niedziela, 30 listopada 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 30.XI.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) We czwartek 4.XII.2014 przypada święto Wprowadzenia NMP do Świątyni. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma będzie sprawowana w cerkwi lubelskiej o 18.00.

2) W sobotę 6.XII.2014 w cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Starym Pawłowie k. Janowa Podlaskiego o 12.00 celebrowana będzie Boska Liturgia w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Jak co roku, w sobotę po lub przed 6 grudnia (uroczystość św. Mikołaja wg. kalendarza gregoriańskiego), do Starego Pawłowa udaje się Ks. Proboszcz Parafii Unickiej w Kostomłotach wraz z grupą parafian, 
by sprawować Boską Liturgię w dawnej neounickiej cerkwi z okazji jej święta patronalnego. Organizowany jest wyjazd z Lublina - zgłoszenia pod adresem maciuk.roman@gmail.com. Wyjazd będzie okazją do poznania nowego, ciekawego miejsca oraz do spotkania integracyjnego z parafianami kostomłockimi i warszawskimi.

3) W niedzielę 7.XII.2014 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w cerkwi lubelskiej o 10.00.

4) Po Liturgii w domu parafialnym pokaz filmu dokumentalnego nt. wyjścia UKGK z podziemia w 1989 r. Po filmie rozmowa ze świadkami wydarzeń.

5) W dniu dzisiejszym na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 146 zł. 98 gr.  Łączna suma kolekt listopadowych wyniosła zatem 1299 zł. 32 gr. Od kwoty powyższej odliczyć należy wydatki:

a) 150 zł. na 10 nowych liturgikonów, zawierających teksty Liturgii św. Jana i św. Bazylego, przywiezionych ze Lwowa przez ks. S. Stesenkę;

b) 75 zł. na świece stearynowe zakupione przez p. J. Szwajcowskiego;

c) 42 zł. 60 gr. na 2 świece woskowe (dla usługujących) i żarówkę do "wiecznej lampki", zakupione również przez p. Szwajcowskiego.

Po odliczeniu ww. wydatków pozostała kwota 1031 zł. 72 gr., która w tej właśnie wysokości zostanie w dniu jutrzejszym wpłacona na subkonto Rady Parafialnej (z uwagi na zmianę wysokości i sposobu naliczania opłaty pocztowej, będzie ona potrącana z kolekt miesiąca następnego).

piątek, 28 listopada 2014

Postulaty zgromadzenia UKGKwRP z 2-4.X.2014 zatwierdzone przez biskupów eparchialnych
Niniejsza publikacja oparta jest na plikach otrzymanych w dniu dzisiejszym pocztą elektroniczną z Kurii Metropolitalnej UKGK w Przemyślu.
 W pierwszej kolejności publikujemy same postulaty, w drugiej - dekret zatwierdzający je, który zawiera szereg istotnych wskazań w przedmiocie wprowadzania w życie poszczególnych rozwiązań. Oba teksty w transkrypcji polskiej przeczytać można na blogu ks. diakona Piotra Siwickiego.


METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA
KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
(BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE

Перемишль – Вроцлав, дня 12 листопада 2014 р.
Число: 2014/566


СОБОРОВІ ПОСТУЛАТИ ЄПАРХІЯЛЬНОГО СОБОРУ
ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ
ТА ВРОЦЛАВСЬКО-ҐДАНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ,
ЯКИЙ ПРОХОДИВ У ПЕРЕМИШЛІ
В ДНЯХ 2 – 4 ЖОВТНЯ 2014 Р.,

затверджені дня 12 листопада 2014 р. Архиєпископом Кир Іваном Мартиняком, Митрополитом Перемисько-Варшавським та Владикою Вроцлавсько-Ґданським Кир Володимиром Р. Ющаком.


І. «ЛІТУРГІЯ І МОЛИТВА»

Пропозиції Патріаршому Собору УГКЦ:
1.           Привернути в УГКЦ читання всіх молитов анафори вголос.
2.           Привернути у Божественній Літургії читання зі Старого Завіту.
3.           Усі богослужбові тексти українською мовою друкувати з наголосами, які,
особливо в умовах діаспори, є необхідними для того, щоб читати і співати
священні тексти правильно.
4.           Опрацювати чин похорону мертвонароджених дітей (викиднів).
5.           Опрацювати інструкцію звершення разом всіх трьох Таїнств
християнського втаємничення.
6.           Опрацювати Чини хрещення і вінчання поєднані з Божественною
Літургією.
7.           Визнати слова «і послух подружній» у шлюбній присязі жінки
факультативними.
8.           Розглянути можливість визнання, що участь у шлюбній Божественній
Літургії в суботу ввечері задовільняє недільний обов’язок мирянина, який
вінчається або є гостем на весіллі.
9.           Опрацювати ЄДИНИЙ переклад богослужбових текстів українською
мовою, бажано спільний для УГКЦ і Православних Церков України.
10.        У всій УГКЦ привернути первісний текст Символу Віри, без додатку «і
Сина», попередивши це відповідною роз’яснювальною роботою.

Пропозиції Владикам УГКЦ у Польщі:

1.           Підтвердити і дотримуватися Принципів літургійного життя від 2005 р.
2.           Утворити, відповідно до Принципів літургійного життя, літургійну
комісію ПВА або спільну комісію для всієї Митрополії.
3.           У єпархіях УГКЦ у Польщі привернути первісний текст Символу Віри, без
додатку «і Сина», попередивши це відповідною роз’яснювальною
роботою.
4.           Вивчити шляхи задоволення прагнень вірних до глибшої духовної
підготовки до свят Різдва Христового, зокрема у формі реколекцій.
5.           Дозволити звершування Божественної Літургії за парафіян у будні, зате у
неділі та свята дозволити звершувати її в наміреннях жертводавців – як
за живих, так і за померлих.
6.           Використовуючи партикулярне право інших єпархій УГКЦ, зокрема
Мельбурнської, опрацювати інструкцію проведення похорону осіб, які
вибрали кремацію свого тіла, відповідно до умов Польщі.
7.           Кадіння перед Євангелієм обмежити згідно з рубрикою служебника.
Молитву перед Євангелієм, попередивши закликом «Господеві помолімся»,
читати вголос.
8.           Зберігаючи практику причащання ложечкою, повчати вірних, зокрема
принагідних учасників греко-католицьких відправ, про належну
поведінку при прийманні Причастя.
9.           У дві неділі року, коли повторюються рядові недільні євангельські
читання, на Літургії св. Івана Золотоустого читати вголос усю анафору,
вже не виголошуючи проповіді.
10.        В одну з неділь Великого Посту на Літургії св. Василія Великого читати
вголос усю анафору – не виголошувати тоді проповіді та рецитувати
Символ Віри.
11.        Звернути увагу на вірних, які з різних причин роками не приступають до
сповіді. Видавати до них послання-заклики до покаяння, де б з любов’ю,
по-батьківськи була пояснена необхідність таїнства покаяння у формі
індивідуальної сповіді.
12.        Установити окрему від 27 червня дату почитання новомучеників
блаженних єпископів перемиських Йосафата і Григорія. Вибрати дату
між 5 і 17 листопада, або 1 листопада (вихідний у Польщі).
13.        Необхідно популяризувати Церковне Правило у візантійсько -
українському обряді, використовуючи існуючі видання (напр.
василіянський Молитвослов, Чин недільної утрені тощо) та
опрацьовувати нові – зокрема брошурки з текстами Вечірні, Утрені та
Повечір’я найголовніших празників.
14.        Виготовити двомовні чини найбільш уживаних відправ (Божественні
Літургії свв. Івана Золотоустого і Василія Великого, Служба
Передшеосвячених Дарів, Чини Хрещення, Вінчання і Похорону), з
українським текстом латинкою в транскрипції та паралельним польським
перекладом, щоб уможливити вірним, які не знають кирилиці і/або
української мови, активну участь у цих відправах і краще їх розуміння.
15.        Опрацювати офіційні переклади Служебника і Требника на польську
мову.
16.        Вивчити можливість вживання на лемківських парафіях, де того
бажають вірні, русинських офіційних літургійних книг (Апостола,
Псалтиря).


ІІ. «БОЖЕ СЛОВО І КАТЕХИЗАЦІЯ (КЕРИГМА)
В УГКЦ У ПОЛЬЩІ»

Сім’я:
1.           Ввести катехизу для батьків перед хрещенням дитини (бажано з
батьками хресними).
2.           Пригадувати про повагу молитви в родині, вчити конкретних форм
молитви (помоліться перед обідом в такий спосіб..., моліться разом перед
Святвечером, моліться разом молитвою Святого Єфрема у Великому
Пості).
3.           Організувати в парафії катехизи для молодих батьків.

Школа:
4.           Перекласти Катехизм УГКЦ "Христос Наша Пасха" польською мовою.
5.           Підготувати катехитичний підручник для 1-3 кл. таким чином, щоб на
одній сторінці були 2 таблиці – одна з українським текстом, а друга – з  транслітерацією.
6.           Організувати катехитичні зустрічі для батьків перед І Сповіддю і
Урочистим Св. Причастям.
7.           Наголошувати на потребі участі дітей та молоді в літніх релігійних
таборах (Сарепта).
8.           Виготовити підручники з релігії для учнів та вчителів.
9.           Перекласти на українську мову нову Підставу навчання і нову Програму
греко-католицької релігії у Польщі.
10.        Організувати духовну формацію для катехитів.
11.        Проводити катехитичні конференції з єпископом.
12.        Створити закладки на єпархіальних веб-сторінках присвячені
катехизації.

Парафія:
13.        Створити родинні порадні при парафіях.
14.        Організувати біблійно-молитовні гуртки (створити схему праці).
15.        Звернення Владик на теми актуальних моральних питань – принаймні
раз на рік.
16.        Усистематизувати форму катехизи дорослих, використовуючи досвід
Неокатехуменальної дороги з пошануванням східної традиції та Літургії.
17.        Організувати антропологічно-керигматичну катехизу.


 ІІІ. «МІСІЙНИЙ ДУХ УГКЦ У ПОЛЬЩІ»

Соборові постулати:

1.           Створити в єпархіях місійно-пасторальні відділи (пор. ККСЦ кан. 585
параграф 3).
2.           Приділити особливу увагу місійній формації  семінаристів.
3.           Створити богословсько—пасторальний інститут (видавництво,
організація конференцій, співпраця з різними католицькими
університетами).
4.           Заснувати інститут постійної формації духовенства (рівень
проповідування Слова Божого і сповідництво).
5.           Створити програму розвитку УГКЦ в Польщі (нові структури, нові
парафії, враховуючи питання міграції з України).
6.           Призначити ефірний час, який виділяє нам TVP, на навчальні,
інформаційні, місійні програми.
7.           Поглибити молитовне життя у парафіях (молитовні групи, поставити
акцент на катехизацію дорослих у формі катехуменату, використовуючи
елементи християнського втаємничення дорослих). Дбати про рівень
літургійного співу.
8.           Співпраця з парафіями зі східної України.
9.           Нав’язати контакт з іншими східними католицькими Церквами, особливо
з Церквами Близького Сходу.
10.        Утворити центри для збору інформації про греко-католицького
душпастирство в Польщі, Європі та світі в мережі інтернет (адреси
парафій, координати).

Постулати на Патріарший Собор:
11.        Організувати дні відкритих дверей в парафіях УГКЦ у Польщі з метою
ознайомлення суспільства з нашою Церквою.


ІV. «СПІЛЬНОТА – СОПРИЧАСТЯ, ПЛЕКАННЯ ЄДНОСТІ
(ВІРНІ БУДУЮТЬ СПІЛЬНОТУ)»

Соборові постулати:
1.       Зактивізувати діяльність Єпархіяльної Душпастирської Ради у
Вроцлавсько-Ґданській Єпархії, a в Перемисько-Варшавській Архиєпархії
покликати Душпастирську Раду згідно з рішеннями Собору з 2002 року.
2.       Покликати Катeхитичний Відділ, у якому задіяні були б духовенство та
світські катeхити.
3.       Підтримувати співпрацю з громадськими організаціями (ОУП та інші).
4.       В парафіях виготовляти парафіяльний душпастирський план на наступний рік. 
5.       Покликати фонд братньої допомоги для священників малих парафій
(наприклад: збірка грошей в другий день Різдва чи Великодня).
6.       Матеріальна відповідальність за парафію лежить на вірних.
7.       Покликати один Митрополичий Реґентський Інститут у Варшаві.
8.       В міру можливостей, нав’язувати міжпарафіяльні партнерства з
Україною.
9.       Заохочувати парафії до участі в паломництві до визначних місць,
пов’язаних з культурою та історією нашої Церкви (наприклад: Ярослав,
Білий Бір, Хшаново, Гора Явір, Майданек, Гора З’явління біля
Перемишля, на рідні землі та Україну). Узгодити терміни на кожний рік.
10.     Створити програму формації християнської родини. Покликати
душпастирів родин.
11.     Заснувати сарептянські структури в єпархії.
12.     В кожному деканаті Митрополії покликати координатора сарептянського
руху, щоб ідея Сарепти стала постійною формацією нашої молоді.
13.     Покликати Комісію з питань Душпастирства студентів за участю
представників студентської молоді.
14.     Екуменістам відпрацювати зразкове екуменічне богослужіння, з якого
зможуть скористати усі наші парафії.
15.     У кожній єпархії призначити відповідальних осіб з екуменічних питань.
16.     Розробити програму з питань покликань до священства та монашого
життя.
17.     Спостерігаємо потребу душпастирської опіки осіб, які перебувають в
нешлюбних  зв’язках.
18.     Звернути особливу увагу на участь молоді Митрополії у Світових Днях
Молоді, як важливий елемент сопричастя з Вселенською Церквою.
19.     Звернути увагу на потребу душпастирських зустрічей єпископа з
вірними, окрім празників та візитацій.


V. «ПРОВІД ТА УПРАВЛІННЯ ПАРАФІЄЮ»

Пропозиції Владикам УГКЦ у Польщі:
1.           Провести дослідження парафіяльного життя усіх парафій у Польщі, щоб
окреслити: чи спільнота парафіяльна розвивається, чи завмирає, чи є
можливість для її кращого розвитку.
2.           У парафіяльних радах, там де є можливість, визначити референтів,
необхідних для оживлення парафіяльної діяльності: літургійного,
катехитичного, євангелізаційно-місійного, організаційно-господарського,
благодійно-харитативного, інформаційно-видавничого.
3.           Покликати капеланів академічного (студентського) душпастирства у
більших університетських містах.
4.           Якщо є така потреба і можливість, подбати, щоб парохи мали свій
постійний осідок на території парафії для успішної праці священика та
кращого управління нею. У разі відсутності помешкання, організувати
приміщення для спільних зустрічей парафіян.
5.           У кожній парафії організувати відкриті зустрічі в міру потреб, але не
рідше, ніж двічі на рік, для обговорення актуальних справ парафії, її
релігійного та духовного життя.
6.           Розвинути парафіяльну діяльність серед емігрантів з України,
запрошуючи до співпраці священників, які розуміють їх потреби та легко
нав’язують з ними контакт.
7.           Створювати мирянські парафіяльні спільноти: біблійні гуртки,
харитативні, волонтерські, молитовні групи і спільноти.
8.           Створити парафіяльну стратегію праці з молоддю, враховуючи потреби і
пропозиції вірних.
9.           Донести до відома вірних інформацію про форми служіння в Церкві:
свіченосців, читців-півців та піддияконів на основі уставу про
формування і служіння дияконів та церковнослужителів.
10.        Проводити в Перемисько-Варшавській Архиєпархії реколекції для
священичих сімей та формаційні зустрічі для священичих родин.
11.        Впровадити обов’язок підвищення кваліфікацій духовенства в сфері
духовній, гомілетичній, пасторальній, адміністративній, економічній,
управлінській та церковного права.
12.        Покликати новий деканат у центральній Польщі, враховуючи що у
Варшаві діє парафія Успіння Пресвятої Богородиці, греко-католицька
громада при вул. Доманєвській, управа провінції оо. Василіян, сс.
Василіянок, сс. Служебниць, ведеться душпастирська праця в П’ясечно, а
у Люблині діє парафія Різдва Пресвятої Богородиці і навчаються питомці
у Духовній Семінарії, а також видно потребу розвинути душпастирство в
Замості і Холмі та навязати активнішу співпрацю з неоунійною
парафією у Костомлотах.
13.        Окреслити обов’язки та завдання деканів в Перемисько-Варшавській
Архиєпархії.
14.        Окреслити осиновий план дій усіх комісій, який буде відповідально і
ефективно вводитися у життя парафій.
15.        Перевірити рівень виконання постанов попереднього Собору 2002 року.
16.        Покликати комісію у справах душпастирства родин та подружжів.
17.        Створити комісію беатифікації та канонізації святих УГКЦ у Польщі.
18.        Заснувати Духовну Семінарію для Перемисько-Варшавської митрополії:
-      створити і затвердити статут Духовної Семінарії Перемисько-Варшавської Митрополії, попередньо узгоджений з римо-католицькою Люблінською Архиєпархією,
-      створити програму навчання і формації у Духовній Семінарії, відповідно до потреб парафій, враховуючи всю специфіку та особливості (nop. кан. 353), які згідно з парт. правом УГКЦ, кан. 50, допомогли  б семінаристам набирати досвід у суспільному та харитативному служінні, проповідуванні, катехитичному навчанні, пасторальній діяльності, управлінні.
19.        Звіт про прибутки і видатки за рік (кан. 263) подавати до відома вірних.
20.        Покликати митрополичу прес-службу та призначити відповідального за
контакти із мас-медіями.
21.        Визначити обов’язки та напрямки душпастирської діяльності для синкела
у справах лемків.
22.        Покликати душпастирську раду в Перемисько-Варшавській Архиєпархії
згідно зі статутом затвердженим 7 січня 2005 року.
23.        Покликати церковний Суд для Перемисько-Варшавської Митрополії.
24.        Покликати митрополичу комісію у справах монашества.
25.        Підтримувати та розвивати сарептянські табори, таворські зустрічі, малі
сарепти, спартакіади, реколекції, конкурси, фестивалі для дітей та
молоді.
26.        Підготувати програму катехизації для дорослих у парафії.
27.        Встановити медаль, або іншу форму вирізнення, за заслуги для найбільш
активних мирян, які несуть поміч парафіяльним спільнотам.
28.        Активізувати діяльність урядово-церковної групи у справах католицької
Церкви в Польщі візантійсько-українського обряду.
29.        Реорганізувати структуру УГКЦ в Польщі таким чином, аби уможливити
створення Синоду єпископів, очоленого митрополитом з осідком у
Варшаві.
30.        Покращити обмін інформацією, використовуючи сучасні інтернетові
ресурси, з вимогою вміння користуватися священнослужителями
електронною поштою.
31.        Заснувати дім-установу для священників-пенсіонерів Перемисько
Варшавської Митрополії, використовуючи для цього нерухомості в
Перемишлі.
32.        Покликати юриста та бухгалтера у Перемисько-Варшавської Митрополії,
які служили б фаховою поміччю священнослужителям, монашеству у
потребі.
33.        Покликати або визначити у Перемисько-Варшавської Митрополії центр
психологічної профілактики, віднови і терапії з алкоголізму та інших
форм узалежнення.

Пропозиції Патріаршому Собору УГКЦ:

1.           Звернутися до Синоду Єпископів УГКЦ з проханням пошуку способів
душпастирської допомоги емігрантам з України.
2.           Запропонувати Синодові Єпископів УГКЦ опрацювання актуального
адресару усіх парафій УГКЦ у світі, з можливістю поміщати його на
вебсторінках архиєпархій і єпархій (адреси, мейли, телефони, години
богослужінь).
3.           Активізувати Синодові Єпископів УГКЦ співпрацю УГКЦ з єпископатом
Польщі, за допомогою групи «Про Полонія» з боку Синоду та комісії КЄП,
до зв’язків з представниками Греко-католицької Церкви  в Україні.
4.           Представити Синодові Єпископів УГКЦ пропозицію юридичного статусу
та реорганізації структури Греко-католицької Церкви в Польщі.

VІ. «ДИЯКОНІЯ»

Соборові постулати:
І. Щодо організації структур Caritas:
1.           Покликання церковних організацій публічного добра.
·                    Не творити зайвих структур, по змозі одну структуру.
2.           Покликання Caritas у більших парафіях.
·                    Прохання до єпископів про надання розпорядження, яке зобов’яже
парохів та адміністраторів виконати його.

ІІ. Вигляд діяльності благодійної організації:
3.           Створення інтернет-сторінок для благодійних організаціїй.
4.           Один раз на 6 місяців інформувати про діяльність Єпархіальних Карiтас.
Звіт друкувати у Благовісті, або робити якийсь практичний додаток до
нього, наприклад бюлетень.
5.           Подякувати від Собору Латинській Церкві та польському суспільству за
допомогу українцям під час Революції Гідності та актуальних подій в
Україні.
6.           Продовжувати діяльність у напрямку благодійних акцій та намагатися
вводити однообразність.

ІІІ. Формація:
7.           Катехизація мирян для духовного зростання і базування проповідей на
християнському милосерді.
8.           Волонтерську роботу вести у напрямі школи та вищих навчальних
закладів.
9.           Організовувати вишколи для лідерів та волонтерів.


VІІ. РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ В ОКРЕМОМУ ГОЛОСУВАННІ ДЕЛЕГАТІВ:

1.           Утворити спільну митрополичу комісію, яка займеться підготовкою і опитуванням вірних у справі церковного календаря у двох наших єпархіях. Про зміну можна буде говорити лише тоді, коли у двох єпархіях буде 75 % вірних, які проголосують за зміну календаря.
2.           В обох єпархіях утворити фонди, подаючи джерела надходжень, які дозволять організувати та фінасувати пропоновані Єпархіяльним Собором нові єпархіяльні структури.
Затверджуємо і проголошуємо як обов’язуючі з сьогоднішнім днем
 Соборові постулати Єпархіяльного Собору
Перемисько-Варшавської Архиєпархії та Вроцлавсько-Ґданської Єпархії,
який проходив у Перемишлі в днях 2 – 4 жовтня 2014 р.       Архиєпископ Іван Мартиняк
       Митрополит Перемисько-Варшавський+ Володимир Р. Ющак, ЧСВВ
       Владика Вроцлавсько-Ґданський

METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA
KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
(BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE


Перемишль - Вроцлав, дня 12 листопада 2014 р.
Число: 2014/565 

Д Е К Р Е ТОцим, згідно з кан. 241 ККСЦ, маючи на увазі душпастирські потреби УГКЦ у Польщі, затверджуємо та проголошуємо Соборові Постулати спільного для Перемисько-Варшавської Архиєпархії та Вроцлавсько-Ґданської Єпархії Собору, який відбувався від 2 по 4 жовтня 2014 р. у Перемишлі. Постулати були прийняті Делегатами Собору у голосуванні останнього дня засідань Собору в суботу 4 жовтня 2014 р. і торкаються наступних тем, обговорюваних під час соборових засідань:

-         Літургія і молитва;
-         Боже Слово і катехизація (керигма) в УГКЦ у Польщі;
-         Місійний Дух УГКЦ у Польщі;
-         Спільнота – сопричастя, плекання єдності (вірні будують спільноту);
-         Провід та управління парафією;
-         Дияконія.

Затверджуємо також прийняту у голосуванні Делегатами Собору процедуру, яка стосується проведення в обох єпархіях опитування щодо становища в справі можливості зміни літургійного календаря.

Щодо практичного втілення соборових постулатів у життя, постановляємо:

1.      Постулати,  які підлягають компетенції Глави УГКЦ або Синоду Єпископів УГКЦ, будуть передані до Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ та до Секретаріату Патріяршого Собору УГКЦ.
2.      Постулати, які вимагають спільної дії обох Єпархій, передусім коли йдеться про питання перекладу літургійних текстів, опитування в справі літургійного календаря та катехитичних питань, будуть передані на розгляд  та опрацювання міжєпархіяльним комісіям, які окремими декретами покличуть Правлячі Архиєреї.3.      Постулати, які на єпархіяльному рівні стосуються поточних душпастирських,  літургійних, дисциплінарних та організаційних справ в обох єпархіях, будуть вирішуватись окремо в обох єпархіях декретами або іншими єпископськими розпорядженнями після консультацій з духовенством та членами Єпархіяльних Душпастирських Рад.
4.      Соборові постулати, які стосуються поточного парафіяльного душпастирства, у кожній парафії мають вводитись у життя душпастирями при активній підтримці мирян.
5.      Соборові постулати, які збігаються з рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ та про які говорить Партикулярне Право УГКЦ, будуть проголошені та набудуть чинності тоді, коли будуть прийняті вище згадані канони Партикулярного Права УГКЦ або коли будуть виконані рішення Синоду Єпископів УГКЦ.
6.      Постулати, які стосуються адміністраційних питань, згаданих у соборових постулатах, вирішуватимуться після консультацій з Вищою Церковною Владою.
7.      Згідно з літургійними постулатами пригадуємо про актуальність та обов’язування документів,  прийнятих Першим Єпархіяльним Собором УГКЦ у Польщі, який відбувся  у 2002 р., передусім про актуальність пособорового документу Принципи Літургійного Життя, затверджного у 2005 р. Пригадуємо також про обов’язок втілити в життя всі раніше проголошені єпископські рішення та розпорядження  літургійного, душпастирського та дисциплінарного характеру, які знову появились у соборових постулатах.  
8.      Підняте у соборових постулатах питання юридичного статусу  Греко-католицької Духовної Семінарії у Люблині стає безпредметним, оскільки згадана Духовна Семінарія отримала офіційне державне визнання ще 27 листопада 1989 р.

Декрет набуває чинності з днем проголошення.

В залученні зібрані Соборові постулати Єпархіяльного Собору обох єпархій Перемисько-Варшавської Митрополії,  який проходив у Перемишлі в днях від 2 до 4 жовтня 2014 р.

Благословення Господнє на Вас


       Архиєпископ Іван Мартиняк
       Митрополит Перемисько-Варшавський


+ Володимир Р. Ющак, ЧСВВ
       Владика Вроцлавсько-Ґданський