poniedziałek, 24 marca 2014

Warszawa - ogłoszenia parafialne 24.III.2014


ŹRÓDŁO: WWW.BAZYLIANIE.PL


 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni pisla druhoji Swiatoji Liturhiji u switłyci pid cerkwoju widbudet´sia wystup ditej, pryswiaczenyj pam\jati naszoji parafijanky – Luby Pjetnoczko. Pid czas wystupu widbudet´sia dobroczynnyj aukcion, koszty z jakoho budut´ naprawłeni na dopomohu ditiam z simej poterpiłych na Majdani.

2. U najbłyżczyj czetwer, 27 bereznia, w naszij parafiji rozpoczynajut´sia wełykoposni rekołekciji, jaki prowede Preoswiaszczennyj Władyka Jewhen (Popowycz), Jepyskop-Pomicznyk Peremyszlśko-Warszawśkoji Archyjepar­chiji.

Poriadok rekołekcij bude nastupnyj:

Czetwer ta pjatnycia:
1000: Sw. Liturhija z naukoju

1800: Liturhija Raniszoswiaczenych Dariw z naukoju zahalnoju
pisla Liturhiji – nauka dla mołodi

Subota 1000: Bożestwenna Liturhija z naukoju zahalnoju
pisla Liturhiji – nauka dla ditej

1730: Bożestwenna Liturhija z naukoju zahalnoju
pisla Liturhiji – nauka dla mołodi

Nedila 900: Bożestwenna Liturhija z naukoju zahalnoju
1100: Bożestwenna Liturhija z naukoju zahalnoju i zakinczennia rekołekcij

3. Kożnoho dnia pid czas Liturhiji bude nahoda do Sw. Spowidi. Jakszczo potribno wyspowidaty kohoś wdoma iz-za neduhy, starosti czy inszych obstawyn, prosymo pro taki osoby powidomyty o. Petra.

4. Taca w nastupnu nedilu bude pryznaczena dla prowidnyka naszych rekołekcij, jak wyjaw naszoji wdiacznosti za trud jich pryhotuwannia i prowedennia.

5. Do skarbonky można składaty pożertwy na kwity do Bożoho Hrobu.

6. Zustricz mołodi pisla weczirnioji Liturhiji siohodni bude pryswiaczena istoriji UHKC.

7. U zwjazku z rozporiadżenniam naszych Władyk pro pidhotowku do Jeparchialnoho Soboru, pryswiaczenomu temi «Żywa parafija – misce zustriczi z żywym Chrystom», zahalni zustriczi z parafijanamy dla obhoworen­nia ta wybrannia tem, jaki powynni buty predmetom praci Soboru widbudut´sia w nas u takych terminach:

6 kwitnia – pisla Liturhiji o 9-tij ta o 18-tij hodyni
13 kwitnia – pisla Liturhiji o 11-tij hodyni.
Misce zustriczej – switłycia pid cerkwoju.

Dilanky, pro jaki treba nam podumaty, buły zarysowani u Zwerneni Władyk z 25 lutoho (czytane u 1-szu ned. Weł. Postu) i syhnalizowani u naszomu Wisnyku. Dokładnisze zjasujemo jich u najbłyżczu nedilu. Ałe wże można i treba perehoworiuwaty u Waszych kruhach druziw, spiwżyteliw na kwartyri, czy prosto pry kawi u switłyci, ci sprawy, jaki Wy chotiły b wkazaty jak ważływi dla naszoji parafiji ta dla ciłoji naszoji Cerkwy w Polszczi. Zwernennia Władyk UHKC w Polszczi z 25 lutoho 2014 w sprawi Soboru znajdete tut: http://cerkiew.nazwa.pl/?p=4750, a prohramne posłannia Błażenniszoho Swiatosława z 2 hrudnia 2011 roku pro «Żywu parafiju» znajdete tut: http://cerkiew.nazwa.pl/?p=1801.

W ryznyci można prydbaty knyżku «365 dniw z wełykym Mytropołytom. Rozdumy na szczodeń» iz wybranymy tekstamy z tworiw Mytropołyta Andreja Szeptyćkoho, ta inszi wydannia. Ce korotki czytannia na kożnyj deń roku.

8. Pryhadujemo usim, szczo u najbłyżczu nedilu nastupyt´ zmina czasu z zymowoho na litnij i treba bude wstawaty hodynu skorisze, szczob ne zapiznytysia na Służbu Bożu.

9. Prosyły powidomyty, szczo w nastupnu nedilu na Wełykodniomu jarmarku w Etnohraficznomu muzeji u Warszawi w hodynach 10-17 swoji pysanky prezentuwatyme łemkiwśka chudożny­cia z Wrocława Marija Kełeczawa.

10.Namirennia Swiatych Liturhij:

900: – pro zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iwanny ta jiji rodyny
– pro Bożu opiku nad Ukrajinoju
1100:pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za † Jołantu w 1-szu ricznyciu smerti

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 1800: za †† Hryhorija, Mariju, Iwana, Annu, Wasyla, Wołodymyra, Ołenu, Ihoria, Mariju, Irynu, Mychajła, Dariju, Bohdana
wiw. 1800: za zdorowja: ……
ser. 1800: za †† z rodyny Werbowych: Stepana, Juliju, Wasyla, Mariju, Romana, Olhu, Stepana
czet. 1000: za † Rozaliju, Kazymyra, Iwana
1800:
pjat. 1000:
1800:
sub. 700: za pomerłych: ……
1000:
1730:
ned., 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji
1100: za † Stepana Stachiwa
1800: za zahybłych w Kyjewi w 40-wyj deń (wid 18 lutoho)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz