wtorek, 7 maja 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 5.V.2013

 Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:


OHOŁOSZENNIA

1. Poswiaczennia Pasok widbudet´sia zaraz pisla ohołoszeń. Budemo jich swiatyty pered ikonostasom a takoż projdemo wzdowż cerkwy, tak, szczo neobowjazkowo usi pasky stawyty z peredu; tut bo potribne misce dla prochodiw. Pisla Liturhiji – ciłuwannia chresta, Jewanhelija ta ikony.

2. W Tomynu nedilu pisla Swiatych Liturhij widbudet´sia myruwannia, pid czas jakoho budemo diłytysia wełykodnim chlibom – Artosom, jakyj siohodni poswiaczuje­mo. Cijeji ż nedili o 17-tij hodyni bude u chrami Woskresnyj Parastas za usich naszych pomerłych. Kartoczky z jich imenamy można składaty u ryznyci. Pisla Parastasu – Bożestwenna Liturhija, jak u kożnu nedilu.

3. U Switłomu tyżni, wid Woskresinnia do Tomynoji nedili, majemo prywiłej zahalnyci.

4. Za dwa tyżni, w subotu, 18 trawnia, widbudet´sia w nas persza spowid´ ditej, a w nedilu, 19 trawnia, uroczyste Swiate Pryczastia cych ditej pid czas dodatkowoji Służby Bożoji o hod. 1300.

5. W czetwer nadijszow nowyj, wełykodnij nomer Błahowista (4-5/2013), jakyj można prydbaty w zachrystiji. U niomu oficijni dokumenty, analityczna stattia o. dra A. Trochanowśkoho pro wzajemowidnoszennia Papy Wenedykta i UHKC, rozdumy myrianky, p. K. Kozak pro wiru na Rik Wiry, powidomłennia pro łysta Papy Francyska do Błaż. Swiatosława, pro płanowanyj wizyt Błażenniszoho do Warszawy ta do naszoho tut chramu, ta inszi statti i powidomłennia.

 6. Jak my wże powidomlały, pry kinci czerwnia cioho roku pryjide do Polszczi Hława naszoji Cerkwy, Błażenniszyj Patriarch Swiatosław (Szewczuk). Wizyt matyme oficijnyj charakter, to ż w dniach 27-28 czerwnia u Warszawi widbudut´sia zustriczi z Prezydentom RP Bronisławom Komorowśkym ta inszymy posadowymy osobamy, z czilnymy predstawnykamy rymo-katołyćkoho jepyskopatu. Płanujet´sia takoż spilni molinnia za żertwy wołynśkoji trahediji z 1943 roku (w łypni mynaje 70 lit wid cych trahicznych podij), jaki widbudut´sia w naszomu chrami. Wizyt matyme takoż duszpastyrśkyj wymir: zustricz z wirnymy Ukrajinśkoji Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi, jaka widbudet´sia w Hurowi Iławećkomu w dniach 28-29 czerwnia. W pjatnyciu, 28.06, wweczeri widbudet´sia zustricz z mołoddiu, a w subotu, 29.06, Uroczysta Służba Boża o hod. 1000. Z Warszawy orhanizujemo awtokar na odnodennyj wyjizd do Hurowa. Bażajuczych prosymo zapysuwatysia u ryznyci. Koszt wyjizdu pry kompłekti pasażyriw bila 70 zł wid osoby. Pry zapysi treba wpłatyty zaliczku wysotoju 30 zł.

7. Pryhadujemo poriadok bohosłużiń Switłoho tyżnia:

5 trawnia – WOSKRESINNIA CHRYSTOWE
700 – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1100 – Sw. Liturhija, Swiaczennia Pasok
1700 – Woskresna Weczirnia
6 trawnia – SWITŁYJ PONEDIŁOK
1000 i 1800 – Swiata Liturhija
1430 – Woskresnyj Parastas na kładowyszczi Brudno
7 trawnia – SWITŁYJ WIWTOROK
1000 i 1800 – Swiata Liturhija

8. Mynułoji nedili my zbyrały koszty na likuwannia 8-litnioji Iryny z sambir­śkoho rajonu, w jakoji puchłyna pid czaszkoju. Likujet´sia u CZD w Międzylesiu. Koszt operaciji bila 30 000 zł. Dobrowilni pożertwy można skłasty szcze siohodni do puszky Karitasu na tetrapodi.

9. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 1000: za zdorowja simji Jewdokiji ta simji Nadiji.
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Jurija i wsich z rodyny
wiw. 1000: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Jurija Feduniw ta joho rodyny
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Iwanny
ser. 700: za zdorowja: ……
1730:
czet. 700:
1730:
pjat. 700:
1730: na podiaku za łasky Bożi dla Oresta, Oksany ta Ołeny Żytkiw
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za † Jarosława Polanśkoho – z Panachydoju
ned. 900: za wsich †† z rodyny Pacan
1100: pro Boże błahosłowennia dla usich, chto prybyraje nasz chram
1800: za †† Dmytra Doskocz ta Andrija Pyrcz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz