niedziela, 24 listopada 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 24.XI.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


27.XI.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Apostoła Filipa

30.XI.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

1.XII.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Od czwartku 28 bm. (dzień po święcie Apostoła Filipa) rozpoczyna się Post Filipowy, przygotowujący nas do święta Bożego Narodzenia (odpowiednik Adwentu w Kościele łacińskim)

Warszawa - ogłoszenia parafialne 24.XI.2013


ŹRÓDŁO: witryna WWW Ojców Bazylianów.


 OHOŁOSZENNIA

1) Siohodni w naszij parafiji widznaczajemo praznyk sw. swszczmcz. Josafata.

2) Szczyro witajemo o. mytrata Andrija Soroku – parocha hreko-katołyćkych parafij Pasłenka i Elbłonga. Diakujemo za Bożestwennu Liturhiju ta słowo Boże, jakym o. Mytrat podiływsia z namy. Szczyro diakuju takoż p. Oli Waszczuk ta wsim żinkam, jaki prydbały dla naszoji cerkwy ocej harnyj kompłekt wyszywanok (haptuwannia) na prestoł, anałoj toszczo. Diakujemo usim żertwodawciam, jaki pokryły koszty cioho naboru. W jichniomu namirenni widsłużymo Sł. Bożu 19 hrudnia, w deń sw. Mykołaja.

 3) Wczora w Ukrajini i po wsiomu switi ukrajinci ta jichni druzi widznaczały pam\jat´ żertw Hołodomoru 1932-1933 rokiw w Ukrajini. W naszij parafiji jichniu pamjat´ wszanujemo w najbłyżczu nedilu, nedilu, 1 hrudnia. O 11-tij hodyni widsłużymo zaupokijnu Liturhiju, widtak widbudet´sia mała chudożnia prohrama, a wse zakinczymo Panachydoju za bezwynno ubijenni żertwy. Toż zaproszujemo usich do uczasti u cych mołytwach. A siohodni o 2045 TVP Historia pokaże dwi czastyny filmu Technołohija henocydu.

4) Na doruczennia Dyrektora Karitasu naszoji Archyjeparchiji cijeji ż nedili, 1 hrudnia, prowedemo zbirku hroszej do puszky na pomicz żertwam tajfunu na Filipinach. Nahadajmo, szczo tam ponad 5 tys. smertelnych żertw, bilsz jak 1,5 tys. bezwisti propawszych; bilsz, jak 4 miljony ludej pozbawłenych dachu nad hołowoju.

5) U najbłyżczyj czetwer, 28 łystopada, rozpoczynajet´sia Pyłypiwka – rizdwianyj pist, czas pidhotowky do Rizdwianych swiat.

6) Orhanizowujet´sia wyjizd na Jewropejśki dni mołodi Tezé do Strasburha w dniach 27.12.2013-3.01.2014. Detalniszi informaciji ta zapysy za tełefonamy: 50 30 74 891 ta 728 888 290.

7) W ryznyci, krim Swiatoho Pyśma, mołytownykiw, katechyzmu toszczo, można prydbaty nowyj nomer Błahowista, ta knyżku prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970. Chto chotiw by maty chocz jakuś ujawu pro te, szczo pryjszłoś pereżyty hreko-katołykam u Polszczi u pislawojennyj czas (dopyty, uwjaznennia, poboji wczyneni nad hreko-katołyćkymy swiaszczenykamy u Polszczi, zatiji SB suproty swiaszczenykiw, monachyń i aktywnych myrian toszczo) – powynen proczytaty ciu knyżku.

8)  Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za †† Joana i Joannu Dzwinczyk
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Ołeksandra i Maksyma Sycz

NAMIRENNIA SWIATYCH LITURHIJ PROTIAHOM TYŻNIA

pon., 700: za jednist´ chrystyjan
1730: pro Bożu opiku dla Wasyla, Switłany
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: na podiaku za wsi oderżani łasky
ser. 700: za † Dmytra
1730: po opiku Bożu dla Chrystyny, Switłany
czet. 700: za †† o. Wasyla Woronowśkoho, Olhu, Wołodymyra, Petra, Katerynu, Ołeksija, Jewu, Andrija, Ołeksandra, Ludmyłu, Jewhena, Anatolija,…
1730:
pjat. 700: za zdorowja Mariny-Kariny, Oksany, Mariji, Iwana, Andrija, Orysi, Denysa, Diany, Bohdana, Ołeksandra
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Romana, Iryny z rodynoju, Jarosława i ridnych, Olhy Wałeriji, Ireny, Romana…
1100: – za †† żertwy Hołodomoru 1932-1933 rokiw w Ukrajini; – za † Mychajła
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

poniedziałek, 18 listopada 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 17.XI.2013

Sława Isusu Chrystu!


1)  We czwartek 21.XI.2013 przypada święto Synaksy św. Archistratega Michała i pozostałych Mocy Bezcielesnych.. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma odprawiana będzie o 18.00.

2) W niedzielę 24.XI.2013 obchodzić będziemy uroczystość św. Jozafata, męczennika, arcybiskupa połockiego (przeniesioną z poniedziałku 25 bm.). Zapraszamy zatem na Wielkie Nieszpory z Litią w sobotę 23.XI.2013 o 18.00. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w niedzielę 24 bm. o 10.00.

niedziela, 17 listopada 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 17.XI.2013Podajemy za witryną Ojców Bazylianów:1. Mynułoji nedili na stypendialnyj fond Karitasu naszoji Archijeparchiji, my zibrały 868 zł. Usim żertwodawciam szczyro diakujemo.
2. Siohodni zbyrajemo hroszi na dopomohu u pokrytti kosztiw nahłoji operaciji Nataliji, zarobitczanky z Ukrajiny, w jakoji nespodiwano pojawyłyś serjozni probłemy zi zdorowjam i potribna buła nehajna operacija. Dobrowilni pożertwy można skłasty do puszky Karitas bila tetrapodu.
3. Wczora hurtok naszych ditej pid prowodom p. Oksany Rudiak ta p. Ani Maszlanka braw uczast´ u Archijeparchijalnomu ohladi dytiaczoji tworczosti w Hurowi Iławećkomu. Szczyro diakujemo awtoru scenariju ta wsim, chto dopomahaw u pryhotuwanni wystupu.
4. U najbłyżczyj czetwer, 21 łystopada, wypadaje swiato Sw. Archystratyha Mychajiła. Swiati Liturhiji budut´ u nas o hod. 1000 ta 1800.
5. Czerez tyżdeń, w nedilu, 24.11, widznaczatymemo praznyk sw. swszczmcz. Josafata. Cioho dnia ne bude dijaty nasza switłycia. Swiato oczołyt´ i Bożym słowom podiłyt´sia o. mytrat Andrij Soroka – paroch hreko-katołyćkych parafij Pasłenka i Elbłonga. W Ełbłonzi nasza paarfija buduje chram, dosi korystajut´ z małeńkoji kapłyci, w jakij ne wsi możut´ zmistytysia. Krim cioho o. Andrij dowerszyw perenesennia derewjanoji cerkwy iz s. Kupna na Peremyszlszczyni do s. Godkowo b. Pasłenka, riatujuczy jiji wid pownoji rujiny. Tut bude wona służyty naszym wirnym, jaki prożywajut´ u Hodkowi j okołyciach. Zaraz do najbłyżczoji cerkwy majut´ po 20 i bilsze kiłometriw.
6. Pam\jat´ żertw Hołodomoru w naszij parafiji widznaczatymemo tyżdeń piznisze, w nedilu, 1 hrudnia. Na ostannij storinci wisnyka podajemo hrafik riznych zachodiw, jaki prochodytymut´ u Warszawi dla widznaczennia 80-ych rokowyn cioho henocydu na ukrajinśkomu narodowi.
7. Pryhadujemo, szczo krim katechez dla ditej i mołodi, pro jaki my postijno powidomlały, w naszij parafiji prowodiat´sia takoż katechezy dla dorosłych – u kożnu nedilu pisla druhoji Liturhiji w katechetycznomu zali bila spowidalnyć.
8. W ryznyci, krim Swiatoho Pyśma, mołytownykiw, katechyzmu toszczo, można prydbaty nowyj nomer Błahowista, jakyj pryswiaczenyj temi bat´kiwstwa. Zaochoczujemo czytaty Błahowist.
9. Powidomlajemo, szczo cioho tyżnia pojawyłasia drukom monohrafija prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970, jaku wydało wasylianśke wydawnyctwo «Wasyliada». Knyżku można prydbaty u ryznyci – cina 67 zł.
10. Namirennia Swiatych Liturhij:
900: za † Jewheniju Słowikowśku
1100: pro Boże błahosłowennia dla rodyny Skirka
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon., 700:
1730:
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730:
ser. 700: za †† Myrosławu, Irynu, Annu, Mariju
1730:
czet. Sobor sw. archistratyha Mychajiła i wsich nebesnych sył beztiłesnych
1000: na podiaku sw. Archistratyhu Mychajiłu za wsi oderżani łasky; za zdorowja i Boże błahosłowennia dla: Mychajła; Mychajła, Mychajła
1800: za †† Mychajła, Francysku, Mariju, Tomu, Annu, Mychajła, Mykołu i wsich †† z rodyny, za duszi w czystyłyszczi; za †† Mychajła i Annu i za duszi nenarodżenych ditej;
pjat. 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla: otciw i bratiw Swiato-Uspenśkoho monastyria u Warszawi i Swiato-Mychajliwśkoho monastyria u Lwowi, o. Stepana, s. Weroniky, s. Iryny, Mychajła, Mariji, Mychajła, Hałyny, Jewhena
1730: za † Mychajła Pawluka
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za †† Katerynu, Francyska i wsich †† z rodyny
ned. 900: za †† Joana i Joannu Dzwinczyk
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Ołeksandra i Maksyma Sycz
WARSZAWŚKI WIDZNACZENNIA 80-CH ROKOWYN
HOŁODOMORU W UKRAJINI 1932–1933 ROKIW
pjatnycia, 22.11.2013
1900: Dopowid´, wwedennia: «Hołodomor – fakty, interpretaciji» prof. Omelana Wiszky. Pokaz filmu «Żywi» (2008), reż. Serhij Bukowśkyj Przystanek Historia, Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Marszałkowska 21/25.
subota, 23.11.2013
1100: Panachyda u prawosławnij cerkwi sw. Jana Klimaka na Woli za uczastiu Mytropołyta Warszawśkoho i wsijeji Polszczi – Sawy. Pokładennia kwitiw do Pamjatnoho znaku «Pamjati żertw Hołodomoru w Ukrajini 1932–1933 rokiw» na Wolśkomu prawosławnomu kładowyszczi.
1130: Apel dla miższkilnoho punktu nawczannia ukrajinśkoji mowy. Perehlad filmu «Żywi» (reż. Serhij Bukowśkyj) dla bat´kiw ditej miższkilnoho punktu nawczannia ukrajinśkoji mowy.
1400: Hromadśka akcija «Jednajemoś w pamjati» – zapałennia swiczok bila Pamjatnoho znaku «Pamjati żertw Hołodomoru w Ukrajini 1932–33 rokiw» u zahalnoukrajinśku hodynu pamjati Kładowyszcze na Woli.
nedila, 24.11.2013
1900: «Mołodiżni zustriczi» pryswiaczeni temi Hołodomoru Cerkwa Uspennia Preswiatoji Bohorodyci i Swiaszczennomuczenyka Josafata, zał u pidwali, wuł. Miodowa 16.
2050: Pokaz filmu «Technołohija Henocydu» (TVP Historia; 2 czastyny).
nedila, 1.12.2013
1100: Służba Boża za żertwamy Hołodomoru, chudożnij wystup parafijalnych ditej, opisla istoryczna zustricz u pidwali Cerkwa Uspennia Preswiatoji Bohorodyci i Swiaszczennomuczenyka Josafata, wuł. Miodowa 16.
czetwer, 5.12.2013
1530–1730: Perehlad filmu «Żywi» (reż. Serhij Bukowśkyj) ta debaty na temu Hołodomoru Uniwersytet Łazarśkoho, audytorija 130. wuł. Świeradowska43.

niedziela, 10 listopada 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 10.XI.2013

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w naszej cerkwi na najbliższy tydzień:


13.XI.2013 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

16.XI.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

17.XI.2013 (niedziela) 10.00 Pontyfikalna Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - koncelebrze przewodniczyć będzie JE Benedykt Ałeksijczuk, biskup pomocniczy archieparchii lwowskiej UKGK


2) W dniach 15-17 bm. odbędzie się kolejna edycja festiwalu "Ukraina w centrum Lublina", organizowanego przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza. Zapraszamy do udziału w imprezach festiwalowych. Program ich prezentujemy poniżej, zaś chętnych do poznania bliższych szczegółów zapraszamy na stronę WWW festiwalu.


Program "Ukraina w centrum Lublina 2013"

 15 listopada 2013
·      lekcje wiedzy o Ukrainie w szkołach
·      10.30-12.00 konkurs wiedzy o Ukrainie w szkołach „Terra (in)cognita”
·      18.00 Prezentacja foto projektu „Twarze Lublina” (Pub „U Fotografa”)
·      19.00 Koncert zespołu „Flyzzza” (Irish Pub „U szewca”)

16 listopada 2013
·      12.00-15.00 warsztat artystyczne – robienie biżuterii (Kawiarnio-Księgarnia „Spółdzielnia”)
·      17.00 spotkanie literackie „Młoda literatura ukraińska” (Kawiarnia „Między słowami”)
·      19.00 przedstawienie teatru „Harmyder” – „Senat szaleńców” (za Januszem Korczakiem) (Duże Studio TVP Lublin)

17 listopada 2013
·      16.00 premiera filmu reż. Grzegorza Linkowskiego „Wybaczyć wszelkie zło” o polsko-ukraińskim pojednaniu (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)

niedziela, 3 listopada 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 3.XI.2013

Sława Isusu Chrystu!Porządek celebracji liturgicznych w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


8.XI.2013 (piątek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - w tym dniu czcimy pamięć św. wielkiego męczennika Dymitra z Salonik

9.XI.2013 (sobota) 18.00 Nieszpory

10.XI.2013 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

Warszawa - ogłoszenia parafialne 3.XI.2013


Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


 OHOŁOSZENNIA

1. U najbłyżczu pjatnyciu, 8 łystopada, wypadaje swiato sw. Wełykomuczenyka Dymytrija, myrotoczcia. Sw. Liturhiji w naszomu chrami budut´ o hod. 1000 ta 1800.

2. U najbłyżczu nedilu, 10 łystopada, na doruczennia Karitasu naszoji Archyjeparchiji, budemo zbyraty pożertwy, pryznaczeni na stypendiji dla uczniw z ubohych simej. Takych ditej sered hreko-katołykiw, jak na Łemkiwszczyni i Nadsianni, tak i na Warmiji i Mazurach je czymało. Toż budemo wdiaczni za kożnu złotkiwku żertwuwanu na dopomohu dla nych.

3. Na perszij Służbi Bożij w Pjaseczni buło bila 25-30 osib, takoż simji z małymy dit´my. Kapłyczka jak raz na take czysło wirnych – bila trydciaty sydiaczych misć. Korotkyj opys wy możete znajty na naszij web-storinci za adresoju: http://www.bazylianie.pl . Na storinci www.bazylianie.pl u zakładci Parafiji można znajty takoż teksty z naszoho parafijalnoho wisnyka na kożnu nedilu z parafijal­nymy ohołoszenniamy.

 4. Krim katechez dla ditej i mołodi, pro jaki my postijno powidomlały, w naszij parafiji prowodiat´sia takoż katechezy dla dorosłych – u kożnu nedilu pisla druhoji Liturhiji w katechetycznomu zali bila spowidalnyć.

5. U ryznyci można prydbaty widrywni cerkowni kałendari na 2014 rik w cini 2 zł, Katechyzm UHKC, mołytownyky toszczo. Nowa ricz ce dysk CD z zapysom czastyn liturhiji u wykonanni widnowłenoho mołodiżnoho choru 1000-littia. Cej chor hurtujet´sia pry hreko-katołyćkij parafiji Rizdwa Materi Bożoji u Biłomu Bori. Je takoż szcze kilka prymirnykiw Szematyzmu ciłoji naszoji Mytropoliji w Polszczi.

6. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iryny, Ołeha, Juliji, Nadiji, Oli, Chrystyny; Mariji, Serhija, Iwana, Adama; Mariju, Iwana, Olhu, Jarosławu i jich simji; Bohdana, Hannu i wsich ridnych
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Wałentyna, Hałyny, Wiktora i Rusłany

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon., 700: za †† Jurija i wsich z rodyny
1730: za † Mariju – z Panachydoju
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: pro Boże błahosłowennia dla Dmytra Jaremczuka w deń narodżennia
ser. 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Switłany i jiji rodyny
1730: za †† Ołeha, Wasyla, Jewheniju, Wasyla, Jarosława, Iwana, Mykołaja, Myrosława, Stefaniju i wsich †† z jich rodiw i za duszi w czystyłyszczi – z Panachydoju
czet. 700: za †† Mychajła, Hryhorija, Hannu, Mariju, Iwana
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Sofiji Czerwinśkoji i jiji rodyny
pjat. 1000:
1800:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: za †† Bohdana i Dmytra Doskocz i Andrija Fedak
1100: za † Mariju Gamrat u 8-mu ricznyciu smerti
1800:


«Wona żyła dla Boha i dla nas».

Ci słowa najczastisze zwuczały 28 żowtnia 2013 roku pid czas uroczystoho nadannia imeni s. Mariji Matijczuk kilciu w misti Goleniowi u piwniczno-zachidnij Polszczi (nepodalik Szczecyna). Jdet´sia pro ukrajinku, sestru hreko-katołyćkoho zhromadżennia Sester Służebnyć Neporocznoji Diwy Mariji.
S. Marija Dymytrija Matijczuk, SNDM, narodyłasia 17.12.1917 r. w Bilcze-Zołotomu, Borszcziwśkoho rajonu, Ternopilśkoji obłasti. 17.03.1943 roku wstupyła na nowiciat sester służebnyć u Krystynopoli (siohodni: Czerwonohrad). Pisla rozbombłennia krystynopilśkoho monastyria s. Dymytrija z inszymy sestramy perejichały do m. Chołm, de praciuwała w likarni. Koły w 1949 roci komunistyczna włada nasylno wyhnała sester z likarni, wona opynyłasia w Goleniowi, de prożyła wse swoje żyttia, jake pryswiatyła służinniu bidnym, chworym, potrebujuczym, nezałeżno wid wirospowidannia, nacionalnosti czy jakych-nebud´ inszych kryterijiw. Likuwała rizni chworoby, doruczajuczy sperszu chworoho Bohowi, bo – jak howoryła – to Boh likuje czerez jiji ruky. Nawczyłasia likuwaty trawamy, jaki sama zbyrała i pryhotowlała. Służyła litom i zymoju, w deń i w noczi, pid czas speky czy sered zływnoho doszczu – zawżdy buła hotowa ity, szczob posłużyty u ludśkij bidi, strażdanni.
Pomerła 11.12.2003 roku w Goleniowi i tam pochoronena, a na pochoron zijszłyś żyteli ne tilky mista, ałe j okołyć.
Ce sprawdi monachynia wełykoho sercia, jaka wse swoje zriłe żyttia pryswiatyła Bohowi i służinniu ludiam. Znakom wełykoji poszany, jakoju wtiszałasia sered żyteliw mista je te, szczo w 2003 roci Miśka Rada nadała jij zwannia «Zasłużony Mieszkaniec Gminy Golenów», a łokalna hazeta ranisze pryswojiła jiji tytuł «Goleniowianin Roku». W czerwni 2013 roku, Miśka Rada wyriszyła uwicznyty jiji pamjat´, nadajuczy dorożnomu kilciu nepodalik monastyria, w jakomu prożywała, nazwu – Rondo s. Marii Matijczuk.
Pid czas uroczystosti 28 żowtnia 2013 roku, Archijerejśku Liturhiju widsłużyw Władyka Wołodymyr (Juszczak) CZSWW, Jepyskop Wrocławśko-Hdanśkyj u spiwsłużinni hreko- i rymo-katołyćkych swiaszczenykiw.
Prysutnia na swiati Heneralna Nastojatelka sester służebnyć z Rymu skazała m. in.: Widdana pracia s. Mariji, jiji wirna służba Bohowi i ludiam, spryczynyły, szczo wy docinyły jiji dijalnist´. Mohły wy nazwaty ce kilce imenem jakojiś zirky kino czy estrady, odnak wy woliły daty jomu imja Hospodnioji słuhyni. Cym sposobom wy pokazały, szczo dobro, jake wona nesła, maje znaczennia dla was i je zaochotoju, szczob i inszi buły zdatni żertwuwaty sebe dla druhych.
A mer mista, widkrywajuczy tabłyciu z jiji imenem zwernuwsia do prysutnich iz słowamy: Obraz suczasnoho switu czasto widbyraje nam nadiju, szczo sered nas żywe szcze dobro. Dobro szczodenne, tyche, jake ne szukaje pochwały, jake widdaje sebe druhym. I koły ludyna wtraczaje i ciu nadiju,todi pojawlajut´sia taki ludy, jak s. Marija… I todi nadija powertajet´sia, bo taki ludy je nemow łysty wid Hospoda Boha, jakyj zapewniaje nas, szczo ce dobro buło z namy i żytyme z namy nazawżdy.
Za materiałamy Prowinciji Sester Służebnyć w Polszczi 
ta za web-storinkoju m. Goleniuw:

 http://www.goleniow.pl/pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/3774-ona-%C5%BCy%C5%82a-dla-boga-i-dla-nas

Tam takoż fotohrafiji