niedziela, 30 października 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 30.X.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Rozkład celebracji na kolejny tydzień:


1.XI.2016 (wtorek) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w intencji zmarłych

6.XI.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 297 zł. 96 gr.  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 9.878 zł. 92 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 23 października 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 23.X.2016

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na następny tydzień:


26.X.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

29.X.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory  UWAGA! ODWOŁANE!

30.X.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Kolejne spotkanie biblijne odbędzie się 6 listopada br.


3)  Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 170 zł. 35 gr.  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 9.580 zł. 96 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 16 października 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 16.X.2016

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w następnym tygodniu:


19.X.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

22.X.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

23.X.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 257 zł. 92 gr.  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 9.410 zł. 61 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

niedziela, 9 października 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 9.X.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


14.X.2016 (piątek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Opieki Najśw. Bogurodzicy

15.X.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

16.X.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) W piątek 14 bm., z uwagi na święto Bogurodzicy, nie ma obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

3) Rozpoczynamy cykl spotkań poświęconych głębszemu poznaniu Pisma św. Będą się one odbywać po niedzielnej Liturgii na plebanii.


4) W zeszłą niedzielę na skutek przeoczenia pieniądze zebrane na tacę (które, jako zebrane w pierwszą niedzielę miesiąca, winny być przeznaczone na cathedraticum) zostały wliczone razem z pieniędzmi ze skrzynki świeczkowej do przychodu parafialnego. Celem naprawienia tego błędu na cathedraticum przeznaczona została taca dzisiejsza w wysokości 290 zł. 80 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, reszta (287 zł. 30 gr.) zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej. Obecny bilans tej daniny to 2.631 zł. 62 gr. minus 34 zł. 50 gr. kosztów wpłat.

5) Na Fundusz Stypendialny CARITAS zebrano zaledwie 10 zł. (!) i tyleż zostanie wpłacone (na koszt wpłacającego).

6) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 36 zł.  Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 9.152 zł. 69 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).

7) Bilans Funduszu Miłosierdzia przedstawia się następująco: do 15 czerwca br. zebrano 7 zł. 70 gr., do 11 września br. 291 zł. 88 gr.,  do 2 bm. zaś 102 zł. Zatem łącznie nie wpłaconych na konto CARITAS pieniędzy jest wg. stanu na 9.X.2016 łącznie 401 zł. 58 gr.


1 ♀ OPIEKI MATKI BOŻEJ. - Św. apostoła ANANIASZA, z 70 uczniów Pana i św. ojca naszego ROMANA, śpiewaka

TROPARION, ton 4.
Uroczyście świętujmy dzisiaj, pobożni ludzie, * olśnieni Twoim, Bogurodzico, przyjściem, * i spoglądając na Twój przeczysty obraz, z miłością wołajmy: * osłoń nas czcigodnym swoim płaszczem, * i wybaw nas od wszelkiego zła, * prosząc Syna swojego o zbawienie dusz naszych.

KONDAKION, ton 3
Panna dziś stoi przed nami w cerkwi, * i z rzeszą świętych modli się za nas niewidzialnie do Boga; * aniołowie z arcypasterzami składają pokłony, * apostołowie zaś z prorokami się radują,* bo za nas Bogurodzica prosi odwiecznego Boga.

Służba wspólna o Najśw. Bogurodzicy (1).
Apostoł: Hbr 9, 1-7


 źródło: cyrylimetody.marianie.pl

niedziela, 2 października 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 2.X.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą niedzielę, tj. 9.X.2016, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma - jak zwykle o 10.00.

2) W niedzielę 9 bm. odbędzie się zbiórka (do osobnej skarbonki) na fundusz stypendialny CARITAS naszej eparchii.

3) Na tacę (dziś) i do skrzynki świeczkowej (w okresie od 25.IX.2016 do dziś) zebrano łącznie 309 zł. 82 gr. i 10 kopiejek ukraińskich (kurs średni NBP z 30.IX.2016 - 0,1488 PLN za 1 UAH; stąd 10 kopiejek to 1,488 grosza, czyli w zaokrągleniu 1 grosz), łącznie - 302 zł. 83 gr. Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 9.116 zł. 69 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 10.000 zł. (koszty 59 zł. 90 gr.).