niedziela, 28 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 28.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu jest następujący:


31.VIII.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

3.IX.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

4.IX.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2)  Parafia w Kostomłotach zaprasza na święto patronalne w niedzielę 11.IX.2016 o 12.00 (szczegóły na stronie kostomloty.com).


3)  Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 244 zł. 39 gr. . Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 7.948 zł. 64 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 21 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 21.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


24.VIII.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

28.VIII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (w tym dniu przypada święto Zaśnięcia Najśw. Bogurodzicy - teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC publikujemy pod ogłoszeniami)2)  Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 194 zł.10 gr., a 19 bm. wpłacono na subkonto Rady Parafialnej 3.000 zł. (opłata wyniosła 18 zł.). Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.704 zł. 25 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).15 ♀ ZAŚNIĘCIE NAJŚW. PANI NASZEJ BOGURODZICY I ZAWSZE DZIEWICY MARYI
TROPARION, ton 1.
W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, * w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Matko Boża: * połączyłaś się ze źródłem życia, * Ty, która jesteś Matką Życia, * a przez swoje modlitwy * uwalniasz nas od śmierci.
KONDAKION, ton 2.
Ani grób ani śmierć nie miały władzy nad Matką Boga * nieustającą w modlitwach i w orędownictwie niezawodną nadzieję. * Ponieważ jest ona Matką Życia, * przeniósł ją do życie Ten, który zamieszkał w jej zawsze dziewiczym łonie.
PROKIMEN, ton 3
Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.
Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwaćƒ mnie będą wszystkie narody.
Apostoł: Flp 2, 5-11
ALLELUJA
Ps 44, 11 i 13
Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha Twego.
Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.
Ewangelia: Łk 10, 38-42 i 11, 27-28.
W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:
Refren: Aniołowie widząc zaśnięcie Przeczystej, zadziwili się: * jak to Dziewica odchodzi z ziemi do nieba.
Irmos: W tobie, Najczystsza Dziewico, nie zachowane jest prawo natury:
w rodzeniu nietknięte pozostaje dziewictwo
i życie zaślubia się ze śmiercią;
po rodzeniu zostajesz dziewicą,
a po śmierci jesteś żywa
i nieustannie nas ochraniasz, Bogurodzico, jako swe dziedzictwo.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13
Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego będę wzywać, alleluja 3x.

niedziela, 14 sierpnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 14.VIII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) W najbliższym tygodniu rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej jest następujący:


16.VIII.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

21.VIII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W piątek 19 bm. (6 VIII wg. kalendarza juliańskiego) przypada święto Przemienienia Pańskiego (teksty Liturgii przed-święta i samego święta  w przekładzie śp. o. Romana Piętki MIC podajemy poniżej, pod ogłoszeniami). W tym dniu cerkiew parafialna w Jarosławiu ma swe święto patronalne. W br. połączone ono będzie z uroczystościami Roku Miłosierdzia i jubileuszu 20-lecia koronacji jarosławskiej ikony MB "Brama Miłosierdzia", na których obecność duchownych eparchii metropolitalnej jest obligatoryjna, Dlatego też w tym roku nie będzie Liturgii świątecznej w cerkwi lubelskiej. Zapraszamy jednocześnie do Jarosławia: pełny program obchodów 18-19 bm. dostępny jest na stronie cerkiew.nazwa.pl, zaś sama Liturgia pontyfikalna pod przewodnictwem WB Światosława Szewczuka celebrowana będzie o 10.00).


3) Przez 4 niedziele (24 i 31 lipca oraz 7 i 14 sierpnia br.) zebrano łącznie 396 zł. na tacę. Z ww. kwoty wypada odliczyć 1/4 tytułem cathedraticum, jako że dokładna kwota kolekty z 7 bm. nie jest znana. Zatem cathedraticum sierpniowe to 99 zł., po strąceniu 3 zł. 50 gr. za przekaz, pozostałe 95 zł. 50 gr. zostanie wpłacone na konto Kurii Metropolitalnej. Obecny zaś bilans tej daniny to 2.103 zł. 21 gr. (minus 27 zł. 50 gr. kosztów wpłat).

4) W okresie, o którym mowa w pkt. 3) do skrzynki świeczkowej w bm. zebrano 96 zł. 51 gr., zaś na tacę (pod odliczeniu cathedraticum) - 297 zł.. Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.510 zł. 15 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 7.000 zł. (koszty 41 zł. 90 gr.).5 PRZED-ŚWIĘTO Przemienienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. - Św. męczennika EUSYGNIOSA
TROPARION o Przed-święcie, ton 4.
Wyjdźmy zawczasu, wierni, na spotkanie Przemienienia Chrystusa, * świętujmy z przepychem tę wigilię i wołajmy: * Nadszedł dzień boskiej radości, * bo Pan wchodzi na górę Tabor, * by zajaśnieć blaskiem Swego bóstwa
KONDAKION, ton 4.
Dziś w boskim Przemienieniu * jaśnieje Bożym blaskiem cała śmiertelna natura * i woła radośnie: * Chrystus się przemienia, zbawiając wszystkich.
6 ♀ PRZEMIENIENIE PANA NASZEGO, BOGA I ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA

Antyfona pierwsza

Ps 65, 1; Ps 76, 19; Ps 103, 2.
- Wykrzykujcie Bogu wszystkie ziemie, psalm śpiewajcie Jego imieniu, * dajcie cześć Jego chwale.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.
- Głos gromu Twojego naokoło, błyskawice Twoje okrąg ziemi oświecały, * wzruszyła się i zatrzęsła się ziemia.
- Oblekłeś się w chwałę i ozdobę, * przyodziałeś się światłością jakoby szatą

Antyfona druga

Ps 47, 2; Ps 77, 54 i 68.
- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, * strona północna, miasto Króla wielkiego.
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, * który przemieniłeś się na górze, śpiewających Ci: alleluja.
- I przywiódł ich na górę świętą Swoją, * górę, którą nabyła Jego prawica.
- Górę Syjon, którą umiłował, * i zbudował podobną do jednorożców świątynię Swoją.
- Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu... 

Antyfona trzecia

Ps 141, 1-2; Ps 14, 1; Ps 23, 3.
- Którzy ufają w Panu są jak góra Syjon, nie poruszy się na wieki.
Troparion, ton 7: Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie.
- Góry wokół niego, a Pan wokoło ludu Swego odtąd i aż na wieki.
- Panie, któż będzie mieszkał w przybytku Twoim, albo kto odpocznie na górze Twojej świętej.
- Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym Jego miejscu.
Śpiew na Wejście, Ps 42, 3:
Wyślij światłość Twoją i prawdę Twoją: one mnie prowadziły i wyprowadziły na górę świętą Twoją.
TROPARION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * pokazałeś Swym uczniom chwałę Swoją na ile mogli zobaczyć. * Niech i nad nami grzesznymi rozbłyśnie Twe odwieczne światło * przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Dawco światła, chwała Tobie. 
KONDAKION, ton 7.
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, * i uczniowie Twoi, na ile mogli, zobaczyli Twoją chwałę, * aby, widząc Cię krzyżowanego, * zrozumieli, że cierpisz dobrowolnie * i opowiadali ludziom, * że Ty jesteś rzeczywiście Blaskiem Ojca.
PROKIMEN, ton 4.
Ps 103, 24 i 1.
Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, * wszystko w mądrości uczyniłeś.
Stych: Błogosław, duszo moja, Panu, Panie Boże mój, bardzoś się możnym okazał. 
ALLELUJA, ton 8.
Ps 88, 12 i 16.
Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia.
Stych: Błogosławiony lud, który zna wesołe śpiewanie.
Zamiast Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:
Refren: Uwielbiaj, duszo moja, * na Taborze przemienionego Pana.
Irmos: Rodzenie Twoje było dziewicze,
to Bóg wyszedł z Twojego łona,
przyjął na siebie ciało,
zjawił się na ziemi i przebywał z ludźmi.
Dlatego Ciebie, Bogurodzico, wszyscy uwielbiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 88, 16b i 17.
Panie, chodzić będziemy w jasności oblicza Twego * i w imieniu Twoim będziemy się weselić na wieki, alleluja 3x.