niedziela, 29 września 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.IX.2013

Sława Isusu Chrystu!


Porządek celebracji na najbliższy tydzień jest następujący:

5.X.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

6.X.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

poniedziałek, 23 września 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 22.IX.2013

Sława Isusu Chrystu!

1) W piątek 27 bm. przypada święto Podniesienia Krzyża Pańskiego. Wiernych obowiązuje post jakościowy (od mięsa - nabiał dozwolony) oraz ilościowy (jeden posiłek do syta, z dodatkowymi niewielkimi przekąskami dla pokrzepienia).
[Dodano 24.IX.2013 o 18.45:] Świąteczna Boska Liturgia w cerkwi lubelskiej - o 18.00.2) W niedzielę 29 bm. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma o 10.00.

niedziela, 22 września 2013

Ks. B. Pańczak o tegorocznym (2013) naborze do seminarium lubelskiego

Oryginał artykułu (czcionką ukraińską) na stronie seminaryjnej.


Nowi dżereła pokłykań 

Opublikowano: piątek, 20, wrzesień 2013 21:52 |

 o. Bohdan Panczak 17 weresnia widbuwsia druhyj tur naboru kandydatiw do Mytropołyczoji Duchownoji Seminariji w Lubłyni, odnoznacznyj z pryjniattiam na studiji na bohosłowśkomu fakulteti Katołyćkoho Uniwersytetu Iwana Pawła II. Kożna z naszych jeparchij bahatsza cioho roku na odnoho perszokursnyka. Zasoby masowoji informaciji widmityły neoczikuwane zbilszennia czysła ochoczych staty swiaszczenykamy u Polszczi. Ne sprawdżujujut´sia prohnozy sociołohiw i inszych fachiwciw wid ludyny. Ne widomo jak pojasnyty te, szczo seminarija w Lubłyni pryjniała try razy bilsze kandydatiw, niż peremyśka. Nasprawdi wse je tak, jak maje buty. Duch wije, kudy chocze (Iw 3,8), ne kerujet´sia żodnym suczasnym GPS, jakym znawci suspilnych procesiw chotiły b wyznaczyty joho marszrut. I w nas ciohoricznyj nabir staw istorycznym.
Ne pid ohladom czysła pryjniatych, bo dwoje nowych kandydatiw ce statystyczna serednia z ostannich rokiw. Istorycznym je misce jich pochodżennia – parafiji w Inśku i Warszawi. Na mapi pokłykań wydno, szczo Zachidne Pomor‘ja i centralna Polszcza z Warszawoju, ce bili plamy koły jdet´sia pro rukopołożenych u swiaszczenstwo. Czy ce poczatok nowych tendencij? Duch powije, kudy zachocze. Ne warto peredbaczuwaty, szczob ne osmiszytyś, jak wiszczuny spustinnia seminarij. Treba buty hotowym na neoczikuwane.
Pidtwerdyłaś zate tendencija najawna wid kilkoch rokiw. Połowyna seminarystiw pochodyt´ zi zmiszanych rodyn, w jakych wybir hreko-katołyćkoji opciji ne buw czymoś oczewydnym. Dechto w dozriłomu wici wernuwsia do tradyciji swojich bat´kiw. Szcze raz Duch daje dokaz swojeji suwerennosti. Wrachowujmo ce w naszych – czasto pochmurych – rozdumach pro majbutnie.

Warszawa - ogłoszenia parafialne 22.IX.2013


Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:


 OHOŁOSZENNIA


1. Siohodni Liturhijeju o hod. 11.00 u naszij cerkwi u Warszawi widznaczajemo juwiłej 25-littia swiaszczenstwa naszoho Protoihumena, o. Ihoria Harasyma CZSWW.

2. Switłycia pid cerkwoju dije w nedili pisla wsich Służb Bożych. Ałe siohodni switłycia wyniatkowo nedostupna dla zahału wirnych. Ne maje obmeżeń szczodo monastyrśkoho sadu.

 3. U najbłyżczu pjatnyciu, 27 weresnia, wypadaje swiato Wozdwyżennia Czesnoho Chresta Hospodnioho. Cioho dnia Swiati Liturhiji budut´ w nas o hod. 10.00 ta 18.00. O 9-tij hodyni, pered ranisznioju Liturhijeju, widsłużymo Wełyku Utreniu z obriadom uroczystoho pokłoninnia Czesnomu Chrestowi.

4. U swiato Wozdwyżennia Czesnoho Chresta obowjazuje strohyj pist.

5. U najbłyżczu nedilu, 29.09, znow bude ważko dojichaty do cerkwy. O 9-tij hodyni ranku wid Nacionalnoho Stadionu startuje Maraton Warszawski. Joho trasa wede m. in. takymy wułyciamy: Marszałkowska, Królewska, Pl. Piłsudskiego, Pl. Teatralny, Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Bonifraterska, Konwiktorska, Wisłostrada do Trasy Siekierkowskiej, Sobieskiego, Os. Wilanów, Os. Ursynów, Puławska, Al. Ujazdowskie, most Poniatowskiego (http://www.maratonwar­szaw­ski.com/node/70462).

 6. Otciu Wołodymyru Caryku na ruky joho drużyny, p. Mariji, składajemo szczyru podiaku za podarowanyj naszij parafiji nabir praznycznych ikon na tetrapod, jakyj my poswiatyły w pjatnyciu pered swiatkowoju Weczirneju. Siohodni baczymo joho tut pered namy z ikonoju wczorasznioho praznyka – Rizdwa Preswiatoji Bohorodyci.

7. Namirennia Swiatych Liturhij:

9.00: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Chrystyny; Markijana i Mariji; pro potribni łasky dla Ihoria, Liliji ta jich ditej w 10-tu riczn. winczannia
11.00: pro Boże błahosłowennia dla o. Ihoria Harasyma CZSWW, Protoihumena u 25-tu ricznyciu swiaszczenstwa
18.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu


NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 7.00: – za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
– pro Boże błahosłowennia dla parafijan
17.30: pro Boże błahosłowennia dla Jurija
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
17.30: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ser. 7.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
17.30: za † Jurija Jaselśkoho ta wsich †† z rodyny
czet. 7.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
17.30: za zdorowja i dary Swiatoho Ducha i ochoronu wid złoho dla o. Ołeksija
pjat. Wozdwyżennia Czesnoho Chresta Hospodnioho
10.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
18.00: za zdorowja Ołeksandra, Jurija, Iryny, Andrija, Iwanny, Marjany, Romana, Pawła, Nadiji; Jarosława, Mariji, Wasyla
sub. 7.00: za pomerłych: ……
17.30: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ned. 9.00: za † Bohdana Petryhu
11.00: za † Teodora Krawczuka
18.00: za †† Nadiju i Teodosija ta wsich †† z rodyny Chylakiw i Kopystianśkych

wtorek, 17 września 2013

Ks. Bogdan Pańczak założył bloga na blogspot.com

poniedziałek, 16 września 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 15.IX.2013

OHOŁOSZENNIA

1. U najbłyżczu subotu, 21 weresnia, wypadaje swiato Rizdwa Preswiatoji Bohorodyci. Cioho dnia Swiati Liturhiji budut´ o hodyni 1000 ta 1800.

 2. W nedilu, 22 weresnia, Liturhijeju o hod. 1100 u naszij cerkwi u Warszawi widznaczatymemo juwiłej 25-littia swiaszczenstwa naszoho Protoihumena, o. Ihoria Harasyma CZSWW – nadijemoś: z uczastiu oboch naszych Władyk. Szczyro zaproszujemo Was usich na ce swiato.

 3. Siohodni Miżnarodna Orhanizacija do Spraw Mihraciji zaproszuje na hod. 1300 do naszoji switłyci pid cerkwoju na czerhowu informacijnu zustricz na temu praw ta obowjazkiw inozemciw w Polszczi,.

4. Pryhadujemo, szczo dla ditej i mołodi, jaki ne berut´ uczasti w zaniattiach subotnioji szkoły, nawczannia relihiji widbuwajet´sia w nedilu pry cerkwi. Oś hrafik cych zaniat´:

10.10: bila spowidalnyć, s. Ołena – kł. 1-2;
bila ryznyci, p. Oksana – kł. 3-4
rozmownycia, p. Marija – ukr. mowa, doszkilniata
student. pidwał, br. Hryhorij – himnazija, licej
12.25: bila ryznyci, p. Oksana – kł. 5-6
rozmownycia, s. Ołena – relihija, doszkilniata

5. Switłycia pid cerkwoju dije w nedili pisla wsich Służb Bożych. Ałe w nedilu, 22.09, switłycia wyniatkowo ne bude dostupna dla zahału wirnych.

 6. Dekoły baczyte, szczo je osoby, jaki pryczaszczajut´sia z okremoji czaszi. Ce ti, jaki musiat´ zberihaty bezhłutenowu dijetu, tomu pryczaszczajut´sia tilky Preswiatoju Krowju. Jakszczo je szcze inszi osoby z podibnymy probłemamy, prosymo powidomlaty swiaszczennosłu­żytela pered Liturhijeju, szczob mih pryhotuwatysia na taku potrebu.

7. Ohołoszennia pro praciu: Zatrudnię pracowników z Ukrainy do układania kamieni na szlakach turystycznych. Praca w górach w okolicach Jeleniej Góry. Gwarantuję zakwaterowanie i dowóz do pracy. Wynagrodzenie 10-12 zł na godz. Tel 602 404 565.

 8. Diłymosia sumnoju wistkoju, szczo wczora, 14 weresnia, prożywszy 87 lit, upokojiłaś u Hospodi nasza parafijanka, bł. p. Julija Hopko (mama Iryny Jakimjuk z Pruszkowa). Pochoronni bohosłużinnia płanujet´sia na seredu. Ridnym wysłowlujemo szczyre spiwczuttia, a duszu pokijnoji poruczajemo Waszym swiatym mołytwam.

 9. Namirennia Swiatych Liturhij:

9.00: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
11.00: za † Olhu Kertyczak w 1-szu ricznyciu smerti ta inszych †† z rodyny Kertyczak
18.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu


NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 7.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
17.30: pro Boże błahosłowennia dla Anny
wiw. 7.00: za zdorowja: ……; ­
17.30: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ser. 7.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
17.30: za † Mychajła Puszkar (w 10-tu ricznyciu sm.)
czet. 7.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
17.30: pro Boże błahosłowennia dla myrnoho rozwjazannia konfliktu w Syriji
pjat. 7.00: za pomerłych: ……
17.30: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
sub. Rizdwo Preswiatoji Bohorodyci
10.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
18.00: za wylikuwannia z ałkoholizmu Myrosławy, Myrosława ta jichnich ditej
ned. 9.00: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Chrystyny; Markijana i Mariji; pro potribni łasky dla Ihoria, Liliji ta jich ditej w 10-tu riczn. winczannia
11.00: pro Boże błahosłowennia dla o. Ihoria Harasyma CZSWW, Protoihumena u 25-tu ricznyciu swiaszczenstwa
18.00: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu

niedziela, 15 września 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.IX.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) W sobotę 21.IX.2013 (8 września wg. kalendarza juliańskiego) przypada święto Narodzenia Najśw. Bogurodzicy.  Jest to główne święto patronalne naszej cerkwi parafialnej. Zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o godz. 10.00.

2) W niedzielę 22.IX.2013 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma jak zwykle o 10.00.

poniedziałek, 9 września 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.IX.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą środę (11 bm.) przypada wspomnienie ścięcia św. Jana Chrzciciela. Obowiązuje post ścisły - jakościowy (bez potraw mięsnych - nabiał dozwolony) i ilościowy (jeden posiłek do syta z małymi posiłkami wspomagającymi, zgodnie ze zwyczajem miejscowym).

2). W następną niedzielę (15 bm.) zapraszamy jak zwykle na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma na godz. 10.00.

3) Parafia w Kostomłotach nad Bugiem obchodzi w niedzielę 15 bm. święto patronalne. Uroczysta Boska Liturgia rozpocznie się o 12.00. Zachęcamy do udziału!

Warszawa - ogłoszenia parafialne 8.IX.2013

Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1.Hława naszoji cerkwy, Błażenniszyj Swiatosław, mynułoho tyżnia zwernuwsia z prochanniam do usich wirnych UHKC, pryjednatysia w subotu do mołytow za myr u Syriji. Chocz subota wże mynuła, dalsze zaochoczujemo do mołytwy za myr u cij krajini, w jakij chrystyjany osobływo strażdajut´ wid naslidkiw żorstokoji wijny, jaka tam trywaje.


2. U najbłyżczu nedilu, 15 weresnia, wełyke swiato u Biłomu Bori. U cij parafiji Błażenniszyj Patriarch Swiatosław widsłużyt´ Archijerejśku Liturhiju o hod. 1100 ta zustrinet´sia z wirnymy. Swiatkuwannia poczynajut´sia iz suboty, 14.09 – Weczirneju o 1830 ta nicznym czuwanniam. Władyka Wołodymyr ta miscewyj paroch zaproszujut´ do uczasti w ciomu swiati.

3. W nedilu czerez dwa tyżni, 22 weresnia, Liturhijeju o hod. 1100 u naszij cerkwi u Warszawi widznaczatymemo juwiłej 25-littia swiaszczenstwa naszoho Protoihumena, o. Ihoria Harasyma CZSWW – nadijemoś: z uczastiu oboch naszych Władyk. Szczyro zaproszujemo usich Was na ce swiato.

4. U najbłyżczu seredu, 11 weresnia, wypadaje deń Usiknowennia czesnoji hołowy sw. Iwana Chrestytela. Pryhadujemo, szczo w cej deń obowjazuje strohyj pist, podibno jak i na Wozdwyżennia Czesnoho Chresta, jake cioho roku wypadaje w pjatnyciu – 27.09.

5. W naszij switłyci pid cerkwoju, w nedilu, czerez tyżdeń – 15.09, o hod. 1300 – Miżnarodna Orhanizacija do Spraw Mihraciji (IOM) zaproszuje na czerhowu informacijnu zustricz na temu praw ta obowjazkiw inozemciw w Polszczi.

6. Pryhadujemo, szczo u Warszawi pry poczatkowij szkoli № 221 (ul. Ogrodowa 42/44) dije Miższkilnyj punkt nawczannia ukrajinśkoji mowy, jakyj obijmaje ditej poczatkowoji szkoły ta himnaziji, a wid cioho nawczalnoho roku – takoż liceju. Licejna hrupa utworena pry zahalnooswitniomu liceji № 12 (ul. Sienna 53). Zaniattia widbuwajut´sia w suboty.

7. U poczatkowij szkoli № 34 (ul. Kruczkowskiego 12b) isnuje kłas z ukrajin­śkoju mowoju, wpysanoju u hrafik stacionarnych ciłotyż­newych zaniat´.

8. W usich cych punktach widbuwajet´sia takoż nawczannia relihiji. Dla ditej i mołodi, jaki ne berut´ uczasti w zaniattiach subotnioji szkoły, budemo, jak szczoroku, orhanizowuwaty nawczannia relihiji pry cerkwi. W cych sprawach prosymo zwertatysia do katechytok, w osnownomu do s. Ołeny CZSWW.

9. Orijentacijnyj hrafik zaniat´ z relihiji pry cerkwi je oś takyj:

10.10: bila spowidalnyć, s. Ołena – kł. 1-2;
bila ryznyci, p. Oksana – kł. 3-4
rozmownycia, p. Marija – doszkilniata, ukr. mowa
student. pidwał, br. Hryhorij – himnazija, licej
12.25: bila ryznyci, p. Oksana – kł. 5-6
rozmownycia, s. Ołena – doszkilniata, relihija

10. Switłycia pid cerkwoju wże wid wesny dije w nedili pisla wsich Służb Bożych. Zaproszujemo otże na kawu-czaj, sołodke ta pryjemni zustriczi j rozmowy tak pisla Liturhiji o hod. 900 jak i 1100. Ałe w nedilu, 22 weresnia, switłycia i nasz monastyrśkyj sad wyniatkowo ne budut´ dostupni dla zahału wirnych.

11. U ryznyci można prydbaty riad riznych mołytownykiw ta inszych wydań, pro jaki postarawsia o. Wołodymyr z Radechowa. M. in. Mołytownyk dytyny, Mołytownyk szkolara, Mołytownyk materi, Swiate Pyśmo toszczo.

12. Prosyły nas takoż podaty do widoma take komiunike: Pryjmu na kwartyru 2 studentiw (2 chłopciw abo 2 diwczat) ukrajinśkoho pochodżennia. Kontaktnyj tełefon: 792 652 326.


13. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† Mariju i Konstantyna Dzwinczyk
1100: pro Boże błahosłowennia dla Witalija, Chrystyny, Andrija, Bohdana, Nazara, Iryny; Mychajłyny, Mariji, Andrija, Olhy, Natali, Wasyla
1800: pro Boże błahosłowennia dla Oksany, Bohdana i ditej; Iwana, Mariji, Łesi, Mariji

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: pro Boże błahosłowennia dla Oksany, Bohdana i ditej; szczasływi rody Iryny
1730: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: pro Boże błahosłowennia dla Oksany, Bohdana i ditej
ser. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za zdorowja i dary Swiatoho Ducha dla o. Rusłana Wawryka
czet. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: pro Boże błahosłowennia dla Weroniky u 3-tij deń narodżennia
pjat. 700: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
1730: za zdorowja i dary Swiatoho Ducha dla o. Ihoria – Protoihumena
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za † Olhu Kertyczak w 1-szu ricznyciu smerti ta inszych †† z rodyny Kertyczakiw
1800: za †† Iwana-Tadeja i Katerynu

niedziela, 1 września 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.IX.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu jest następujący:4.IX.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

7.IX.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

[Odwołane z powodu służbowego wyjazdu celebransa - 7.IX.2013]


8.IX.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Rozpoczyna się nowy rok katechetyczny. Szczegółowych informacji udziela Ks. dr Jarosław Storoniak, katecheta.


3) Parafia greckokatolicka tradycji synodalnej (neounicka) w Kostomłotach zaprasza na święto patronalne:


Zapraszamy na odpust ku czci św. Nikity - 15 września 2013

Zapraszamy na odpust ku czci sw. Nikity - 15 wrzesnia 2013

Jak co roku, we wrześniu w naszej kostomłockiej wspólnocie uroczyście wspominamy naszego patrona św. Męczennika Nikitę.  Świąteczna Boska Liturgia rozpocznie się  15.IX.2013 (niedziela) o godz. 12:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

 WIĘCEJ O PATRONIE CERKWI KOSTOMŁOCKIEJ.


4) Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza zaprasza 7-8 bm. na ostatnią w tym roku imprezę z cyklu Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa:

Granica - 480 
Czas: 7-8 września 2013                                          

 Malhowice/Niżankowice (woj. Podkarpackie, pow. Przemyski, gm. Przemyśl – Obwód Lwowski, Rejon Starosamborski)

 • Wystawa agrotechniki oraz małych i średnich przedsiębiorstw
 • Forum regionów partnerskich
 • Projekt młodzieżowy - wspólne przygotowanie symbolicznej bramy, przejścia przez granicę
 • Rozgrywki o Puchar Dobrosąsiedztwa
 • Występy zespołów folkowych
 • Pokazy balonowe – ponad granicą
 • Eurorepublika - quizy i konkursy o tematyce europejskiej „Labiryntami Europy”
 • Jarmark trans graniczny
 • Prezentacja organizacji, stowarzyszeń kulturalnych, oświatowych, religijnych
 • Ekspozycja prac autorskich oraz rzemiosła regionalnego
 • Przegląd teatrów ulicznych
 • Modlitwa ekumeniczna
 • Koncert Granica 480
 • Festiwal smaku - degustacja tradycyjnych wyrobów kulinarnych
 • Gry integracyjne dla dzieci i młodzieży - body art - artystyczne malowanie twarzy
 • Transgraniczny rajd rowerowy