymujemy: 367,1 + 8,19 + 2,5 = 377,79. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota 374 zł. 29 gr. zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum. Bilans tej daniny wynosi zatem za I kwartał 2017 r. 697 zł. 53 gr. minus 10 zł. 50 gr. kosztów.

3) Do skrzynki świeczkowej zebrano 44 zł. 78 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 3.048 zł. 17 gr., wpłacono 4.000 zł. (opłata 24 zł.).