sobota, 15 marca 2014

Lublin: wystawa fotografii cerkwi gr.kat. w atrium Collegium Norwidianum KUL

Ekspozycja wystawy "OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo – wschodniej Polski"

Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, w przededniu uroczystości kanonizacyjnych, zorganizuje od 26 marca do 20 maja 2014 r. w atrium Collegium Norwidianum przy Al. Racławickich 14 w Lublinie ekspozycję wystawy OPUSZCZONE – RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo – wschodniej Polski, autorstwa dr Moniki Rzepiejewskiej pracownika naukowego ASP.

Wystawie będzie towarzyszyło spotkanie z Stanisławem Krycińskim.

Wystawa zwraca uwagę na cenne i często zapomniane zabytki architektury będące wspólnym wielowiekowym dziedzictwem pogranicza Polski i Rusi – Ukrainy. Wiele z nich utraciło swą pierwotną funkcję, wiele pozostaje obecnie bez gospodarza. Godne pochwały oraz warte naśladowania są zaprezentowane na wystawie inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenia obywatelskie, ratujące zagrożone, zabytkowe, greckokatolickie cerkwie.

Obiektom tym nadano nowe przeznaczenie. Stały się one instytucjami kultury, które jednoczą i umacniają miejscową społeczność. Stowarzyszenia te dzięki swojej działalności podtrzymują tradycję odwołując się do historycznego i religijnego charakteru miejsca. Kilka świątyń ponownie zaczęło pełnić funkcje sakralne.

Ekspozycja zwraca też uwagę na cerkwie, które przetrwały do naszych czasów dzięki temu, że zaopiekowały się nimi – na miarę ówczesnych możliwości – parafie rzymskokatolickie, dbając tym samym o wspólne grecko – i rzymskokatolickie dziedzictwo.

Te pozytywne przykłady znajdują się przede wszystkim na terenie województwa podkarpackiego. Wystawa ma przypomniać, że również na terenie województwa lubelskiego znajdują się cenne i unikatowe, dawne cerkwie greckokatolickie, którym można jeszcze ruszyć z pomocą i ocalić od zagłady.

Do pobrania:
zaproszenie.pdf
informacja prasowa.pdf

http://www.cerkwie.org/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz