poniedziałek, 20 maja 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.V.2013

CHRYSTOS WOSKRESE!1) W najbliższym tygodniu w cerkwi lubelskiej celebrowana będzie Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma we środę 22 bm. o 18.00 oraz w niedzielę 26 bm. o 10.00. Nieszpory w sobotę 25 bm. o 18.00.


2) Mają zamiar zawrzeć związek małżeński:

Lubomyr Szerstiuk, l. 25,stanu wolnego, zam. w Lublinie

oraz

Honorata Nitkiewicz, l. 22, stanu wolnego, zam. w Lublinie.

Każdy, komu byłyby znane zachodzące między tymi osobami przeszkody małżeńskie lub inne okoliczności mogące mieć wpływ na ważność małżeństwa, winien o tym zawiadomić Księdza Proboszcza.

Jest to II zapowiedź przedślubna.


3)   Pod auspicjami Centrum Kultury w Lublinie odbędzie się w dniach 24-28 bm. szósta już edycja festiwalu "Wielokulturowy Lublin". W ramach tej imprezy zaprezentowane zostanie także dziedzictwo Kościoła greckokatolickiego:

26 maja – niedziela

12.00-16.00 – Drzwi Otwarte Cerkwi Greckokatolickiej

al. Warszawska 96 - Muzeum Wsi Lubelskiej
- zwiedzanie cerkwi
- prelekcja o ikonach
- rozmowa o historii parafii


13.00 – Spacer szlakiem greckokatolickim - oprowadzenie ks. Bogdan Pańczak
zbiórka przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
(w programie m.in. zwiedzanie greckokatolickiej kaplicy seminaryjnej z wystrojem zaprojektowanym i po większej części wykonanym przez śp. Profesora Jerzego Nowosielskiego)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz