środa, 8 maja 2013

Konferencja o współczesnym obliczu etnicznym Polski wschodniej 9.V.2013


CHRYSTOS WOSKRESE!

Czwartek 9 maja 2013 r. będzie w Lublinie dniem obfitującym w godne uwagi wydarzenia. Na godz. 18.00 zapraszamy do kościoła św. Andrzeja Boboli przy ul. Paderewskiego 20, gdzie celebrowana będzie Pontyfikalna Boska Liturgia (z udziałem Ich Ekscelencji Księży Arcybiskupów Jana Martyniaka i Stanisława Budzika) w intencji pojednania polsko-ukraińskiego w związku z siedemdziesięcioleciem zbrodni dokonanych przez integralnych nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu (szczegółowy program na blogu ks. diakona Piotra Siwickiego). Uroczystości te są elementem polsko-ukraińskiej pielgrzymki pojednania, o której była już mowa na tut. blogu.


Warto również zainteresować się konferencją organizowaną przez Instytut Kulturoznawstwa KUL (campus Majdanek), która kończy się wg. planu o 16.30, dzięki czemu nie koliduje z ww. uroczystościami w kościele św. Andrzeja Boboli. Opublikowany poniżej program zaczerpnięty został z witryny KUL.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9 maja 2013 r. (czwartek) Katedra Dialogu Kultur i Religii Instytutu Kulturoznawstwa zaprasza na ogólnopolską sesję naukową pt. Między poczuciem odrębności a świadomością narodową. Współczesne oblicze etniczne polskiej „ściany wschodniej”.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 w s. 224 Instytutu Kulturoznawstwa przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 (budynek III).
 Program konferencji


Godz. 10.00 – rozpoczęcie konferencji

Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (Dziekan Wydziału Filozofii KUL)
Otwarcie konferencji
Ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak (Kierownik Katedry Dialogu Kultur i Religii KUL)
Wprowadzenie

Godz. 10.30-13.00 – część pierwsza

Ks. dr Roman Dubec (parafia prawosławna w Gorlicach)
Próby poszukiwania tożsamości religijnej Łemków w XX wieku
Prof. dr hab. Bohdan Halczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Tożsamość religijna i narodowa Łemków
Dr hab. Jarosław Syrnyk (Oddział IPN we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski)
Bojkowski renesans?
Dr Grzegorz Kuprianowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Ukraińcy na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu u progu XXI wieku
Ks. diakon dr Piotr Siwicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, parafia greckokatolicka w Lublinie)
Kościół greckokatolicki w województwie lubelskim

[KOREKTA: ostatni z prelegentów ze względu na inne zobowiązania dydaktyczne wygłosi swój referat już PO przerwie obiadowej]

Godz. 14.00-16.30 – część druga

Dr Ewa Zając (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Współczesna społeczność żydowska w Lublinie
Dr Mikołaj Roszczenko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Kwestia świadomości narodowej ukraińskojęzycznej ludności północnego Podlasia
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Mniejszość białoruska w Polsce
Prof. dr hab. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Tatarzy polscy wobec wyzwań współczesności
Mgr Anna Woźnialis (Gimnazjum w Puńsku)
Mniejszość litewska w Polsce Między poczuciem odrębnościa świadomością narodową


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz