niedziela, 9 marca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 9.III.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu:


12.III.2014 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

15.III.2014 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma za zmarłych (Sobota Zaduszna)

16.III.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego2) W związku ze zwołanym na 3-4.X.2014 do Przemyśla wspólnym zgromadzeniem eparchialnym naszej Metropolii, dzisiaj i w następną niedzielę prowadzona jest zbiórka ankiet ewidencyjnych naszych wiernych oraz propozycji kandydatów na delegatów świeckich zgromadzenia oraz na członków rady parafialnej. W niedzielę 23 bm. odbędzie się zebranie parafian celem przedyskutowania tematów zgromadzenia i wyboru delegatów. Przy okazji spróbujemy także wybrać radę parafialną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz