niedziela, 28 lutego 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 28.II.2016

Sława Isusu Chrystu!


1)  Sobota 5 marca br. jest w naszym obrządku jedną z tzw. sobót zadusznych (ukr. zaupokijni suboty). Zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma w intencji naszych zmarłych (zachęcamy do przyniesienia karteczek z imionami). Początek Liturgii o 18.00

2) W niedzielę 6 marca br. zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

3) We środę 9 marca br. odwiedzi Lublin Wielce Błogosławiony Światosław Szewczuk, Arcybiskup Większy (Patriarcha) Kijowsko-Halicki, zwierzchnik UKGK. Spotka się z władzami miasta i regionu, z Metropolitą Lubelskim oraz gronem rektorskim KUL. O 16.30 w kampusie głównym KUL przy al. Racławickich 14 wygłosi wykład otwarty na temat "Koncepcji Ekumenicznej UKGK". Dokładna lokalizacja wykładu podana zostanie w ogłoszeniach z przyszłej niedzieli (zapewne będzie także ogłoszona na stronie Uniwersytetu kul.pl - w przyszłym tygodniu).

4) W zeszłą i bieżącą niedzielę na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano łącznie 595 zł. 90 gr. 20 bm. zakupiono opakowanie podgrzewaczy (wykorzystywanych w oświetleniu cerkwi) za 6 zł. 99 gr. Bilans kolekt jest zatem następujący: zebrano 2.273 zł. 57 gr., wydano z gotówki 44 zł. 99 gr., wpłacono 1.500 zł. (koszty 8 zł. 90 gr.).

5)  Na Fundusz Miłosierdzia w zeszłą i bieżącą niedzielę zebrano 107 zł., zatem łączna kwota zbiórki na Fundusz wyniosła 224 zł.


poniedziałek, 22 lutego 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 21.II.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


24.II.2016 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

27.II.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

28.II.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Z przyczyn organizacyjnych dane nt. wysokości kolekt zostaną podane zbiorczo w przyszłą niedzielę.


niedziela, 14 lutego 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 14.II.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


15.II.2016 (poniedziałek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma z poświęceniem świec (święto Spotkania Pańskiego - wprowadzenie i teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

20.II.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

21.II.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Na Fundusz Miłosierdzia zebrano dziś 50 zł., łączna zatem kwota zebrana na Fundusz wzrosła do 117 zł.


3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś łącznie 312 zł. 43 gr.  Bilans kolekt jest następujący: zebrano 1677 zł. 67 gr., wydano z gotówki 38 zł., wpłacono 1500 zł. (koszty 8 zł. 90 gr.).

2 ♀ SPOTKANIE PANA, BOGA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. 
Święto Spotkania zaczęto obchodzić w Jerozolimie. Mamy opis jego celebrowania dokonany przez Eterię pielgrzymującą w IV wieku do miejsc świętych. Jak je wcześniej świętowano, tego nie wiemy. Z Jerozolimy święto przeszło do Konstantynopola, a stamtąd na Zachód.
To święto, które zamyka cykl Bożego Narodzenia, przypomina nam, że Maryja swego „pierworodnego” Syna w 40 dniu po narodzeniu zaniosła, wg prawa Mojżeszowego, do świątyni jerozolimskiej, aby tu był ofiarowany Bogu i wykupiony (Łk 2, 22-37). Jezusa przyniesiono do świątyni i przedstawiono Bogu nie po to, żeby Go wykupić, ale jako Tego, Który był Bogu poświęcony. On też wtedy jako Syn Boży wziął ją w posiadanie. Starotestamentowe ceremonie kultowe, które przy tym spełniano były czymś ubocznym. Obecny w świątyni starzec Symeon poznał Zbawiciela świata i nazwał Go "Światłem na oświecenie pogan". Słowa te dały początek obrzędowi poświęcenia świec. Zapala się je przy konających oraz w czasie burzy. Stąd powstały ludowe nazwy "gromnice" i "Święto Matki Boskiej Gromnicznej". Członkowie cerkiewnych bractw trzymają je w ręku w ważniejszych momentach świętej Liturgii, w czasie nabożeństw pogrzebowych. Świece te stanowią sakramentale rzeczowe. Sakramentalia są to czynności poświęcenia i błogosławie­nia, podobne do sakramentów. Są to „znaki święte, które z pewnym podobień­stwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiąga się je przez modlitwę Kościoła" (Konstytucja o liturgii świętej, 60). O poświęcaniu mówimy wówczas, gdy jakiś człowiek albo jakiś przedmiot (np. dzwony kościelne) przeznaczone są na służbę Bogu. O błogosławieństwie mówimy wtedy, gdy prosimy Boga o błogosławieństwo dla ludzi (np. błogosławienie dzieci) albo dla przedmiotów (np. błogosławienie domu).

TROPARION, ton 1.
Witaj, Pełnałaski, Bogurodzico Dziewico,* z ciebie bowiem zajaśniało Słońce prawdy, Chrystus Bóg nasz,* co oświeca znajdujących się w ciemności.* Wesel się i ty, starcze sprawiedliwy,* któryś przyjął w objęcia Wybawcę dusz naszych,* obdarzającego nas zmartwychwstaniem.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 1.
Łono Dziewicy uświęciłeś Swym narodzeniem* i pobłogosławiłeś, zgodnie z obietnicą, ręce Symeona,* teraz i nas zbawiłeś, Chryste Boże.* Uspokój walki w narodzie,* wzmocnij wiernych chrześcijan, Sam jeden Miłośniku człowieka.
PROKIMEN, ton 3.
Łk 1,46-48, pieśń Bogurodzicy.        
Wielbi dusza moja Pana,* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy Swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
Apostoł: Hbr 7,7-17.
ALLELUJA
Łk 2,29 i 32.
Teraz puszczasz, Panie, sługę Twego w pokoju, według słowa Twego.
Stych: Światłość na objawienie poganom i chwałę ludu Twego izraelskiego.
Ewangelia: Łk 2,22-40.
W miejsce Prawdziwie godne aż do Zakończenia święta:
Refren: Bogurodzico Dziewico, nadziejo chrześcijan,* osłoń, zachowaj i zbaw w tobie ufność pokładających.
Irmos: W Prawie my wierni pod niejasnością litery
odkrywamy figurę:
każdy pierworodny męskiej płci
będzie ofiarowany Bogu.
Dlatego uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca Przedwiecznego
i pierworodnego Syna Matki Dziewicy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13.
Kielich zbawienia wezmę* i imienia Pańskiego będę wzywać,* alleluja 3x.

niedziela, 7 lutego 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 7.II.2016

CHRYSTOS  RAŻDAJETSIA!
1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na następny tydzień:


12.II.2016 (piątek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Trzech Hierarchów (wprowadzenie pióra śp. o. archim. Romana Piętki MIC i teksty zmienne w jego przekładzie - pod ogłoszeniami)

13.II.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

14.II.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 221 zł. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum. Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 374 zł. 70 gr. (minus 6 zł. 50 gr. kosztów).


3) Do skrzynki świeczkowej zebrano 35 zł. 1 bm. na subkonto Rady Parafialnej wpłacono 900 zł. (plus koszty - 5 zł. 40 gr.). Bilans kolekt jest następujący: zebrano 1365 zł. 24 gr., wydano z gotówki 38 zł., wpłacono 1500 zł. (koszty 8 zł. 90 gr.).


4) W związku z trwającym w Kościele katolickim Rokiem Miłosierdzia, na podstawie pisma  Ekonoma Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej z 28 stycznia br. (l.dz. 55/I/2016), od dzisiejszej niedzieli w cerkwi lubelskiej ustawiona została stała skrzynka-skarbonka (obok skrzynki świeczkowej), do której zbierane będą pieniądze na tzw. Fundusz Miłosierdzia. Środki z tej zbiórki zasilą konto eparchialnej CARITAS. W dniu dzisiejszym zebrano 67 zł.


30   ± Świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO             WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO.


Uroczystość wspólna dla trzech świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO została ustanowiona ok. 1100 roku w Konstantynopolu za cesarza Aleksego Komnena (1081-1118) w wyniku gorących sporów między wybitnymi i pobożnymi chrześcijanami oddanymi Kościołowi na temat, który z tych świętych jest większy. Jedni optowali za Bazylim z powodu błyskotliwej jego inteligencji i surowego trybu życia; inni uważali, że przewyższa pozostałych  Jan przez wdzięk bijący z jego kazań; wspaniała zaś retoryka, zręczna dialektyka i czarujący styl literacki jeszcze innym kazał trzymać stronę Grzegorza.
W tym braku zdecydowania zwrócono się do świętego i mądrego biskupa Jana Mauropusa, metropolity Euchaity. Ten zaczął się modlić. Następnej nocy miał widzenie trzech wielkich Nauczycieli, którzy mu powiedzieli: " Powiedz tym chrześcijanom, by przerwali bezużyteczne dyskusje. Przed Bogiem żaden z nas nie jest większy od drugiego. My stanowimy jedno: między nami niema rozdźwięków i podziałów. W co wierzy i czego naucza jeden z nas, w to samo wierzą i tego nauczają inni. Wstań więc i zwróć im uwagę, żeby trwali w zgodzie i pokoju. I aby praktycznie podkreślić jedność naszej wiary, wybierz dzień i spraw, by odprawiano Służbę Bożą ku naszej czci dla podziękowania Bogu za łaski, którymi nas trzech obdarzył, a przez nas Kościół; a szczególnie za to, że w prawdziwej wierze i jej nauczaniu zawsze Bóg nas zachowywał w jedności i zgodzie ze Świętym Kościołem Katolickim".
I tak się stało. Jan wybrał dzień 30 stycznia dla obchodzenia tego nowego święta i ułożył na nie wspaniałą Liturgię Godzin. W Ojkosie porównał Trójcę Świętą oświecającą świat myśli z triadą hierarchów oświecających świat realny, na który składają się cztery żywioły. Grzegorz tchnął w ziemski świat ogień, Bazyli powietrze, a „ten, który ma złote serce i usta” – wodę. Dzięki swej elokwencji prowadzili z ziemi ku rzeczom wyższym. Odtąd, jak śpiewamy w tej Liturgii Godzin, troiste słońce świeci tego dnia.
TROPARION, ton 4.
Równi w godności Apostołom* i nauczyciele powszechni Kościoła,* proście Pana wszechświata* o pokój dla świata i bogate miłosierdzie dla dusz naszych.
KONTAKION, ton 2.
Świętych i głoszących bożą naukę heroldów, kwiat nauczycieli,* przyjąłeś do siebie, Panie,* darząc pokojem i pełnią wszelkiego Twojego dobra.* Trudy ich i wysiłki przyjąłeś ponad całopalne ofiary,* Sam jeden darzący chwałą Swych świętych.
PROKIMEN, ton 8.
Ps 18,5 i 2.
Na wszystką ziemi wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.
Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.
            Apostoł: Hbr 13,7-16.
ALLELUJA
Ps 88,6 i 8.
Będą wysławiać niebiosa cuda Twoje, Panie, i prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.
Stych: Bóg, Który jest wielbiony w radzie świętych wielki i straszliwy nad wszystkich, którzy są dokoła Niego.
            Ewangelia: Mt 5,14-19.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 32,1.
Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.