poniedziałek, 24 marca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 23.III.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu:


26.III.2014 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

29.III.2014 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (za zmarłych)

30.III.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego

UWAGA! W nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas letni! Liturgia niedzielna GODZINĘ WCZEŚNIEJ!


2) Wczorajsza taca przeznaczona była na Jałmużnę Wielkopostną. Zebrana kwota 215 zł. 73 gr. zostanie zaokrąglona w górę do 220 zł. i przesłana na konto Caritas naszej eparchii.

3) Na dzisiejszym zebraniu parafian dokonano wyboru członków rady parafialnej oraz kandydatów na delegatów na zgromadzenie eparchialne (3-4.X.2014). Zebrano również i omówiono postulowane tematy obrad zgromadzenia. O rezultatach zebrania powiadomimy osobno.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz