piątek, 25 lutego 2011

Kraków - ciało J. Nowosielskiego wystawione w cerkwi gr.kat.

Jak informuje proboszcz cerkwi greckokatolickiej w Krakowie ks. Piotr Pawliszcze, w piątek 25 lutego o godz. 17:00 w cerkwi greckokatolickiej w Krakowie pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wiślnej 11 odbędzie się nabożeństwo żałobne według wschodniej tradycji (Parastas i Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma) za świętej pamięci prof. Jerzego Nowosielskiego. Nabożeństwu będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Włodzimierz Juszczak Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego. Ciało prof. Nowosielskiego zostanie przywiezione do świątyni o godz. 12:00 i będzie wystawione do godz. 20:00, gdzie wierni i wszyscy zainteresowani będą mogli oddać hołd wielkiemu artyście stojącemu ponad wszelkimi podziałami kulturowymi i religijnymi o czym świadczy dorobek jego twórczość. Ciekawym a zarazem istotnym elementem biograficznym jest to, że w tej cerkwi przyjął sakrament chrztu. Właśnie tu poznał wschodnią tradycję i kulturę w której był wychowany. Dziś ze smutkiem wdzięczni za dar jego dorobku artystycznego rzesze wiernych będą wspólnie żegnać wielkiego mistrza.

Zmiana formuły: eparchia zamiast województwa

Blog ten, zatytułowany pierwotnie Z życia grekokatolików w województwie lubelskim, zmienia niniejszym swój profil, formułę czy jak to nazwać. ;-)

Wszystkie wspólnoty, których życia w pierwotnym zamyśle miał dotyczyć ten blog, sięgają korzeniami dawnej unickiej (greckokatolickiej) eparchii chełmskiej. Eparchia (diecezja) ta, założona jeszcze w okresie przedunijnym (I poł. XIII w.), zlikwidowana została jako unicka w 1875 r. przez Rosjan w ramach tzw. reunii (wozsojedinienija) unitów w Królestwie Polskim z Kościołem prawosławnym. Oczywiście niekanonicznej tej likwidacji Kościół katolicki nie uznał, eparchia figurowała jeszcze dość długo w Annuario Pontificio, ale znikła stamtąd wcześniej, niż jej dawne terytorium znalazło się w eparchii przemysko-sanockiej (1991). Należy przy tym wspomnieć, iż choć ostatni biskup chełmski zmarł w 1879 r., to w roku 1908 św. Pius X mianował tajnie metropolitę halickiego Andrzeja Szeptyckiego administratorem wakujących eparchii unickich w Cesarstwie Rosyjskim - zatem stuletni okres "nieczynności" eparchii chełmskiej nie minął po dziś dzień.

Jako badacz i miłośnik tradycji dawnej eparchii chełmskiej, na terenie której urodziłem się, wychowałem i mieszkam (cerkiew lubelska, w której brałem ślub, chrzciłem dziecko i przyjąłem święcenia diakonatu - gdy ją budowano w XVIII w. w Uhrynowie, też należała do eparchii chełmskiej!), jako zwolennik symbolicznej choćby restytucji tej stolicy biskupiej i pielęgnowania jej dobrych tradycyj - zdecydowałem się zrezygnować w niniejszym blogu z kryterium "wojewódzkiego", związanego ze świeckim podziałem administracyjnym, i przejść na kryterium ściśle cerkiewne.

Odtąd interesować nas tu będą wspólnoty związane z terytorium dawnej eparchii chełmskiej (czy podległością jej biskupowi) w różnych czasach. Na terenie Polski będą to, poza wspólnotami z woj. lubelskiego już wcześniej wyliczonymi, parafie w Krakowie, Warszawie oraz Dziewięcierzu. Warto wspomnieć, że po ukraińskiej stronie granicy, w okolicach Sokala czy Bełza, znajduje się sporo greckokatolickich parafii związanych z eparchią chełmską w okresie przedrozbiorowym.

Raz jeszcze zachęcam Księży Proboszczów (i  nie tylko!) o przesyłanie informacji z życia wszystkich wspólnot, wywodzących się z eparchii chełmskiej.

sobota, 19 lutego 2011

W imię Boże - zaczynamy!

SŁAWA ISUSU CHRYSTU!


Pomysł na założenie tego bloga przyniosło samo życie. Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Lublinie jako bodajże pierwsza greckokatolicka parafia w Polsce stworzyła swą witrynę WWW (najpierw hostingowaną na mateusz.pl, obecny adres to http://www.grekat.stalwol.pl/ ). Niestety, nie od dziś strona nasza cierpi na trudności z aktualizacją, wskutek czego walor jej, mimo ambitnych początków i nadal wartościowej zawartości (np. pliki z muzyką cerkiewną), ciągle się obniża, a przynajmniej nie wzrasta. W szczególności brakowało nam możliwości szybkiego zamieszczania różnego rodzaju aktualiów z ogłoszeniami parafialnymi włącznie.

Jako remedium na ten stan rzeczy postanowiliśmy utworzyć bloga. Skoro zaś w naszym województwie wspólnot greckokatolickich jest tak mało - nie wypadało ograniczać się z góry do samego tylko Lublina.  Stąd też otwarci jesteśmy na materiały (w tym komunikaty, ogłoszenia, zaproszenia) z innych ośrodków gr.kat. w regionie.

W chwili obecnej żywą obecność greckokatolicką w woj. lubelskim reprezentują:

1) parafia w Lublinie, której proboszcz jest jednocześnie proboszczem 2) parafii w Chełmie (w stadium organizacji), sama zaś parafia lubelska jest hipoteczną właścicielką 3) cerkwi w Korczminie (http://www.korczmin.pl/) ;

4) parafia w Hrebennem (przy granicy z Ukrainą), do której przynależy 5) cerkiew w Siedliskach;

6) neounicka parafia w Kostomłotach (http://www.kostomloty.com/), podległa biskupowi siedleckiemu;

7) greckokatolicka wspólnota seminaryjna w MWSD Lublin (http://www.seminarija.pl/).