niedziela, 31 maja 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 31.V.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


1.VI.2015 (Poniedziałek Ducha Św.) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (teksty zmienne pod ogłoszeniami)

3.VI.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

6.VI.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

7.VI.2015 (Niedziela Wszystkich Świętych) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (teksty zmienne pod ogłoszeniami)


2) Parafia neounicka w Kostomłotach nad Bugiem zaprasza na doroczną pielgrzymkę Kostomłoty-Pratulin-Kostomłoty. Oto dokładny program:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ODPUST MĘCZENNIKÓW PODLASKICH I PIELGRZYMKA DO PRATULINA 2015R.

Piątek 12 czerwca 2015r.
7:00  Boska Liturgia św. Jana Złotoustego sprawowana w cerkwi neounickiej w Kostomłotach przed wyruszeniem w świętą pielgrzymkę do błogosławionych relikwii w Pratulinie.
Około 17.00 kończymy pierwszy etap pielgrzymowania w Neplach. Powrót autokarem do Kostomłot.

Sobota 13 czerwca 2015r.
8.00 wyjście spod kościoła w Neplach. Bezpośrednio po przyjściu po Pratulina Liturgia. Następnie powrót do Kostomłot na obiad.
20.00 wieczernia.

Niedziela 14 czerwca 2015r.
10.30  Uroczysty akatyst do świętych Ojców naszych Męczenników z Pratulina.
11.45 formowanie procesji
12:00 Uroczysta suma odpustowa przy relikwiach świętych męczenników unickich z Pratulina. Przewodniczy Biskup pomocniczy archidiecezji przemysko warszawskiej JE Eugeniusz Popowicz. Słowo Boże wygłosi ks. Wojciech Hackiewicz. Serdecznie zapraszamy na odpust i wspólny obiad.
 
Parafianie z proboszczem. 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Organizowany jest wyjazd naszych parafian na sobotę do Pratulina. Na razie samochodem osobowym; jeśli zgłosi się więcej chętnych, będzie można pomyśleć o większym pojeździe. Chętni do wyjazdu mogą zgłaszać się do ks. diakona Piotra Siwickiego (ruthenus@kul.lublin.pl).

3)  Na Fundusz Misyjny zebrano dziś zaledwie 67 zł. Kwota ta zostanie zaokrąglona w górę do 70 zł. przez wpłacającego i na jego koszt wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej.

4) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 359 zł. 10 gr. "Bilans gotówkowy" kolekt majowych wynosi zatem 123 zł. 35 gr. in plus. Kwota ta zostanie włączona do sumy kolekt czerwcowych.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ŚPIEW NA WEJŚCIE
Ps 20, 14.
Podnieś się, Panie, w mocy Twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy Twoje.
TROPARION, ton 8.
Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* Któryś rybaków uczynił mędrcami,* posławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.
KONTAKION, ton 8.
Gdy kiedyś zszedłeś, Najwyższy, na ziemię i pomieszałeś języki,* to podzieliłeś narody.* Gdy teraz rozdałeś ogniste języki,* to do pojednania wszystkich wezwałeś.* Dlatego jednogłośnie sławimy Najświętszego Ducha.
PROKIMEN, ton 6.
Ps 27, 9 i 1.
Zbaw lud Twój, Panie,* i błogosław dziedzictwu Twemu.
Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.
Apostoł: Ef 5,8b-19.
ALLELUJA
Ps 50, 3 i 13.
Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego.
Stych: Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego i Ducha Świętego Twego nie bierz ode mnie.
Ewangelia: Mt 18,10-20.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Po Wejściu
TROPARION niedzielny, ton 8 i Świętych, ton 4:
Kościół Twój, Chryste Boże, na całym świecie* jakby w purpurę i drogocenny len przystroił się krwią Twych męczenników* i przez nich woła do Ciebie:* Ześlij Swym ludziom Swe łaski, pokój dla świata* i duszom naszym Swe bogate miłosierdzie.
KONTAKION, ton 8.
Jako pierwociny stworzenia, Sprawco wszystkiego,* wszechświat przynosi Ci, Panie, mających w sercu Boga męczenników;* przez ich modlitwy zachowaj za przyczyną Bogurodzicy w głębokim pokoju Swój Kościół i naród,* bo jesteś bogaty w miłosierdzie.

PROKIMEN, ton 8.

Ps 75, 12 i 2.
Śluby czyńcie* i oddajcie Panu Bogu waszemu.
Stych: Znany jest Bóg w Judzie, w Izraelu wielkie jest imię Jego.
I drugi: PROKIMEN, ton 8.
Ps 67, 36 i 27.
Dziwny jest Bóg w świętych swoich,* Bóg izraelski.
Apostoł: Hbr 11,33-12,2a.

ALLELUJA

Ps 33, 18 i 20.
Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.
Stych: Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.
Ewangelia: Mt 10,32-33.37-38.19,27-30.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokości.
I drugi: Ps 32, 1.
Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi chwała,* alleluja 3x.


ŹRÓDŁO:   http://cyrylimetody.marianie.pl/cykl_ruch/dok3.htm
 


niedziela, 24 maja 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 24.V.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Za tydzień, w niedzielę 31.V.2015, przypada święto Pięćdziesiątnicy. Zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00. Teksty zmienne Liturgii w tłumaczeniu polskim pod niniejszymi ogłoszeniami.

2) Taca dzisiejsza przeznaczona była na potrzeby greckokatolickiej wspólnoty seminaryjnej w Lublinie. Zebrano łącznie 482 zł. (w tym 30 zł. z poprzedniej niedzieli, o czym była informacja w poprzednich ogłoszeniach). Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

3) W przyszłą niedzielę, tj. w święto Pięćdziesiątnicy, przeprowadzona zostanie zbiórka (do osobnej skrzyneczki, niezależnie od tacy) na Fundusz Misyjny. Zebrana kwota wpłacona zostanie na konto Kurii Metropolitalnej i zasili w 50 % centralny fundusz misyjny UKGK, a w 50 % lokalny misyjny fundusz naszej eparchii. Pamiętając o potrzebach w tym zakresie, zwłaszcza w związku z migracją wiernych UKGK poza tradycyjne terytoria zamieszkiwania, okażmy hojność i solidarność z tymi, którzy w misyjnych czy quasi-misyjnych warunkach posługują oraz z osobami objętymi ich posługiwaniem!

4) Do skrzynki świeczkowej w święto Wniebowstąpienia Pańskiego (21 bm.) oraz dzisiaj zebrano łącznie 48 zł. 20 gr. Bilans "gotówkowy" wynosi zatem obecnie minus 235 zł. 75 gr.Antyfona pierwsza
Ps 18, 2, 3 i 5.
- Niebiosa opowiadają chwałę Boga,* a dzieło rąk Jego oznajmia firmament.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.
- Dzień dniowi opowiada słowo,* a noc nocy podaje wiadomość.
- Na wszystką ziemię wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

 

Antyfona druga

Ps 19, 2, 3 i 4.
- Niech cię wysłucha Pan w dzień utrapienia,* niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego.
Refren: Zbaw nas, Wspomożycielu dobry, śpiewających Ci: alleluja.
- Niech ci ześle pomoc ze świątyni,* a z Syjonu niech cię broni.
- Niech ci da według serca twego* i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona trzecia

Ps 20, 2, 3 i 4.
- Panie, z mocy Twojej weseli się król i zbawieniem Twoim wielce się raduje.
Troparion: Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* któryś rybaków uczynił mędrcami* zesławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.
- Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś.
- Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.
ŚPIEW NA WEJŚCIE
Ps 20, 14.
Podnieś się, Panie, w mocy Twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy Twoje.
 TROPARION, ton 8.
Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,* Któryś rybaków uczynił mędrcami,* zesławszy im Ducha Świętego,* a przez nich w sieć złowiłeś świat cały.* Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.
KONTAKION, ton 8.
Gdy kiedyś zszedłeś, Najwyższy, na ziemię i pomieszałeś języki,* to podzieliłeś narody.* Gdy teraz rozdałeś ogniste języki,* to do pojednania wszystkich wezwałeś.* Dlatego jednogłośnie sławimy Najświętszego Ducha.
PROKIMEN, ton 8.
Ps 18, 5 i 2.    
Na wszystką ziemię wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.
Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.
Apostoł: Dz 2,1-11.
 ALLELUJA
Ps 32, 2 i 13.  
Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust Jego wszystka moc ich.
Stych: Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.
Ewangelia: J 7,37-52 - 8,12.
W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:
Apostołowie, widząc zejście Wspomożyciela, zdumieli się:* jak pod postacią języków ognistych zjawił się Duch Święty.
Irmos: Witaj, Królowo,
chwalebna Matko Dziewico,
żaden bo łatwo obracający się słodko mówiący język
nie ma dostatecznej mocy krasomówczej godnie Cię wysławiać
i każdy umysł jest oszołomiony, gdy chce zrozumieć Twoje macierzyństwo.
Dlatego Cię jednogłośnie wysławiamy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 142, 10.
Duch Twój dobry prowadzi mię do ziemi prawej,* alleluja 3x.
 

ŹRÓDŁO: http://cyrylimetody.marianie.pl/cykl_ruch/dok3.htm

poniedziałek, 18 maja 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 17.V.2015

CHRYSTOS WOSKRESE!1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:

21.V.2015 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Wniebowstąpienia Pańskiego (teksty zmienne patrz niżej)

24.V.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano w dniu dzisiejszym 306 zł. 31 gr. Z tej sumy 52 zł. przekazano p. J. Szwajcowskiemu tytułem refundacji zakupu paliwa do parafialnej kosiarki i kosy mechanicznej, zaś 30 zł., jak się później okazało, znalazło się w dzisiejszej tacy na skutek omyłki (pieniądze te były przeznaczone na Seminarium, na rzecz którego zbierana będzie taca w przyszłą niedzielę - 24 bm., wtedy też dodane do niej będzie owo 30 zł.), zatem bilans końcowy wynosi 224 zł. 31  gr. W ten sposób suma kolekt kwietniowo-majowych (po strąceniu wydatków) wzrosła do 1726 zł. 05 gr. Jednakże w poniedziałek 11 bm. na subkonto Rady Parafialnej wpłacono tytułem kolekt kwietniowo-majowych kwotę 2000 zł. (koszt przekazu 10 zł.). Zatem obecna suma "gotówkowa" wynosi minus 283 zł. 95 gr.  To, co pozostanie z ostatecznego bilansu maja, zostanie uwzględnione w rozliczeniu kolekt czerwcowych, in plus lub in minus, w zależności od stanu faktycznego.

3)  Zgodnie z pismem JE Arcybiskupa Przemysko-Warszawskiego z 8 bm. (l.dz. 371/V/15) przeprowadzona została w dniu dzisiejszym zbiórka pieniężna na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016 (do osobnej skrzynki). Zebrano 181 zł. 35 gr. Kwota powyższa po strąceniu 1 zł. 35 gr. na koszty przekazu, zostanie jutro wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej.

4) Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszego Seminarium Duchownego.

5) Za dwa tygodnie, tj. w niedzielę 31 bm., przeprowadzona zostanie kolejna zbiórka pieniężna (osobna od tacy, tak jak dzisiejsza na ŚDM 2016). Tym razem beneficjentem będzie Fundusz Misyjny, przy czym 50 % zebranych pieniędzy przypadnie lokalnemu funduszowi Archidiecezji, zaś pozostałe 50 % - centralnemu Funduszowi Misyjnemu UKGK w Kijowie.

6) W najbliższym tygodniu rozpocznie się kolejna edycja Festiwalu "Wielokulturowy Lublin", w którym bierze udział także nasza Parafia. Szczegóły programu na stronie WWW imprezy. 
CZWARTEK
            Od dziś w Liturgii nie ma osobliwości paschalnych.
            Zakończenie uroczystości Wniebowstąpienia ma miejsce w piątek przed Piećdziesiątnicą.

 
Antyfona pierwsza
Ps 46,2-4 i 6.
- Wszystkie narody klaskajcie rękami,* wykrzykujcie Bogu głosem wesela.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.
- Albowiem Pan wysoki, straszny,* król wielki nad wszystką ziemią.
- Podbił ludy pod nas* i narody pod nogi nasze.

Antyfona druga

Ps 47,2-5.
- Wielki Pan i chwalebny bardzo* w mieście Boga naszego, na górze świętej Jego.
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, wstępujący w chwale, śpiewających Ci: alleluja.
- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna,* miasto króla wielkiego.
- Bóg w domach jego będzie poznany,* kiedy go obroni.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona trzecia

Ps 48,2-5.
- Słuchajcie tego wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie.
Troparion: Wniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.
- Wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy: bogaty i ubogi.
- Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.
TROPARION, ton 4.
Wniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że Ty jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.
KONTAKION, ton 6.
Wykonałeś względem nas Boży plan zbawienia,* połączyłeś ziemię z niebem,* potem uniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz,* absolutnie się nie oddalając,* lecz pozostając nieodłączny* i wołając do kochających Cię: "Jam jest z Wami i nikt nie może wam szkodzić."
PROKIMEN, ton 7.
Ps 107,6 i 1.   
Podnieś się na niebiosa, Boże,* a po wszystkiej ziemi chwała Twoja.
Stych: Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał w chwale mojej.
Apostoł: Dz 1,1-12

ALLELUJA

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.
Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.
Ewangelia: Łk 24,36-53.

W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:
Uwielbiaj, duszo moja,* Dawcę życia wstępującego z ziemi do nieba.
Irmos: Ciebie, która w sposób przechodzący ludzkie pojęcie i słowa,
stałaś się Matką Boga
i niewymownie w czasie zrodziłaś Ponadczasowego,
my, wierni, jednomyślnie uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu* i Pan przy głosie trąby, alleluja 3x.
W miejsce Widzieliśmy światłość śpiewa się troparion o Wniebowstąpieniu aż do Zakończenia.TROPARION niedzielny, o Wniebowstąpieniu i o Ojcach, ton 6.
TROPARION o OJCACH, ton 8.
Nieskończenie chwalebny jesteś, Chryste Boże nasz,* ponieważ ustanowiłeś na ziemi naszych Ojców, jak gwiazdy na niebie* i przez nich doprowadziłeś nas do prawdziwej wiary.* Bogaty w miłosierdzie, chwała Tobie.
 PROKIMEN, ton 8.
Dz 3, 26 i 27.  
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, * i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Dz 20,16-18. 28-36.
 ALLELUJA
Ps 49, 1 i 5.    
Bóg, nad bogami Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu.
Stych: Zgromadźcie Mu świętych Jego, którzy zawierają przymierze z Nim przy ofiarach.
Ewangelia: J 17,1-13.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokości.
I drugi: Ps 32,1.
Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi chwała,* alleluja 3x.

ŹRÓDŁO: http://cyrylimetody.marianie.pl/cykl_ruch/dok3.htm

niedziela, 10 maja 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 10.V.2015

CHRYSTOS WOSKRESE!1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


16.V.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

17.V.2015 (Niedziela o Ślepym od Urodzenia) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Dzisiejsza zbiórka na tacę i do skrzynki świeczkowej przyniosła łącznie 435 zł. 60 gr., z czego 160 zł. przekazano Ks. Proboszczowi jako zwrot kosztów serwisowania kosiarki i kosy (wymiana silnika byłaby nieopłacalna, w przyszłości trzeba będzie nabyć nową kosiarkę). Pozostało zatem 275 zł. 60 gr. Łączna zaś suma kolekt kwietniowo-majowych pozostająca do dyspozycji w gotówce wynosi zatem 1501 zł. 74 gr.


3) W przyszłą niedzielę tj. 17 bm., zgodnie z pismem JE Arcybiskupa Przemysko-Warszawskiego z 8 bm. (l.dz. 371/V/15) przeprowadzona zostanie zbiórka pieniężna na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016.

4) Za dwa tygodnie, tj. w niedzielę 24 bm., taca będzie przeznaczona na potrzeby greckokatolickiej wspólnoty seminaryjnej MSD w Lublinie.

5) Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego utrzymany został w mocy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnego cmentarza unickiego. Szczegóły na blogu ks. diakona Piotra Siwickiego.

niedziela, 3 maja 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 3.III.2015

CHRYSTOS WOSKRESE!


1) W przyszłą niedzielę tj. 10.V.2015 zapraszamy jak zwykle na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma (godz. 10.00). Niedziela ta zwana jest Niedzielą o Samarytance.

2) 20 czerwca 2015 r. (sobota) odbędzie się zakończenie roku katechetycznego. Zapraszamy najpierw na 18.00 do cerkwi na nieszpory. Po nieszporach udamy się na teren Ogrodu Botanicznego UMCS, gdzie przy kawiarence "U Baby Jagi" zorganizowane będzie ognisko dla dzieci uczestniczących w nauczaniu religii, ich rodziców i katechety. Szczegóły organizacyjne podane zostaną rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3) Na tacę zebrano dziś dokładnie 160 zł. Jak każda (od początku br.) kwota zebrana na tacę w I niedzielę miesiąca, także i ta zostanie wpłacona (koszty wpłaty wpłacający pokryje z własnej kieszeni) na konto Kurii Metropolitalnej tytułem cathedraticum.

4) Do skrzynki świeczkowej trafiło dziś 17 zł. 90 gr. (środki te nie są dołączane do cathedraticum). Jeśli dodać do tego kwotę 1208 zł. 24 gr. z kolekt kwietniowych, ogólna suma środków pozostających do dyspozycji w gotówce wyniesie 1226 zł. 14 gr.