poniedziałek, 15 października 2012

Dawna katedra greckokatolicka w Chełmie - stan z 6.X.2012
Autor zdjęcia - Julia Siwicka (10 l.).

Zdjęcie przedstawia świątynię widzianą z kierunku (mniej więcej) północno-wschodniego, od strony parku na Górze Danielowej. Dawna katedra (obecnie rzymskokatolicka Bazylika NMP) została sfotografowana "z tyłu" (po lewej stronie widoczne prezbiterium).

O dawnym katedrze i zespole współistniejących z nią budynków (m.in. dawny pałac biskupów greckokatolickich oraz klasztor OO. Bazylianów) poczytać można m.in. na stronach Urzędu Miasta Chełm,
w Wikipedii ukraińskiej i polskiej, a także w witrynie Bazyliki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz