niedziela, 26 czerwca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 26.VI.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


29.VI.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

3.VII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2)    Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 224 zł. 30 gr. oraz 50 kopiejek ukraińskich (czyli 8 groszy wg. kursu średniego NBP z 24 bm.). Jednocześnie wspomnieć wypada, że kolekta w zeszłą niedzielę była większa o 10 zł., które przekazano p. J. Szwajcowskiemu jako refundację kosztów nabycia zapasu wody mineralnej. Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.010 zł. 79 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 5.500 zł. (koszty 32 zł. 90 gr.).

niedziela, 19 czerwca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.VI.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


20.VI.2016 (Poniedziałek Ducha św.) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (części zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

26.VI.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Ognisko na zakończenie roku katechetycznego, przewidziane na sobotę 25 bm., nie odbędzie się.3) 21-22 lipca br. odbędzie się pielgrzymka na Górę Jawor na Łemkowszczyźnie . Osoby zainteresowane zachęcamy do wizyty na pielgrzymkowej stronie WWW.


4) Na Fundusz Misyjny UKGK zebrano dziś JEDNEGO ZŁOTEGO. Tak niskiej kwoty nie opłaca się przesyłać na konto Kurii, zostanie ona zatem doliczona do kolejnego cathedraticum.


5)  Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 510 zł. 51 gr. Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 6.776 zł. 41 gr., wydano z gotówki 315 zł. 99 gr., wpłacono 5.500 zł. (koszty 32 zł. 90 gr.).PONIEDZIAŁEK PIĘĆDZIESIĄTNICY albo DUCHA ŚWIĘTEGO.
ŚPIEW NA WEJŚCIE
Ps 20, 14.
Podnieś się, Panie, w mocy Twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy Twoje.
TROPARION, ton 8.
Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* Któryś rybaków uczynił mędrcami,* posławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.
KONTAKION, ton 8.
Gdy kiedyś zszedłeś, Najwyższy, na ziemię i pomieszałeś języki,* to podzieliłeś narody.* Gdy teraz rozdałeś ogniste języki,* to do pojednania wszystkich wezwałeś.* Dlatego jednogłośnie sławimy Najświętszego Ducha.
PROKIMEN, ton 6.
Ps 27, 9 i 1.
Zbaw lud Twój, Panie,* i błogosław dziedzictwu Twemu.
Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.
Apostoł: Ef 5,8b-19.
ALLELUJA
Ps 50, 3 i 13.
Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego.
Stych: Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego i Ducha Świętego Twego nie bierz ode mnie.
Ewangelia: Mt 18,10-20.

niedziela, 12 czerwca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.VI.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


15.VI.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

19.VI.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Pięćdziesiątnicy - teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)


2) Dzisiejsza taca została w całości przeznaczona na potrzeby greckokatolickiej wspólnoty seminaryjnej w Lublinie i zebrana przez alumna - stąd kwotę będzie można podać wtedy, gdy zostanie przekazana z Seminarium, gdzie pieniądze z takich zbiórek są liczone. Dopisek z 16.VI.2016: znamy już stan owej tacy - 578 zł. 38 gr. Wspólnota seminaryjna dziękuje za wsparcie!

3) Przypominamy, że za tydzień odbędzie się zbiórka (do osobnej skarbony) na Fundusz Misyjny UKGK.


4) Do skrzynki świeczkowej w dniach 5-12 bm. trafiło 80 zł. 11 gr. Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 6.265 zł. 90 gr., wydano z gotówki 315 zł. 99 gr., wpłacono 5.500 zł. (koszty 32 zł. 90 gr.).NIEDZIELA PIĘĆDZIESIĄTNICY
Antyfona pierwsza
Ps 18, 2, 3 i 5.
- Niebiosa opowiadają chwałę Boga,* a dzieło rąk Jego oznajmia firmament.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.
- Dzień dniowi opowiada słowo,* a noc nocy podaje wiadomość.
- Na wszystką ziemię wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

 

Antyfona druga

Ps 19, 2, 3 i 4.
- Niech cię wysłucha Pan w dzień utrapienia,* niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego.
Refren: Zbaw nas, Wspomożycielu dobry, śpiewających Ci: alleluja.
- Niech ci ześle pomoc ze świątyni,* a z Syjonu niech cię broni.
- Niech ci da według serca twego* i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona trzecia

Ps 20, 2, 3 i 4.
- Panie, z mocy Twojej weseli się król i zbawieniem Twoim wielce się raduje.
Troparion: Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* któryś rybaków uczynił mędrcami* zesławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.
- Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś.
- Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.
ŚPIEW NA WEJŚCIE
Ps 20, 14.
Podnieś się, Panie, w mocy Twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy Twoje.
 TROPARION, ton 8.
Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* Któryś rybaków uczynił mędrcami,* zesławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.
KONTAKION, ton 8.
Gdy kiedyś zszedłeś, Najwyższy, na ziemię i pomieszałeś języki,* to podzieliłeś narody.* Gdy teraz rozdałeś ogniste języki,* to do pojednania wszystkich wezwałeś.* Dlatego jednogłośnie sławimy Najświętszego Ducha.
PROKIMEN, ton 8.
Ps 18, 5 i 2.    
Na wszystką ziemię wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.
Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.
Apostoł: Dz 2,1-11.
 ALLELUJA
Ps 32, 2 i 13.  
Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust Jego wszystka moc ich.
Stych: Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.
Ewangelia: J 7,37-52 - 8,12.
W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:
Apostołowie, widząc zejście Wspomożyciela, zdumieli się:* jak pod postacią języków ognistych zjawił się Duch Święty.
Irmos: Witaj, Królowo,
chwalebna Matko Dziewico,
żaden bo łatwo obracający się słodko mówiący język
nie ma dostatecznej mocy krasomówczej godnie Cię wysławiać
i każdy umysł jest oszołomiony, gdy chce zrozumieć Twoje macierzyństwo.
Dlatego Cię jednogłośnie wysławiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 142, 10.
Duch Twój dobry prowadzi mię do ziemi prawej,* alleluja 3x.


niedziela, 5 czerwca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.VI.2016

CHRYSTOS WOSKRESE!


1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


9.VI.2016 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Wniebowstąpienia Pańskiego - teksty zmienne Liturgii świątecznej w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

11.VI.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory 

12.VI.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (Niedziela 318 Ojców I Soboru Powszechnego w Nicei - teksty w przekładzie o. Romana pod tekstami święta Wniebowstąpienia)


2) Po nieszporach sobotnich (ok. 18.45) spotkanie T-wa OBNOWA na plebanii.


3) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 328 zł. 70 gr. oraz 19 euro 45 centów (kurs średni NBP z 3 bm. - 4,3913 zł. za 1 euro), czyli 85 zł. 41 gr. Łączna kwota to 414 zł. 11 gr. Po odjęciu 3 zł. 50 gr. na poczet kosztów przekazu, 410 zł. 61 gr. zostanie wpłacone na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum. Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 1.779 zł. 96 gr. (minus 20 zł. 50 gr. kosztów).


4) Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby greckokatolickiej wspólnoty seminaryjnej w MWSD w Lublinie. Prosimy o hojne wsparcie!


5) Bilans kolekt parafialnych zostanie podany w niedzielę 12 lub 19 bm. (kiedy to środki z tacy przeznaczone będą na potrzeby Parafii).


6) W niedzielę 19 bm. (święto Pięćdziesiątnicy) zostanie przeprowadzona osobna zbiórka do skarbony na potrzeby Funduszu Misyjnego.CZWARTEK
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
            Od dziś w Liturgii nie ma osobliwości paschalnych.
            Zakończenie uroczystości Wniebowstąpienia ma miejsce w piątek przed Piećdziesiątnicą.

 

Antyfona pierwsza
Ps 46,2-4 i 6.
- Wszystkie narody klaskajcie rękami,* wykrzykujcie Bogu głosem wesela.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.
- Albowiem Pan wysoki, straszny,* król wielki nad wszystką ziemią.
- Podbił ludy pod nas* i narody pod nogi nasze.

Antyfona druga

Ps 47,2-5.
- Wielki Pan i chwalebny bardzo* w mieście Boga naszego, na górze świętej Jego.
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, wstępujący w chwale, śpiewających Ci: alleluja.
- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna,* miasto króla wielkiego.
- Bóg w domach jego będzie poznany,* kiedy go obroni.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona trzecia

Ps 48,2-5.
- Słuchajcie tego wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie.
TroparionWniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.
- Wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy: bogaty i ubogi.
- Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.
TROPARION, ton 4.
Wniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że Ty jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.
KONTAKION, ton 6.
Wykonałeś względem nas Boży plan zbawienia,* połączyłeś ziemię z niebem,* potem uniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz,* absolutnie się nie oddalając,* lecz pozostając nieodłączny* i wołając do kochających Cię: "Jam jest z Wami i nikt nie może wam szkodzić."
PROKIMEN, ton 7.
Ps 107,6 i 1.   
Podnieś się na niebiosa, Boże,* a po wszystkiej ziemi chwała Twoja.
Stych: Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał w chwale mojej.
Apostoł: Dz 1,1-12

ALLELUJA

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.
Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.
Ewangelia: Łk 24,36-53.

W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:
Uwielbiaj, duszo moja,* Dawcę życia wstępującego z ziemi do nieba.
Irmos: Ciebie, która w sposób przechodzący ludzkie pojęcie i słowa,
stałaś się Matką Boga
i niewymownie w czasie zrodziłaś Ponadczasowego,
my, wierni, jednomyślnie uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu* i Pan przy głosie trąby, alleluja 3x.
W miejsce Widzieliśmy światłość śpiewa się troparion o Wniebowstąpieniu aż do Zakończenia.


NIEDZIELA SIÓDMA po WIELKANOCY
Niedziela o 318 Ojcach Pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei
TROPARION niedzielny, o Wniebowstąpieniu i o Ojcach, ton 6.
TROPARION o OJCACH, ton 8.
Nieskończenie chwalebny jesteś, Chryste Boże nasz,* ponieważ ustanowiłeś na ziemi naszych Ojców, jak gwiazdy na niebie* i przez nich doprowadziłeś nas do prawdziwej wiary.* Bogaty w miłosierdzie, chwała Tobie.
 PROKIMEN, ton 8.
Dz 3, 26 i 27.  
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, * i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Dz 20,16-18. 28-36.
 ALLELUJA
Ps 49, 1 i 5.    
Bóg, nad bogami Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu.
StychZgromadźcie Mu świętych Jego, którzy zawierają przymierze z Nim przy ofiarach.
Ewangelia: J 17,1-13.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokości.
I drugi: Ps 32,1.
Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi chwała,* alleluja 3x.