wtorek, 29 kwietnia 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.IV.2014

CHRYSTOS WOSKRESE!

1) W najbliższym tygodniu zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma we środę 30 bm. (18.00) i w niedzielę 4 maja br. (10.00).

2) W sobotę 26 bm. zmieniona została częściowo organizacja ruchu na przebudowywanym skrzyżowaniu Warszawska/Solidarności w pobliżu naszej cerkwi. W szczególności udostępniono dla pieszych przejście w ciągu al. Warszawskiej po nowym moście na Czechówce, co eliminuje potrzebę korzystania z okrężnej drogi przez ul. Botaniczną.


poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Warszawa-Śródmieście: ogłoszenia parafialne 27.IV.2014


 Podajemy za witryną OO. Bazylianów:

 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni pisla Swiatoji Liturhiji widbudet´sia myruwannia, pid czas jakoho budemo diłytysia wełykodnim chlibom – Artosom.

2. Uweczeri, o 17-tij hodyni widsłużymo tut, u chrami, Woskresnyj Parastas za usich naszych pomerłych. Łystoczky z jich imenamy można składaty u ryznyci. Pisla Parastasu – Bożestwenna Liturhija, jak u kożnu nedilu.

3. Temoju mołodiżnoji zustriczi siohodni wweczeri bude fotohrafija: «Na cij zustriczi pohoworymo pro Fotomystectwo, fotohrafiju suczasnu ta tradycijnu, pro tendenciji rozwytku fotomystectwa toszczo. Takoż proanalizujemo razom dekilka fotohrafij, szczo dopomoże staty kraszczym fotohrafom. Zustricz prowede Kateryna Radczenko – kurator, teoretyk fotomystectwa, fotohraf».

4. Nahadujemo, szczo krim katechyzaciji ditej i szkilnoji mołodi w ramkach «subotnioji szkoły» ta pry cerkwi, w naszij parafiji prowodiat´sia szcze nastupni zustriczi:
– katechyzacija starszoji mołodi pisla Liturhiji o 1100 u małomu pidwali,
– weczirni zustriczi mołodi pisla Liturhiji o 1800 u wełykomu pidwali,
– hrupa «Materi w mołytwi» – pisla Liturhiji o 1100 w katechetycznomu zali,
– «Biblijnyj krużok» w seredy pisla Liturhiji o 1730 w katechetycznomu zali,
– Dwiczi w roci, wesnoju i osinniu, prowodiat´sia zaniattia pered-podrużnioho kursu.

5. Cymy dniamy nadijszow nowyj nomer Błahowista (№ 4/2014). Można joho prydbaty ryznyci w nezminenij cini 3,50 zł.

6. Szczyro diakujemo usim, jaki potrudyłysia naperedodni Swiat koło pryhotuwannia łozy do poswiaczennia u Kwitnu nedilu, pryhotuwannia i prykraszennia Bożoho Hrobu na Wełyku Pjatnyciu, pidhotowky spiwiw na bohosłużinniach Strasnoho tyżnia, gruntownoho prybyrannia chramu toszczo. W jichniomu namirenni, a osobływo w nami­renni tych, jaki ciłyj rik dwiczi w tyżni prybyrajut´ cerkwu i pryłehli prymiszczennia służymo siohodni Służbu Bożu o hod. 1100. Szcze raz szczyro usim diakujemo.

7. Zokrema diakujemo Preoswiaszczennomu Władyci Wasyliju za uroczystyj prowid u bohosłużinniach Strasnoho tyżnia i Wełykodnia.

8. Siohodni w Rymi widbuwajet´sia kanonizacija dwoch pa piw: Iwana CHIII (1881-1958-1963) ta Iwana Pawła II (1920-1978-2005).

9. Bahato-chto pytajut´ parocha czy człeniw Parafijalnoji rady pro hreko-katołyćke duszpastyrstwo w rymo-katołyćkomu kostioli pry wuł. Domaniewskij na Mokotowi. Ce duszpastyrstwo pojawyłoś bez konsultaciji z naszoju parafijeju i my do nioho ne majemo nijakoji pryczetnosti. Znajemo, szczo zhodu na wedennia cioho duszpastyrstwa daw Preoswiaszczenniszyj Mytropołyt Iwan Martyniak, toż z dalszymy zapytanniamy treba zwertatysia do Mytropo­łyczoji Konsystoriji u Peremyszli.
Natomist´ ranisze, w łystopadi mynułoho roku, postało hreko-katołyćke duszpastyrstwo w m. Pjaseczno (kapłycia pry wuł. Chyliczkowśkij 20e, hod. 1200), pro jake my powidomlały. Wono buło stworene z dumkoju pro ukrajin­śkych zarobitczan na piwdeń wid Warszawy, i, oskilky nam widomo, czymało zarobitczanam wono połehszyło uczast´ u nedilnych Liturhijach.

10. W nedilu, 11 trawnia uweczeri, pisla Liturhiji, w naszij cerkwi widbudet´sia koncert relihijnoji muzyky u wykonanni choru «Borysten» z Paryża. U prohrami twory Czesnokowa, Bortnianśkoho, Hnatyszyna ta in.

11. Wczora pizno wweczeri aktywisty zwernułysia do nas z prochanniam prohołosyty zbirku hroszej na potreby ukrajinśkoji armiji. Dobrowilni pożertwy na ciu cil można skłasty do skarbonky.

12. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za wsich †† z rodyny Pacan
1100: pro Boże błahosłowennia dla usich, chto prybyraje i prykraszuje nasz chram
1800: za duszi w czystyłyszczi

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730:za duszi w czystyłyszczi
ser. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za † Jarosława
czet. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: pro Boże błahosłowennia dla Iryny i Mykołaja z nahody wesilla
pjat. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……;
1730: za duszi w czystyłyszczi
ned. 900: za zdorowja i Bożu błahodat´ dla Jurija ta rodyn Melnykiw i Wyszynśkych; w namirenni Mariji
1100: pro Boże błahosłowennia dla rodyny Wusiw: Mychajła, Beaty, Zenona, Andrija, Mykołaja
1800: za duszi w czystyłyszczi

wtorek, 22 kwietnia 2014

Lublin - ogłoszenia 22.IV.2014: rozkład celebracji, rezultaty zbiórek pieniężnych

CHRYSTOS WOSKRESE!


1) W dniach 23-26 bm. żadnych celebracji w cerkwi lubelskiej nie będzie. W niedzielę 27 bm. zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00. Niedziela ta, pierwsza po Wielkiejnocy, zwana jest Przewodnią lub Niedzielą Tomasza (ukr. Tomyna nedila), a to z uwagi na postać św. Tomasza Apostoła, wspominaną w ewangelicznej perykopie tej niedzieli.

2) Oto rezultaty zbiórek pieniężnych z ostatnich dni:

 a) na pomoc Kościołowi w Ziemi Świętej zebrano w Wielki Piątek i Wielką Sobotę 325 zł. 29 gr.;

 b) na Fundusz Pomocy Bratniej w Poniedziałek Wielkanocny zebrano 321 zł. 98 gr.

Obie te kwoty zaokrąglono do 325 zł. i łączną sumę 650 zł. wpłacono dziś rano na konto Kurii Metropolitalnej (w tytule przekazu wyszczególniono, że na oba cele wpłacamy po 325 zł.). Wpłata została dokonana w filii UP Lublin-11 przy ul. Kolorowej 6 w Lublinie.

niedziela, 13 kwietnia 2014

Lublin - rozkład celebracji na Wielki Tydzień i Zmartwychwstanie Pańskie 16-22.IV.2014

Sława Isusu Chrystu!

 
1) Program celebracji liturgicznych Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa:


16.IV.2014 (Wielka Środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

17.IV.2014 (Wielki Czwartek) 18.00 Jutrznia Męki Pańskiej z czytaniem 12 Ewangelii pasyjnych

18.IV.2014 (Wielki Piątek) 18.00 Nieszpory z wystawieniem Całunu (ukr. Płaszczanycia)

19.IV.2014 (Wielka Sobota) 10.00 Jutrznia Jerozolimska; 18.00 Nieszpory z Liturgią św. Bazylego Wielkiego

20.IV.2014 (Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego) 9.00 Jutrznia Paschalna, po niej ok. 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, po Liturgii święcenie pokarmów

21-22.IV.2014 (Poniedziałek i Wtorek Wielkanocny) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i nabiału. Za to w Tygodniu Wielkanocnym nie ma ograniczeń pokarmowych nawet w piątek 25 bm. (ukr. zahalnycia).

3) W Wielki Piątek przy Całunie Chrystusowym zbierane będą pieniądze na pomoc Kościołowi w Ziemi Świętej. Z kolei taca w Poniedziałek Wielkanocny przeznaczona jest na Fundusz Pomocy Bratniej, służący wspomaganiu małych i ubogich parafij naszej eparchii, zwłaszcza nielicznych wspólnot z południowych protoprezbiteratów (dekanatów), obarczonych obowiązkiem utrzymania zabytkowych niejednokrotnie cerkwi.

Warszawa - ogłoszenia parafialne 13.IV.2014Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni Kwitna (Werbna) nedila. Pisla Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia łozy (werby).

2. U zwjazku z rozporiadżenniam naszych Władyk pro pidhotowku do Jeparchialnoho Soboru, pryswiaczenoho temi «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom», siohodni pisla Liturhiji ob 11-tij hodyni widbudut´sia w nas ostanni parafijalni zbory – zustricz z usima parafijanamy dla obhoworen­nia ta wybrannia tem, jaki powynni buty predmetom praci Soboru. Otże pisla cijeji Litur­hiji zaproszuju usich prysutnich do switłyci pid cerkwoju.

3. Zawtra rozpoczynajemo Wełykyj tyżdeń. U Wełyku Pjatnyciu obowjazuje strohyj pist – strymanist´ wid mjasa ta mołocznych straw, u Subotu – wid mjasnych straw. Za zwyczajem protiahom ciłoho Strasnoho tyżnia wirni strymujut´sia wid mjasnych straw, za te u Switłomu tyżni, pisla Woskresinnia, majemo prywiłej zahalnyci.

4. W ryznyci można prydbaty «Wełykodniu swiczku» hreko-katołyćkoho Karitasu w cini 15 zł. Dochid pryznaczenyj dla osib chworych, – ce jak dopomoha do zapłaty za recepty.

5. Można prydbaty takoż tretij nomer (3/2014) Błahowista; Katałoh kyryłycznych drukiw CHVI-CHVIII stolit´ biblioteky monastyria oo. Wasylian u Warszawi, w opraciuwanni naszoho br. Romana Łepaka CZSWW; knyżku 365 dniw z wełykym Mytropołytom. Rozdumy na szczodeń iz wybranymy tekstamy z tworiw Mytropołyta Andreja Szeptyćkoho, Swiate Pyśmo, mołytownyky ta inszi wydannia.

6. Do skarbonky można składaty pożertwy na kwity do Bożoho Hrobu, do druhoji – pożertwy na dopomohu poterpiłym na Kyjiwśkomu Majdani. Powoli zakinczujet´sia jichnie likuwannia u Warszawi, dejaki wże powernułysia w Ukrajinu, toż ciu zbirku prowodytymemo do kincia cioho tyżnia, do Wełykoji suboty.

7. Pożertwy pry Płaszczanyci zbyrani u Wełyku Piatnyciu i Weł. Subotu pryznaczeni na dopomohu chrystyjanam w Jerusałymi, jaki opikujut´sia Swiatymy misciamy, w tomu j bazylikoju Hospodnioho Hrobu.

8. Podajemo poriadok bohosłużiń Wełykoho (Strasnoho) ta Switłoho tyżniw:

14-16 kwitnia – ponediłok, wiwtorok, sereda
hod. 1800 – Liturhija Raniszeoswiaczenych Dariw

17 kwitnia – WEŁYKYJ CZETWER

hod. 1000 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho

1700 – Utrenia Strastej Chrystowych z 12 Jewanhelijamy

18 kwitnia – WEŁYKA PJATNYCIA

hod. 1700 – Weczirnia z wystawłenniam Płaszczanyci

1930 – Jerusałymśka utrenia

19 kwitnia – WEŁYKA SUBOTA

wid hod. 700 – molinnia pry Płaszczanyci (protiahom ciłoho dnia)

1700 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
– Swiaczennia Pasok (pisla Liturhiji)

20 kwitnia – WOSKRESINNIA CHRYSTOWE

700 – Woskresna Utrenia i Swiata Liturhija, Swiaczennia Pasok
1200(!) – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1700 – Woskresna Weczirnia

21 kwitnia – SWITŁYJ PONEDIŁOK

1000 ta 1800 – Swiata Liturhija
1430 – Woskresnyj Parastas na kładowyszczi Brudno

22 kwitnia – SWITŁYJ WIWTOROK

1000 ta 1800 – Swiata Liturhija

9. Namirennia Swiatych Liturhij:

900:za zdorowja Hałyny
1100: za †† z rodyny Wusiw: Iwana, Annu, Mariju, Mariju, Stepana, Irynu ta wsich z rodyny Pakosziw; Annu Parus
1800: – pro Boże błahosłowennia dla parafijan
– za zdorowja i Bożu opiku dla Ołeny z rodynoju i wsich z rodyn: Melnyk, Kohut, Samkijasz, Barkowych

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1800: pro Boże błahosłowennia dla Josyfa
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800: za poranenych fizyczno i psychiczno na Kyjiwśkomu Majdani
Wełykyj Czetwer
1000: w namirennia Emiliji
Wełyka Pjatnycia - - - - - - - - -
Wełyka Subota
1700: za † Iwana Pjetnoczko w 40-wyj deń
WOSKRESINNIA
700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan 1200: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

niedziela, 6 kwietnia 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.IV.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


7.IV.2014 (poniedziałek) 18.00  Nieszpory z Boską Liturgią św. Jana Chryzostoma - święto Zwiastowania NMP

11.IV.2014 (piątek) 16.00  Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

13.IV.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - Niedziela Antypaschy (Kwietna, Palmowa)


2) W piątek 11 bm. do Lublina przybędą pielgrzymi z Ukrainy celem uczczenia bł. Emiliana Kowcza (1884-1944), kapłana greckokatolickiego, męczennika obozu koncentracyjnego na Majdanku. Gorąco zachęcamy do udziału w uroczystościach:

 12.00 -Uroczyste rozpoczęcie Pielgrzymki, modlitwa za zmarłych i pomordowanych w obozie na Majdanku, modlitwa ku czci ks. Emiliana Kowcza, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku Walki i Męczeństwa;

12.30 – zwiedzanie terenu byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku – „Śladami ks. Emiliana Kowcza”;

14.00 – przerwa na poczęstunek (Budynek Instytutu Dziennikarstwa KUL, ul. Męczenników Majdanka 70);

14.30 – film oraz prezentacja multimedialna o ks. Emilianie Kowczu oraz Majdanku (Budynek Instytutu Dziennikarstwa KUL, ul. Męczenników Majdanka 70);

- zwiedzanie Lublina

16.00 – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów (Cerkiew greckokatolicka przy al.Warszawskiej 84),

19.00 – wspólna droga krzyżowa na Majdanku z udziałem młodzieży z Polski i Ukrainy (początek przy pomniku Walki i Męczeństwa, ostatnia stacja przy Mauzoleum)


 Źródło: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

PROGRAM UAKTUALNIONY 8.IV.2014

Warszawa - ogłoszenia parafialne 6.IV.2014

OHOŁOSZENNIA

1. Za chwyłynu, pisla ohołoszeń, jednajuczyś z ciłoju naszoju Cerkwoju, prowedemo Akt poswiaty Ukrajiny pid Pokrow Presw. Bohorodyci. Wirni, pid prowodom choru, u wkazanych misciach wkluczajut´sia widpowidajuczy pryspiwom: Preswiata Bohorodyce, spasy nas.

2. U zwjazku z rozporiadżenniam naszych Władyk pro pidhotowku do Jeparchialnoho Soboru, pryswiaczenomu temi «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom», siohodni widbudut´sia w nas zahalni zustriczi z parafijanamy dla obhoworen­nia ta wybrannia tem, jaki powynni buty predmetom praci Soboru – pisla Liturhiji o 9-tij ta o 18-tij hodyni, a w nedilu czerez tyżdeń, 13 kwitnia – pisla Liturhiji ob 11-tij hodyni. Misce zustriczej – switłycia pid cerkwoju.

3. Zawtra, 7 kwitnia, wypadaje swiato Błahowiszczennia Preswiatoji Bohorodyci. Cioho dnia w naszomu chrami Swiati Liturhiji budut´ o hod. 1000 ta 1800.

4. Najbłyżcza subota, ce Łazarewa subota – zhadujemo todi woskresinnia Łazaria, jake poperedyło uroczystyj wjizd Isusa Chrysta w Jerusałym, a widtak joho strasti.

5. Najbłyżcza nedila – Kwitna (Werbna). Pisla Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia łozy (werby). Można jiji prynesty iz soboju abo prydbaty w cerkwi za dobrowilnu pożertwu.

6. W ryznyci można prydbaty «Wełykodniu swiczku» hreko-katołyćkoho Karitasu w cini 15 zł. Dochid pryznaczenyj dla osib chworych, – ce jak dopomoha do zapłaty za recepty.

7. Można prydbaty takoż nowyj nomer (3/2014) Błahowista, knyżku 365 dniw z wełykym Mytropołytom. Rozdumy na szczodeń iz wybranymy tekstamy z tworiw Mytropołyta Andreja Szeptyćkoho, mołytownyky dla ditej ta inszi wydannia.

8. Do skarbonky można składaty pożertwy na kwity do Bożoho Hrobu.

9. Podajemo poriadok bohosłużiń Wełykoho (Strasnoho) ta Switłoho tyżniw:

14-16 kwitnia – ponediłok, wiwtorok, sereda
hod. 1800 – Liturhija Raniszeoswiaczenych Dariw
17 kwitnia – WEŁYKYJ CZETWER
hod. 1000 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
1700 – Utrenia Strastej Chrystowych z 12 Jewanhelijamy
18 kwitnia – WEŁYKA PJATNYCIA
hod. 1700 – Weczirnia z wystawłenniam Płaszczanyci
1930 – Jerusałymśka utrenia
19 kwitnia – WEŁYKA SUBOTA
wid hod. 700 – molinnia pry Płaszczanyci (protiahom ciłoho dnia)
1700 – Weczirnia z Liturhijeju sw. Wasylija Wełykoho
– Swiaczennia Pasok (pisla Liturhiji)
20 kwitnia – WOSKRESINNIA CHRYSTOWE
700 – Woskresna Utrenia i Swiata Liturhija, Swiaczennia Pasok
1200 – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1700 – Woskresna Weczirnia
21 kwitnia – SWITŁYJ PONEDIŁOK
1000 ta 1800 – Swiata Liturhija
1430 – Woskresnyj Parastas na kładowyszczi Brudno
22 kwitnia – SWITŁYJ WIWTOROK
1000 ta 1800 – Swiata Liturhija

10.Wczora nasza parafija zbilszyłasia na odnoho człena – czerez swiatu tajnu chreszczennia, jaku pryjniała odnomisiaczna Ksenia. Szczyro witajemo jiji u naszij cerkow­nij spilnoti.

11.W seredu, 2 kwitnia, pres-służba Apostolśkoji Stołyci powidomyła m. in. szczo stworeno nowyj, Charkiwśkyj Ekzarchat UHKC, a joho perszym ekzarchom pry­znaczeno Ihumena wasylianśkoho monastyria w Kyjewi o. Wasyla Tuczapcia, CZSWW. Nahadajmo, szczo ce nasz, warszawśkyj wypusknyk. o.Wasyl buw odnym z per­szych p\jatioch bratiw wasylian, jaki na poczatku żowtnia 1991 roku, pisla zakinczennia nowicijatu w Krechowi, pryjichały na nawczannia do Warszawy. Studiji na Pap­śkomu Bohosłowśkomu Fakulteti trywały sim rokiw. Uweś toj czas br. Wa­syl pro­wiw tut, u wasylianśkomu monastyri pry wuł. Mjodowij 16. Dawsia piznaty jak seminaryst zawżdy usmichnenyj, skromnyj, hotowyj posłużyty druhomu.

12.Cymy dniamy wyjszow 3-j tom «Wasylianśkych istorycznych doslidżeń» – Katałoh kyryłycznych drukiw CHVI-CHVIII stolit´ biblioteky monastyria oo. Wasylian u Warszawi,jakyj wydało Wydawnyctwo «Wasyliada» Swiato-Pokrowśkoji prowinciji Czynu Swiatoho Wasylija Wełykoho u Polszczi. Cej tom, jakyj opraciuwaw czerneć naszoho monastyria – monach Roman Łepak, CZSWW, predstawlaje katałoh cerkownosłowjanśkych starodrukiw, jaki zberihajut´sia w archiwi monastyria. Win je ważływym wneskom u wywczen­nia jak wasylianśkych knyhozbireń tak i kyryłycznych starodrukiw zahałom. Spodi­wajemosia, szczo cej Katałoh bude korysnym dla naukowciw, jaki wywczajut´ istoriju wasylianśkoho Czynu i joho kulturno-mystećku ta oswitniu dijalnist´. Bilsze cikawych informacij pro knyżku na: www.bazylianie.pl

13.Namirennia Swiatych Liturhij:

900: – za † Wasyla Jaremczuka w 40-wyj deń
– pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za † Anastasiju Maryn
1800: za †† Mariju i Mychajła Siroćkych

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1000:– pro Boże błahosłowennia dla parafijan
– za zdorowja i Bożu opiku dla Wiktoriji
1800: pro Boże błahosłowennia dla Hałyny, bratiw i otciw CZSWW, o. Stepana, Mariji, Wołodymyra z rodynoju, Nazara, Mychajła; Luby Iwanciw
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia i dobru praciu dla Nadiji
czet. 1800:
pjat. 1800: w namirenni kraszczoji doli Krymśkych Tatar
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned., 900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za †† z rodyny Wusiw: Iwana, Annu, Mariju, Mariju, Stepana, Irynu ta wsich z rodyny Pakosziw
1800: za zdorowja i Bożu opiku dla Ołeny z rodynoju i wsich z rodyn: Melnyk, Kohut, Samkijasz, Barkowych

ŹRÓDŁO: WWW.BAZYLIANIE.PL