wtorek, 14 maja 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 12.V.2013


 Podajemy za stroną WWW Ojców Bazylianów:

OHOŁOSZENNIA


1. Siohodni pisla Swiatoji Liturhiji widbudet´sia myruwannia, pid czas jakoho budemo diłytysia wełykodnim chlibom – Artosom.

 2. Pisla druhoji Liturhiji i myruwannia w naszomu sadu za cerkwoju widbudut´sia hajiwky – wełykodni ihry i zabawy z dit´my i wsima bażajuczymy. Szczyro zaproszujemo.

 3. Siohodni uweczeri, o 17-tij hodyni widsłużymo tut, u chrami, Woskresnyj Parastas za usich naszych pomerłych. Łystoczky z jich imenamy można składaty u zachrystiji. Pisla Parastasu – Bożestwenna Liturhija, jak u kożnu nedilu.

4. Pisla Liturhiji widomyj ukrajinśkyj banduryst z Niu Jorku Julian Kytastyj razom z polśkym muzykantom Mieczysławom Litwinśkym zaspiwajut´ nyzku kantiw ta psałmiw ta wykonajut´ dekilka instrumentalnych kompozycij. Szczyro zaproszujemo na cej koncert

5. Natomist´ o 18.00 hodyni w kosteli sw. Apostoła Andrija (Duszpasterstwo Środowisk Twórczych) na Teatralnij płoszczi widbudet´sia koncert naszoho parafijalnoho choru, na jakyj orhanizatory szczyro usich zaproszujut´

6. U najbłyżczu subotu, 18 trawnia, widbudet´sia w nas persza spowid´ ditej, a w nedilu, 19 trawnia, uroczyste Swiate Pryczastia cych ditej pid czas dodatkowoji Służby Bożoji o hod. 1300. Inszi Swiati Liturhiji budut´ jak zwyczajno, u swij czas.

7. Jak my wże powidomlały, pry kinci czerwnia cioho roku pryjide do Polszczi Hława naszoji Cerkwy, Błażenniszyj Patriarch Swiatosław (Szewczuk). Cej wizyt, krim oficijnoho, matyme takoż duszpastyrśkyj wymir: zustricz z wirnymy Ukrajinśkoji Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi, jaka widbudet´sia w Hurowi Iławećkomu w dniach 28-29 czerwnia. W pjatnyciu, 28.06, wweczeri widbudet´sia zustricz z mołoddiu, a w subotu, 29.06, Uroczysta Służba Boża o hod. 1100. Z Warszawy orhanizujemo awtokar na odnodennyj wyjizd do Hurowa. Bażajuczych prosymo zapysuwatysia u ryznyci. Koszt wyjizdu pry kompłekti pasażyriw bila 70 zł wid osoby. Pry zapysi treba wpłatyty zaliczku wysotoju 20 zł.

8. Szczyro diakujemo usim, jaki trudyłysia koło pryhotuwannia łozy na Kwitnu nedilu, żertwodawciam, jaki skłały swoji pożertwy na kwity do Bożoho hrobu, a takoż tym, jaki joho tak pyszno własztuwały. Pożertwy, jaki my składały do koszyczka pry Płaszczanyci pryznaczeni na dpomohu Chrystyjanam, jaki w Jerusałymi opikujut´sia Swiatymy misciamy chrystyjan, w tomu czysli i bazylikoju Bożoho Hrobu. Diakujemo takoż tym, jaki proweły ciłyj riad repetycij szczob dostojno widsłużyty Jerusałymśku utreniu wweczeri Wełykoji Pjatnyci. Szczyre Wam spasybi. Nechaj Boh wynahorodyt´ i błahosłowyt´.

 9. U ryznyci (zachrystiji) można prydbaty try nowi wydannia, a same:
 – «Szematyzm Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi» z adresamy chramiw i swiaszczenykiw, z fotohrafijamy kożnoho chramu, korotkymy biohramamy swiaszczenykiw, z mapamy toszczo. Obijmaje ciłu Mytropoliju, tobto obydwi naszi jeparchiji w Polszczi.
– Mołytownyk «Bożestwenna Liturhija z komentarem ta zminnymy czastynamy», wydannia 2-he, z ukrajinśkym i polśkym tekstom parałelno rozkładenymy na susidnich storinkach
– broszura «Chto my. Hreko-Katołyćka cerkwa w Polszczi» (po-polśky), w jakij osnowni znannia pro naszu cerkwu w Polszczi


10. Można prydbaty takoż Błahowist (4-5/2013), u jakomu oficijni dokumenty, analityczna stattia o. dra A. Trochanowśkoho pro wzajemowidno­szennia Papy Wenedykta i UHKC, rozdumy myrianky, p. K. Kozak pro wiru na Rik Wiry, powidomłennia pro łysta Papy Francyska do Błaż. Swiatosława, pro płanowanyj wizyt Błażenniszoho do Warszawy ta do naszoho tut chramu, ta inszi statti i powidomłennia.


11. Namirennia Swiatoji Liturhiji:
900: za wsich †† z rodyny Pacan
1100: pro Boże błahosłowennia dla usich, chto prybyraje nasz chram
1800: za †† Dmytra Doskocz ta Andrija Pyrcz


NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon. 700: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1730: pro Boże błahosłowennia dla Nazarija, Iryny, Sofiji
wiw. 700: za zdorowja: ……
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Sołomiji z nahody dnia narodżennia
ser. 700: na podiaku za wsi łasky dla rodyny Walnyćkych
1730: za †† Stefaniju i Romana
czet. 700:
1730:
pjat. 700:
1730:
sub. 700: za pomerłych: ……
1730:
ned. 900: pro Boże błahosłowennia dla Joana, Kyryła, Hryhorija
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Mariji Haciowoji
1800: za † Wołodymyra Werbowoho

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz