środa, 26 grudnia 2012

Warszawa - ogłoszenia parafialne 23.XII.2012


OHOŁOSZENNIA
1. Szczyro diakuju orhanizacijnij hrupi, jaka mynułoji nedili ciłyj deń (pid czas usich trioch Liturhij) trudyłasia dowkoła prywitannia Swiatoho Mykołaja w naszij cerkwi. Swiatyj Mykołaj zaochoczuwaw nas do dobrych dił. Wid siohodni można wże składaty dzwinoczky z dobrymy wczynkamy do skryńky, jaka tut liworucz.
 2. U najbłyżczyj tyżdeń wypadajut´ Rizdwiani Swiata za Nowym styłem. Tomu, szczo czymało rodyn chocze same teper widznaczaty ce wełyke swiato, u wiwtorok i seredu w naszij cerkwi Sw. Liturhiji budut´ o hod. 700 (budenna) ta 1000 (Swiatkowa z propowiddiu). Uweczeri bude łysze Weczirnia o hod. 1800.
3. Siohodni pisla perszoji Liturhiji widbudet´sia poswiaczennia prosfor dla tych, chto swiatkuwatyme ci swiata za Nowym styłem.
4. Pryhadujemo, szczo u Budynku kultury (Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9, wchid wid al. Jerozolimskich 2) widkryta wystawka tworiw ditej z Chudożnioji majsterni pry wasylianśkomu monastyri u Łućku (Ukrajina) «Ikona na skli». Sprawdi harni reczi można tam pobaczyty, zaochoczujemo widwiduwaty ciu wystawku.
5. U ryznyci można prydbaty mali nastinni kałendari na 2013 rik po 4 zł, ta swiczky Karitasu na rizdwianyj stił po 6 zł (menszi) i 12 zł (bilszi), Swiate Pyśmo, mołytownyky toszczo.
6. U tli prywitannia sw. Mykołaja mynułoji nedili w naszij parafiji prochodyw konkurs znannia dla himnazialnoji mołodi: pro tajinstwo chreszczennia ta pro chreszczennia Rusi-Ukrajiny. Łaureatamy konkursu stały:
1. Semen Słobodianiuk
2. Marija Szapran
2. Jarosław Zatorśkyj
4. Nazar Feduniw.
Peremożciw witajemo z peremohoju ta bażajemo uspichiw u finali na riwni Archyjeparchiji.
7. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za †† z rodyny Pacaniw
1100: po Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za duszi w czystyłyszczi
NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: na podiaku za błahodati, otrymani za zastupnyctwom Bohorodyci
wiw., 700: za zdorowja: ……
1000: za duszi w czystyłyszczi
ser., 700: za duszi w czystyłyszczi
1000: za † Wołodymyra
czet. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: pro dary Sw. Ducha dla o. Rusłana Wawryka, Ołeha, Olhy, Bohdany, Iryny
pjat. 700: za duszi w czystyłyszczi
1730: za †† Annu, Mychajła, Annu, Iwana, Katerynu, Wasyla
sub., 700: za pomerłych: ……
1730: za duszi w czystyłyszczi
ned., 900: po Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za †† z rodyny Cehelśkych
1800: za duszi w czystyłyszczi


Oryginalny tekst alfabetem ukraińskim na stronie Ojców Bazylianów. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz