wtorek, 28 maja 2013

XXX Kodeńskie Dni Ekumeniczne

    W dniach 24 – 26 maja 2013 roku w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Patronki Jedności w Kodniu nad Bugiem na południowym Podlasiu odbyły się kolejne, XXX Jubileuszowe Kodeńskie Dni Ekumeniczne, organizowane corocznie przez Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI).

Historia kodeńskich zlotów rozpoczyna się w grudniu 1982 roku, kiedy to, po zakończeniu Europejskiego Spotkania Młodych , animowanego przez francuską, ekumeniczno-monastyczną Wspólnotę Braci z Taize, jej uczestnicy – mała grupa młodych pielgrzymów z Siedlec, postanowiła wraz ze swoim duchowym opiekunem – ojcem Andrzejem Madejem OMI (oblatem), w jakiś szczególny sposób podziękować za dar spotkania i udanie odbytą pielgrzymkę. „Na miejsce dziękczynnego spotkania zaproponowałem sanktuarium maryjne w Kodniu” - pisze na łamach franciszkańskiego pisma „Bratni Zew” (w lipcu 1990) o. A. Madej. „Wkrótce myślą tą podzieliłem się z Grzegorzem Polakiem, śp. Janem Śpiewakiem, Janem Turnauem i Janem Gajkiem. W czasie dalszych rozmów doszliśmy do przekonania, że warto nadać takiemu spotkaniu charakter modlitwy o zjednoczenie chrześcijan. Kodeń z racji swojego położenia znakomicie do tego się nadawał. Poza tym, panowie Turnau i Polak mieli szerokie kontakty ekumeniczne z racji swoich zainteresowań osobistych i zawodowych. I to wystarczyło na początek”.

W maju 1983 roku odbył się pierwszy zjazd ekumeniczny w Kodniu nad Bugiem, zorganizowany jak mówiono wówczas przez polskich sympatyków Taize. (Pisano też w tygodniku katolickim „Niedziela”, że nad Bugiem na południowym Podlasiu powstało małe polskie Taize albo polski ekumeniczny Asyż, z uwagi na schemat i charakter tych spotkań; plan każdego dnia podobny był do tego, przeżywanego na wzgórzu taizowskim podczas wszystkich pobytów). We wspomnianym spotkaniu uczestniczył również pośród duchownych różnych konfesji chrześcijańskich w białym habicie jeden z Braci z Taizé. Część z uczestników zlotu odwiedziła wtedy także pobliskie Kostomłoty nad Bugiem, a tam zabytkową cerkiew neounicką (parafię obrządku bizantyjsko-słowiańskiego) pod wezwaniem świętego męczennika Nikity (Nicetasa), jedyną w Europie pod takim wezwaniem. Cerkiew ta stanowi także Sanktuarium Męczenników Podlaskich, miejsce przechowywanych relikwii męczenników pratulińskich. Odtąd takie wizyty stały się tradycją tych spotkań, wpisując to szczególne miejsce Podlasia południowego w kalendarium corocznych spotkań kodeńskich (spotkania kończą się do dzisiaj w Kostomłotach nad Bugiem Boską Liturgią Jana Złotoustego).

Pierwszym organizatorem i inicjatorem spotkań kodeńskich był o. Andrzej Madej OMI a po jego wyjeździe do Turkmenistanu o. Karol Lipiński OMI, który animował i prowadził je przez 16 lat jako proboszcz parafii kodeńskiej, superior miejscowej wspólnoty zakonnej oblatów i kustosz Maryjnego Sanktuarium w Kodniu nad Bugiem, potem także jako superior, ekonom i rektor kościoła Trójcy Przenajświętszej w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w świętokrzyskiem. Od trzech ostatnich lat organizacją ekumenicznych spotkań kodeńskich zajmuje się kolejny oblat o. Paweł Gomulak OMI.
Można zatem stwierdzić, ze rodowód Kodeńskich Spotkań Ekumenicznych ma swój początek w spotkaniach modlitewnych, ekumenicznych i międzykontynentalnych w Taize i został stamtąd właśnie zaczerpnięty, przez jej młodych pielgrzymów-uczestników z Polski.

Oprócz postaci wymienionych przez ich pomysłodawcę o. Andrzeja Madeja (cytowanych w artykule prasowym), należy także przypomnieć inne ważne osoby: Marka Górskiego, Ewę Jóźwiak, Iwonę Łoźną i Marię Szuszkiewicz, które również przyczyniły się do zorganizowania pierwszego spotkania w maju 1983 roku w Kodniu. Jak na debiut, zlot ten można było śmiało uznać za sukces i jednocześnie bardzo ważne wydarzenie religijne i ekumeniczne w życiu lokalnego Kościoła siedleckiego lat 80-tych, także istotne wydarzenie ekumeniczne na mapie Polski i Europy. Kto by pomyślał, że w osiemdziesiątych latach można było zorganizować takie wydarzenie, kiedy mało kto w Polsce słyszał o takich pojęciach jak logistyka czy internet. Do Kodnia przyjechało wówczas ponad 300 młodych ludzi z różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

Nie sposób dzisiaj wymienić wszelkiego dobra, które dokonało się podczas tych corocznych spotkań, biorąc pod uwagę i to, że do Kodnia przyjeżdżali uczestnicy niemal z całej Europy i nie tylko. Byli to przedstawiciele takich krajów jak: Niemcy, Estonia, Kanada, Rosja, Słowacja, Chorwacja, Czechy, Litwa, Wielka Brytania, Białoruś, Ukraina, prawie cała Skandynawia, USA, a nawet Japonia.

Plan spotkań kodeńskich jest niezmienny od lat: piątkowy późny wieczór poświęcony jest tradycji protestanckiej, sobota - katolickiej i prawosławnej, a w niedzielę udajemy się do katolickiej cerkwi neounickiej w Kostomłotach na Boską Liturgię. Zloty to przede wszystkim wspólne modlitwy, nabożeństwa w różnych obrządkach, rytach i tradycjach kościelnych, wspólne posiłki i wspólnie spędzany wolny czas na łonie wspaniałej podlaskiej przyrody. Nie brakuje dyskusji, udziału w małych grupach dyskusyjnych i grupach roboczych dzielenia się, wykładach i prelekcjach.

W Kodniu i w Kostomłotach podczas tych spotkań ekumenicznych gościli m. in. ze strony rzymskokatolickiej i grekokatolickiej: J. E. Ks. kardynał Henryk Gulbinowicz ówczesny metropolita wrocławski, J. E. ks.bp senior Jan Mazur z Siedlec,J. E. ks. bp Wacław Skomorucha, J. E. ks. bp Henryk Tomasik, o. archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC – wizytator apostolski dla Grekokatolików na Białorusi, o. mitrat dr Stefan Batruch- proboszcz greckokatolickiej parafii w Lublinie, ks. prof. Leonard Górka SVD z KULu, o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv., s. dr Maria Krystyna Rottenberg FSK, ks. prof. Michał Czajkowski, ks. kanonik Henryk Krukowski- proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Horodle, oraz kolejni proboszczowie z Kostomłót - o. archimandryta Roman Romuald Piętka MIC i ks. Zbigniew Nikoniuk obecny proboszcz parafii neounickiej w Kostomłotach nad Bugiem, ks. dr Mirosław Kiedzik – biblista (UKSW), ks. dr Sławomir Pawłowski ( KUL), ks. Jacek Wróbel SAC, ks. Jan Oleszko SAC, ks.Andrzej Luter, o. Wojciech Czwichocki OP, ks. Grzegorz Stachura (diecezja kielecka), ks. Jacek Bonio (diecezja kielecka) i wielokrotnie siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny z Białegostoku i Komorowa pod Warszawą.
Ze strony prawosławnej: Najprzewielebniejszy ks. abp Abel – biskup ordynariusz prawosławnej diecezji chełmsko-lubelskiej, ks. Jerzy Ignaciuk - proboszcz z Kodnia, ze strony protestanckiej: ks. bp Zdzisław Tranda były Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, ks. Karol Lipiński i ks. Lech Tranda – również ze strony ewangelików-reformowanych.
Przedstawiciele ewangelików augsburskich: ks. Paweł Hause, ks. Jan Hause, ks. Grzegorz Giemza, ks. prof. Marcin Hintz, ks. Jan Szklorz (Radom i Kielce), ks. Robert Opala, ks.Wojciech Rudkowski.
Z ramienia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego: ks. prof. Adam Kleszczyński, ks. Janusz Daszuta (Kielce), ks. Wawrzyniec Markowski a także pastor Robert Kubiak – Kościół Zielonoświątkowy, pastor Jacek Słaby z Chrześcijańskiego Kościoła Reformacyjnego w Warszawie, pastor Wojciech Kuleczka z Kościoła Ewangelicznego Spichlerz w Warszawie.
W spotkaniach brali bardzo aktywny udział jako prelegenci ekumeniści świeccy, naukowcy, dziennikarze, publicyści m. in. uczestnik Soboru Watykańskiego II – ś. p. prof. Stefan Świeżawski (KUL, UJ i ATK), dr Norbert Przyborowski (UKSW), dr Irina Tatarova (UW), dr Wiesław Romanowicz, prof. dr hab. Józef Maroszek (Uniwersytet Białostocki), Marek Górski z Raszyna - jeden z inicjatorów spotkań kodeńskich, red. Jan Turnau, red. Grzegorz Polak (KAI), Michał Płoski (Kielce, ikonopis), Krzysztof Jabłonka, Zbigniew Olczak, Jerzy Dołęga – Chodasiewicz (sinolog - badacz Całunu Turyńskiego), Jacek Dziubel (Kielce), Przemysław Kasprzyk (Kielce).

Kielczanie także uczestniczyli w tym inaugurującym spotkaniu kodeńskim w 1983 roku. Uczestniczyli w spotkaniach ekumenicznych w Kodniu nad Bugiem od samego początku do dnia dzisiejszego, przeważnie po przez przygotowanie i wyjazd zorganizowanej grupy z Kielc. Nie raz był to jeden autokar pielgrzymów, czasem dwa.. Uczestniczyli praktycznie włączając się w prowadzenie adoracji, śpiew cerkiewny czy prowadzenie wieczornych modlitw o jedność w formie modlitwy z Taize.
W tegorocznym jubileuszowym zlocie na miejscu w Kodniu uczestniczył także J. E. Ks. biskup dr Krzysztof Nitkiewicz – ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji sandomierskiej, przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Episkopatu Polski, a także członek Kościelnej Komisji Konkordatowej, który 25 maja w sobotę o godzinie 18. 00 odprawi dla uczestników Jubileuszowego XXX Kodeńskiego Spotkania uroczystą eucharystię w Bazylice Matki Bożej Kodeńskiej – Matki Jedności.
Mszę świętą w Bazylice Matki Bożej Kodeńskiej poprzedziła Wieczernia czyli Nabożeństwo nieszporów w obrządku wschodnim, którym przewodniczyć będzie Ks. por. dziekan Adam Weremijewicz - delegat Prawosławnego Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Przemysław K. Kasprzyk*


*Autor jest konsultorem świeckim Diecezjalnej Rady Ekumenicznej w Kielcach. Ekumenistą, działaczem i publicystą ekumenicznym. Popularyzatorem i inicjatorem wielu przedsięwzięć ekumenicznych w Kielcach i w diecezji kieleckiej. Od 1994 współorganizatorem wyjazdów kielczan do Kodnia nad Bugiem na Kodeńskie Dni Ekumeniczne. Uczestnik wielu spotkań międzywyznaniowych, prelegent spotkań, dni rekolekcyjno-poznawczych i zjazdów ekumenicznych w Polsce. W latach 1993-2004 był Osobą Kontaktową ze Wspólnotą ekumeniczno - monastyczną Braci z Taize w Kielcach, odpowiedzialną za prowadzenia tzw. Punktów Przygotowań przy kilku parafiach kieleckich do Europejskich Spotkań Młodych.

za: kielce.kapucyni.pl

Zaczerpnięto z witryny www.cerkiew.net.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz