poniedziałek, 3 czerwca 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 2-3.VI.2013

CHRYSTOS WOSKRESE! 1) Najbliższą celebracją liturgiczną w cerkwi lubelskiej będzie Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w najbliższą niedzielę (9.VI.2013) - 10.00.

2) Zgodnie z zarządzeniem JE Ks. Arcybiskupa Jana Martyniaka, pieniądze zebrane na  tacę  w niedzielę 2.VI.2013 przeznaczone są na pokrycie kosztów wizyty WB Światosława w Polsce (27-29 bm.). W naszej cerkwi zebraliśmy na ten cel łącznie 241 zł. 10 gr. Suma ta po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych - co dało kwotę 242 zł. - została w dniu 3 bm. wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej; wpłaty dokonano w filii UP Lublin-11 przy ul. Kolorowej 6.

3) Informujemy jednocześnie, że w dniu Zesłania Ducha Świętego (23.VI.2013) przeprowadzona będzie zbiórka na greckokatolicką wspólnotę seminaryjną w Lublinie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz