niedziela, 16 grudnia 2012

Lublin - ogłoszenia parafialne 16.XII.2012

Sława Isusu Chrystu!

1) W najbliższą środę tj. 19.XII.2012 (6 grudnia wg. starego stylu) przypada wspomnienie liturgiczne św. Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry w Licji. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma celebrowana będzie w cerkwi lubelskiej o 18.00. Zachęcamy do składania w ustawionej w cerkwi skrzynce prezentów dla współparafian - zostaną one wręczone w najbliższą niedzielę (23 bm.) po Liturgii (która celebrowana będzie jak zwykle o 10.00).

2) W dniu dzisiejszym taca przeznaczona była na tzw. Andrzejowy Grosz (Andrijiw hrisz). Jest to zbiórka na rzecz duszpasterstwa greckokatolickiego w krajach, w których UKGK nie posiada eparchii ani egzarchatów. Są to w szczególności kraje tzw. nowej emigracji zarobkowej (Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Irlandia). Zebrana dziś w cerkwi lubelskiej suma wynosi 288 zł. 59 gr. oraz 10 kopiejek ukraińskich (!). Pieniądze te - po zaokrągleniu sumy w górę - zostaną przekazane na konto Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.
[Dodano 20.XII.2012 ok. 14.00]
 3) W sobotę 22 bm. przypada święto Poczęcia św. Anny, gdy ta poczęła Najśw. Bogurodzicę. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma zostanie odprawiona w cerkwi lubelskiej o 18.00.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz