niedziela, 20 maja 2012

XXIX Kodeńskie Dni Ekumeniczne 25-27.V.2012

Poniższe zaproszenie zaczerpnięte zostało z witryny klasztoru Ojców Oblatów w Kodniu nad Bugiem:


W dniach od 25-27 maja 2012 roku w Kodniu nad Bugiem odbędą się XXIX Kodeńskie Dni Ekumeniczne. W tym roku kończą się one odpustem w kaplicy zamkowej Sapiehów pw. Ducha Świętego, stąd temat spotkania nawiązuje do roli Ducha Świętego w życiu Kościoła: „Ożywiani Duchem Świętym”. Gośćmi dni ekumenicznych będą przedstawiciele różnych wspólnot chrześcijańskich: Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Prawosławnego, wspólnot tradycji protestanckich. Z ramienia Kościoła Katolickiego będzie obecny m.in. ks. dr Sławomir Pawłowski – adiunkt Katedry Teologii Ekumenicznej Instytutu Ekumenicznego KUL w Lublinie. Patronat nad spotkaniem objęła m.in. Rada Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Celem Kodeńskich Dni Ekumenicznych jest wspólna modlitwa i poznawanie bogactwa duchowego różnych wspólnot chrześcijańskich. Nie zabraknie również rysu historycznego kaplicy zamkowej Sapiehów pw. Ducha Świętego – perły gotyku nadwiślańskiego z połowy XVI w. Posłuży temu wykład prof. dra hab. Józefa Maroszka – wybitnego regionalisty z Zakładu Historii Regionalnej Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku, a jednocześnie prezesa Białostockiego Towarzystwa Naukowego. Temat odczytu: „Ekumenia w historii Kodnia – kaplica zamkowa Sapiehów pw. Ducha Świętego”. Przygotowaniem do kulminacji XXIX Kodeńskich Dni Ekumenicznych będzie wspólne czuwanie modlitewne w wigilię Zesłania Ducha Świętego w kaplicy zamkowej. W dzień Zesłania Ducha Świętego uroczystej sumie odpustowej o godzinie 12.00 w kaplicy Ducha Świętego na Kodeńskiej Kalwarii przewodniczyć będzie Wizytator Stolicy Apostolskiej dla grekokatolików na Białorusi archimandryta omoforny Sergiusz Gajek w otoczeniu prezbiterów obu obrządków katolickich.
Kodeńskie Dni Ekumeniczne gromadzą każdego roku uczestników z całej Polski, odczuwających głęboko ostatnią wolę Zbawiciela, który w Wieczerniku prosił, aby wszyscy Jego uczniowie „stanowili jedno”. Do Kodnia przyjeżdżają także ludzie młodzi z różnych wspólnot, którzy poprzez poznawanie innych tradycji chrześcijańskich, przyczyniają się do budowania atmosfery wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Całe spotkanie przepełnia modlitwa o widzialne zjednoczenie wszystkich uczniów Chrystusa. Uczestnicy korzystają z bazy noclegowej i żywieniowej Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Maryjnym w Kodniu. W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt z organizatorem spotkania – o. Pawłem Gomulakiem OMI (tel. 503 188 782, e-mail: admin@koden.com.pl).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz