środa, 26 grudnia 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 23.XII.2012


OHOŁOSZENNIA
1. Szczyro diakuju orhanizacijnij hrupi, jaka mynułoji nedili ciłyj deń (pid czas usich trioch Liturhij) trudyłasia dowkoła prywitannia Swiatoho Mykołaja w naszij cerkwi. Swiatyj Mykołaj zaochoczuwaw nas do dobrych dił. Wid siohodni można wże składaty dzwinoczky z dobrymy wczynkamy do skryńky, jaka tut liworucz.
 2. U najbłyżczyj tyżdeń wypadajut´ Rizdwiani Swiata za Nowym styłem. Tomu, szczo czymało rodyn chocze same teper widznaczaty ce wełyke swiato, u wiwtorok i seredu w naszij cerkwi Sw. Liturhiji budut´ o hod. 700 (budenna) ta 1000 (Swiatkowa z propowiddiu). Uweczeri bude łysze Weczirnia o hod. 1800.
3. Siohodni pisla perszoji Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia prosfor dla tych, chto swiatkuwatyme ci swiata za Nowym styłem.
4. Pryhadujemo, szczo u Budynku kultury (Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9, wchid wid al. Jerozolimskich 2) widkryta wystawka tworiw ditej z Chudożnioji majsterni pry wasylianśkomu monastyri u Łućku (Ukrajina) «Ikona na skli». Sprawdi harni reczi można tam pobaczyty, zaochoczujemo widwiduwaty ciu wystawku.
5. U ryznyci można prydbaty mali nastinni kałendari na 2013 rik po 4 zł, ta swiczky Karitasu na rizdwianyj stił po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi), Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.
6. U tli prywitannia sw. Mykołaja mynułoji nedili w naszij parafiji prochodyw konkurs znannia dla himnazialnoji mołodi: pro tajinstwo chreszczennia ta pro chreszczennia Rusi-Ukrajiny. Łaureatamy konkursu stały:
1. Semen Słobodianiuk
2. Marija Szapran
2. Jarosław Zatorśkyj
4. Nazar Feduniw.
Peremożciw witajemo z peremohoju ta bażajemo uspichiw u finali na riwni Archyjeparchiji.
7. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za †† z rodyny Pacaniw
1100: po Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za duszi w czystyłyszczi
NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: na podiaku za błahodati, otrymani za zastupnyctwom Bohorodyci
wiw., 700: za zdorowja: ……
1000: za duszi w czystyłyszczi
ser., 700: za duszi w czystyłyszczi
1000: za † Wołodymyra
czet. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: pro dary Sw. Ducha dla o. Rusłana Wawryka, Ołeha, Olhy, Bohdany, Iryny
pjat. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za †† Annu, Mychajła, Annu, Iwana, Katerynu, Wasyla
sub., 700: za pomerłych: ……
1730: za duszi w czystyłyszczi
ned., 900: po Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za †† z rodyny Cehelśkych
1800: za duszi w czystyłyszczi


Oryginalny tekst alfabetem ukraińskim na stronie Ojców Bazylianów. 

poniedziałek, 24 grudnia 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 23.XII.2012

Sława Isusu Chrystu!


Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu będzie następujący:26.XII.2012 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

29.XII.2012 (sobota) 18.00 Nieszpory [dodano 26.XII.2012]

30.XII.2012 (Niedziela Praojców) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Lublin: wspólnota seminaryjna modli się za pochowanych "na Lipkach" kapłanów greckokatolickich

W piątek 14 grudnia 2012 r. delegacja greckokatolickiej wspólnoty seminaryjnej - 4 alumnów z ks. prefektem Bogdanem Pańczakiem na czele - udała się na cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Lipowej w Lublinie, gdzie ks. diakon Piotr Siwicki wskazał przedstawicielom Seminarium położenie grobów dwóch pochowanych tam kapłanów greckokatolickich: ks. Wiktora Żuka, proboszcza w Żużelu i dziekana bełskiego oraz ks. Andrzeja Pełenśkiego (1864-1940), grób którego został w lipcu br. odnowiony i zaopatrzony w nową granitową płytę. Przy tymże grobie odprawiona została za dusze obu ww. kapłanów Panachyda. Krótką relację wraz ze zdjęciami zamieścił na stronie seminaryjnej administrator tejże Igor Hubacz (IV r. MWSD).

Miejmy nadzieję, że piątkowa wizyta i modlitwa na cmentarzu przy Lipowej grupy seminarzystów i ks. prefekta zaowocuje stałym zaangażowaniem naszych alumnów w opiekę nad grobami kapłańskimi (zwłaszcza ks. Pełenśkiego, po którym nie pozostała w Polsce rodzina) oraz modlitewną pamięcią tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa - o tych, którzy posługę Chrystusowego kapłana w Kościele greckokatolickim pełnili we wcześniejszych, ekstremalnie zresztą trudnych czasach.

niedziela, 16 grudnia 2012

Warszawa: Święty Mikołaj z wizytą u młodszej części parafian


 Oryginalna wersja (alfabetem ukraińskim) znajduje się na stronie OO. Bazylianów. 

Poniżej proponujemy transkrypcję literami polskimi:


Sw. Mykołaj u Warszawi zustriwsia z dit´my ta mołoddiu, jaka zibrałasia na weczornyci

16 hrudnia 2012 r. u Swiato-Uspenśkij parafiji u Warszawi dity radisno zustriczały Sw. Mykołaja, jakyj prybuw do nych iz Nebes razom iz swojim kołektywom. Dostojnoho Hostia warszawśki dity prywitały harnymy wirszamy ta piseńkamy – buło radisno j weseło. Usi dity udostojiłysia podarunku wid Sw. Mykołaja, jakyj harneńko jich prywitaw, rozpowidaw pro swoji mandry po wsiomu switu, ałe takoż stawyw rizni zapytannia, na jaki dity namahałysia widpowisty. Zustricz ditej zi Swiatym Mykołajem widbuwałasia pisla trioch Bożestwennych Liturhij, jaki służat´sia u warszawśkij parafiji.
Cioho roku Swiatyj Mykołaj pryhotuwaw kożnij dytyni «Dzwinoczky dobrych wczynkiw dla Isusa», jaki rozdawaw razom iz podarunkamy. Dzwinoczok – neabyjakyj. Na niomu zapysana instrukcija: 1. Zapyszy swoji dobri wczynky na dzwinoczku.
2. Prynesy dzwinoczok do cerkwy i kyń do skryńky pered ikonostasom. 3. Zibranymy dzwinoczkamy prykrasymo jałynky u naszij cerkwi.
Swiatyj Mykołaj projawyw cioho roku wełyku iniciatywu, pryjichaw iz swojim kołektywom, jakyj dopomahaw jomu. Win ne łysze obdaruwaw usich ditej, ałe takoż zakłykaw jich buty dobrymy.
Wid imeni parocha o. Petra Kuszky ta bat´kiw diakujemo sw. Mykołajewi ta joho pomicznykam za prychid z harnymy podarunkamy. Wełyke spasybi Mykołajewomu kołektywu, jakyj tworyły: Oksana ta Ihor Rola, katechetky – s. Ołena Brojaka CZSWW ta Oksana Rudiak, Wiktorija Demczenko, Ania ta Petro Petrenij, Ela ta Petro Martynyszyny, Darija ta Serhij Drabinśki, i wsim dobrym ludiam, jaki własztuwały radisne swiato naszym ditiam, a takoż dorosłym, jaki zustriczały Swiatoho radisnymy usmiszkamy na łyci. Nyni radiło serce kożnoho, małeńkoho i wełykoho, radiło serce ditej i bat´kiw, bo u naszomu chrami zwerszyłosia swiato.
Bud´mo dobrymy!
Chto schotiw by pidtrymaty swojimy pożertwamy kołektyw Swiatoho Mykołaja, może wstanowyty kontakt za adresoju: oksirol125@wp.pl .
Fotohałereja – 9 00
Fotohałereja – 11 00
Fotohałereja – 18:00
Swiatyj Mykołaj ne zabuw i pro ukrajinśku mołod´, jaka pisla weczirnioji Służby Bożoji zibrałasia siohodni u monastyrśkomu pidwali na weczornyci - dywit´sia fotohałereju.


Lublin - ogłoszenia parafialne 16.XII.2012

Sława Isusu Chrystu!

1) W najbliższą środę tj. 19.XII.2012 (6 grudnia wg. starego stylu) przypada wspomnienie liturgiczne św. Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry w Licji. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma celebrowana będzie w cerkwi lubelskiej o 18.00. Zachęcamy do składania w ustawionej w cerkwi skrzynce prezentów dla współparafian - zostaną one wręczone w najbliższą niedzielę (23 bm.) po Liturgii (która celebrowana będzie jak zwykle o 10.00).

2) W dniu dzisiejszym taca przeznaczona była na tzw. Andrzejowy Grosz (Andrijiw hrisz). Jest to zbiórka na rzecz duszpasterstwa greckokatolickiego w krajach, w których UKGK nie posiada eparchii ani egzarchatów. Są to w szczególności kraje tzw. nowej emigracji zarobkowej (Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Irlandia). Zebrana dziś w cerkwi lubelskiej suma wynosi 288 zł. 59 gr. oraz 10 kopiejek ukraińskich (!). Pieniądze te - po zaokrągleniu sumy w górę - zostaną przekazane na konto Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.
[Dodano 20.XII.2012 ok. 14.00]
 3) W sobotę 22 bm. przypada święto Poczęcia św. Anny, gdy ta poczęła Najśw. Bogurodzicę. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma zostanie odprawiona w cerkwi lubelskiej o 18.00.

wtorek, 11 grudnia 2012

Goście z Przemyśla w seminarium lubelskim

We czwartek 6 bm. lubelską wspólnotę alumnów greckokatolickich z ks. prefektem Bogdanem Pańczakiem nawiedził JE Ks. Arcybiskup Jan Martyniak, Metropolita Przemysko-Warszawski. Z kolei w sobotę 8 bm. gościli w MWSD w Lublinie greckokatoliccy ministranci (prysłużnyky) z parafii archikatedralnej w Przemyślu, na czele z opiekunem - ks. wicekanclerzem Pawłem Potocznym. Relacja pióra alumna IV r. Igora Hubacza wraz z obszernym zestawem zdjęć z obu wizyt jest dostępna na seminaryjnej stronie WWW.

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 9.XII.2012

ОГОЛОШЕННЯ
1. Сьогодні після другої Служби Божої діти покажуть нам коротку виставу «Дерево життя» авторства п. Анни Машлянка, яку презентували на Архиєпархіальному огляді релігійної творчості в Гурові Ілавецькому. У центрі сцени – Дерево Життя із символами семи Святих Тайн. По черзі підходять до Дерева особи різного віку і стану: мати з дитиною, діти до Причастя, молодий семінарист, молода пара, старенька бабуся. На кожного чекає зло, яке всілякими способами спокушає кожного з них. Як поодинокі особи поведуться супроти спокушання? За хвилину це побачимо. Запрошуємо усіх залишитися на кілька хвилин у храмі і не підходити в цьому часі до тетраподу.
2. Після цієї вистави запрошуємо усіх на вручення пропам’ятних медалей бувшим в’язням табору в Явожні або їхнім рідним, які проживають у Вар­шаві. Воднораз відбудеться презентація книги п. Євгена Місила «Акція Вісла». Можна буде також придбати книжку проф. Ігоря Галаґіди про греко-католицьких та православних священиків, які були в’язнями цього ж табору.
3. Наближається свято св. Миколая Чудотворця – день на який в особливий спосіб чекають малята. Знаємо, що Св. Миколай відвідає нашу парафію через тиждень, в неділю, 16 грудня, і буде гостювати в нас цілий день. Все інше це його тайна, яку нам ще не відкрили. Розкриється певно щойно в день відвідин.
4. Цієї ж неділі, 16 грудня, відбудеться ще одна важлива подія пов’язана з дітьми – цим разом з дітьми з України. О 17 годині в Будинку культури (Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9, вхід від al. Jerozolimskich 2) відбудеться відкриття виставки творів дітей з Художньої майстерні при василіанському монастирі в Луцьку (Україна) «Ікона на склі». Це дуже оригінальний і вимогливий рід ікони, в якому діти з василіанської парафії в Луцьку досягли майстерності. Щиро запрошуємо на відкриття цієї виставки.
5. У ризниці можна придбати малі настінні календарі на 2013 рік в ціні 4 зл, та свічки Карітасу на різдвяний стіл в ціні по 6 зл (менші) і 12 зл (більші).
6. Намірення Святої Літургії:
900: за †† Марію і Андрія
1100: за здоров’я Галини, Валентина, Руслани, Віктора, Оксани, Олександра
 1800: за душі в чистилищі
НАМІРЕННЯ  святих літургій протягом тижня
пон. 700: за душі в чистилищі
1730: в наміренні Назара
вів., 700: за здоров’я: ……
1730: за душі в чистилищі
сер., 700: за душі в чистилищі
1730: за здоров’я і Боже благословення для Дарії та її дітей
чет. 700: за здоров’я і Боже благословення для Андрія
1730: за душі в чистилищі
п’ят. 700: за душі в чистилищі
1730: про Боже благословення для парафіян
суб. 700: за померлих: ……
1730: за душі в чистилищі

niedziela, 9 grudnia 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 9.XII.2012

Sława Isusu Chrystu!

1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu będzie tradycyjny, tj. obejmować będzie Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma we środę (12 bm.) o 18.00, nieszpory w sobotę (15 bm.) również o 18.00 i niedzielną Boską Liturgię o 10.00 (16 bm.)

2) Zachęcamy do udziału w parafialnych formach aktywności laikatu (rozkład tygodniowy pod linkiem). Oferta nasza obejmuje wszystkie dni tygodnia oraz zajęcia zarówno ściśle związane z życiem religijnym, jak też i bardziej świeckie formy działalności czy rozrywki. Pojawienie się tych propozycji jest wyrazem zaangażowania części młodych parafian - niech odzew reszty umocni ich poczucie sensowności podjętych zobowiązań i wysiłków!

czwartek, 6 grudnia 2012

Ks. Batruch: "Lublin potrzebuje szkoły pisania ikon"

Dziś startują w Lublinie warsztaty pisania ikon. Miała być jedna grupa uczniów, będzie kilka. Spodziewał się ksiądz takiego zainteresowania?

–Takiego nie. Musieliśmy utworzyć listę rezerwową. Deski zostały zagruntowane, dziś o godz. 19 w budynku plebanii przy Botanicznej 1 odbędą się pierwsze zajęcia. 


Ciąg dalszy rozmowy p.red. Waldemara Sulisza z ks. mitratem drem Stefanem Batruchem na stronie "Dziennika Wschodniego". Zapraszamy do lektury! 

środa, 5 grudnia 2012

Konferencja "Chełmszczyzna między imperium a narodami"

Podajemy za witryną KUL:


W dniach 6-9 grudnia 2012 r. Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Centrum UCRAINICUM KUL zaprasza na  międzynarodową konferencję naukową pt. Chełmszczyzna między imperium a narodami, poświęconą 100-leciu wyodrębnienia guberni chełmskiej. Konferencja będzie się odbywała w Lublinie, Chełmie i Łucku.

W ramach obchodów uczestnicy konferencji wezmą udział w uroczystej mszy św. o Niepokalanym Poczęciu NNP w Bazylice na Górce Chełmskiej, nawiedzą Cerkiew Greckokatolicką pod wezwaniem Narodzenia NNP oraz odbędą pielgrzymkę do Obrazu Matki Boskiej Chełmskiej w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku. Konferencja została objęta patronatem honorowym m. in. Marszałka Senatu RP Bogdana Borysewicza i Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana.

Z tejże witryny ściągnąć można również plakat imprezy. 


wtorek, 4 grudnia 2012

Lublin: nowe formy aktywności przy parafii greckokatolickiej

Sława Isusu Chrystu!

 Z myślą o aktywizacji różnych sfer życia naszych parafian, z inicjatywy przedstawicieli laikatu i przy pełnej akceptacji i współpracy Ks. Proboszcza, pojawiły się nowe formy zajęć i spotkań o różnym charakterze.

Miejscem ich odbywania jest plebania naszej Parafii - Lublin, al. Warszawska 71 (Botaniczna 1).

Próby chóru cerkiewnego - wtorek, 18.00.

Krąg biblijny - czwartek, 18.30.

Warsztaty ikonograficzne - środa, 19.00.

Tworzenie witryn internetowych - czwartek, 17.00.

English Club - poniedziałek i sobota, 19.15.

Kobiecy Klub Kinowy - piątek, 18.00.

Katecheza dla dzieci i młodzieży oraz spotkanie młodzieżowe po Liturgii niedzielnej pozostają bez zmian.

ZAPRASZAMY!