niedziela, 19 maja 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 19.V.2013


Podajemy za witryną WWW polskiej wiceprowincji Zakonu Bazyliańskiego św. Jozafata:

 OHOŁOSZENNIA

1. Siohodni pid czas dodatkowoji Swiatoji Liturhiji o hod. 1300, dity uroczysto prystuplat´ do Swiatoho pryczastia. Pered Liturhijeju u prytwori widbudet´sia prywitannia ditej, widnowłennia pryreczeń z Sw. Chreszczennia toszczo. Napered pereproszujemo za newyhody z tym powjazani.

 2. Z cioho prywodu pisla druhoji Liturhiji ne bude dijaty kawjarnia.

3. Protiahom najbłyżczych trioch dniw prochodytyme tak zwanyj «biłyj tyżdeń», koły to dity prychodiat´ wweczeri na Służbu Bożu w uroczystomu odiazi, podibno jak siohodni; ce Liturhija z propowiddiu. Todi oderżujut´ dalszi pamjatky siohodnisznioho swiata.

4. Toż u ponediłok, wiwtorok i seredu wweczeri ne bude Weczirni, natomist´ Mołebni do Materi Bożoji (majiwky) służytymut´sia odrazu pisla Liturhiji, tobto bila 1830. W inszi dni Mołebni służymo pisla Weczirni, tobto bila 1850.

 5. W czetwer, 23 trawnia, w rym-kat. kosteli orionistiw, ul. Lindleya 12, prochodytyme swiato Bibliji. Wid 900 do 1800 hodyny prochodytyme Ekumeniczne czytannia Swiatoho Pyśma; dla naszoji cerkwy wydiłenyj czas czytannia wid 1100 do 1200 hodyny. Szczyro zaproszujemo usich, chto w tomu czasi matyme chwyłynu wilnoho czasu, do uczasti u ciomu zachodi. Wweczeri, o 19-tij hodyni cioho ż dnia widbudet´sia ekumeniczne bohosłużinnia z uczastiu takoż hreko-katołykiw. Szczyro zaproszujemo do spilnoji mołytwy.

 6. W najbłyżczu subotu, 25 trawnia, o hod. 1500 na Piwdennomu kładowyszczi Warszawy w Antoninowi, widsłużymo Panachydu ta poswiatymo nadhrobnyj pamjatnyk na mohyli bł. p. Mariji Stadnyk. Jakszczo chtoś chotiw by pojichaty, prosymo zhołosytyś, zmożemo zabraty odnu-dwi osoby.

7. Fond w sprawi Suspilnoji Riznomanitnosti – FSR (Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej) zaproszuje na kursy polśkoji mowy dla poczatkiwciw ta dla osib, jaki prodowżujut´ swoje nawczannia. Trywalist´ kursu: czerweń – serpeń 2013 r. Persze zaniattia: 05 abo 06 czerwnia 2013 r., widtak 2 razy w tyżdeń wid hod. 1830 do 2000 w hołownomu ofisi FSR, ul. Wspólna 65, lok. 6 (centrum Warszawy). Wartist´ kursu: 300 zł. Teł. 22 400 09 12; mob. 796 378 925.

8. U ryznyci można zapysuwatysia na spilnyj wyjizd awtobusom na zustricz z Błażenniszym Patriarchom Swiatosławom, jaka widbudet´sia 29 czerwnia 2013 roku w Hurowi Iławećkomu. Wyjizd o hod. 5:00 rankom, poworot toho samoho dnia wweczeri. Koszt wyjizdu pry kompłekti pasażyriw bila 70 zł wid osoby. Pry zapysi treba wpłatyty zaliczku wysotoju 20 zł.

 9. U ryznyci (zachrystiji) można prydbaty try nowi wydannia, a same:
– broszura «Chto my. Hreko-Katołyćka cerkwa w Polszczi» (po-polśky), w jakij osnowni znannia pro naszu cerkwu w Polszczi.
– «Szematyzm Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi» z adresamy chramiw i swiaszczenykiw, z fotohrafijamy kożnoho chramu, korotkymy biohrafijamy swiaszczenykiw, z mapamy toszczo. Obijmaje ciłu Mytropoliju, tobto obydwi naszi jeparchiji w Polszczi.
– Ukrajinśko-polśkyj mołytownyk «Bożestwenna Liturhija z komentarem ta zminnymy czastynamy», wydannia 2-he, z ukrajinśkym i polśkym tekstom parałelno rozkładenymy na susidnich storinkach
– hazetu Błahowist (4-5/2013), Swiate Pyśmo, Katechyzm UHKC «Chrystos – nasza Pascha», wideodysk z filmom R. Kryka «Dweri Łemkiwszczyny» toszczo.


10. Bat´ky Iryny Antipowoji duże diakujut´ usim żertwodawciam, jaki skłały swoji pożertwy na likuwannia tiażkochworoji doneczky. Operacija projszła w pjatnyciu, stan chworoji zadowilnyj. Prosymo pro dalszi mołytwy w namirenni Irynky.

11. Namirennia Swiatoji Liturhiji:

900: pro Boże błahosłowennia dla Joana, Kyryła, Hryhorija
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji Haciowoji
1800: za † Wołodymyra Werbowoho

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1730: za zdorowja i szczasływu operaciju dla Mariji
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730:
ser. 700: za zdorowja Jewdokiji
1730:
czet. 700:
1730:
pjat. 700:
1730: za † Mariju
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Iwana
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za †† Bohdana Stecha ta Zbigniewa Kuśnieża
1800:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz